Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

63. Довіреність, її види та значення.Волевиявлення часто виражається шляхом видачі довіреності. Однак
законодавством можуть бути передбачені й інші форми вираження
волевиявлення, що є підставою виникнення повноваження. Так,
повноваження учасника товариства з повною відповідальністю можуть підтверджуватися
відповідним положеннями установчого договору (ст. 68 Закону "Про
господарські товариства "), які породжують повноваження з моменту підписання
договору.
Відповідно до ст. 64 ГК довіреністю визнається-письмове уповноваження,
видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.
Довіреність представляє собою документ, що визначає обсяг і зміст
повноважень, даних репрезентованою своєму представнику.
Довіреність призначається для третіх осіб, які по її тексту судять,
якими повноваженнями володіє представник; для самого ж повіреного
довіреність ніяких самостійних прав на майно, отримане або
підлягає передачі за угодою, не породжує. Це положення можна
проілюструвати наступним прикладом із судової практики.
Розглянувши позов Каніщева до Волкової про стягнення суми вкладу, отриманого
Волкової за дорученням померлого сина позивачки, судова колегія по
цивільних справах Верховного Суду, залишила без змін рішення
обласного суду, що задовольнив позов, вказавши, що довіреність не
породжує для повіреного права власності на майно і грошові суми
довірителя, отримані повіреним на підставі довіреності.
Вчинення довіреності як односторонньої угоди і порядок її посвідчення
підпорядковуються правилам ЦК України, що стосуються угод взагалі, і довіреності, в
зокрема . Основні правила видачі довіреності викладені у Законі "Про
нотаріат".
Юридична сила довіреності не ставиться в залежність від отримання
згоди на її видачу з боку представника. Повноваження виникає
незалежно від згоди останнього, і довіреність дійсна в кінцевому
підсумку тому, що виникає у представника повноважень не зачіпає його
майнових чи особистих немайнових прав. Інша справа, що здійснення
цього повноваження залежить від представника, бо він сам вирішує, чи використовувати
довіреність для здійснення діяльності на користь іншої особи (довірителя),
або відмовитися від неї.
Представник зобов'язаний за загальним правилом особисто вчинити дію, вказане
йому довірителем. Але в силу ст.68 ЦК, він може передоручити їх вчинення
іншій особі, якщо таке передоручення передбачено в дорученні або
дозволено репрезентованою в іншій формі (у листі, в телеграмі), або якщо
представник здійснює передоручення в силу сформованих обставин для
охорони інтересів подається, не маючи можливості запросити його
згоду. Довіреність, за якою повноваження передаються іншій особі, повинна
бути нотаріально посвідчена і термін її дії не може перевищувати строку
дії основної довіреності, на базі якої вона видана.
Види довіреності. За характером повноважень,, експонованих
довірителем акредитуючій, можна розмежувати два види довіреності:
1) Загальна довіреність.
2) Спеціальна (у тому числі разова) довіреність.
Загальна (генеральна) довіреність уповноважує представника на
вчинення угод та інших юридичних дій різного характеру.
Спеціальна довіреність передбачає повноваження на вчинення
однорідних юридичних дій або правочинів певного характеру. Якщо
представляється мав на увазі вчинення якої-небудь однієї угоди або юридичної
дії, то спеціальна довіреність у цьому випадку буде називатися
разової довіреністю (іноді її виділяють у самостійний вид
дорученням). Такі доручення видаються, наприклад, юристам для захисту
інтересів організацій у суді, арбітражному суді і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 63. Довіреність, її види та значення. "
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 2. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  Оскільки в нашій країні апеляція застосовувалася до 1917 року, то і основні теоретичні дослідження проблем, пов'язаних З інститутом апеляційного оскарження судових постанову припадають на часовий період - З 18б4года по 1917 рік. У правовій літературі Росії до 1917 року апеляція розглядалася як прохання сторони, яка вважає рішення суду першої інстанції у всьому або певною
 3. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять до систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 4. 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
  Дослідження інституту апеляції неможливо без визначення її поняття та ознак 1. Оскільки в нашій країні апеляція застосовувалася до 1917 року, то і основні теоретичні дослідження проблем, пов'язаних з інститутом апеляційного оскарження судових ухвал, припадають на часовий період - з 1864 року по 1917 рік. У правовій літературі Росії до 1917 року апеляція розглядалася
 5. 37. Поняття і види угод у цивільному праві.
  Легальне визначення угоди дано в ст.41 ЦК, яка передбачає, що угодами визнаються дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків. Однак, це формулювання неточна. Тому з метою розмежування угоди і адміністративних актів, у наведене вище її визначення необхідно ввести вказівку на те, що мова йде
 6. 47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
  Ст. 62 ЦК встановлює, що угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого на довіреності, законі або адміністративному акті, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав
 7. 62. Поняття, значення і види представництва.
  Ст. 62 ЦК встановлює, що угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого на довіреності, законі або адміністративному акті, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав
 8. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 9. 1. Орган виконавчої влади
  це організація, яка є-чись частиною державного апарату, має свою структуру, компетен-цію, территор. масштаб. діяльності, утворена відповідно законодав-ством, наділена правом виступати за дорученням держави, при-кличуть входити в порядку здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності здійснювати повсякденне керівництво господарських, соці-ально-культурних,
 10. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua