Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
ЗМІСТ:
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009

Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина)

1. Поняття цивільного права як галузі права.
2. Предмет і метод цивільно-правового регулювання і його особливості.
3. Поняття і система цивільного законодавства.
4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
5. Значення судової та арбітражної практики в застосуванні і подальшому вдосконаленні цивільного законодавства.
6. Дія цивільно-правових законів у часі і просторі.
7. Поняття і предмет науки цивільного права, її система.
8. Поняття і види цивільних правовідносинах.
9. Елементи цивільних правовідносин.
10. Юридичні факти і юридичний склад. Види юридичних фактів.
11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
12. Порядок і способи захисту цивільних прав.
13. Поняття і зміст цивільної правоздатності, її початок і кінець.
14. Поняття цивільної дієздатності. Обсяги дієздатності громадян.
15. Обмеження дієздатності. Визнання громадянина недієздатним.
16. Опіка та піклування.
17. Поняття місця проживання та його значення в цивільному праві.
18. Порядок, умови і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім.
19. Порядок, умови і правові наслідки оголошення громадянина померлим.
20. Акти громадянського стану. Порядок виправлення й оспорювання актів записів.
21. Держава Україна та адміністративно - територіальні одиниці як суб'єкти цивільного права.
22. Види юридичних осіб.
23. Поняття та ознаки юридичної особи.
24. Спеціальне право і дієздатність юридичної особи.
25. Філії та представництва юридичної особи.
26. Виникнення і припинення юридичної особи.
27. Правове становище підприємства згідно із Законом України «Про підприємства в Україні».
28. Поняття і види господарських товариств за Законом України «Про господарські товариства».
31. Громадські та релігійні організації як юридичні особи.
32. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття «майна» в цивільному праві.
33. Поняття і види речей у цивільному праві.
34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
35. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.
36. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві.
37. Поняття і види угод у цивільному праві.
38. Умовні угоди.
39. Форма угод.
40. Умови дійсності угод. Поняття недійсною угоди.
41. Поняття і види недійсних угод.
42. Наслідки визнання угоди недійсною.
43. Угоди, здійснені недієздатними, неповнолітніми, особами обмеженими у дієздатності, а також особами, які в момент укладання угоди не могли розуміти значення своїх дій або керувати ними.
44. Уявні і удавані угоди.
45. Угоди, здійснені з метою, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства.
46. Угоди вчинені внаслідок помилки, обману, насильства. зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною або збігу тяжких обставин.
47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
48. Довіреність та її види.
49. Форма і термін дії доручення. Припинення довіреності.
50. Передоверенной.
51. Поняття і значення позовної давності.
52. Право на позов у матеріальному і процесуальному сенсі.
53. Види строків позовної давності.
54. Початок і кінець перебігу строків позовної давності.
55. Вимоги, на які не поширюється дія позовної давності.
56. Призупинення, перерву і відновлення строків позовної давності.
57. Наслідки закінчення строку позовної давності.
58. Форма угод, правові наслідки недотримання форми угод.
60. Наслідки визнання угод недійсними.
61. Нікчемні та оспорювані правочини.
62. Поняття, значення і види представництва.
63. Довіреність, її види та значення.
64. Поняття, значення, особливості цивільної відповідальності.
65. Види цивільно-правової відповідальності.
66. Умови цивільно-правової відповідальності.
67. Шкода і збитки в цивільному праві.
68. Випадки звільнення від відповідальності.
69. Вина в цивільному праві.
70. Загальні положення про право власності. Власність і право власності.
71. Зміст права власності.
72. Форми власності.
73. Підстави виникнення і припинення права власності.
74. Момент виникнення права власності у набувача.
75. Ризик випадкової загибелі.
76. Поняття незаконного сумлінного і несумлінного набувача.
77. Правові наслідки незаконного придбання сумлінними; і недобросовісними набувачами.
78. Право приватної власності - поняття і зміст.
79. Об'єкти права приватної власності.
80. Підстави виникнення і припинення права приватної власності.
81. Здійснення права приватної власності.
82. Право власності господарських товариств і об'єднань.
83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств.
84. Поняття і порядок приватизації майна невеликих державних підприємств.
85. Порядок отримання громадянами у власність квартир з Державного житлового фонду.
86. Право власності осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство.
87. Право державної власності: зміст, підстави виникнення.
88. Право комунальної власності: зміст, підстави виникнення.
89. Здійснення права державної власності. Поняття оперативного управління та повного господарського відання майном.
90. Поняття конфіскації, реквізиції, націоналізації.
91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
92. Поняття інтелектуальної власності.
93. Поняття, зміст права спільної власності: суб'єкти підстави виникнення і припинення.
94. Право спільної часткової власності.
95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
96. Значення і способи захисту права власності.
97. Речове-правові способи захисту права власності.
98. Зобов'язальні способи захисту права власності.
99. Право республіканської (АРК) власності: зміст, підстави виникнення і припинення.
100. Права на чужі речі.
101. Поняття і види зобов'язань.
102. Підстави виникнення зобов'язань.
103. Принципи виконання зобов'язань.
104. Місце і час виконання зобов'язань.
105. Суб'єкти зобов'язань.
106. Договір як підстава виконання зобов'язань.
107. Припинення зобов'язань.
108. Способи забезпечення виконання зобов'язань.
109. Зміна осіб у зобов'язанні.
110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву Україні2011 - 2011 рік
  3. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  4. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  5. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. Вівче. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 208 с. - 2005 р.
  6. Мачуський В. В., Постульга В. Є. .. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 275 с. - 2004
  7. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. Вівче. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 159 с. - 2003
  8. Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., Перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, .2005 - 592 с - .200 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua