Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

12. Порядок і способи захисту цивільних прав.Принципові початку захисту цивільних прав визначені статтею 55
Конституції України.
Відповідно до цієї норми, положення якої конкретизовано у актах
поточного цивільного законодавства, права і свободи людини і
громадянина захищаються судом . При цьому кожному гарантується право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб.
Крім того, кожен має право звернутися за захистом своїх прав до
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
Кожен має право, як зазначається в наступній частині цієї ж норми
Конституції, після використання всіх національних засобів правового захисту
звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних
судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна.
Нарешті, кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами
захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Таким чином, дана норма Конституції України, передбачаючи, що
основним є судовий порядок захисту прав і свобод громадян, в той же
час допускає і іншу процедуру такого захисту.
Відповідно з цим, а також з урахуванням положень цивільного
законодавства можна виділити такі види захисту цивільних прав:
1) судова захист (здійснюється судом, арбітражним судом, третейським
судом, а також міжнародними судовими установами);
2) позасудова захист (здійснюється державними органами, органами
місцевого самоврядування, громадськими та ін організаціями, а також
спеціально уповноваженими на те особами (наприклад, нотаріусами);
3) самозахист за допомогою дій, скоєних особою, чиї права порушені або
можуть бути порушені.
Захист цивільних прав може здійснюватися різними способами.
Зокрема, ст. 6 ЦК передбачає, що судовий захист можлива шляхом:
- визнання цих прав (наприклад, визнання права власності на спірну
річ, визнання права на житлове приміщення і пр.);
- відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення
дій, що порушують право (наприклад, повернення речі власнику з
чужого незаконного володіння - стст. 145-148 ЦК, ст. 50 Закону «О,
власності»);
- присудження до виконання обов'язку в натурі (наприклад , покладання на
продавця обов'язку передати продану річ), - компенсації моральної
шкоди, - припинення або зміни правовідносин, - стягнення з особи,
порушила право, завданих збитків, а у випадках, передбачених законом
або договором - неустойки (штрафу, пені), а також іншими способами,
передбаченими законом . Захист цивільних прав може здійснюватися і
іншими способами, передбаченими законом. Наприклад, визнання судом
недійсним, не відповідному закону акта органу державного
управління або місцевого органу державної влади, яким порушуються
права власника або інших осіб щодо володіння, користування або
розпорядженням належним їм майном (ст. 57 Закону «Про власність»).
У зв'язку з цим потрібно підкреслити, що перелік способів захисту цивільних
прав в проекті Цивільного кодексу розширений, але, як і в чинному ЦК, не
є вичерпним.
Позасудового захисту також може здійснюватися різними способами.
Наприклад, державні органи або органи місцевого самоврядування
здійснюють захист цивільних прав шляхом скасування актів нижчестоящих
органів, які не відповідають закону.
Такий захист також можлива нотаріусом. Наприклад, відповідно до ст. 558
ГК державний нотаріус за місцем відкриття спадщини або за місцем
знаходження спадкового майна вживає заходів з охорони такого
майна, коли це необхідно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів,
кредиторів або держави.
Захист прав здійснюється нотаріусом також за допомогою вчинення
виконавчих написів на договірних документах та ін
Самозахист цивільних прав допускається, наприклад, у випадках необхідної
оборони чи крайньої необхідності. Характеристика цих ситуацій і можливий
характер дій особи, яка здійснює;
'самозахист, дано у Кримінальному кодексі.
Цивільний кодекс передбачає наслідки заподіяння шкоди в процесі
таких дій. Зокрема, ст. 444 ГК вказує, що шкода, заподіяна в
стані необхідної оборони, не підлягає відшкодуванню. Ст. 445 ЦК визначає
порядок розподілу збитків, що виникли в результаті дій в стані
крайньої необхідності.
Слід зазначити, що в більшості випадків захист цивільних прав
здійснюється за бажанням потерпілого, тобто від нього залежить, звертатися за
таким захистом або залишити правопорушення без правових наслідків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Порядок і способи захисту цивільних прав. "
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  порядок розгляду справи, його перегляду), а в тому, що саме арбітражна процесуальна форма в силу специфіки матеріальних правовідносин, які є об'єктом судового розгляду і вирішення в арбітражному суді - це правовідносини, що регулюють підприємницьку та іншу економічну діяльність - дозволяє ефективно захистити порушені чи оспорювані права і законні інтереси осіб,
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин .
  Порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Порядок полягає в залученні центральних правоохоронних органів для проведення відповідних слідчих дій і судових розглядів щодо злочинних елементів. Без залучення зовнішніх прокурорів і суддів не обійтися особливо в тих випадках, коли щодо місцевих чесних суддів та їхніх сімей лунають погрози фізичної розправи. Разом з тим, керівники правоохоронних
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  порядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити
 5. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
  порядок призначення покарань. Порядок і умови виконання (відбування) призначених покарань регулюються нормами кримінально-виконавчого права. Крім того, мети кримінального покарання знаходять свою подальшу реалізацію в сфері дії норм кримінально-виконавчого права. Зв'язок кримінального та кримінально-виконавчого права особливо відчутна при вирішенні питань про звільнення засудженого від
 6. 36. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві.
  Порядок. Повідомлення компрометуючих відомостей лише особі, якої вони стосуються, не може визнаватися їх розповсюдженням. Другою необхідною умовою для судового захисту є те, що відомості повинні бути такими, що порочать або причиняющими шкода інтересам громадянина або організації. Порочать є такі відомості, які принижують честь, гідність і ділову репутацію громадянина або організації в
 7. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен-ня, передбачений законом? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 8. 7. З історії російського лібералізму
  сприяють здійсненню цілей окремих суб'єктів »(В. В. Леонтович). З точки зору діяльності особистості головним для лібералізму є підприємницький дух і воля людини. Це, в свою чергу, може забезпечити принцип приватної власності і свобода всіх проявів людських можливостей (в рамках, природно, закону). Повага до особистості, її рівноправність з іншими, свобода вибору
 9. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Спосіб призову виборних від народу ». Нове «Положення про вибори» різко збільшувало представництво від поміщиків і великої буржуазії за рахунок сильного скорочення посланців робітників, селян і демократичних верств міського населення. Видатний російський реформатор кінця XIX в. - Початку XX в. С.Ю. Вітте свідчив: «Новий виборчий закон виключав з Думи народний голос, тобто голос
 10. 2. Проблеми науки і культури
  порядок »був наведений, мистецтво стало керованим, головним змістом творів стало вихваляння Сталіна, показ переваг соціалізму, переваги радянської людини. Починає формуватися так зване безконфліктне мистецтво. У таких творах діють герої-схеми, а ситуації легко вирішуються, оскільки в їх основі лежать непорозуміння. Прикладом такого твору є
© 2014-2022  ibib.ltd.ua