Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

74. Момент виникнення права власності у набувача.Розглянувши початкові способи виникнення права власності, перейдемо до
характеристиці способів похідних, при яких право набувача
грунтується на праві відчужувача.
Такими способами є: придбання майна за договором та у порядку
успадкування.
1) Договір, як узгоджене волевиявлення, является3
підставою виникнення права власності в тих випадках, коли в ньому
присутній намір передачі такого-права від відчужувача до набувача.
Це може бути купівля-продаж, дарування, міна тощо Якщо такого наміру у
сторін немає, і йдеться про передачу майна у тимчасове користування, на
зберігання і пр., то право власності до іншої особи не переходить.
Слід мати на увазі, що деяким європейським системам приватного права
відомі так звані "речові договори", суть яких полягає саме в
передачу право власності від власника до інших осіб. Такі договори
характеризуються відсутністю вказівки на підставу передачі права власності
на річ, тобто є за своїм характером абстрактними угодами. Однак
українському громадянському праву такі договори у вигляді загального правила
невідомі (виняток становить видача векселя}. Тому в договорі
має бути зазначено не тільки бажання передати право власності на річ
іншій особі, а й підстава виникнення зобов'язань (купівля-продаж, міна і
т.п.).
Оскільки передача права власності в Україні опосередковується звичайними
зобов'язальними договорами, виникає проблема встановлення співвідношення
моменту переходу права власності і моменту виникнення зобов'язань.
Відповідно до ст. 128 ЦК право власності у набувача майна
за договором виникає з моменту передачі речі, якщо інше не передбачено
законом або договором. (Передачею визнається вручення речей набувачеві, а
так само здача транспортній організації для відправки набувачеві і здача на
пошту для пересилки набувачеві речей, відчужених без зобов'язання
доставки. До передачі речей прирівнюється передача коносамента або іншого
розпорядчого докмента на речі).
У свою чергу, права та обов'язки можуть виникати як з моменту передачі
речі (реальні угоди), так і з моменту 'досягнення угоди
(консенсуальні угоди).
Отже, при укладанні консенсуальних договорів (купівлі-продажу, міни і
тощо) права і обов'язки сторін виникають і до передачі речі. Однак
виникають лише зобов'язальні , відносні правовідносини. Водночас,
речові правовідносини (відносини власності на річ) не виникають, якщо
договором або законом не встановлено інше. Практично це має ті
наслідки, що власник, вже продав, але ще не передав свою річ,
зберігає прао власності на неї до моменту передачі. Отже, на ньому
за загальним правилом продовжує залишатися ризик випадкової загибелі речі (ст. 130
ПС). Крім того, він зберігає можливість повторного продажу речі, здійснюючи
своє право розпорядження річчю. У такому випадку покупець може пред'явити позов до
продавцеві з невиконання договору купівлі-продажу, вимагати відшкодування збитків,
стягнення санкцій, передбачених договором та т . п. Однак він не може
вимагати від набувача речі, щоб той передав йому цю річ, як
придбану раніше їм (першим покупцем).
2) Успадкування. Перехід права власності в порядку спадкування
можливий за заповітом або в силу прямого припису закону. У цих випадках
підставою виникнення права власності у спадкоємця є складний
юридичний склад: 1) смерть спадкодавця + заповіт + прийняття спадщини
спадкоємцем; або 2) смерть спадкодавця + прийняття спадщини спадкоємцями за
закону.
Спадкове право відповідно до пандектній системою становить
самостійний розділ цивільного права (ст.ст. 524-564 ЦК, ст.ст.
1456-1550 проекту ЦК). Тому детально його положення викладені в
відповідної частини підручника
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "74. Момент виникнення права власності у набувача."
 1. 73. Підстави виникнення і припинення права власності.
  Моменту її створення, а на нерухому - з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку. 2. Специфікація або переробка - це створення нової речі шляхом переробки матеріалу, що належить іншій особі, а не її творцеві. При цьому право власності у специфікатора виникає тільки за наявності одночасно двох умов: вартість створеної речі значно перевищує
 2. 80. Підстави виникнення і припинення права приватної власності.
  Моменту передачі речі, якщо інше не передбачено законом або договором. Передачею визнається вручення речей набувачеві, а так само здача транспортній організації для відправлення набувачеві і здача на пошту для пересилки набувачеві речей, відчужених без зобов'язання доставки. До передачі речей прирівнюється передача коносамента або іншого розпорядчого документа на речі. (З
 3. 97. Речове-правові способи захисту права власності.
  Моменту його виникнення; якщо правопорушення припинено, то немає підстав для звернення з позовом. Багато сучасні цивілісти вважають , що поряд з вимогами про усунення вже наявних перешкод у здійсненні права власності, негаторний позов може бути спрямований і на запобігання можливого порушення права власності, коли в наявності загроза такого порушення 47. У зв'язку з цим
 4. 101. поняття і види зобов'язань.
  момент укладення договору, то йому байдуже, який з цих варіантів обере боржник. Наприклад, договором між художнім колективом і замовником передбачено, що буде дано концерт за програмою № 1 або за програмою № 2. При виконанні будь-якої з цих програм зобов'язання вважатиметься виконаним, якщо дотримані інші умови договору (термін, якість, склад учасників та ін.)
 5. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості становища та менталітету
  моменти: постановка питання про роль громади на етапі становлення кріпацтва і прагнення висвітити роль кріпацтва в різні періоди його існування в російській історії. У вивченні громади основна увага зосереджена на діяльності і ролі громади XVIII-XIX ст., рідше - другої половини XVII в., коли закрепостнітельное законодавство вже сформувалося. Само кріпацтво в
 6. Петро Великий
  моменту. Ціною петровських нововведень, за словами історика, було «страшне розорення країни »і зубожіння народу. Велич же самого імператора уявлялося йому більш ніж сумнівним. П. Н. Мілюков нс раз підкреслював, що Петро не усвідомлював всіх можливих наслідків своїх дій, і навіть писав, що в Росії початку XVIII в. йшли« реформи без реформатора ». Взагалі, на думку Мілюкова, тільки
 7. 1. Національний характер
  моменти історії країни відбувалися круті зміни, що порушували природний хід її розвитку, коли в практиці людських відносин не тільки виявлялися гірші сторони російських людей, але і позитивні їх якості трансформувалися, набуваючи негативний знак. Так, масове відлучення від релігії, від звичних форм життя (міграція в міста, наприклад, в результаті т. н. соціалістичного
 8. 3. Початок II російської революції. лютого 1917
  момент цар залишився без звичної військової опори. Але також сильним прискорювачем соціального "вибуху" в лютому 1917 року став сам Микола II і його найближче оточення, що відкидали всякі пропозиції ліберально-буржуазної опозиції та вищих військових чинів про необхідність конституційних поступок. В урядовому таборі брали гору вкрай праві, що представляли кріпосників-поміщиків. Вони пропонували
 9. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  моменту укладення договору. Сторони договору можуть вибрати підлягає застосуванню право як для договору в цілому, так і для окремих його частин. Якщо з сукупності обставин справи, що існували на момент вибору що підлягає застосуванню права, випливає, що договір реально пов'язаний тільки з однією країною, то вибір сторонами права іншої країни не може зачіпати дію імперативних норм
 10. 16. Структура правовідносин.
  момент її державної реєстрації, припиняється - ліквідацією організації. Юридична особа - організація, яка має відокремлене майно, від свого імені здійснює юридичні права та обов'язки, може виступати в суді в якості позивача і відповідача. Висловлює від імені організації волю зовні. Об'єкт правовідносини - матеріальні, або нематеріальні блага, цінності, з приводу яких
© 2014-2022  ibib.ltd.ua