Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

55. Вимоги, на які не поширюється дія позовної давності.Стаття 74. Розгляд позову незалежно від закінчення
строку позовної давності
Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом,
арбітражем або третейським судом незалежно від закінчення строку позовної
давності.
Стаття 83. Вимоги, на які позовна давність не
поширюється
Позовна давність не поширюється:
на вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових
прав, крім випадків, передбачених законом;
на вимоги державних організацій про повернення державного
майна з незаконного володіння колгоспів та інших кооперативних і інших
громадських організацій або громадян;
на вимоги вкладників про видачу вкладів, внесених у державні
трудові ощадні каси і в Державний банк СРСР;
у випадках, встановлюваних законодавством Союзу РСР, і на інші вимоги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. Вимоги, на які не поширюється дія позовної давності. "
 1. 97. Речове-правові способи захисту права власності.
  Суть речове-правових способів захисту права власності полягає в тому, що вони спрямовані безпосередньо на захист права власності як абсолютного суб'єктивного права, забезпечення реалізації правомочностей власника - володіння, користування, розпорядження - щодо належної йому речі . До них відносяться: позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння
 2. 107. Припинення зобов'язань.
  Припиненням зобов'язання називається ліквідація за передбаченими законом або договором підставах існування суб'єктивних прав і обов'язків, які складають його зміст. В результаті - учасників зобов'язання більше не пов'язують ті права та обов'язки, які раніше з нього випливали. Припинення зобов'язань настає в силу дії так званих правоприпиняючі юридичних
 3. Поняття позову
  Основним видом судочинства, в порядку якого здійснюється захист суб'єктивних прав, є позовне провадження, а засобом порушення цього виробництва є позов. Звертаючись за судовим захистом, особа вступає в процесуальні правовідносини, будучи вже пов'язаним матеріальними правовідносинами. Припустимо, дві особи пов'язані єдиним матеріальним правовідносинами, з якого виник
 4. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
  Арбітражна угода - це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв'язку З яким конкретним правовідносинами, незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди (ст. 7 Закону РФ).
 5. 10. Поняття судового представництва, види представництва, повноваження представника
  Громадяни вправі вести свої справи в арбітражному суді особисто або через представників. Ведення справи особисто не позбавляє громадянина права мати представників. Права і законні інтереси недієздатних громадян захищають в арбітражному процесі їхні законні представники - батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, які можуть доручити ведення справи в арбітражному суді іншому обраному ними представнику.
 6. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  Поняття позову. Відповідно до ст. 4 АПК зацікавлена ??особа має право звернутися до арбітражного суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у порядку, встановленому АПК. Арбітражне судочинство НЕ підрозділяється на види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду
 7. 2. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову
  АПК наділяє позивача і відповідача рівними можливостями, рівними правами та обов'язками щодо захисту їх інтересів в ході судового розгляду. Зокрема, відповідач вправі захищатися від пред'явленого до нього позову. Захист відповідача проти позову може відбуватися шляхом використання матеріально-правових та процесуально-правових засобів захисту. Відповідач вправі висунути заперечення проти позову -
 8. 31 Вимоги пред'являються до актів управління, наслідки невиконання вимог.
  Управлінські рішення повинні бути перш за все оптимальними, тобто поєднувати в собі ефективність управлінського акту і доцільність його прийняття. Ефективність управлінських рішень залежить від різних чинників, обставин, за яких вони приймаються, кваліфікації кадрів, стабільності, фінансового та організаційного забезпечення. Доцільність рішення включає наукову обгрунтованість,
 9. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 10. § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності
  У правозастосовчій практиці часом виникають ситуації, коли з моменту вчинення злочину і до притягнення особи до кримінальної відповідальності проходить досить значний проміжок часу. У таких ситуаціях залучення особи до кримінальної відповідальності може стати недоцільним. Давньоруське законодавство не містило положень про давність, хоча у правозастосовчій практиці вона,