Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
СОДЕРЖАНИЕ:
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009

Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА

Тема № 1 Господарське законодавство.
1. Господарське законодавство: поняття та загальна характеристика.
2. Система господарського законодавства.
3. Основні напрямки удосконалення господарського законодавства
Тема № 2: Поняття та види суб'єктів господарського права.
1. Поняття та ознаки суб'єкта господарського права. Види суб'єктів господарського права.
2. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.
3. Господарські організації як суб'єкти господарського права. Види господарських організацій.
4. Форми участі органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
5. Порядок утворення і припинення діяльності суб'єкта господарювання.
Тема №3 Правове становище підприємств.
1. Підприємство: поняття, ознаки та види.
2. Компетенція підприємств.
3. Правове становище державних та комунальних унітарних підприємств.
4. Правове становище орендного підприємства.
5. Правове становище виробничого кооперативу.
Тема № 4: Господарські товариства.
1. Поняття і порядок утворення господарських товариств.
2. Майно і майнові права у господарському товаристві.
3. Управління господарським товариством.
4. Припинення діяльності господарського товариства.
5. Правовий статус акціонерного товариства.
6. Інші види господарських товариств.
Тема № 5 Правове положення господарських об'єднань.
1. Об'єднання підприємств. Поняття і види органів управління господарських об'єднань.
2. Правове положення господарських об'єднань.
3. Правове положення промислово-фінансових груп.
4. Правове положення асоційованих підприємств та холдингових компаній.
Тема № 6: Правове регулювання відносин власності в сфері економіки України.
Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
2. Право державної власності.
3. Право колективної власності.
4. Право приватної власності.
5. Правовий режим майна підприємств.
Тема № 7 Господарський договір як правова форма господарських
1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
2. Функції господарського договору.
3. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
4. Конкурентні способи укладення господарських договорів.
Тема № 8 Правове регулювання банкрутства в Україні.
1. Поняття та ознаки банкрутства. Організаційні заходи запобігання банкрутству.
2. Сторони у справі про банкрутство.
3. Стадії провадження у справі про банкрутство.
4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
5. Поняття, зміст та особливості судових процедур, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство.
Санація.
Ліквідаційна процедура.
Мирова угода. Інші підстави припинення провадження у справі про банкрутство.
6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
Тема № 9 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
4. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, правове становище іноземного інвестора, об'єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування і гарантії захисту іноземних інвестицій.
5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
Тема № 10 Правове регулювання економічної конкуренції і монополістичної діяльності.
1. Правове регулювання змагальності і попередження монополістичних зловживань.
2. Система антимонопольних органів і їх компетенція.
3. Правове регулювання обмеження монополізму.
4. Контроль за економічною концентрацією.
5. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
6. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
7. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Тема № 11 Захист в господарському суді прав суб'єктів господарської діяльності.
1. Система, структура та повноваження господарських судів України.
2. Порушення справи у господарському суді.
3. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.
4. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.
5. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами.
Джерела до курсу господарського права України:
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  3. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  4. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  5. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с. - 2005 год
  6. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с. - 2004 год
  7. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с. - 2003 год
  8. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков "Одиссей" 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с - .200 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua