Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

2. Функції господарського договору.Функції господарського договору - це передбачені законом його властивості як юридичного акту регулятивного характеру, що регулює відносини у сфері господарювання.
Регулятивна функція - встановлення відносин між сторонами на підставі закону, з урахуванням специфіки конкретних господарських зв'язків.
Функція правового забезпечення економічних потреб суспільства з боку держави (державний контракт).
Функція правового інструмента планування господарської діяльності.
Ініціативна функція, яка забезпечує сторонам господарського договору можливість самостійно ініціювати узгодження умов договору за власним волевиявленням.
Координаційна функція забезпечує сторонам господарського договору можливість координувати і спрямовувати свої дії відповідно до своїх господарських намірів зафіксованих в умовах договору в процесі виконання сторонами взаємних господарсько-договірних зобов'язань.
Контролююча функція обумовлює нагляд за ефективною діяльністю та належним виконанням господарсько-договірних зобов'язань суб'єктами господарювання.
Гарантійна функція забезпечує правові гарантії виконання господарсько-договірних зобов'язань (неустойка, завдаток, застава).
Правозахисна функція, що забезпечує примусове виконання господарсько-договірних зобов'язань шляхом застосування майнових санкцій, засобів оперативного впливу, господарсько-правової відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Функції господарського договору."
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  функції надання державних (уп равлінських) послуг громадянам за умов належного забезпечення дії принципу верховенства права; - по-третє, збереження за виконавчою владою достатніх важелів управління соціальне важливими процесами, коли це є необхідним та виправданим. У відповідності до цього в статутному законодавстві треба передбачити: а) уточнення та зміну функцій центральних органів,
 2. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  функції міжнародної організації; в) реалізуються на практиці норми міжнародного
 3. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  функції виконує та особа, якій це правсгдовірено або доручено. Це положення аналогічно має застосовуватись й до представників органів опіки та піклування, міліції, прокуратури, суду, податкової адміністрації. Тому не випадково в нотаріальному процесі існує дія по встановленню особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії або бере участь в його вчиненні. Це положення зумовлене охоронною
 4. 15. Право комунальної власності на землю.
  функції як органи публічної влади. На землях права комунальної власності дозволяється будівництво будинків, будівель і споруд відповідно до законодавства та державних стандартів, норм, правил, а також місцевих правил забудови. Забудова повинна здійснюватися згідно з вимогами генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою. Розміри площі
 5. Зміст
  функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення 110 § 3. Види господарсько-правових санкцій 113 § 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи 119 § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбіт- ражі. Порядок виконання судових рішень 122 РОЗДІЛ 7. Правове регулювання банкрутства 128 § 1.
 6. § 2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення
  господарських відносин несуть господарську відповідальність за правопорушення у сфері господарювання через застосування до правопорушника господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених законами. На нашу думку, найбільш слушно визначила господарську відповідальність А. Шпомер. Господарська відповідальність - це настання несприятливих майнових наслідків (стягнення збитків, штрафу
 7. § 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні
  функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності . Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора. Інвестиційна діяльність може здійснюватись на основі спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, інших
 8. Реінвестиція
  функції, але для забезпечення основних напрямів діяльності вони здійснюють інвестування. Водночас інвестиційна діяльність є основною для лізингових компаній та інвестиційних фондів і компаній. Згідно зі ст. 292 ГК лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у
 9. § 5. Правовий режим вільних економічних зон
  функції, властиві різним типам спеціальних (вільних) економічних зон. Крім того, існує так звана територія пріоритетного розвитку (ТПР). Це територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, незадовільний стан зайнятості населення і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць. Спеціальні (вільні) економічні
 10. 4. Конкурентні способи укладення господарських договорів.
  функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Наказом Міністерства Економіки України від 26 грудня 2000 р. тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. Тендерний комітет має право: від імені організації-замовника в межах наданих повноважень та визначених
© 2014-2022  ibib.ltd.ua