Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

4. Конкурентні способи укладення господарських договорів.Конкурентними способами укладення господарських договорів виступають наступні способи:
1) торги;
2) аукціони;
3) тендери.
Господарський договір у цьому випадку укладається з тим потенційним продавцем або виконавцем, який запропонував найбільш нижчу ціну за майно, яке необхідно придбати або яке необхідне для замовника робіт.
При застосуванні конкурсу господарський договір укладається з тим із виконавців, який запропонував найкращий та найбільш ефективний спосіб виконання умов господарського договору.
Відповідно до статті 185 ГК України до укладення господарських договорів на біржах, оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів.
Відповідно до статті 15 Закону України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р. біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов:
а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;
б) якщо її учасниками є члени біржі;
в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.
Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.
Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.
Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 р. (ст. 1) визначає торги (тендер) як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами, встановленими цим Законом.
Відповідно до статті 13 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
1) відкритих торгів;
торгів з обмеженою участю;
двоступеневих торгів;
запиту цінових пропозицій (котирувань);
закупівлі в одного постачальника (виконавця).
Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.
Відповідно до Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Наказом Міністерства Економіки України від 26 грудня 2000 р. тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення.
Тендерний комітет має право:
від імені організації-замовника в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);
готувати та подавати на затвердження керівника організації-замовника проекти наказів щодо складу тендерного комітету та з інших питань щодо проведення торгів (тендерів);
одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі;
залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в тендерному комітеті інших працівників організації-замовника та на договірних засадах сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);
використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно організації-замовника;
у межах затвердженого кошторису організації-замовника здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;
готувати пропозиції керівнику організації-замовника щодо покриття витрат, безпосередньо пов'язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок платежів претендентів.
Тендерний комітет зобов'язаний:
організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності до чинного законодавства, установлених процедур закупівлі та термінів;
забезпечити рівні умови для всіх постачальників (виконавців), що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;
зберігати конфіденційність інформації;
своєчасно готувати письмові роз'яснення керівнику організації-замовника стосовно отриманих на його адресу скарг від постачальників (підрядників), що беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель;
своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження керівнику організації-замовника.
Відповідно до статті 25 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" під час здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг замовник має право вимагати від виконавця - переможця процедури закупівлі внесення ним під час укладення договору про закупівлю забезпечення його виконання.
Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 15 відсотків його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі товарів і послуг та відповідно 5 відсотків у разі закупівлі робіт.
Замовник визначає виконавця - переможця торгів із числа тих тендерних пропозицій, які не були відхилені на основі критеріїв оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.
Такими критеріями оцінки можуть бути:
найнижча ціна;
строк поставки (виконання);
якість, естетичні та функціональні характеристики, екологічна чистота;
післяпродажне обслуговування;
умови розрахунків;
можливість економічних переваг, що з'являються у зв'язку з реалізацією тендерної пропозиції;
експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням завершеного будівництвом об'єкта;
передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, послуг, що пропонуються виконавцем.
Торги відміняються у разі, якщо:
1) на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій;
2) було відхилено всі тендерні пропозиції.
Торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
1) якщо ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
2) якщо здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили).
Відповідно до статті 29 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою.
З виконавцем, тендерну пропозицію якого було акцептовано, протягом чотирнадцяти робочих днів укладається договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації.
У разі відмови виконавця, тендерну пропозицію якого було акцептовано, підписати договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.
Відповідно до статті 30 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" процедура двоступеневих торгів застосовується у таких випадках:
замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з виконавцями;
всі тендерні пропозиції, подані виконавцями на відкриті торги, замовник відхилив через змову виконавців щодо ціни відповідного товару, робіт чи послуг, а також коли виконавці, які подали тендерні пропозиції, не відповідали вимогам, викладеним у тендерній документації;
для нових будівельних робіт, які є повторенням подібних будівельних робіт, що відповідають типовому проекту, щодо якого первинний договір про закупівлю було укладено згідно з положеннями розділу 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";
предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших спеціальних послуг.
Процедура двоступеневих торгів здійснюється у два етапи:
1) всім виконавцям пропонується подавати попередні тендерні пропозиції, без зазначення ціни;
замовник пропонує виконавцям, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.
Далі процедура двоступеневих торгів проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.
Відповідно до статті 31 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" в оголошенні про здійснення процедури двоступеневих торгів обов'язково зазначаються:
найменування та юридична адреса замовника;
опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні його технічні та інші параметри, а у разі, якщо предметом закупівлі є виконання робіт, - їх вид та орієнтовні строки виконання робіт;
перелік критеріїв, що висуваються замовником під час оцінки тендерних пропозицій;
строки та місце подання попередньої тендерної пропозиції.
Строк подання виконавцями попередніх пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про здійснення процедури двоступеневих торгів.
Відповідно до статті 34 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" договір про закупівлю набуває чинності з моменту його
підписання замовником та виконавцем, визначеним переможцем
процедури закупівлі. Договір про закупівлю укладається тільки у письмовій формі.
Копія укладеного договору про закупівлю подається уповноваженому органу на його вимогу.
У разі виникнення обставин, які неможливо було передбачити під час укладення договору про закупівлю та які призвели до зміни ситуації, за якої закупівля перестала відповідати державним інтересам, замовник може, за погодженням з уповноваженим органом, внести зміни до будь-якої частини укладеного договору про закупівлю чи відмовитися від його виконання протягом одного місяця з дня виникнення таких обставин.
Відповідно до Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. залежно від способу проведення тендери можуть бути:
1) відкритими, в яких беруть участь претенденти всіх форм власності;
2) закритими, в яких беруть участь претенденти тільки за офіційним запрошенням замовника і які проводяться у разі виконання робіт особливої складності, що можуть бути виконані обмеженим колом користувачів надр, а також у разі проведення робіт на об'єктах закритого типу.
У тендерах можуть брати участь як вітчизняні, так й іноземні юридичні та фізичні особи, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технологічні та економічні можливості для користування надрами.
Оголошення про тендер, крім інформації про замовника тендеру, повинно містити відомості про:
рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться тендер;
основні характеристики об'єкта тендеру;
порядок отримання тендерної документації;
вартість тендерної документації та геологічної інформації;
терміни подання та адресу, за якою подаються заявки на участь у тендері;
рахунок, на який претенденти повинні переказувати кошти за пакет тендерної документації;
місце, дату і час розпечатування заявок на участь у тендері.
Оголошення про проведення відкритих тендерів публікуються не пізніше ніж за 90 днів до початку проведення тендеру.
У разі проведення закритих тендерів замовник не пізніше ніж за 90 днів до їх початку надсилає поштою можливим учасникам запрошення на участь у такому тендері.
Тендерна документація повинна містити:
1) свідоцтво про реєстрацію тендеру;
умови проведення тендеру із зазначенням його дати, критерії визначення переможця;
карту з нанесеним об'єктом тендеру;
проект контракту;
перелік геологічних матеріалів та їх вартість;
загальний геологічний опис об'єкта тендеру;
соціально-економічну характеристику території, в межах якої розташований об'єкт тендеру;
відомості про замовника тендеру з визначенням підрозділів та офіційних осіб, які відповідають за користування надрами і за організацію та проведення тендеру, адресу, за якою подається заявка на участь у тендері, номери контактних телефонів;
склад тендерного комітету;
нормативні акти України з використання надр.
До заявки на участь у тендері претендентом повинні додаватися матеріали із зазначенням:
а) юридичної назви претендента, який виявив бажання взяти участь у тендері;
б) відомостей про претендента, а саме:
реквізитів (адреса, телефон, телекс, телефакс);
складу керівництва (прізвище, посада);
місця реєстрації;
спеціалізації;
чисельності працюючих;
основного місця діяльності;
в) інформації щодо фінансової спроможності претендента:
- загального власного та позичкового капіталу;
- установ банків, що фінансують претендента (назва, адреса);
- завіреної копії фінансового балансу за попередній рік;
- результатів аудиторських перевірок діяльності за останні 3 роки;
г) виробничої інформації:
- короткої історичної довідки про діяльність претендента;
- відомостей про технології, виробничі потужності та обладнання, які використовуються претендентом у його діяльності;
- переліку заходів з охорони довкілля;
- переліку країн, де претендент виконував роботи протягом останніх 10 років;
д) фінансових документів, що засвідчують внесення плати за участь у тендері, пакету геологічної інформації, придбаного претендентом для складення програми робіт на об'єкті;
е) пропозицій щодо виконання умов тендеру, програми робіт та обсягів інвестицій;
є) обґрунтування та висновків, на яких базується програма робіт;
ж) інших матеріалів, визначених умовами тендеру.
Заявка на участь у тендері за підписом претендента або уповноваженої ним особи подається замовнику тендеру.
Претендент має право відкликати подану ним заявку з обов'язковим повідомленням про це замовника тендеру.
Після розпечатування конвертів здійснюється перевірка наявності в них необхідних документів, про що вноситься запис у протокол, який підписується усіма членами робочої групи.
Після ознайомлення із заявками претендентів і реєстрації усіх матеріалів, які додаються до заявки, робоча група повинна протягом не більш як 60 днів провести детальне їх вивчення.
До найважливіших критеріїв оцінки належать:
оптимальні економічні і технологічні рішення;
заходи з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
3) терміни проведення робіт;
4) комплексність геологічного вивчення надр, розробки родовищ;
5) використання українського промислового та наукового потенціалу тощо.
Інформація про розгляд та оцінку поданих матеріалів має конфіденційний характер.
Переможця тендеру визначає тендерний комітет після розгляду пропозицій, підготовлених робочою групою.
Переможцем тендеру вважається претендент, який за оцінкою поданих матеріалів має найкращі показники.
Переможець тендеру після одержання повідомлення про визнання його переможцем протягом не більш як 90 календарних днів готує, остаточно узгоджує з відповідними заінтересованими міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади (залежно від виду корисних копалин) і підписує із замовником тендеру контракт.
Контракт, підписаний переможцем і замовником тендеру, передається переможцю, що дає останньому право отримати в установленому порядку ліцензію на використання надр в межах об'єкта тендеру.
У разі відмови претендента від укладення контракту він може бути укладений з іншим претендентом, пропозиції якого відповідають умовам тендеру і схвалюються тендерним комітетом.
Відповідно до Порядку продажу на аукціонах майна, що перейшло у власність держави, затвердженого Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства економіки України, Фонду державного майна України від 31 грудня 1998 р. аукціон визначається як продаж майна, за яким його власником стає покупець, який у ході торгів запропонував за нього максимальну ціну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Конкурентні способи укладення господарських договорів."
 1. 59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
  способу виникнення розрізняють формальні, реальні і консенсуальні господарські договори. Для За способом оферти і визначення змісту розрізняють: -договори приєднання. Це господарські договори, у яких одна сторона наперед встановлює умови майбутнього договору у формулярах або інших стандартних формах. Другій стороні залишається або прийняти їх у цілому, або не вступати в договір (перевезення
 2. § 1. Криміналістична характеристика шахрайства
  способів. З економічними перетвореннями в країні, розвитком ринкових відносин пов'язано проникнення шахрайства до сфери підприємницької діяльності: інвестиційної, довірчої, страхової, банківської. Шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (ст. 190 КК). Предметом шахрайства може бути не тільки майно, а й право на таке майно
 3. 2.1. Порядок укладання господарських договорів Загальний порядок укладання господарських договорів
  способом підтвердження взяття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладання даного виду договорів. Проект договору може бути запропонований будь-якою зі сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє
 4. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, зразкових і типових договорів
  способом викладу договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами ГК та відповідно до правил, установлених нормативно-правовими актами щодо застосування зразкового або типового
 5. Словник-довідник
  способом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. Асоційовані підприємства (господарські організації) - група суб'єктів господарювання - юридичних осіб,
 6. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  способом виникнення: формальні (договори, які мають визначену законом певну форму). реальні (договори, за якими відбувається передача речі, яка є об'єктом договору); консенсуальні (договори, які укладаються на підставі господарських намірів сторін). За способом оферти: договори на підставі вільного волевиявлення сторін (сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору,
 7. Санація.
  способи відновлення платоспроможності боржника. План санації розглядається комітетом кредиторів, який скликається керуючим санацією в чотирьохмісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію. Керуючий санацією письмово повідомляє членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання комітету і за два тижні до проведення комітету кредиторів надає можливість
 8. 2. Система антимонопольних органів і їх компетенція.
  способом у власність, одержанні в управління (користування) часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, оренді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, набутті будь-яким іншим способом контролю господарської діяльності; контролює дотримання антимонопольного
 9. 32. Поняття міжнародного договору
  способом регулює їхні дії за участю в процесі укладання, виконання і припинення дії міжнародних договорів. З визначення витікає, що учасниками міжнародного договору згідно Віденських конвенцій 1969 і 1986 років повинні бути як мінімум два суб'єкти міжнародного права. Двостороння угода, у котрій тільки один з учасників є суб'єктом міжнародного права, а інший - юридичною або фізичною особою, не
 10. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  способом, про який умовилися. Згода держави на обов'язковість для неї договору може належати до частини договору, якщо це дозволено договором або якщо з цим згодні інші держави, що домовляються. Деякі договори передбачають таку можливість. Тоді допустима часткова ратифікація, затвердження, приєднання і т.д. Що стосується підписання, то деякі юристи оспорюють можливість підписання тільки окремих
© 2014-2022  ibib.ltd.ua