Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

Джерела до курсу господарського права України:Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.
Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р.
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 р.
Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р.
Закон України "Про антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р.
Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 р.
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р.
Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р.
Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р.
Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р.
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 р.
Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р.
Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 р.
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р.
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р.
Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р.
Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р.
Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 р.
Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 р.
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р.
Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10 квітня 1992 р.
Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р.
Положення про корпоратизацію підприємств. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р.
Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р.
Положення про порядок реєстрації випуску акцій підприємств та інформації про їх емісію. Затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 вересня 1996 р.
Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 квітня 2000 р.
Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2002 р.
Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства. Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 квітня 1998 р.
Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.
Положення про порядок передачі об'єктів права державної та комунальної власності. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні" від 14 березня 1994 р.
Постанова "Про перетворення державних підприємств у казенні" від 30 червня 1998 р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання управління казенними підприємствами" від 22 липня 1998 р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)" від 5 листопада 1991 р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про передачу майна, що перебуває у комунальній власності, до загальнодержавної власності" від 9 січня 1996 р.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства" від 17 березня 1993 р.
Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р.
Інструкція про порядок реєстрації представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні. Затверджена наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України від 18 січня 1996 р.
Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Затверджено Указом Президента України від 19 лютого 1994 р.
Указ Президента України "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні" від 7 листопада 1994 р.
Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 21 березня 2002 р.
Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 р.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Джерела до курсу господарського права України:"
 1. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  джерела фінансування органів державної влади: Закон України від ЗО червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 31. - Ст. 1587. 249. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підля гають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 34. - Ст. 1768. 250. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні нар котичних засобів,
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  джерелами якого повинні стати: а) узагальнюючий Закон України "Про основні засади державної служби і служби в органах місцевого самоврядування", який має місти ти загальні положення, вичерпну класифікацію державних службовців, організацію керівництва державною службою тощо. Положення цього Закону матимуть безпосередню дію і загальне значення; б) правові акти для окремих груп державних
 3. Поняття екологічного права України
  джерелами та нормативів ви-кидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утво-рення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці
 4. Поняття екологічного права України
  джерелами та нормативів викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утворення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці
 5. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  джерела; - використання всієї рекомендованої літератури, враховуючи можливі зміни чинного законодавства; - написання курсової роботи за планом роботи; - повноту розкриття змісту всіх питань теми; - чіткість та ясність викладання; 122 - логічність та післідовність викладання; - грамотність роботи. Викладати матеріал у курсовій роботі рекомендується у безособовій формі висловлювання (напр.,
 6. 8.Господарське законодавство: поняття, ознаки та структура.
  джерелами господарського права. Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Ознаки господарського законодавства: - комплексний зміст основних норматив них актів, більш повно характеризують цю галузь законодавства. - включає в себе одногалузеві акти господарського законодавства. - множинність актів, зумовлена тим, що це законодавство регулює різні види
 7. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  джерелом правової інформації про чинні норми права у сфері господарської діяльності. Друга ознака стосується форми. Нормативний акт - це юридично-технічна форма встановлення, опублікування і застосування норм господарського права. Згідно з юридичною силою господарське законодавство функціонує як вертикальна ієрархічна система нормативних актів. Структура цієї системи обумовлена структурою органів
 8. 16.Правове становище казенного та комунальних унітарних підприємств.
  джерела, не заборонені законом. Казенне підприємство одержує кредити для виконання статутних завдань під гарантію органу, до сфери управління якого входить підприємство. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава, в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе
 9. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  джерел розкрадання (підзвітні цінності, невраховані цінності, створені на підприємстві, в організації, установі за рахунок лишків, що надійшли зі сторони, від співучасників); г) обстановка розкрадання - місце (галузь виробництва, сфера обслуговування, виробнича дільниця, структурний підрозділ організації, підприємства та ін.); умови, що визначаються технологічним процесом або операцією, системою
 10. § 3. Наступний етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  джерел відомостей про порушення встановлених правил проектування, спорудження і експлуатації тих чи інших об'єктів з точки зору екологічних вимог. Вони можуть скласти або доповнити підстави для порушення кримінальної справи. Слід розрізняти екологічну експертизу, що проводиться відповідно до положень Закону України «Про екологічну експертизу», і судово-екологічну експертизу, яка призначається
© 2014-2022  ibib.ltd.ua