Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Поняття та ознаки суб'єкта господарського права. Види суб'єктів господарського права.Суб'єктами господарювання відповідно до ст. 55 ГК України визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Суб'єкти господарського права характеризуються наступними ознаками:
1) організаційно-правова форма здійснення господарської або управлінської діяльності;
2) суб'єкт господарського права має юридично відокремлене і закріплене за ним майно у вигляді основних фондів, оборотних коштів, інших цінностей;
3) господарська правосуб'єктність (суб'єкт господарського права має можливість від свого імені придбавати особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати в судових органах).
Правосуб'єктність учасників господарських відносин полягає у тому, що вони мають передбачену законом можливість набувати майнових і особистих немайнових прав, вступати у зобов'язальні відносини, виступати від свого імені в судових органах. Господарська правосуб'єктність виражається у господарській компетенції.
Під господарською компетенцією розуміють сукупність встановлених законодавством і набутих у господарських правовідносинах прав та обов'язків.
Слід відмітити, що господарська правосуб'єктність суб'єкта господарського права виникає з моменту його державної реєстрації як юридичної особи та припиняється з моменту його ліквідації.
Під організаційно-правовою формою слід розуміти передбачену законом структуру, в якій здійснює свою діяльність суб'єкт господарського права, яка має організаційний характер.
Невід'ємною ознакою суб'єкта господарського права виступає відокремлене та закріплене за ним майно. Майно суб'єкта господарського права відокремлюється та закріплюється за ним також у правовій формі, елементами якої виступають:
установчі документи суб'єкта господарського права (статут, положення, засновницький договір тощо);
баланс суб'єкта господарського права, який може бути самостійним або зведеним, який відображає в цілому вартість майна суб'єкта. Зведений баланс передбачений для господарських об'єднань, у якому відображається в цілому вартість майна не кожного з учасників господарського об'єднання, а вартість майна всього об'єднання, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 123 ГК України майно передається об'єднанню його учасниками у господарське відання або в оперативне управління на основі установчого договору чи рішення про утворення об'єднання. Крім того, ст. 123 ГК України передбачає, що вартість майна об'єднання відображається у його балансі;
поточний та інші рахунки в банках.
Майно належить суб'єкту господарського права на підставі певного правового титулу, яким може виступати:
право власності;
право господарського відання;
право оперативного управління;
право оперативного використання майна відповідно до визначення цієї компетенції у ГК України та інших законах;
право оренди.
В залежності від змісту діяльності або функцій, які виконують суб'єкти господарського права в економіці України, їх можна кваліфікувати на види наступним чином:
господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність, та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Поняття та ознаки суб'єкта господарського права. Види суб'єктів господарського права."
 1. Поняття екологічного права України
  господарській діяльності переважало хлібороб-ство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво. *Першими книгами про природу були «шести днів» Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам. Ще в одній праці - «Фізіолог» містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали
 2. Поняття екологічного права України
  господарській діяльності переважало хліборобство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво. * Першими книгами про природу були "шести днів" Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам. Ще в одній праці - "Фізіолог" містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 4. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  ознаки міжнародного права: - міжнародне право - це сукупність юридичних норм і принципів; - ці норми створюються шляхом фіксованої (договір) або мовчазно вираженої (звичай) угоди між суб'єктами міжнародного права; - ці норми признаються суб'єктами міжнародного права в якості юридично обов'язкових; - реалізація норм міжнародного права забезпечується примусом, форми, характер і межі якого
 5. 24. Посвідчення договорів застави
  поняття особи, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на майно, а також порядку передачі як майна, так і права застави на нього, чинне законодавство не містить. У цьому випадку, зважаючи на те, що особа, якій передано майно та право застави на це майно, не є власником, але вона може розпоряджатися майном, і якщо стороною договору є фізична особа, то мова може йти про
 6. 8.Господарське законодавство: поняття, ознаки та структура.
  господарського права. Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Ознаки господарського законодавства: - комплексний зміст основних норматив них актів, більш повно характеризують цю галузь законодавства. - включає в себе одногалузеві акти господарського законодавства. - множинність актів, зумовлена тим, що це законодавство регулює різні види господарської
 7. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  ознаки нормативного акта господарського законодавства. Перша стосується змісту, за яким нормативний акт є офіційним джерелом правової інформації про чинні норми права у сфері господарської діяльності. Друга ознака стосується форми. Нормативний акт - це юридично-технічна форма встановлення, опублікування і застосування норм господарського права. Згідно з юридичною силою господарське законодавство
 8. Зміст
  ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення 110 § 3. Види господарсько-правових санкцій 113 § 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи 119 § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбіт- ражі. Порядок виконання судових рішень 122 РОЗДІЛ 7. Правове регулювання банкрутства 128
 9. 1.2. Види господарських зобов'язань
  поняття соціально-комунальних зобов'язань (ст. 177 ГК), публічних зобов'язань (ст. 178 ГК), а також господарсько-договірних зобов'язань (ст. 179 ГК). Відповідно до ст. 175 ГК майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин під час здійснення господарської діяльності, на підставі яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну
 10. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  поняття та загальний порядок проведення переказу грошей визначає Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01. 2. Довірче управління фінансовими активами, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. На підставі ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 і за умови отримання письмового дозволу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua