Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Господарські організації як суб'єкти господарського права. Види господарських організацій.Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
Юридичні особи за Цивільним кодексом України:
1) юридичні особи приватного права:
Товариства представляють собою організації, створені шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цих товариствах.
Установи становлять собою організації, створені однією або кількома особами (засновниками), що не беруть участі в управлінні ними, шляхом об'єднання (виділення) їх майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.
Підприємницькі товариства - це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку і розподілу його між учасниками.
Господарські товариства - це юридичні особи, статутний капітал яких поділений на частки між учасниками (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство).
Виробничі кооперативи - це добровільні об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків.
Непідприємницькі товариства - це товариства, які не переслідують мети отримання прибутку для його послідуючого розподілу між учасниками (споживчі кооперативи, об'єднання громадян).
2) юридичні особи публічного права:
- державні і комунальні підприємства;
- навчальні заклади й ін.
Підприємства за Господарським кодексом України:
1) залежно від форм власності:
Приватне підприємство - це таке підприємство, яке здійснює діяльність на підставі приватної власності громадян або суб'єкта господарювання (юридичної особи).
Підприємство колективної власності становить собою таке підприємство, яке здійснює діяльність на підставі колективної власності (підприємства споживчої кооперації, виробничі кооперативи, підприємства суспільних і релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом).
Комунальне підприємство представляє собою таке підприємство, яке здійснює діяльність на підставі комунальної власності (комунальне унітарне підприємство).
Державне підприємство - це підприємство, яке здійснює діяльність на підставі державної власності (державне унітарне підприємство).
Підприємство, засноване на змішаній формі власності - це таке підприємство, яке здійснює діяльність на підставі об'єднання майна різних форм власності.
2) залежно від способу засновництва і формування статутного фонду:
Унітарне підприємство - це підприємство, яке створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.
Корпоративне підприємство - це таке підприємство, яке утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та (або) підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.
3) залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік:
Малими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.
Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.
Середніми підприємствами визнаються усі інші підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Господарські організації як суб'єкти господарського права. Види господарських організацій."
 1. Поняття екологічного права України
  господарській діяльності переважало хлібороб-ство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво. *Першими книгами про природу були «шести днів» Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам. Ще в одній праці - «Фізіолог» містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали
 2. Поняття екологічного права України
  господарській діяльності переважало хліборобство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво. * Першими книгами про природу були "шести днів" Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам. Ще в одній праці - "Фізіолог" містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  господарські товариства" залишається базовим при створенні майбутнього законодавчого акту про суб'єкти підприємництва та ділове партнерство. Цей акт повинен чітко визначити правовий статус всіх видів господарських товариств та інших типів ділового партнерства. Регулювання так званих "вертикальних" відносин в економіці повинне бути реалізоване поза межами дії Цивільного кодексу, де держава може
 4. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  господарські відносини у спеціальному розумінні, тобто відносини між організаціями щодо виробництва й реалізації продукції, відносини в капітальному будівництві, відносини в закупівлі сільськогосподарської продукції в аграрних товаровиробників, відносини організацій усіх видів транспорту з клієнтами та між собою, відносини в державному страхуванні, зовнішньоекономічній діяльності, планові та
 5. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
  господарські повноваження стосовно до суб'єктів господарювання державного сектору економіки, забороняється делегувати іншим суб'єктам повноваження щодо розпоряджання державною власністю і повноваження щодо управління діяльністю суб'єктів господарювання, за винятком делегування згаданих повноважень відповідно до закону органам місцевого самоврядування та інших випадків. Управління господарською
 6. 2.3. Об'єднання підприємств
  господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання. Господарські об'єднання створюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом. Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, способом централізації однієї або кількох виробничих та
 7. § 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності
  господарській діяльності. Держава через свої органи здійснює права власника також щодо об'єктів права власності українського народу. Управління об'єктами державної власності відповідно до закону здійснюють Кабінет Міністрів України і, за його повноваженням, центральні та місцеві органи виконавчої влади. У випадках, передбачених законом, управління державним майном здійснюють також інші суб'єкти.
 8. 1.2. Види господарських зобов'язань
  господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання (ч. 2 ст. 173 ГК). Крім того, у ГК сформульовано поняття соціально-комунальних зобов'язань (ст. 177 ГК), публічних зобов'язань (ст. 178 ГК), а також господарсько-договірних зобов'язань (ст. 179 ГК). Відповідно до ст. 175 ГК майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських
 9. Словник-довідник
  господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Адміністративно-господарський штраф - грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету в разі порушення ним установлених правил здійснення господарської діяльності. Акціонерне товариство - 1)
 10. 1. Поняття та ознаки суб'єкта господарського права. Види суб'єктів господарського права.
  господарській компетенції. Під господарською компетенцією розуміють сукупність встановлених законодавством і набутих у господарських правовідносинах прав та обов'язків. Слід відмітити, що господарська правосуб'єктність суб'єкта господарського права виникає з моменту його державної реєстрації як юридичної особи та припиняється з моменту його ліквідації. Під організаційно-правовою формою слід
© 2014-2022  ibib.ltd.ua