Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.3. Об'єднання підприємствВідповідно до ст. 70 ГК підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, установлених ГК та іншими законами.
Об'єднанням підприємств є господарська організація, створена в складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть створюватись як господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання.
Господарські об'єднання створюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом.
Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, способом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації має бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатись у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути вповноважена репрезентувати їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.
Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.
Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, у порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.
Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом репрезентувати їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.
Державні і комунальні господарські об'єднання утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об'єднання (комбінат, трест тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.3. Об'єднання підприємств"
 1. 27.Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
  об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господарювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених законом. 2. Реєстрація торговельної марки, право на яку належить кільком особам, здійснюється в порядку, встановленому законом. Стаття 159. Правомочності суб'єктів
 2. Зміст
  підприємств. Об'єднання підприємств 54 § 3. Поняття та види господарських товариств 61 § 4. Особливості правового статусу інших суб'єктів госпо- дарювання 64 РОЗДІЛ 4. Майнові засади господарювання 67 § 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов'язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарсь- кій діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб'єктів
 3. § 2. Поняття та види господарських відносин
  об'єднання підприємств чи господарське товариство, та органами управління цих об'єднань чи товариств (організаційно-господарські відносини); 6) між суб'єктами господарювання в разі, якщо один з них є щодо іншого дочірнім підприємством (організаційно-господарські відносини); 7) між суб'єктом господарювання і його структурними підрозділами (внутрішньогосподарські відносини); 8) між структурними
 4. § 2. Поняття та види підприємств. Об'єднання підприємств
  підприємств. Об'єднання
 5. МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ СТАТУТНИХ ФОНДІВ ДЕЯКИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  об'єднань підприємств). Ч. 2 ст. 135 ГК визначає: «Власник має право особисто або через уповноважені ним органи з метою здійснення підприємницької діяльності засновувати господарські організації, закріплюючи за ними належне йому майно на праві власності, праві господарського відання, а для здійснення некомерційної господарської діяльності - на праві оперативного управління, визначати мету та
 6. 1.2. Види господарських зобов'язань
  об'єднання підприємств чи господарське товариство, та органами управління цих об'єднань чи товариств; 3) між суб'єктами господарювання в разі, якщо один з них є щодо другого дочірнім підприємством. Одним з видів організаційно-господарських зобов'язань є соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання. Згідно зі ст. 177 ГК суб'єкти господарювання зобов'язані за рішенням місцевої ради за
 7. § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбітражі. Порядок виконання судових рішень
  об'єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затвердженим Постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 р. №121. Практична реалізація питань третейського судочинства відображена в роз'ясненнях та листах Вищого Арбітражного суду України (роз'яснення від 17 лютого 1997 р. №02-5/57, від 3 грудня 1992 р. №01-6/1459, листи від 30 грудня 1999 р. № 01-8/612, від
 8. § 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
  об'єднання підприємств), є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. Антиконкурентними такі дії визнаються, якщо вони стосуються: встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів; обмеження виробництва,
 9. Словник-довідник
  об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, способом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників
 10. 2. Система господарського законодавства.
  об'єднання підприємств; 13) громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості статусу інших суб'єктів господарювання. Третій розділ ГК України називається "Майнова основа господарювання" і містить такі глави: 14) майно суб'єктів господарювання; 15) використання природних ресурсів у сфері господарювання; 16) використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності; 17) цінні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua