Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
Наступна »
Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Господарське законодавство: поняття та загальна характеристика.Господарське законодавство становить собою систему нормативних актів, які містять господарсько-правові норми та являє собою зовнішню форму господарського права.
Таким чином, господарське право виступає змістом господарського законодавства, а господарське законодавство у свою чергу є формою вираження господарського права.
Господарське законодавство України розглядається у двох значеннях:
а) господарське законодавство як система нормативних актів, які регулюють господарські відносини між суб'єктами господарювання, а також ними та іншими учасниками господарських відносин.
б) господарське законодавство як сукупність нормативних актів, що регулюють правовідносини між суб'єктами господарювання і учасниками цих відносин у процесі здійснення ними своїх господарських повноважень у різних за змістом та характером сферах господарської діяльності.
Існують такі шляхи систематизації господарського законодавства:
1) в межах Цивільного кодексу, який регулює майнові і пов'язані з ними немайнові відносини як у сфері господарювання, так і поза нею (наприклад, Голландія, Російська Федерація, Італія та ін.);
2) шляхом прийняття спеціального - Торгового чи Комерційного (Господарського) кодексу, який повинен відбивати специфіку правового регулювання відносин у сфері господарювання (наприклад, Німеччина, Японія, Франція і ін.);
3) шляхом прийняття спеціальних законів, які регулюють певні групи господарських відносин, без застосування об'ємної кодифікації (країни Скандинавії);
4) систематизація за допомогою законів, а також судових прецедентів (наприклад, Англія й ін.).
Існує дві точки зору щодо кодифікації правових норм, які регулюють відносини у сфері господарювання, які можна поділити на господарсько-правову і цивілістичну.
Представники першої (Я. Шевченко, А. Довгерт, С. Головатий та ін.) вважають найбільш оптимальним Цивільний кодекс, тому що він, на їх думку, забезпечить регулювання зазначених відносин на засадах свободи підприємництва та рівності суб'єктів господарювання.
Необхідно водночас стимулювати приватну ініціативу, що здійснюється шляхом забезпечення інтересів приватного характеру суб'єктів господарської діяльності, а також врахувати інтереси публічного характеру та захистити їх. Виконання цих завдань можливе за допомогою нормативно-правового акта, який має комплексний характер та поєднує в собі приватноправові методи правового регулювання з публічно-правовими саме на паритетних засадах.
Представники другої, господарсько-правової точки зору (В. Щербина, В. Мамутов, Г. Знаменський, О. Ющик та ін.) вважають, що універсальним регулятором відносин у сфері змішаної економіки має бути саме Господарський кодекс.
Перший варіант Господарського кодексу України було внесено на розгляд Верховної Ради України у 1996 р. Але цей варіант Господарського кодексу України не був прийнятий Верховною Радою України.
На другий варіант Господарського кодексу України, який було схвалено у третьому читанні Верховною Радою України, Президент України наклав вето, яке було подолано парламентом 16 січня 2003 р., після врахування зауважень Глави держави.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Господарське законодавство: поняття та загальна характеристика."
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  господарські товариства" залишається базовим при створенні майбутнього законодавчого акту про суб'єкти підприємництва та ділове партнерство. Цей акт повинен чітко визначити правовий статус всіх видів господарських товариств та інших типів ділового партнерства. Регулювання так званих "вертикальних" відносин в економіці повинне бути реалізоване поза межами дії Цивільного кодексу, де держава може
 2. 24. Посвідчення договорів застави
  господарського відання, самостійно здійснює заставу цього майна, за винятком цілісного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, будівель і споруд, застава яких здійснюється з дозволу та на умовах, погоджених з органом уповноваженим управляти відповідним державним майном. Відкрите акціонерне товариство, створене у процесі корпоратизації, всі акції якого знаходяться в
 3. Поняття екологічного права України
  господарській діяльності переважало хлібороб-ство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво. *Першими книгами про природу були «шести днів» Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам. Ще в одній праці - «Фізіолог» містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали
 4. Поняття і особливості принципів екологічного права
  господарської, управлінської та іншої діяльності; б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  господарської, управлінської та іншої діяльності; б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних
 6. Поняття екологічного права України
  господарській діяльності переважало хліборобство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво. * Першими книгами про природу були "шести днів" Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам. Ще в одній праці - "Фізіолог" містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  законодавства. 6. Роль і значення адміністративного права в умовах побудови демократичної, правової, соціальної держави Україна. Література: 1, 5,6, 7,9,10,17,20,21, 22,39, 51, 57, 72, 76,82,88,94, 97, 114таін. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання 1. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його елементи. 2. Поняття і особливості
 8. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  законодавства; - написання курсової роботи за планом роботи; - повноту розкриття змісту всіх питань теми; - чіткість та ясність викладання; 122 - логічність та післідовність викладання; - грамотність роботи. Викладати матеріал у курсовій роботі рекомендується у безособовій формі висловлювання (напр., "вважаємо", "думаємо", "рахуємо" та ін.). Матеріал при викладенні повинен бути рівномірно
 9. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  законодавстві, а й на положення відповідних міжнародно-правових актів. Певна річ, їх сприйняття і деталізація у національному законодавстві повинні відбуватись з урахуванням реальних, перш за все матеріальних, можливостей здійснення у повсякденному жітті. Викладене примушує і на доктринальному рівні, і на практиці переглянути традиційне в минулому визнання пріоритетності для виконавської
 10. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  господарського життя і зміцнення світової системи господарських зв'язків; - зростання ролі міжнародних організацій, у тому числі і неурядових, і їхньої кількості; - виникнення якісно нових міжнародних проблем (глобальні проблеми виживання людської цивілізації); - актуалізація глобальних проблем виживання людської цивілізації (особливо проблем миру, запобігання ядерній війні, роззброювання); -