Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».У Законі "Про цінні папери і фондову біржу" ст.1. Цінні папери - грошові
документи, що засвідчують право володіння або відносини позики,
визначають взаємовідносини між що випустив їх обличчям та їх власником і
передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків,
а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих
документів, іншим особам.
Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні
паперу, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не
зазначено, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту
(передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до
іншій особі).
Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.
Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також у
якості застави для забезпечення платежів і кредитів.
Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними
органами, підприємствами, установами та організаціями, що випустили ці
паперу.
Спадкування цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного
законодавством України.
Необхідно відзначити, що поняття цінних паперів складається з сукупності
різних функцій, які вони виконують у цивільному і торговому обороті.
Зокрема, цінні папери: * перерозподіляють грошові кошти між галузями
і сферами економіки, між територіями і країнами, між групами і верствами
населення тощо; * надають певні додаткові права її
власникам, крім права на капітал. Наприклад, право на участь в управлінні,
додаткову інформацію, першочерговість в певних ситуаціях і т.д.; *
забезпечують отримання доходу на капітал і (або) повернення самого капіталу.
Права, які становлять зміст цінних паперів, можуть належати до
різним категоріям суб'єктивних прав. Найчастіше, вони належать до
зобов'язальним прав, але також можуть бути речовими правами, правами
членства в корпорації, являти собою управомоч на вчинення дій,
зачіпають чужу правову сферу.
Стаття 3. Види цінних паперів. Відповідно до цього Закону в Україні
можуть випускатися такі види цінних паперів:
акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації
місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання;
ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі;
приватизаційні папери.
Акцією визнається цінний папір без встановленого терміну обігу,
засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства,
підтверджує членство в акціонерному товаристві і право на участь в управлінні
ім. Вона дає право його власникові на отримання частини прибутку у вигляді
дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації
акціонерного товариства.
Облігація визначається як цінний папір, що засвідчує внесення
її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому
номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у ньому строк з
вимогою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено
умовами випуску).
Випускаються облігації таких видів:
1) облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик; 2) облігації
місцевих позик; 3) облігації підприємств.
Облігації можуть випускатися іменними та на пред'явника, процентними і
безпроцентними, вільно обертаються і з обмеженим колом обігу.
Термін, на який випускаються облігації, в Україні не обмежений. Водночас
одним з основних моментів, що визначають рівень прибутковості за облігаціями,
є величина періоду їх обігу.
Емісія облігацій може здійснюватися практично всіма суб'єктами
підприємницької діяльності, за винятком інвестиційних фондів і
інвестиційних компаній, яким це заборонено п. 17 Положення про
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.
Казначейськими зобов'язаннями визнаються цінні папери, що розміщуються
виключно на добровільних засадах серед населення та підтверджують
внесення їх власниками грошових коштів до бюджету, і дають право на
отримання фінансового доходу.
В Україні можуть випускатися такі види казначейських зобов'язань:
- довгострокові (від 5 до 10 років); - середньострокові (від 1 до 5 років); -
короткострокові (до 1 року).
Рішення про випуск короткострокових казначейських зобов'язань приймається
Міністерством фінансів України.
Відповідно до Порядку застосування векселів Державного казначейства,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 27 червня 1996
здійснені перші випуски спеціального виду казначейських цінних паперів -
векселів Державного казначейства.
Ощадним сертифікатом є письмове свідоцтво банку про
депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після
закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому.
Законодавство України передбачає такі види ощадних
сертифікатів:
1) термінові (під певний договірний відсоток на певний строк);
2) до запитання; 3) іменні; 4) на пред'явника. Іменні сертифікати не
підлягають обігу, а їх продаж-(відчуження) іншим особам є
недійсною.
В Україні ощадні сертифікати існують, як правило, в паперовій формі.
Інвестиційний сертифікат - це цінний папір, який випускається
інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає його власнику право
на отримання доходу в вигляді дивідендів.
Правовий статус інвестиційних сертифікатів нормативно закріплений у Положенні про
інвестиційних фонди та інвестиційні компанії, затвердженому Указом
Президента від 19 лютого 1994 "Про інвестиційні, фондах і
інвестиційні компанії". Інвестиційні сертифікати можуть бути: - іменними; -
на пред'явника.
Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове
зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму
грошей власнику векселя (векселедержателю).
В Україні можуть випускатися і звертатися простий і перекладної вексель.
Простим векселем називається вексель, за яким зобов'язання
безумовної сплати зазначеної в ньому суми бере на себе особа, яка видала вексель
(векселедавець).
Простий вексель називають ще соло-векселем, що не зовсім вірно. Соло-
вексель, це вексель, виданий у єдиному екземплярі, унікат, в
протилежність векселем, виданим у кількох примірниках (зразках), а
по відношенню до простого векселя - це вексель, на якому є тільки одна
підпис - підпис платника (векселедавця).
Перевідним векселем називається вексель, за яким зобов'язання сплати
зазначеної суми перекладається на третю особу, якій векселедавець дає
просте і нічим не обумовлене пропозицію-сплати цієї суми кредитору
(векселедержателю).
Приватизаційні папери з'явилися в Україні після ухвалення Верховною
Радою пакету законів, спрямованих на приватизацію державного майна:
"Про приватизацію майна державних підприємств "," Про приватизацію
невеликих державних підприємств "," Про приватизаційні папери ".
Ці державні цінні папери засвідчують право власника на
безоплатне одержання у процесі приватизації частини майна
державних підприємств, державного житлового фонду та земельного
фонду.
Відповідно до ст. 1 Закону "Про приватизаційні папери" випускаються
приватизаційні папери, трьох видів: * майнові сертифікати; * житлові
чеки; * земельні бони;
Право на отримання у власність приватизаційних паперів мають усі громадяни
Україна, які постійно проживали або переїхали на постійне проживання
в Україну до 1 січня 1992 року.
З метою захисту майнових інтересів власників передбачено випуск тільки
іменних приватизаційних паперів.
Приватизаційні папери не підлягають вільному обігу. Вони не можуть бути
використані для здійснення розрахунків або як застави для
забезпечення платежів або кредиту.
Дивіденди або відсотки на приватизаційні папери не нараховуються.
Приватизаційні папери можуть обмінюватися на документи, що свідчать
право власності на придбані об'єкти приватизації особисто громадянами
або ж через фінансових посередників (інвестиційні фонди і компанії,
довірчі товариства).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу». "
 1. 28. Поняття і види господарських товариств за Законом України «Про господарські товариства».
  Цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства. Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. У передбачених установчими
 2. 22. Види юридичних осіб.
  Цінних паперів. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученнями клієнтів, а також виконувати функції депозитарію (ст. 33 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" в редакції від 10 вересня 1997 р.). Відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність", банки - установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської
 3. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Поняттями полягає в порядку обчислення штрафу та пені, тому принципової різниці для використання цих термінів або єдиного терміну - неустойка, не існує. Штраф - літочислення неустойки у вигляді певної грошової суми, яка стягується один раз відповідно до закону або договору зі боку, не виконала або неналежно виконала основне зобов'язання. Пеня - неустойка в
 4. Компетенція приватних нотаріусів
  поняття компетенція нотаріального органу входить вся сукупність повноважень нотаріуса. А в науці управління, а також в адміністративному, державному праві та інших галузях права повноваження розглядаються як складова частина компетенції та статусу органу, посадової особи, особи, яка виконує управлінські функції в організації, а також деяких інших осіб, які реалізують функції
 5. § 4. Навмисна форма вини та її види
  поняттями: свідомістю і передбаченням. Особа, яка вчиняє злочин з прямим умислом, усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачає неминучість або реальну можливість настання суспільно небезпечних наслідків. Свідомість суспільної небезпеки діяння означає розуміння його фактичної суті і суспільної значимості. Особа усвідомлює, де і яке саме
 6. 82. Право власності господарських товариств і об'єднань.
    цінних паперів. Член господарського товариства має право за загальною згодою передати в рахунок свого внеску право користування належним йому майном або результатами його інтелектуальної праці. Стаття 27. Об'єкти права власності господарського об'єднання 1. Об'єктом права власності господарського об'єднання підприємств і організацій (концерну, асоціації, галузевого, міжгалузевого
 7. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
    цінних паперів, випуск яких мав місце на території Російської Федерації; заявник у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, вказує на наявність цього факту на території Російської Федерації; суперечка виникла з відносин, пов'язаних з державною реєстрацією імен та інших об'єктів і наданням послуг в міжнародної асоціації мереж «Інтернет» на території Російської
 8. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
    види: Центральні банки - банки, що здійснюють випуск банкнот і що є центрами фінансово - кредитної системи; Комерційні банки - приватні і державні банки, що здійснюють універсальні операції з кредитування промислових торгових та інших підприємств; Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути - банківські і небанківські організації, що спеціалізуються на певних
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового моніторингу, створений Указом Президента від 01.11.2001 № 1263. 55 Злочинність: стратегія боротьби / Під. Ред. Проф. А.І. Боргова - М.: Кримінологічна асоціація, 1997 Міністерство
 10. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
    види. Сліди транспортних засобів та їх види. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів транспортних засобів. Сліди-предмети. Трасологические експертні дослідження. Тема 5. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів їх застосування. Поняття і структура криміналістичного оружеведенія. Криміналістичне дослідження вогнепальної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua