Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

82. Право власності господарських товариств і об'єднань.Стаття 20. Суб'єкти права колективної власності
Суб'єктами права колективної власності є трудові колективи
державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства,
кооперативи, акціонерні товариства , господарські товариства,
господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та
інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації,
є юридичними особами.
Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні
сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи,
садові товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі
створені на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських
підприємств.
Стаття 26. Об'єкти права власності господарського
товариства
1. Об'єктами права власності господарського товариства, що є
юридичною особою, є грошові та майнові внески його членів, а
також майно, придбане в результаті господарської діяльності, і
інше майно, придбане на підставах, не заборонених законом.
2. Внесок членів господарського товариства може складатись з
основних і оборотних фондів, грошових коштів, цінних паперів. Член
господарського товариства має право за загальною згодою передати в рахунок свого
внеску право користування належним йому майном або
результатами його інтелектуальної праці.
Стаття 27. Об'єкти права власності господарського об'єднання
1. Об'єктом права власності господарського об'єднання підприємств і
організацій (концерну, асоціації, галузевого, міжгалузевого регіонального
об'єднання) є майно, добровільно передане йому підприємствами й
організаціями, а також набуте в результаті господарської діяльності
і по інших підставах, не заборонених законом.
2. До складу об'єктів права власності господарського об'єднання не входить майно членів цього об'єднання.
З. Власністю господарського об'єднання є також майно
створених ним підприємств. Ці підприємства не мають права вийти зі складу
об'єднання без його згоди.
4. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями входять до його складу
підприємств та організацій, а вони не відповідають за зобов'язаннями об'єднання
і один одного, якщо інше не передбачено їх статутами (положеннями) або
договором між ними.
5. Майно, яке залишилося після припинення діяльності господарського
об'єднання, розподіляється між входили до нього підприємствами і
організаціями.
Стаття ЗО. Здійснення права колективної власності
1. Колективний власник самостійно володіє, користується і
розпоряджається належними йому об'єктами власності.
2. Право колективної власності здійснюють вищі органи управління
власника (загальні збори, конференції, з'їзди тощо).
Окремі функції по господарському управлінню колективним майном
може бути покладено вищими органами управління власника на створювані
ними органи.
«Про господарські товариства»
Стаття 12. Власність на майно товариства
Товариство є власником:
майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність;
продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
отриманих доходів;
іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю
суспільства або переданого йому в користування, несе товариство, якщо інше не
передбачено установчими документами.
«Про об'єднання громадян»
Стаття 21. Власність об'єднань громадян
Об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно,
необхідне для здійснення його статутної діяльності.
Об'єднання громадян набуває право власності на кошти та інше
майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або
державою, набуте від вступних та членських внесків,
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а
також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших
підставах, не заборонених законом.
Політичні партії також мають право на майно, придбане від
продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-
пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення
фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів.
Громадські організації також мають право на майно та кошти,
придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності
створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
Кошти та інше майно об'єднань громадян, в тому числі ліквідованих, що не
може перерозподілятися між їх членами і використовується для виконання
статутних завдань або на благодійні цілі а у випадках,
передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход
держави.
Стаття 23. Здійснення права власності
Право власності об'єднань громадян реалізують їх вищі статутні органи
управління (загальні збори, конференції, з'їзди тощо) в порядку,
передбаченому законодавством України та статутними документами.
Окремі функції по господарському управлінню майном можуть бути
покладено вищими статутними органами управління на створювані ними органи,
місцеві осередки або передано спілкам об'єднань громадян.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 82. Право власності господарських товариств і об'єднань. "
4. Жовтень 1917 (питання методології)
 1. правової держави при неодмінно мирному реформістському подоланні кризи в країні. Для марги-налізірованние і люмпенізованих верств Установчі збори мало задовольнити, головним чином, соціальні потреби, зазвичай розуміються як просте зрівняльний перерозподіл життєвих благ. Ставши символом радикального оновлення країни та подолання її історичної відсталості, при
  Види співучасті
 2. правовідносин, які виявляються багатосуб'єктних. Наявність спільних спірних прав і обов'язків, декількох домагань на один предмет спору обумовлює необхідність залучення до участі в суперечці всіх зацікавлених осіб. Вирішити питання про права (обов'язки) кожного співучасника можна тільки встановивши загальні права та обов'язки всієї групи осіб. Тому не можна кожну вимогу розглядати
  4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
 3. Право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Застосування цивільних законів іноземних держав, міжнародних договорів і угод. Якщо говорити про найбільш характерних моментах, що відрізняють цей кодекс від раніше чинного ЦК УРСР 1922р., То, перш за все, слід
  11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
 4. Правомоченное особа, за загальним правилом, саме вирішує здійснювати або здійснювати належне йому право, визначаючи при цьому терміни, порядок, об'єм здійснюваних для здійснення цих прав дій. Воно ж саме вирішує питання про відмову від цих прав. Наприклад, спадкоємець може здійснити своє право на прийняття спадщини протягом шести місяців після його відкриття, звернувшись з відповідною
  22. Види юридичних осіб.
 5. Право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що належить до основних фондів підприємства тільки за згодою органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном. Особливості розпорядження іншим майном казенного підприємства визначаються його статутом; 3) Управління казенним підприємством здійснюють органи, уповноважені управляти
  23. Поняття та ознаки юридичної особи.
 6. Право володіння, користування і розпорядження державним майном на свій розсуд, вчинення стосовно його будь-яких дій, що не суперечать закону та цілям діяльності підприємства. Для державних установ як некомерційних організацій, що фінансуються за рахунок державного бюджету, правовий режим закріпленого за ними майна визначається вужчим правом оперативного
  91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
 7. Право колективної власності передбачено в "Законі про власність". Щоб усунути цю колізію, залишається припустити, що в Законі "Про власність" мова йде всього лише про встановлення спеціального правого режиму використання певних видів майна. Це позбавляє від необхідності давати спеціальне визначення права колективної власності, огранічівшіся констатацією того
  Види і стадії адміністративного права
 8. правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має притаманні тільки їй за-дачі, інші особливості (коло учасників виробництва,
  2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
 9. право ». Тип підданства в холопской формі сприяв виникненню і тривалої стабілізації кріпацтва. Л.В. Мілов навпаки вважає, що на форму організації державної влади, взаємини всередині класу феодалів вплинули відносини земельної власності і відповідний їм тип громад. У встановленні російського деспотичного самодержавства В. Б. Кобрин і А. Л. Юрганов велике місце
  2.Крестьяне середньовіччя. Особливості становища та менталітету
 10. православ'ї. Співіснування візантійського християнства зі слов'янським язичництвом в російській православ'ї - факт, на який вказують всі дослідники, що зверталися до цієї теми, хоча по-різному визначають місце, питома вага цих компонентів і характер їх взаємин. Менш же помічена дослідниками глибина відмінності між селянським і офіційним православ'ям, а також той вплив, який
  православии. Сосуществование византийского христианства со славянским язычеством в русском православии - факт, на который указывают все исследователи, обращавшиеся к этой теме, хотя по-разному определяют место, удельный вес этих компонентов и характер их взаимоотношений. Менее же замечена исследователями глубина различия между крестьянским и официальным православием, а также то влияние, которое
© 2014-2022  ibib.ltd.ua