Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

68. Випадки звільнення від відповідальності.Як зазначалося вище, цивільно-правова відповідальність настає при
наявності підстав (умов), передбачених чинним законодавством.
Отже, відсутність цих умов означає, що немає і відповідальності.
Проте можливі ситуації, коли за наявності формальних підстав (фактичного
складу) для виникнення правовідносин відповідальності, законодавець не
вважає за доцільне наступ таких наслідків. У таких випадках мова йде
про звільнення від відповідальності внаслідок неможливості виконання
зобов'язання.
При цьому неможливість виконання виникає не з вини боржника.
До числа підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності
внаслідок неможливості виконання зобов'язання, зокрема, відносяться:
1) вина кредитора ; 2) непереборна сила; 3) випадок; 4) інші обставини,
тягнуть неможливість виконання обставини, якщо вони виникли
не у вини боржника.
Вина кредитора, як підставу звільнення від відповідальності за
порушення зобов'язання, передбачена ст. 210 ГК, де сказано, що
невиконання або неналежне виконання зобов'язання, обумовлене умислом
або необережністю кредитора, звільняє боржника від відповідальності, якщо
інше не встановлено законом.
Зі змісту цієї норми випливають умови звільнення боржника від
відповідальності. Це:
* протиправність дій кредитора даного зобов'язання;
* наявність його вини в будь-якій формі;
* причинний зв'язок між винними діями кредитора і настала
неможливістю належного виконання цього зобов'язання.
Невреодолімая сила розуміється як надзвичайний, що не-предотвратимой при
даних умов подія, яке внаслідок своїх властивостей унеможливлює
виконання зобов'язання.
Непереборна сила може бути подією як природного (ураган, повінь,
зсув і т.п.), так й соціального (страйк, бойові дії тощо)
характеру. Її властивостями є:
* надзвичайність (вона виходить за межі звичайних повсякденних явищ -
схід, захід сонця, дощ, вітер і пр.);
* невідворотна (вона не може бути попереджена і подолана при
сучасному рівні розвитку науки і техніки).
Для того, щоб дія непереборної сили спричинило звільнення боржника від
відповідальності, необхідно не просто її наявність, а щоб вона
перешкоджала виконанню даного зобов'язання (наприклад, повінь в
Закарпаття є непереборною силою, але не перешкоджає виконанню
зобов'язання з постачання цукру з Вінницької в Одеську область).
Непредотвратамая сила звільняє боржника від відповідальності у всіх
випадках, крім прямо обговорених у
законі.
Випадок розуміється як обставина, яке не можна передбачити, а тому
- запобігти в певній ситуації.
Якщо непереборна сила невідворотних в силу своєї надзвичайності,
непідконтрольних, то випадок - непредотвратім тому, що непередбачених. Якщо
б особа знала заздалегідь про цю обставину, його наслідків можна було б
уникнути. Прикладом випадку може бути вихід з ладу рульового управління
внаслідок "втоми металу", відмова двигуна літака через попадання в
сопло птиці і т.д.
Нерідко випадок трактують як антипод провини, використовуючи дихотомію: винність -
випадковість 41. У зв'язку з цим може бути зроблений висновок, що мова
йде не про звільнення від відповідальності, а про ненастанні відповідальності
у зв'язку з відсутністю складу правопорушення і зокрема, такого його елемента
як вина.
Проте видається, що таке фактичне ототожнення цих понять
невиправдано. У цивільному праві можлива і відповідальність при усіченому
складі правопорушення, в тому числі за відсутності провини. Можливо також
покладання відповідальності на третіх осіб (батьків, опікунів, поручителів,
гарантів та ін.) Для таких випадків безвинної відповідальності може мати
значення облік випадку, як самостійної правової категорії. Наприклад,
поручитель може бути звільнений від відповідальності за невиконання
зобов'язання боржником при
наявності випадкової неможливості виконання цього зобов'язання.
Неможливість виконання зобов'язання може виникнути і в силу інших
обставин. Наприклад, урядом встановлено мораторій на виконання
певного виду договорів, в якомусь регіоні оголошено карантин і т.п. В
відміну від ненастання відповідальності через відсутність складу
правопорушення, тут, перш за все, має бути встановлено не те, відсутня
Чи вина боржника, а доведено наявність обставини, що перешкоджає
виконанню зобов'язання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 68. Випадки звільнення від відповідальності. "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  випадків до фабричного виробництва без проходження мануфактурної стадії. До 80-м рокам XIX століття в Росії але багатьох галузях індустрії завершився промисловий переворот, а в 90-і роки вона пережила період промислового підйому. За ці роки при масштабному вливанні іноземних капіталів і технологій в країні був створений промисловий потенціал, достатній для забезпечення військової, політичної та в
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Випадково виплеснулося масове невдоволення селян в антирадянських заколотах (антоновщіна) в Тамбовській і Воронезькій губерніях, на придушення якого було потрібно направити 40-тисячне військо під командуванням од - ного з кращих полководців М.Н. Тухачевського. Те ж саме відбулося і в період антибільшовицького повстання в Кронштадті. Радянська влада зазнавала політичний і економічний
 3. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  випадках арбітражний суд має право вийти за межі позовних вимог. Предмет позову є підставою для класифікації позовів за процесуально-правовою ознакою і за характером захищаються інтересів. Види позовів. Позови класифікуються за різними підставами: 1) за метою, предмету позову проводиться процесуально-правова класифікація позовів; 2) по об'єкту захисту - матеріально-правова; 3) за характером
 4. 23. Поняття і стадії прав. регулювання. Общедозволітельний і дозвільний типи прав. рег-ня.
  Разі: дозволу або заборони. Використання у певному порядку тих чи інших елементів механізму характеризує процес правового регулювання. Він може бути простим і складним. Простий процес правового регулювання припускає використання тільки одного державно-владного акта - нормативно-правового. Індивідуалізацію прав і обов'язків здійснюють самі суб'єкти, до яких цей
 5. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  випадки, коли посадові особи закликають на службу жінок з малолітніми дітьми, хоча в законі йдеться про можливість їх прийому лише при досягненні дитиною 14 років. Дуже часто приймаються на певну військово-облікову спеціальність (ВУС) особи, що абсолютно не мають необхідної підготовки. Командири і військові комісари повинні відшкодовувати всі збитки МО РФ, нанесений з прийняттям на службу
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  разі вчинення агресії проти неї або її союзників », держава зацікавлена у створенні законодавства, спрямованого на забезпечення виконання цієї мети. Умови договору (контракту) викладені в законі «Про військовий обов'язок і військову службу» розділ V «Надходження громадян на військову службу за контрактом» ст. ст. 32-35, а також у «Положенні про порядок проходження військової служби»,
 7. Додаток 1 Положення про Офіцерському зборах (Проект)
  нагоди державних свят, ювілеїв, вшанування передових офіцерів та інші заходи, встановлені самим Офіцерським зборами. Права та обов'язки голови Офіцерського зборів і ради Офіцерського зібрання Для керівництва Офіцерським зборами на загальних зборах офіцерів обирається його керівний орган - рада Офіцерського зібрання на чолі з головою. Голова Офіцерського
 8. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  випадків, а також знаходяться в безпорадному або іншому стані, небезпечному для їхнього здоров'я і життя. Правову основу діяльності патрульно-постової служби міліції складають: Конституція Російської Федерації, Закон Російської Федерації "Про міліцію", інші закони та інші правові акти Російської Федерації, конституції, закони та інші правові акти республік, що входять до складу Російської Федерації,
 9. 1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ патрульно-постової служби
  випадку їх вчинення негайно проводити службову перевірку і доповідати старшому начальнику. Командир окремого стройового підрозділу міліції, безпосередньо підпорядкованих МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ), поряд з виконанням обов'язків, зобов'язаний також вносити пропозиції про перерозподіл штатної чисельності міліціонерів між стройовими підрозділами, забезпечувати їх
 10. 3.2 . ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ, СПЕЦІАЛЬНЬГХ ЗАСОБІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
  випадках і порядку, передбачених Законом Російської Федерації "Про міліцію", а також відповідно до Правил застосування спеціальних засобів, що перебувають на озброєнні в органах внутрішніх справ РФ, затвердженими Постановою Ради Міністрів РРФСР від 3 вересня 1991 р. № 455. Всі співробітники патрульно-постової служби зобов'язані проходити спеціальну підготовку, а також періодичну перевірку на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua