Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

51. Поняття і значення позовної давності.Позовна давність - це строк, протягом якого особа, право якої
порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого
права шляхом подання позовної заяви до суду.
Для обчислення строку позовної давності, як і будь-якого іншого, важливе значення
має початковий момент. У законодавстві закріплено, що протягом терміну
позовної давності починається з моменту виникнення права на позов, тобто з
дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Таким
чином, можна говорити про те, що початковий момент позовної давності носить
об'єктивно-суб'єктивний характер. Об'єктивний, так як пов'язаний з порушенням
конкретного суб'єктивного права, тобто необхідний факт правопорушення.
Суб'єктивний, так як необхідне знання уповноваженої особи про те, що
відбулося порушення його права. З визначення початкового моменту перебігу
позовної давності очевидно, що момент, коли особа дізналася, і момент, коли
воно повинно було дізнатися, не завжди збігаються. Однак якщо позивач доведе, що
він дізнався і міг дізнатися про порушення лише пізніше, то перевага віддається
суб'єктивного моменту. Відповідач же в свою чергу може доводити, що про
порушення свого права позивач повинен був дізнатися раніше, ніж дізнався фактично.
При цьому, якщо дійсно буде встановлено, що позивач не дізнався про
порушення свого права своєчасно через свою халатність, то давність
починає текти з того моменту, коли за обставинами справи позивач повинен був
дізнатися про порушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 51. Поняття і значення позовної давності. "
 1. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 2. 40. Умови дійсності угод. Поняття недійсною угоди.
  Значенні цих дій вирішується за правилами, що регламентує порядок укладання угод, а не за нормами, визначальним їх дійсність. Ст. 59 ч. 1 ЦК України встановлює, що угода, визнана недійсною, вважається такою з моменту її вчинення. Застосування даного правила допустимо лише в разі вчинення щодо недійсних (оспорімих) угод, наприклад, угод,
 3. 56. Призупинення, перерву і відновлення строків позовної давності.
  Поняттям охоплюються як стихійні лиха, так і різного роду суспільні явища (маніфестацій, страйки і т. д.); - мораторій - відстрочка виконання зобов'язання. Мораторій на відміну від непереборної сили створює не фактичні, а юридичні перешкоди для пред'явлення позову. Мораторій оголошується урядом України в відношенні або окремого виду зобов'язань, або за всіма
 4. 95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
  Значення, на чиє ім'я оформлено документи, що підтверджують майнові права (на будинок, автомашину і пр). . Для виникнення права спільної сумісної власності на певне майно необхідно наявність двох умов. По-перше, майно має бути придбане в період перебування в зареєстрованому шлюбі. По-друге, це має бути результатом їхньої праці. Якщо якась з цих умов
 5. 107. Припинення зобов'язань.
  Поняття договору і суперечить його визначенням як двосторонньої угоди. Але слід мати на увазі, що припинення зобов'язання тягне не всяке, а лише належне його виконанням (ст. 216 ЦК) Оскільки найчастіше йдеться про вимоги до виконання договірних зобов'язань, поняття належного виконання буде розглянуто в наступному розділі. Зарахування зустрічних вимог. Зобов'язання прекрашается
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 7. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 (далі - АПК РФ 1995 року), в статті 7 якого фактично була відтворена формулювання статті 123 Конституції Російської Федерації: «... судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі
 8. Поняття позову
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального засобу захисту інтересів позивача,
 9. Елементи позову
  поняття. Підстава позову складають вказані позивачем обставини, з якими позивач, як з юридичними фактами, пов'язує своє матеріально-правова вимога або правовідносини в цілому, що становить предмет позову. При необхідності позивач повинен виробити і вказати розрахунок стягуваної оспорюваної суми. Всі зазначені фактичні обставини в подальшому підлягають доведенню позивачем в
 10. Предмет доказування
  поняттям предмета доказування. Обсяг цей включає в себе: 1) факти, що мають матеріально-правове значення (предмет доказування), 2) факти, що мають процесуально-правове значення (факти, від яких залежить вирішення процесуальних питань, і доказові факти). Для всієї сукупності фактів, що встановлюються в процесі судового доказування при розгляді справи, в процесуальній
© 2014-2022  ibib.ltd.ua