Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

84. Поняття і порядок приватизації майна невеликих державних підприємств.«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»
Стаття 2. Об'єкти малої приватизації
1. Об'єктами малої приватизації є:
цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств,
віднесених Державною програмою приватизації до групи А;
окреме індивідуально визначене майно;
об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.
2. У випадках, коли до складу підприємств входять структурні підрозділи
(магазини, перукарні, майстерні, їдальні тощо), які можуть бути
виділені в самостійні підприємства , об'єктами малої приватизації є
названі структурні підрозділи.
3. Будівлі (споруди, приміщення) приватизуються разом з розташованими в
них об'єктами приватизації, крім випадків відмови покупця від приватизації
будови (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт ,
приватизується шляхом викупу, або якщо на це немає прямої заборони
відповідно Фонду державного майна України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим або місцевої Ради відповідного рівня.
Не можуть бути об'єктами малої приватизації будівлі (споруди,
приміщення) або їх окремі частини, що представляють національну, культурну та
історичну цінність і перебувають під охороною держави.
За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в
якій розташований об'єкт приватизації, або в разі відмови покупця від
приватизації будови (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт,
приватизується шляхом викупу, зазначені будівлі (споруди, приміщення)
передаються в установленому порядку власникам приватизованих об'єктів в
оренду на строк не менше десяти років.
4. Якщо в нежилих приміщеннях будови, що є державною
власністю, розміщується два чи більше державних або заснованих
на оренду державного майна підприємств, то в разі прийняття
рішення про приватизацію одного чи кількох з них займані ними приміщення,
за відсутності заборони на приватизацію цього будови, приватизуються разом
з іншим майном підприємства після закріплення за названими
співкористувачами займаних ними приміщень на праві повного господарського
відання, оперативного управління або на договірних засадах.
5. Не підлягають приватизації визначені в установленому порядку
спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно
громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством.
6. Установи культури, приміщення та будівлі соціально-побутового
призначення, споруджені за рахунок коштів державних підприємств,
які обслуговують населені пункти, райони чи мікрорайони у містах,
громадські організації або певні професійні (виробничі)
колективи можуть бути у встановленому порядку виключені з переліку об'єктів
малої приватизації за рішенням Фонду державного майна України , його
регіональних відділень та представництв у районах та містах, Фонду
майна Автономної Республіки Крим та його представництв, а також по
рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад
відповідного рівня.
Стаття 5. Покупці
1. Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути фізичні та
юридичні особи, визнані покупцями відповідно до Закону
України "Про приватизацію майна державних підприємств" (2163-12).
2. Не можуть бути покупцями:
юридичні особи, у майні яких частка державної власності
перевищує 25 відсотків;
органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
працівники органів приватизації та інші особи, яким відповідно до
чинним законодавством заборонено займатися підприємницькою
діяльністю (крім випадків використання ними приватизаційних паперів).
Стаття 8. Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу
1. З моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства здійснюється його
підготовка до приватизації.
Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу здійснюється органами
приватизації, які:
визначають ціну продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або
початкову ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом;
Стаття 11. Продаж об'єкта приватизації шляхом викупу
1. Викуп застосовується щодо об'єктів малої приватизації: не проданих на аукціоні, за конкурсом;
включених до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу;
зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди,
укладеними до набрання чинності Законом України "Про оренду державного
майна".
Викуп майна підприємств, зданих в оренду, проводиться з дотриманням
вимог, передбачених чинним законодавством України про
приватизації.
Порядок викупу об'єкта приватизації визначається Фондом державного
майна України.
2. Інформація про здійснення викупу об'єкта приватизації публікується в
інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі, інших
друкованих виданнях, визначених органами приватизації, протягом 15
календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
Стаття 14. Продаж за конкурсом
Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права
власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої
експлуатації об'єкта або при рівних умовах - найвищу ціну.
Стаття 22. Право власності
1. Право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації
переходить до покупця з моменту нотаріального опосвідчення договору
купівлі-продажу.
2. Після придбання об'єкта його новий власник стає
правонаступником прав і обов'язків приватизованого підприємства.
3. До вступу покупця у права власності на придбаний об'єкт
приватизації відповідальність за збереження зазначеного майна в
установленому порядку несе керівник підприємства, що приватизується або
підприємства (установи, організації), на балансі якого знаходиться об'єкт
приватизації.
Стаття 23. Договір купівлі-продажу
1. Право власності на державне майно підтверджується
договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем і
уповноваженим представником відповідного органу приватизації.
Договір купівлі-продажу державного майна підлягає нотаріальному
огляду.
У разі придбання об'єкта приватизації на аукціоні, за конкурсом договір
купівлі-продажу між покупцем і продавцем укладається не пізніше, ніж в
п'ятиденний термін з дня затвердження органом приватизації результатів
аукціону, конкурсу.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 84. Поняття і порядок приватизації майна невеликих державних підприємств. "
34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
 1. Поняття цінних паперів складається із сукупності різних функцій, які вони виконують у цивільному і торговому обороті. Зокрема, цінні папери: * перерозподіляють грошові кошти між галузями і сферами економіки, між територіями і країнами, між групами і верствами населення тощо; * надають певні додаткові права її власникам, крім права на капітал.
  83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств.
 2. Приватизації державного майна Стаття 1. Поняття та мета приватизації Приватизація державного майна (далі - приватизація) - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення
  85. Порядок отримання громадянами у власність квартир з Державного житлового фонду.
 3. Приватизації державного житлового фонду Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це відчуження квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т . п.) державного
  Види і стадії адміністративного права
 4. поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
  Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
 5. поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
  16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
 6. Поняття державної служби в Україні (ст. 1) як професійної діяльності осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті та одержують заробітну плату з державних коштів. Є всі підстави вважати, що поняття державної служби поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності, охоплюють найбільш істотні її боку, вказує
  Законодавство про нотаріат
 7. порядок вчинення ними нотаріальних дій . Джерелом нотаріального процесуального права в першу чергу слід назвати Конституцію України, яка закріпила низку важливих загальних положень принципового значення для діяльності нотаріальних органів. Основні положення діяльності нотаріальних органів і посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, врегульовано Законом України
  Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
 8. Поняття організованої економічної злочинності. Загальноприйнятого кримінально-правового та кримінологічного поняття "організована економічна злочинність" в даний час не вироблено, незважаючи на його широке використання в науковому обігу. 2 Мамардашвілі М. Картезіанські роздуми. - М.: Видавнича група "Прогрес", "Культура", 1993. - С. 32. Розуміння організованої економічної
  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
 9. Порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
   2. Призначення покарання за сукупністю злочинів або вироків.
 10.  поняття не тотожні. Оскільки винність (як, втім, судимість і т. д.) повинна зв'язуватися ні з проголошеним, а зі набрав чинності вироком, то в цій частині передбачені нині правила, думається, потребують необхідних коректив. Щодо правил призначення покарання за сукупністю вироків КК не містить будь-яких спеціальних роз'яснень. Разом з тим, виходячи з його змісту,
  понятия не тождественные. Поскольку виновность (как, впрочем, судимость и т. д.) должна связываться не с провозглашенным, а со вступившим в силу приговором, то в этой части предусмотренные ныне правила, думается, требуют необходимых корректив. Относительно правил назначения наказания по совокупности приговоров УК не содержит каких-либо специальных разъяснений. Вместе с тем, исходя из его смысла,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua