Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.


Державна служба органічно пов'язана з державою, її роллю та місцем у житті суспільства. В діяльності державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення особового складу державного органу чи його апарату - державних службовців. З посадою - первинним структурним підрозділом (одиницею) пов'язаний коло питань: встановлення посад, правила і способи їх заміщення, службова кар'єра, порядок переходу з однієї посади на іншу і т.д.
Прийнято низку законів та підзаконних актів, що регулюють окремі напрями державно-службової діяльності: про прикордонних військах України, про Арбітражному суді України, про Прокуратуру України, про Збройні Сили України, про освіту, про міліцію України та ін Всі вони в тій чи іншій мірі стосуються питань організації та проходження державної служби у відповідних державних органах. Закон України від 16. 12. 1993 р. «Про державну службу», спрямований на врегулювання суспільних відносин, що охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу. У преамбулі Закону зазначено, що він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті, але зміст Закону дозволяє зробити висновок про те, що він практично регулює діяльність апарату органів виконавчої влади.
Разом з тим Закон «Про державну службу» - це перший законодавчий акт в історії України, спрямований на врегулювання однієї з найважливіших сторін (або частин) діяльності держави. У ньому вперше на офіційному рівні сформульовано поняття державної служби в Україні (ст. 1) як професійної діяльності осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті та одержують заробітну плату з державних коштів. Є всі підстави вважати, що поняття державної служби поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності, охоплюють найбільш істотні її боку, вказує також на значну організаторську роль держави в розв'язанні проблем управління різними галузями економіки, соціально-культурного будівництва тощо, оскільки від професійних знань кадрів управління залежить виконання державних завдань і функцій.
Відповідно до ст. 2 Закону посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлений нормативними актами коло службових повноважень. Посадові особи: ними вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
Вимоги під час вступу грома-н на гос службу викладені в з-не «Про державну службу»
Заборона на службу на підприємстві або установі в близькій спорідненості чи властивості. Якщо підконтрольні або підзвітні один одному.
Не можуть бути прийняті особи позбавлені судом права займати посади.
Забороняється суміщення деяких державних посад з роботою.
До спеціальним вимогам:
віковий ценз
наявність спеціальної освіти
вченого звання
практичний стажпроведеніе кваліфікаційних випробувань
стан здоров'я
принесення присяги.
Права гос службовців збігаються з їх обов'язками і виступають як правообязанность. Основним обов'язком є дотримання конституції, законів видаються органами гос-ва. Виконувати обов'язки внутрішнього розпорядку, службових інструкцій.
Держ службовець має право знайомитися з відомостями складовими гос таємницю, перелік відомостей встановлюється в загальнодержавному масштабі. Гарантія дотримання прав гос службовця тривалість часу служби.
Захист статусу - передбачений законом комплекс заходів щодо забезпечення захисту життя, здоров'я, майна і житла працівників держ управління, їх сімей від посягання осіб,. Скривджених діями у зв'язку з виконанням держ службовцями своїх обов'язків. Закон «Про державний захист» от23.12.93.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила
 2. 3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.
  Державного управління підзаконних обов'язкових правил поведінки у сфері виконавчої діяльності. Адміністративне распорядительство проявляється в рішеннях посадових осіб органів управління примі ково до питань індивідуального характеру. Подальший розвиток адміністративного нормотворчості і розпорядництва в сучасних умовах пов'язано з поліпшенням їх форм,
 3. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Державного механізму, громадянського суспільства (державних органів і організацій, державних службовців, громадських і релігійних об'єднань, інформаційних джерел тощо), а також для всіх громадян. Законність - це перш за все наявність реально діючих правових норм належної якості, їх послідовне і неухильне виконання всіма суб'єктами права. Як специфічні
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  державної служби, можна сказати, що безпосередньо ці правовідносини військовослужбовців встановлюються з державною структурою - Міністерством оборони РФ. Враховуючи особливу значущість цього виду державної служби, яка, як визначено у військовій доктрині Росії, має на меті «захист суверенітету і територіальної цілісності, інших життєво важливих інтересів РФ у разі вчинення
 6. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  державні кошти на тих, хто не несе аналогічних навантажень, матеріально і морально стимулювати їх прагнення до зростання професійної майстерності. Загальні ідеї атестування викладені у проекті «Положення про атестування офіцерського складу». Ще одна проблема, яку необхідно вирішити для повної розробки проблем врегулювання контрактних правовідносин, - це юридична, справедливе
 7. Список літератури
  державної служби Російської Федерації: Федеральний Закон від 31 липня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації «Про освіту»: Федеральний Закон від 12 липня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1996. № 3. Ст. 150. Про зовнішню розвідку: Федеральний Закон від 8 грудня 1995 р. / / Збори законодавства РФ.
 8. § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  державний лад Росії був йому огидний. Насамперед, пораженіе.семейних прав, розірвання подружнього союзу і припинення батьківської влади не могли мати місця, тому що держава всіляко намагалося про збереження та зміцнення сімейного початку і, зокрема, заради утилітарних цілей направляло злочинців на заслання з сім'ями. Потім, поразка прав майнових, тобто перехід всього
 9. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  державності, соціуму, національного менталітету і т. п. В даний час намітилися такі підходи до проблеми Установчих зборів: Ідея Установчих зборів довго залишалася в Росії елітарної через глибокого розриву в рівнях і типах політичної культури утвореного інтелектуального прошарку суспільства і товщі соціальних низів. Неоднаково було в соціальному розрізі і розуміння
 10. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  державного органу і т. д. Предмет позову не слід змішувати з певним речовим предметом спору, наприклад конкретним об'єктом нерухомості, грошовими коштами і т. д. У стосовно одного речового предмета можуть пред'являтися позови самого різного характеру. Наприклад, у зв'язку з речовим предметом - нежитловим приміщенням - можуть бути пред'явлені позови про визнання права
© 2014-2022  ibib.ltd.ua