Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

93. Поняття, зміст права спільної власності: суб'єкти підстави виникнення і припинення.Стаття 17. Право спільної власності громадян
1. Майно, придбане внаслідок спільної праці членів сім'ї,
є їх спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено
письмовою угодою між ними.
2. Майно, придбане внаслідок спільної праці громадян,
об'єдналися для спільної діяльності, є їх спільною частковою
власністю, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними.
Розмір частки кожного визначається ступенем його трудової участі.
Майно може належати на праві власності не лише одній особі, а
і декільком особам - юридичним особам, громадянам і державі - суб'єктам
права власності - одночасно; в такому випадку відносини між ними
регулюються інститутом спільної власності. Оскільки спільна власність
є одним із способів реалізації права приватної, колективної і
державної власності, то спільна власність не утворює нової
самостійної форми власності, а є однією з форм реалізації та
існування зазначених форм.
Право спільної власності - це право двох і більше осіб на один об'єкт. Цих
осіб прийнято називати співвласниками. Об'єкт може складатися з однієї або
сукупності речей. Вони можуть бути як ділимими, так і неподільними. Однак,
як об'єкт права власності, вони утворюють єдине ціле, тому право
власності кожного співвласника поширюється на весь об'єкт, а не
на його частину.
Пунктом 2 статті 3 Закону України «Про власність» були зняті обмеження в
щодо виникнення спільної власності, а також щодо
суб'єктного складу співвласників у спільній власності. Так допускається
об'єднання майна, що перебуває у власності громадян, юридичних
осіб і держави. Таким чином, загальне майно може належати
кільком особам незалежно від форми власності.
Право спільної власності виникає з різних підстав. Найбільш
поширені з них - успадкування, спільне придбання двома або
кількома особами якої-небудь речі, участь двох або більше осіб у створенні
-якого об'єкта, відчуження власником частини належного йому
неподільного об'єкта тощо Родинні відносини та спільне проживання самі
по собі не створюють відносин спільної власності.
При виникненні права спільної власності на майно воно визнається лише
за особами, що брали участь своєю працею і коштами у придбанні або
створенні такого майна. Якщо ж майно вже було створено раніше і обличчя
брало участь лише в його поліпшенні, змісті і т.п., то така участь дає
право не на визнання його учасником спільної власності, а на відшкодування
вкладених коштів. З цього правила є виняток: в результаті таких
витрат у певних випадках роздільне майно одного з подружжя може
бути визнано судом спільним майном подружжя (докладніше див Главу 10
цього посібника).
Певну роль при виникненні права спільної власності відіграє вольовий
фактор сторін. До набрання чинності Закону України «Про власність» у всіх
випадках виникнення спільної власності (крім випадків виникнення права
спільної власності при спадкуванні) необхідно було, щоб учасники
висловили свою волю, спрямовану на створення відносин спільної власності.
А за відсутності такого волевиявлення не виникало і відносин спільної
власності. З прийняттям Закону про власність і вступом його в
законну силу право спільної власності виникає в результаті спільного
праці членів сім'ї, а також у результаті спільної праці інших громадян,
якщо вони об'єднали свої зусилля для спільної діяльності. Однак і після
появи законодавчих новел у регулюванні права спільної власності
не можна повністю заперечувати вольовий фактор при виникненні права спільної
власності. Так, якщо майно і було створено в результаті спільного
праці членів однієї сім'ї, але з характеру відносин і домовленостей
виявляється, що одна зі сторін робила свої трудові зусилля безоплатно , воля
сторін не була спрямована на виникнення спільності цього майна, або
працю цієї особи був оплачений іншою стороною, то підстав для виникнення
права спільної власності на створене майно немає.
В цілому, питання про те, чи є дане майно загальною власністю,
чітко дозволяється, коли сторони зодягли своє волевиявлення в певну
форму і заздалегідь визначили взаємні відносини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 93. Поняття, зміст права спільної власності: суб'єкти підстави виникнення і припинення. "
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 2. 37. Поняття і види угод у цивільному праві.
  Змісті яких не визначено підстави їх здійснення. Найбільш яскравим прикладом абстрактної угоди є видача векселя. Вексель містить зобов'язання особи виплатити певну грошову суму іншій особі, але при цьому не грають ролі підстави, за якими було видано вексель: чи був позику, купівля-продаж та ін.) 1. Залежно від наявності вказівки на строк встановлення прав і обов'язків
 3. 95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
  права, якщо між ними досягнута угода про встановлення загальної сумісної власності. З перерахованих випадків спільної сумісної власності найбільш поширеними і практичними важливими є: право спільної власності подружжя і право спільної власності селянського (фермерського) господарства. Тому розглянемо їх трохи докладніше. Загальна спільна власність
 4. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 5. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД провадження в окремих категоріях СПРАВ
  зміст якого визначається спеціальними нормами; суд зобов'язаний з'ясувати коло осіб, зацікавлених в результаті справи, і вжити заходів для притягнення їх до участі в процесі; справи окремого провадження розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, з особливостями, встановленими АПК. Не застосовуються, зокрема, такі інститути, які виключаються самим характером
 6. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 7. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  зміст, юридичні
 8. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання ". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 9. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  права приватної власності відповідно до закону "Про власність" є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, тобто, тільки фізичні, але не юридичні особи. Разом з тим, приватна власність виникає не тільки тоді, коли майно належить одній особі, але й тоді, коли йдеться про власність трудового або селянського господарства. Оскільки ні
 10. 101. Поняття і види зобов'язань.
  поняття. Разом з тим, можливо і відступ від нього для більш докладних однопорядкові класифікацій. Розглянемо найбільш важливі з існуючих поділів зобов'язань .. 1) Залежно від підстави виникнення зобов'язання прийнято ділити на договірні - і недоговірні .. Договірні зобов'язанні виникають на основі угоди його учасників (двох або багатосторонній договір). Недоговірні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua