Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

99. Право республіканської (АРК) власності: зміст, підстави виникнення і припинення.Стаття З1. Державна власність в Україні
До державної власності в Україні належать загальнодержавна
(республіканська) власність і власність адміністративно-
територіальних одиниць (комунальна власність).
Стаття З2. Суб'єкти права державної власності
1. Суб'єктом права загальнодержавної (республіканської) власності
є держава в особі Верховної Ради України.
2. Суб'єктами права комунальної власності є адміністративно-
територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських,
селищних, сільських Рад народних депутатів.
3. Суб'єктами права державної власності на землю виступають:
Верховна Рада України - на землі загальнодержавної власності України;
Верховна Рада Республіки Крим - на землі в межах території республіки,
за винятком земель загальнодержавної власності;
обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних
депутатів - на землі в межах їх територій , за винятком земель, які
перебувають у загальнодержавній власності.
Стаття ЗЗ. Управління державним майном
(Зупинено дію пункту 1 статті 33 в частині управління майном
що є в комунальній власності підприємств і організацій торгівлі,
громадського харчування та сфери послуг у процесі їх комерціалізації в
згідно з Декретом N 10-92 від 15.12.92) 1. Управління
державним майном від імені народу (населення адміністративно-
територіальної одиниці) здійснює відповідно Верховна Рада України
і місцеві Ради народних депутатів Україна, а також уповноважені ними
державні органи.
2. Державні органи, уповноважені управляти державним
майном, вирішують питання створення підприємств і визначення цілей їх
діяльності, реорганізації та ліквідації, здійснюють контроль за
ефективністю використання і схоронністю довіреного їм державного
майна та інші правомочності відповідно до законодавчих актів
Україна.
Стаття З4. Об'єкти права загальнодержавної (республіканської) власності
1. Загальнодержавну (республіканську) власність складають: земля,
майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України і
утворюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, органів
державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні
об'єкти; єдина енергетична система; системи транспорту загального
користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне
(республіканське) значення; кошти республіканського бюджету;
республіканський національний банк, інші державні республіканські
банки та їх установи і створювані ними кредитні ресурси ; республіканські
резервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів; майно державних підприємств; об'єкти
соціально -культурної сфери або інше майно, що становить матеріальну
основу суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний
розвиток. (Пункт 1 статті 34 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3180-12 від 05.05.93)
2. У загальнодержавній (республіканській) власності може перебувати
також інше майно, передане у власність України іншими
державами, а також юридичними особами і громадянами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 99. Право республіканської (АРК) власності: зміст, підстави виникнення і припинення. "
 1. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Правоту своєї справи, ентузіазму, жертовності. Громадянська війна на відміну від звичайної війни незмірно більш складна, характеризується більшою невизначеністю і невизначених складу борються - в силу переходу з одного табору в інший. Тільки за перші 70 років XX століття в світі відбулося 25 таких воєн (у Росії, Фінляндії, Угорщини, Іспанії, країнах Латинської Америки та ін.) Громадянська
 2. Види позовів
  правова класифікація позовів побудована за змістом позову, тобто по виду необхідної позивачем судового захисту. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються на позови про визнання, про присудження, перетворюючі позови. Позов про визнання має на меті захистити інтереси позивача, який вважає, що у нього є певне суб'єктивне право, але воно оскаржується іншою особою, наприклад позов про
 3. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі. Позовна виробництво спрямоване на вирішення суперечок з приводу порушення або оспорювання суб'єктивних цивільних прав. Як уже згадувалося, процесуальним засобом захисту прав і
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  правовідносини З територією Російської Федерації. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також економічні суперечки і інші справи, пов'язані З підприємницької та іншої економічної діяльністю За участю іноземних осіб та віднесені законом до винятково компетенції АПК РФ. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи відповідно З угодою
 5. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  право позивача змінити підстави або предмет позову, але не одночасно, 2) збільшити або зменшити розмір позовних вимог; 3) позивач може відмовитися від заявленого позову, укласти з відповідачем мирову угоду на основі взаємних поступок, відповідач може визнати позов. Однак цілий ряд таких процесуальних дій, як відмова позивача від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову,
 6. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  право на задоволення своїх позовних вимог. Саме в цьому сенсі в гол. 12 ГК використовується поняття позову і позовної давності. У ЦК поняття позову вживається в сенсі здатності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в
 7. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Правових норм у разі настання передбачених законом юридичних фактів. Ознаки: Нормативні підстави - норма - атрибутивної підставу будь-якого правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля, санкціонуються правовідносини. Норма і
 8. 16. Структура правовідносин.
  Правовідносини включає такі елементи, як суб'єкти, об'єкти, зміст, юридичні факти. Суб'єкти та об'єкти правовідносин: Суб'єкт (учасник) правовідносин - правосуб'єктність особа, у якої в рамках правовідносини виникають суб'єктивні юридичні права (обов'язки). Суб'єктами правовідносин можуть бути особи, наділені правосуб'єктністю - невід'ємним від особи соціально-юридичним
 9. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Застосування цивільних законів іноземних держав, міжнародних договорів і угод. Якщо говорити про найбільш характерних моментах, що відрізняють цей кодекс від раніше чинного ЦК УРСР 1922р., То, перш за все, слід
 10. 37. Поняття і види угод у цивільному праві.
  Правовідносин. Двосторонні угоди суть договори, для яких характерне узгоджене волевиявлення двох сторін. Договорами є також багатосторонні угоди, тобто такі угоди, в яких беруть участь три і більше сторони. Прикладом такої угоди може бути договір про спільну діяльність. Слід звернути увагу на ту обставину, що в цьому договорі волевиявлення сторін
© 2014-2022  ibib.ltd.ua