Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

53. Види строків позовної давності.Строки позовної давності носять загальний характер, так як поширюються на всі
цивільні правовідносини, за винятком особливо обумовлених у законі.
Позовна захист порушених прав здійснюється шляхом звернення до суду,
арбітражний або третейський суд.
Причому вищевказані суди зобов'язані за своєю ініціативою, незалежно від
заяви сторін, застосовувати позовну давність (ст. 75 ЦК України).
Строки позовної давності встановлені безпосередньо законом і не можуть
змінюватися (скорочуватися або подовжуватися) угодою сторін (ст. 73 ГК
України).
Будучи строком примусової захисту порушеного права особи, позовна давність
досить тісно пов'язана з процесуальним поняттям права на позов. Право на позов
- це забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до
суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з
відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або
охороняється законом інтересу.
Усі терміни позовної давності поділяються на два види: загальні та спеціальні
(скорочені). Загальний термін давності встановлено в три роки, незалежно від
суб'єктного складу правовідносини. Він закріплений у статті 71 ГК України та
застосовується до всіх вимог, крім тих, для яких законодавцем
встановлені спеціальні терміни.
Скорочені строки застосовуються до відносин, які мають певну
правову специфіку. Такі терміни закріплені в статті 72 ЦК України та
становлять:
- шість Місяців за позовами про стягнення неустойки, штрафу, пені; за позовами про
недоліки проданих речей; за позовами що випливають з поставки продукції
неналежної якості; за позовами про недоліки в роботі, виконаній за
договором підряду і про недоліки в роботі, виконаній за договором побутового
замовлення.
- Один рік - за позовами про захист честі, гідності та ділової репутації і про
відшкодування моральної шкоди; за позовами про приховані недоліки в роботі,
виконаної за договором підряду;
- два місяці - за позовами, що випливають із перевезення вантажу, пасажирів і багажу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 53. Види строків позовної давності. "
 1. § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності
  види і наслідки звільнення JOT Кримінальної відповідальності і покарання. Єкатеринбург,
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості підвідомчих арбітражним судам справ. Справи окремого провадження і про неспроможність (банкрутство) порушуються шляхом подачі заяви. Таким чином, позов - один із засобів порушення арбітражного процесу по конкретній справі. Саме поняття
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам Поняття підсудності, її види. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд справ. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи Сторони в
 4. § 2. Види злочинів
  види (або категорії) злочинів; другий - різні за тяжкості кримінально-правові санкції, які залежать не тільки від суспільної небезпеки скоєного злочину. Не буде зайвим підкреслити, що ідея підрозділи злочинних діянь на види виходячи з тяжкості предусматриваемого за них покарання не нова. Чи не торкаючись доктрин і законодавства зарубіжних держав, де вона здавна отримала вельми
 5. § 2. Поняття та ознаки множинності
  види множинності, зазначені в законі: неодноразовість, сукупність і
 6. § 5. Рецидив злочинів
  строків погашення або зняття судимості за два попередні злочини вчиняє новий злочин; такий злочин не є тяжким; новий злочин носить умисний характер; за новий злочин особа засуджується саме до позбавлення волі. 2. При вчиненні особою умисного тяжкого злочину, якщо раніше вона була засуджена за умисний тяжкий злочин. Цей різновид
 7. § 2. Види звільнення від кримінальної відповідальності
  види звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені статтями Особливої частини Кримінального кодексу. Характеризуючи зміст і взаємини перерахованих видів, їх можна поділити на кілька груп. Насамперед, звільнення від кримінальної відповідальності може бути умовним і безумовним. До умовних видів за чинним кримінальним законодавством OTHOJ сится нині
 8. § 3. Безумовні види звільнення від кримінального покарання
  види покарань призначаються судом в якості додаткових. Якщо суд визнає, що термін утримання під вартою не може компенсувати призначається покарання у повному обсязі, то він за рекомендацією законодавця може це покарання "пом'якшити". Законодавець не розшифровує даний термін, та й не може цього зробити, бо розмір штрафу або термін "позбавлення права ..." можна лише скоротити (зменшити), але
 9. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  види покарання відбувають (виконуються) тільки реально, тобто безумовно. При умовному засудженні можуть бути призначені додаткові види покарання, крім конфіскації майна, застосування якої свідчить про вчинення засудженим тяжкого або особливо тяжкого злочину, що, в свою чергу, практично виключає можливість умовного засудження. Чинний кримінальний закон не регламентує
 10. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Види застави (права забудови, права вимоги тощо), не йшла мова про перезаставу і т.д. З'явився також новий спосіб забезпечення зобов'язань - гарантія, що була по суті, поручительством, але у відносинах між соціалістичними організаціями (ст. 196). Таким чином, був закріплений принцип "винного з виключенням" начала. Це стало кроком вперед. Окремими видами зобов'язань присвячена друга
© 2014-2022  ibib.ltd.ua