Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

102. Підстави виникнення зобов'язань.Як і будь-які інші цивільні правовідносини, зобов'язання виникають при
настанні певних юридичних фактів. Ці факти або певні їх
сукупності називаються підставами виникнення зобов'язань.
Відповідно до ч. 2 статті 151 ЦК зобов'язання виникають з договору або
інших підстав, зазначених у ст. 4 ГК. Отже, підставами
виникнення зобов'язань є:
- угоди (у тому числі, договори), як передбачені законом, так і не
передбачені законом, але не суперечать йому;
- адміністративні акти;
- відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, створення
творів науки, літератури, мистецтва;
- заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за
рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав;
- інші дії громадян і організацій;
- події, з якими закон пов'язує настання цивільно-правових
наслідків.
Одні з зазначених підстав, наприклад, угоди, заподіяння шкоди та ін здатні
безпосередньо, в силу одного лише факту свого виникнення породити
зобов'язання, тобто є достатніми для виникнення зобов'язання.
Інші із зазначених підстав, наприклад, створення творів науки,
літератури, мистецтва та інших результатів творчої діяльності породжують
зобов'язання не безпосередньо , а лише в сукупності з іншими
юридичними фактами. У цьому випадку підставою виникнення зобов'язання
є не окремий юридичний факт, а сукупність юридичних фактів, -
так званий фактичний склад.
Підставою виникнення більшості зобов'язань є дво-і
багатосторонні угоди - договори. Різноманіття договорів, використовуваних
в даний час в цивільному обороті, далеко не вичерпується переліком
договорів, передбачених особливою частиною чинного Цивільного кодексу.
Так, наприклад, спеціальним законодавством останніх років передбачені такі
договори, як договір оренди землі, договір лізингу та ін Тим не менш,
розвиток законодавства, як правило, не встигає за розвитком суспільних
відносин, і мінливі потреби цивільного обороту тягнуть
виникнення нових, не передбачених законодавством договорів. В силу
ст. 4 ГК такі договори також є підставами виникнення зобов'язань,
за умови, що вони не суперечать чинному законодавству.
Крім договорів, підставами виникнення зобов'язань є також
односторонні угоди. Так, наприклад, відповідно до ст. 435 ГК, з
публічної обіцянки винагороди за краще виконання певної роботи
(оголошення конкурсу) виникає обов'язок організатора конкурсу виплатити
обіцяну винагороду особі, робота якої визнана гідною
винагороди. Однак, як і у випадку з договорами, підставою виникнення
зобов'язань можуть бути також односторонні угоди, хоча і не передбачені
законодавством, але не суперечать йому. Тому, наприклад, оголошення про
виплаті винагороди тому, хто знайде зникла тварина, загублені
документи і т.д., також спричиняє виникнення відповідного зобов'язання.
Адміністративний акт, як безпосереднє підстава виникнення
зобов'язань, в даний час зустрічається досить рідко, що обумовлено
відходом держави від почав планової економіки. Прикладом зобов'язання,
виникає безпосередньо на підставі адміністративного акта, є
зобов'язання, що виникає у зв'язку з видачею громадянину ордера на житлоплощу.
Видача ордера громадянину (адміністративний акт) породжує обов'язок
житлово-експлуатаційної організації укласти з цим громадянином договір
найму житлового приміщення.
Проте, набагато частіше адміністративний акт породжує зобов'язання не
безпосередньо, а в сукупності з іншими юридичними фактами, тобто
Є складовим елементом фактичного складу.
Як було зазначено вище, відкриття, винаходи, створення творів науки,
літератури, мистецтва, а також інших результатів творчої діяльності
породжують зобов'язання безпосередньо, а лише в сукупності з іншими
юридичними фактами. Так, наприклад, відповідно до Закону України «Про
авторське право і суміжні права» виникнення і здійснення авторських прав
не вимагає здійснення яких-небудь формальностей. Проте виникнення авторських
прав тягне за собою виникнення не зобов'язальних, а тільки речових
правовідносин. Зобов'язальні ж правовідносини виникають лише з
настанням інших юридичних фактів, таких, як, наприклад, укладення
авторського договору, неправомірне використання твору і т.д. В інших
випадках підставами виникнення зобов'язань можуть бути і більш складні
фактичні склади, ніж у наведеному прикладі.
Підставами виникнення зобов'язань можуть бути не тільки правомірні, а й
неправомірні дії. До числа таких дій чинний ЦК відносить
заподіяння шкоди іншій особі (статті 440-466) і збереження майна за
рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав (статтi 469-471).
Зобов'язання, що виникають із зазначених підстав, спрямовані на
відновлення порушеного майнового стану особи, потерпілого від
неправомірних дій, і називаються охоронними зобов'язаннями.
До числа юридичних фактів, здатних послужити підставами виникнення
цивільних правовідносин, в цілому, і зобов'язань, зокрема, ст. 4 ГК
відносить також інші дії громадян і організацій. Маються на увазі
односторонні дії як правомірною, так і неправомірної спрямованості,
вчинені фізичною або юридичною особою. Прикладом таких дій
правомірною спрямованості можуть бути дії громадянина по рятуванню
державного або колективного майна (ст. 467 ЦК). Слід зазначити,
що перелік зобов'язань, що виникають з односторонніх правомірних дій,
значно розширений у проекті ЦК України. До числа таких зобов'язань проект
відносить: ведення чужих справ без доручення, запобігання загрозі шкоди чужому
майну, рятування здоров'я та життя іншої особи.
Події - юридичні факти, які виникають, змінюються і
припиняються поза волею людей, - як правило, породжують зобов'язання не безпосередньо , а в сукупності з іншими юридичними фактами. Найчастіше
події впливають на динаміку вже існуючих зобов'язальних
правовідносин. Так, наприклад, смерть застрахованої особи (подія) породжує
обов'язок страховика виплатити певну грошову суму відповідно до
укладеними раніше договором змішаного страхування життя.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 102. Підстави виникнення зобов'язань. "
1. Форми здійснення виконавчої влади
 1. підставою для видання інших 2. Виступають як юридичного факту, тобто є підставою для виникнення, зміни та припинення пр-ний у сфері управ-ління. 3. Є доказом у суді. 4. Є умовою дії ін прав. актів органи вн. пр. 3. 1. Законність а) наявність у автора б) відповідність меті закону в) застосовується у встановлений законом термін г)
  Методи здійснення виконавчої влади
 2. виникненню інте-са, вчинення певних справ , отриманню моральних, матеріальних та іншого схвалення. Заохочення може бути моральним (грамота, подяка), - матеріальним (премія, цінний подарунок). - Статусним, що змінює правовий статус громадянина. Наприклад, присвоєння почесного звання "Заслужений юрист РФ" - змішане, що містить моральне і матеріальне заохочення, заохочення-ня знака
  Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
 3. підставах виявилися розділеними між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами. Зрозуміло, що це ненормальне явище в системі право-суддя призводило до суперечностей. Підчас з'являлися прямо протилежні акти. Друга категорія справ - це спори за участю іноземців (іноземних підприємців та іноземних компаній) ». АПК 2002 врегулював ці питання і тепер не може бути мови про
  3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 4. основу заявлених вимог. Вони можуть змінювати свої вимоги (предмет, підстава, розмір позову) в процесі розгляду справи. Позивач має право відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов. Сторони можуть закінчити справу шляхом укладення мирової угоди. Особи, що у справі, має право порушувати апеляційної, касаційної-ве, наглядове виробництво. Сторони здійснюють дії, спрямовані на
  1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
 5. заснованих на документах, що підтверджують заборгованість з оплати за спожиті електричну енергію, газ, воду, за опалення, послуги зв'язку, по орендній платі та інших витрат, пов'язаних з експлуатацією приміщень, що використовуються з метою здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності; за позовами, заснованим на представлених позивачем документах, що встановлюють майнові
  3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
 6. підстави або предмет позову, але не одночасно, 2) збільшити або зменшити розмір позовних вимог; 3) позивач може відмовитися від заявленого позову, укласти з відповідачем мирову угоду на основі взаємних поступок , відповідач може визнати позов. Однак цілий ряд таких процесуальних дій, як відмова позивача від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову, укладення мирової
  1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
 7. підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі - це само спірне суб'єктивне право, яке може бути примусово здійснено. К.С. Юдельсон 1а, В.М. Семенов 2, К.І. Коміссаров3 і ряд інших учених розглядали позов як категорію цивільного процесуального права. Ця точка зору близька до позиції М.А. Гурвича і
  15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
 8. Підстави - норма - атрибутивної підставу будь-якого правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля, санкціонуються правовідносини. Норма і правовідносини нерозривно пов'язані, вони - частини єдиного механізму правового регулювання. Реальний характер -
  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
 9. Підставі Указу Президента Російської Федерації "Про заходи щодо забезпечення державного фінансового контролю в Російській Федерації". Державний фінансовий контроль складається з двох елементів: парламентський бюджетний контроль; фінансовий контроль органів виконавчої влади. Парламентський бюджетний контроль, відповідно до п. 5 ст.101 Конституції РФ, здійснюється Рахунковою палатою РФ,
  § 3. Суспільна небезпека злочину і особу винного як загальні початку призначення покарання
 10.  Підставою '; тобто вимога усвідомити, які обставини справи стосуються характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного-злочини, а які - особи винного? Треба сказати, що в кримінально-правовій науці решенк цього питання вже давно викликає підвищений інтерес. Ві, д в суспільної небезпеки злочину його об'єктивно властивість, вчені одностайні в тому, що чим більшу це1 ність
  основанност'; т. е. требование уяснить, какие обстоятельства дела касают характера и степени общественной опасности совершенн-преступления, а какие - личности виновного? Надо сказать, что в уголовно-правовой науке решенк этого вопроса уже давно вызывает повышенный интерес. Ви,д в общественной опасности преступления его объективно свойство, ученые единодушны в том, что чем большую це1 ность
© 2014-2022  ibib.ltd.ua