Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами

Приймання готівки від клієнтів банку здійснюється за такими прибутковими касовими документами:
за заявою на переказ готівки: від юридичних осіб - для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки; від юридичних та фізичних осіб - на рахунки інших юридичних або фізичних
осіб, які відкриті в цьому банку або в іншому банку, та для переказу без відкриття рахунку;
за рахунками на сплату платежів - від фізичних осіб на користь юридичних осіб;
за прибутковим касовим ордером - від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями;
за документами, визначеними відповідною платіжною системою, - для відправлення переказу, який приймається в готівковій формі.
Операційний працівник перевіряє правильність заповнення документів, підписує, вносить номер, суму документа, номер рахунку в касовий журнал приходу та згідно з правилами внутрішнього порядку передає документи до каси.
Касир, який одержав прибуткові документи, зобов'язаний: перевірити наявність і тотожність підписів операційних працівників зразкам; звірити відповідність сум, указаних цифрами і літерами; викликати особу, яка здає гроші, і прийняти їх з поаркушним перерахуванням.
Після приймання грошей касир звіряє суму, зазначену м прибутковому документі, з фактичною.
Після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, який підтверджує внесення готівки у відповідну платіжну систему
По закінченні операційного дня касир звіряє прийняту суму готівки з сумою прибуткових документів і з прибутковим касовим журналом операційного працівника, складає довідку касира прибуткової каси і здає готівку завідувачу каси під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей).
Готівку, яка надійшла до закінчення операційного дня, необхідно оприбуткувати до операційної каси і зарахувати на відповідні рахунки контрагентів або синтетичні рахунки за балансом банку в цей же робочий день.
Клієнт має право зазначати в заяві на переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів, починаючи з наступного дня після складання касового документа. Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, банк не приймає касовий документ до виконання. Виплату одержувачам переказів готівкою банк здійснює, починаючи з визначеної дати валютування. Якщо дата валютування припадає на неробочий день, банк здійснює виплату переказу, починаючи з робочого дня, наступного за днем валютування.
До настання дати валютування клієнт може відкликати кошти, про що надсилає банку лист (для юридичних осіб) або подає заяву (для фізичних осіб). Якщо одержувач протягом тридцяти робочих днів з дати валютування не отримав переказ, банк одержувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів повернути суму переказу банку платника. Виплата відкликаних (повернутих) коштів готівкою здійснюється фізичним особам та суб'єктам підприємницької діяльності як переказ без відкриття рахунку, а юридичним особам - зарахуванням на їхні поточні рахунки.
Схему роботи прибуткових кас банків відображено на рисунку 1.

Рис. 1. Послідовність здійснення прибуткових касових операцій

Приймання операційним працівником прибуткових документів від клієнта.
Перевірка відповідності заповнення документів із наступним занесенням даних у касовий журнал приходу.
Передача прибуткових документів внутрішнім порядком до каси банку.
Касир перевіряє наявність і тотожність підписів операційних працівників, суму цифрами і прописом та викликає особу, яка вносить готівку.

Касир приймає гроші від клієнта. Звіряє суму грошей із сумою, зазначеною в прибутковому документі, підписує заяву, квитанцію, ордер, ставить штамп на квитанції. Видає клієнту квитанцію (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що підтверджує внесення готівки у відповідну платіжну систему.
По закінченні операційного дня касир звіряє суму прийнятої готівки із сумою, зазначеною в первинних прибуткових документах, із записами в прибутковій частині касового журналу та складає довідку касира прибуткової каси.
Касир здає завідувачу каси готівку під розпис у книзі облік прийнятих і виданих грошей (цінностей).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами"
 1. 4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами.
  касового журналу і прибуткових документів і підписують журнал. Після закінчення оголошеного часу роботи вечірньої каси гроші, що надійшли, прибуткові касові документи, касовий журнал і печатку замикають на два ключі (касира і бухгалтера-контролера) у сейфі, який опечатують їхніми печатками і здають під охорону з розпискою в контрольному журналі осіб, що їх допущено до відмикання, замикання та
 2. Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
  порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженій Постановою НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502 (зі змінами і доповненнями) Готівкові операції з іноземною валютою банки здійснюють через власні операційні каси та обмінні пункти. Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні установлюються банком щоденно згідно з наказом по банку за підписом його
 3. Органiзацiя робочого місця касира
  здійснення касового обслуговування клiєнтiв; - своєчасне i повне оприбуткування готівки, що надійшла до каси установи банку, та зарахування її на зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів; формування та зберігання первинних документів; конфiденцiйнiсть iнформацiї про кожну операцію та її клiєнтiв; своєчасну видачу клієнтами придатних до обігу банкнот національної
 4. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  порядок та періодичність видачі виписок з рахунку та ін. За окремою угодою банк надає список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги. Законодавством та інструкціями Національного банку України передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті у двох установах банку. У разі відкриття двох поточних рахунків у
 5. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  здійсненням технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг). 2. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини, згідно з нормами, встановленими чинним законодавством. 3. Витрати на всі види ремонту основних фондів, що використовувались у процесі здійснення підприємницької діяльності. 4. Витрати,
 6. 47.Правове регулювання обігу готівки.
  здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси. 2.4. Якщо
 7. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  порядок і строки сплати відповідного податку. Діяннями з ухилення від сплати податків є неподання податкових декларацій, приховування об'єктів оподаткування, заниження вартості об'єктів оподаткування. Неподання податкових декларацій характеризується тим, що службові особи суб'єкта підприємницької діяльності та фізичні особи у встановлений законом строк не подають до територіальних податкових
 8. 67. Порядок та форми розрахунків в Україні.
  порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та
 9. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  касове обслуговування контрагентів (клієнтів), забезпечують тим самим збереження їхніх коштів, а також сприяють додержанню емісійно-касової дисципліни. Банки здійснюють свою діяльність за цими напрямками на підставі таких документів: Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 р. № 337. Інструкція з бухгалтерського
 10. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua