Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Право пріватної власності


Власність, що належить фізичним особам, являє собою приватну
власність. Приватна власність - це одна з основних форм
власності, безпосередньо пов'язана з правами людини і існує в
Україна поряд з державною та іншими формами власності. Право
приватної власності вирішується в Основному Законі крізь призму прав
людини. Право приватної власності - це сукупність правових норм,
закріплюють право людини володіти, користуватися і розпоряджатися
належним йому майном, іншими матеріальними благами і результатами
інтелектуальної діяльності. Суб'єктом права приватної власності може
бути «кожен», що позначає кожна людина, фізична особа, до якого
належать громадяни України, громадяни іноземної держави, особи без
громадянства, а також створене громадянами юридична особа. Об'єктом права
власності виступають майно (речі), природні ресурси, які можуть
бути в цивільному обігу, а також результати інтелектуальної,
творчої діяльності, у тому числі твори науки, літератури та
мистецтва, винаходи, інші результати інтелектуальної, творчої
діяльності. Для задоволення своїх потреб громадяни можуть
користуватися об'єктами права державної та комунальної власності в
відповідно до закону, Конституція України, інше законодавство
забезпечують гарантію права приватної власності, яке проголошується
непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності
громадян та створених ними недержавних юридичних осіб. Важливою гарантією
права приватної власності є конституційне закріплення, коли
«примусове відчуження об'єктів приватної власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності
Випадки примусового відчуження передбачаються законом, зокрема,
Цивільним кодексом, Законом України «Про власність», а порядок -
Цивільно-процесуальним кодексом України. До таких випадків належить
вилучення майна у власника за рішенням суду при: зверненні стягнення на
майно за зобов'язаннями власника; відчуженні майна, яке в силу
закону не може належати громадянам; відчуженні нерухомості у зв'язку з
вилученням земельної ділянки для суспільних потреб; викупі
пам'яток історії та культури, які безпосередньо містяться
власником; вилучення майна в інтересах суспільства в умовах воєнного або
надзвичайного стану, зокрема, у випадках стихійного лиха,
аварій, епідемій, епізоотії, з подальшою повною виплатою власникові
вартості майна. Власник має право вчиняти щодо свого
майна будь-які дії, що не суперечать закону. Всім власникам
забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Але, здійснюючи
свої права, власник зобов'язаний не порушувати права, свободи, гідність і
охоронювані законом інтереси суспільства, що не погіршувати природну якість землі,
води, інших об'єктів природи. При здійсненні своїх прав та виконанні
обов'язків власник зобов'язаний дотримуватися моральні підвалини суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Право пріватної власності "
 1. № 38. Форми власності та їх Класифікація законодавством України.
  Право власності юридичних осіб; фізічніх ОСІБ. Право ДЕРЖАВНОЇ власності: право оперативного управління; полного господарського відання. Право может належати НЕ 1 особі, а декільком (Спільна): Сумісна (подружжя, селянське господарство);
 2. № 71. Право пріватної власності громадян.
  Правових норм; суб'єктивне розуміння - право власника. Суб'єкти: громадяни України, Іноземці, особини без Громадянство. Об'єкти: предмети виробничого та споживчого призначення, результати інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ крім предметів, что перебувають у віключній власності народу. Крім того нормативними актами встановлюється ПЕРЕЛІК Які НЕ могут буті предметами (зброя, вибухівка ...) або обмежені (газова
 3. 23. Загальні правила посвідчення Угод про відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, Іншого нерухомости майна
  право власності на Вказаною майно у ОСІБ, Які его відчужують. Право власності на жилий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, Інші Будівлі і споруди, что відчужуються, может буті підтверджено, зокрема, одним Із таких документів; - Нотаріально посвідченім договором купівлі-продаж, довічного утримання, Дарування, міні; - договором купівлі-продаж, зареєстрованім на біржі; - свідоцтвом
 4. 5 . Історія розвитку земельного права.
  правової системи и зем зак-ва. Правовий режим земель України візначався у відповідності з ріс зак-вом. После революції 1905 р. на зем отношения мала Вплив століпінська аграрна реформа, яка внесла істотні Зміни в правовий режим земель, альо НЕ змінила основи земельного ладу России. Виникнення в Рос Імперії земель різної форм власності, землеволодіння и землекористування призвело до создания в сист
 5. 14. Право пріватної власності на землю .
  право на одержании у власність земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства, ведення особіст підсобного господарства, будівніцтва та обслуговування житлового Будинки і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного и гаражного будівніцтва. Громадяни набуваються право власності на земельні ділянки у разі: одержании їх у спадщину; одержании Частки землі
 6. 27. Основні Підстави й умови набуття прав на землю Громадянам и юридичними особами.
  право пріватної власності на землю, належати: 1) решение органу влади про передачу земельної ділянки громадянинові у приватну власність; 2) цивільно-правова угода, 3) успадкування земельної ділянки. Особлівістю зазначеніх юридичних Фактів є ті, что за змістом смороду являютя собою Активні Дії органів влади та ОСІБ, Які набуваються право власності на землю. ЦІ Дії є складаний за змістом. їх Вчинення
 7. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  правових АКТІВ, что регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносін и є Джерелами певної Галузі права. У Популярній юрідічній енциклопедії наводитися таке визначення законодавства: законодавство - сукупність чінніх нормативно-правових АКТІВ: Законів, постанов, декретів, указів, Наказів, інструкцій правотворчих органів, что регулюють правовідносини в державі. Іноді под законодавством розуміють
 8. 4. Право пріватної власності.
  Правової держави не могут мати місця обмеження або прівілеї Стосовно будь-якої форми власності. У свою черго Конституція України посілює правовий статус пріватної власності, особливо акцентуючі уваг на ее захіщеності. Так, відповідно до статьи 41 конституції України Ніхто НЕ может буті протиправного Позбавлення права власності. Право пріватної власності є непорушний. Примусове відчуження об'єктів
 9. Тема 4Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності
  правомочностей власника. Способи ві-никнення й Припинення права власності. Форми власності в Ук-раїні: правова характеристика. Право пріватної власності. Право комунальної власності. Право ДЕРЖАВНОЇ власності. Характеристика права оперативного управління. Порівняльно-правова харак-теристика права полного господарського відання та права власності. Характеристика других речових прав.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua