Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня
К. Е. Сорокін. Геополітика сучасності і геостратегія РОСІЇ. - М.: "Російська політична енциклопедія" (РОССПЕН). - 168 с., 1996 - перейти до змісту підручника

Програми

Схема 1 Роосійская геополітика

геополітика більшовизму

I

I

з ап а дн іче_ст_во_ '

слов'янофільство евразімсіпо

альтернат, геополітика ** Західна геополітика

океанська океанська континентальна

і

19 "20 століття 20-30-і рр.. сер. 40-х - поч. 90-х рр.. -

століття початок початок 90-х рр.. Нач. XXI століття

Примітки: *

При успіху відродження євразійського напряму в Росії.

** Раціональна технократична геополітика.

*** модернизированность океанська геополітика, що враховує постконфронтаційного реалії.

**** Імовірний розвиток континентальної геополітики в об'єднаній Німеччині. Оцінка сильних і слабких сторін геополітичного становища Росії і динаміка їх розвитку Геополітичні

фактори Оцінка 1 Коментар Територія (розмір) 2 як середовище проживання ХХХХ ПЕ ^ при: зростанні забрудненості місць традиційного прожівавнія, потеплінні, клімату, (малоймовірному) зростанні населення; ОЕ в результаті зростаючої привабливості незаселених територій з боку сусідніх перенаселених країн с \ г угіддя ХХ> обширність угідь, але низька якість грунтів, випадання з с \ г обороту великих північних земель; ПЕ на фоні глобального недовироблення продуктів харчування, через можливе потепління клімату воен.-страт, плацдарм хх = велика оперативна глибина; можливість розосередження страт, об'єктів; возм-ть "горизонтальної ескалації"; уразливість з декількох напрямів; проблеми з дальньої перекиданням військ Ландшафт хх = преимущ. рівнинний, не заважає господарської діяльності; відсутність природних оборонних рубежів (крім великих річок ) Клімат х = зона нестійкого землеробства; ускладненість промислового розвитку, мореплавання і забезпечення оборони на Півночі і Далекому Сході Місцезнаходження географічне, сусіди ххх>

х <охоплення двох континентів, сполучна їх екон., трансп. культ , ланка; зажатость між потужними швидко розвиваються воен \ політ \ екон. угрупованнями, що мають історичні конфлікти з Росією та \ або територіальні претензії до неї; наявність зовнішнього "пояса" обостряющихся регіональних \ ло-кальних конфліктів Доступ до морів і океанів ХХ <> ОЕ в разі повного перекриття Чорноморських проток, можл. втрати Калінінградській області та остаточної втрати доступу до портів Прибалтики; ПЕ за рахунок модернізації наявних портових споруд та плавзасобів, створення нових портів, у разі досягнення твердих угод про оренду портових споруд в Прибалтиці і на Україну Протяжність кордонів хх <проблема забезпечення безпеки протяжної кордону; можливість більшої диверсифікації торгівлі; ОЕ через прогнозоване зростання нестабільності на кордоні корисним. копалини хххо ПЕ через виснаження глобальних сировинних запасів; ОЕ через виснаженні нац. ресурсів, продажу прав на розробку родовищ іноземним компаніям, перетворення сировинних запасів Росії (і її самої) в об'єкт економічної (і навіть військової) експансії Транспортні комунікації ХХ> нерозвиненість на схід від Уралу; низька якість транспортних артерії; ПЕ при розвитку транспортних мереж Електронні комунікації х> загальна нерозвиненість, особливо в азіатській частини Росії; ПЕ - швидкий розвиток зараз Економіка, воєн. сектор ххх <наявність потужної виробничої бази, "пулу" високих технологій і висококваліфікованих кадрів; ОЕ - надзвичайно швидка їх деградація гражд. сектор X загальний вкрай низький технол. і виробничий рівень; слабка ПЕ в результаті конверсії та модернізації деяких пром. підприємств, появи спільних виробництв сільське господарство Х (?) ПЕ в разі вирішення питання про-землі і розвитку фермерства Населення, кількість х <надзвичайна "недоселенность" великих територій; посилюється негативний приріст населення якість х <різке погіршення здоров'я населення, зниження середньої продовжить, життя, деградація освітнього рівня молоді нац. склад х <зростання "націоналізмів" і сепаратизму в багатонаціональній державі; скорочення російського населення, завжди служив "становим хребтом" Росії Військова міць, воєн-технічні досягнення ххх <ОЕ в рез-ті прогресуючого падіння асигнувань на передові розробки оснащення військ XXX ПЕ - перехід на преімуществ.закупку сучасної техніки; ОЕ - зростаюча недопоставка озброєнь у війська через скорочення військового бюджету реформування Х говорить відповідно про передбачуване негативному, змішаному, та позитивному впливі даного геополітичного фактора на сукупну геополітичну міць Росії. Друга частина оцінки - "<", і ">" - вказує на очікувану відповідно негативну (ОЕ), нульову (НЕ) і позитивну еволюцію (ПЕ ) даного чинника. "<>" означає наявність протилежних тенденцій; превалює тенденція, значок якої йде першою. 2.

Передбачається відсутність змін у розмірі та складі нинішньої території Росії. 3.

Російська православна церква Таблиця 2

Оцінки обсягів іноземних капіталовкладень в колишні європейські соціалістичні держави і республіки колишньої Югославії

с-л

с-л Країна Обсяг вкладень, млн.дол. Основні інвестори2 "Сфери інвестування? ?? Болгарія / 200400200 Угорщина 4800/5200 3250 1670 Бельг. (550) Герм. (400) США (200) Франц. (150) Італ. (120 Нерухомість Пр-во трансп. Засобів (возд. назем., Морск.) Харчопром Нафта \ газ Хімпром Транспорт Польща 1000/1950 5900 1405 США (710) Герм. (300) Франц. (120) Англ. (50) Італ . (50) Голл. (40) тютюнових. пр-во Харчопром Електроніка Нерухомість Банк, справа Словаччина 1600х/600 150 65 Чехія 1600х1800 1500 586 Франц.

(250) Герм. (100) США (60) Горонодоб. і металург. машиностр. (в т.ч.тяжел.) Будує-во ГДР 5500 3689 Німеччина Румунія / 800350152 Сербіяхх 0 0 Словенія / 600150 69 Хорватія 14 14 Македонія 0,6 0,6 Загальний обсяг іноземних інвестицій. Перша цифра: за даними німецького Бундесбанку - за кінець 1989-1992 гт. Друга - національні статистичні дані на середину 1993

x Спільно для Чехії та Словаччини хх Спільно з Чорногорією

ххх Основні інвестори в 1989-1992 рр.. - США, Німеччина, Австрія хххх Основні інвестори в 1989-1992 рр.. - Італія, США, Франція ххххх Основні інвестори в 1989 - 1992 гт. - Німеччина, Франція , Основні зарубіжні інвестори в країни Східної і Центральної Європи (у% від загального обсягу іноземних капіталовкладень) I Німеччина США Австрія Франція Англія Італія Інші I 1 28 22 11 9 4 4 22 | Джерело: The Hungerian Observer, vol. 6, N 10, p. 24.

Таблиця 4

Оцінки західних капіталовкладень в колишні радянські республіки в 1991-1993 рр.. Країна Обсяг вкладень, млн. дол Основні інвестори жовтня. 1992 -березні 1993 Сфери інвестування жовтня. 1991-березень 1993 жовтень. 1992 - березень 1993 Росія 10500 3625 Кіпр (1300) США (820) Ю.Корея (550) Австр. (350) Франц. (350) Герм. (160) горнодоб . і металург.; нефтегазп-ром; авіа \ авто \ судо-пром; туризм; електроніка Україна 500186 X авіа \ авто \ суднобудування; електроніка; транспорт; харчопром; обслуговування; горнодоб. і металургія, машинобудування; тяж. машинобудування Білорусь 7 7. Казахстан 9200 24 Герм. (17) Оман (6) США (1) авіа \ авто \ суднобудування; нафтогаз. пром; банк.дело азерб.-н 2525 2525 Грузія 0 0 Вірменія 0 0 Узбек.-н 1000 209 Киргиз .-н 63 63 Туркмен.-н 0 0 Таджік.-н 0 0 Молдова 0 0

Латвія 250 36 XX Харчопром і торгівля; туризм Литва 350 53 Естонія 150 44 XXX хххх х за кількістю угод за жовтень 1992-березень 1993: Додати США 17; Німеччина (6); Англія, Швейцарія, Іспанія, Угорщина (по 2); Ю.Корея, Китай, Італія (по 1).

хх по кількістю угод за жовтень 1992-березень 1993: Додати США (11), Німеччина і Швеція (по 4), Норвегія і Франція (по 2), Росія -

1.

ххх за кількістю угод за жовтень 1992-березень 1993: Додати Фінляндія (11), США (8), Швеція (5), Японія (4), Росія (2). хххх за кількістю угод за жовтень 1992-березень 1993: Додати авто \ авіа \ судо \ локомотивобудування; харчопром; банківська справа; електроніка.

t / i

Джерело: East European Investment Magazine, Fall 1993, pp.16, 17 , 38, 41, 43, 221, 233, 240. Потенційні базові геополітичні інтереси росії в країнах "Близького зарубіжжя" Інтерес Росії триває

льность

интере

са * (Не) збіг інтересів ** Інтерес країни БЗ / компенсація Росією (варіанти) Примітки / пояснень Територія як джерело енергоресурсів і мінеральної сировини дс / дс + 1 відрахування від прибутків; розвиток місцевої інфраструктури; зайнятість "на місцях "Неминучість сировинної кризи нинішньої техногенно цівіліізаціі; виснаження енерго-та мінеральних ресурсів в Росії; відсутність технологій експлуатації" бід-1 них "родовищ і використання I вторсировини в Росії 1 Територія як провідник транспортних шляхів кс / дс

о + плата за транзит вантажів; розвиток місцевих комунікацій <при скороченні запасів експортного I сировини і продовження економічної спа-| так;> в умовах бурхливого економічного +1 росту та експорту товарів з Росії Територія як провідник ліній зв'язку КС / ДС + розвиток місцевої інфраструктури зв'язку вже сьогодні наростає участь Росії у світових комунікаційних системах Територія як вихід до морів і океанів КС / ДС

=> + 2 розвиток місцевих портів; плата за обробку вантажів; оплата розміщення військово-мор-ських баз> при наростанні російського вантажопотоку або загострення військової ситуації навколо Росії і відсутності програми зі спорудження нових російських портів та розширенню існуючих; "=" при помірному економічному зростанні, ненарастаніі воєн-1 ний загрози, початку "портової" програми I Росії | Територія як під - енно-стратегічного кий плацдарм/бу- фер КС / ДС

=> + 2 допомогу в охороні зовнішніх кордонів; сприяння розвитку місцевих армій; надання ядерних гарантій; орендна оплата базових прав = при збереженні основних рис нинішній-| ній військової ситуації;> при посиленні ис I Ламского екстремістського, фунда-| менталістскій (Іран) і туранського тиском-[ня на південному напрямку, розширенні 1 НАТО 1 Територія як потенційні сільськогосподарські угіддя КС / КС

- <+ 3 оплата сільгосппродукції, що не має альтернативних ринків збуту; поставка дешевої і звичної сільгосптехніки * при стагнації / помірному зростанні с / г виробництва в Росії, незменшення закупівель с / г продукції в "середньому" та "далекому" зарубіжжі; <при зростанні самозабезпеченості Росії, подальшому зростанні орієнтації на далекі ринки і заклопотаності якістю продуктів з "близького зарубіжжя" Територія як носій існуючих

промислових об'єктів КС / КС

<+ збереження місцевого промислового потенціалу та робочих місць передбачається недовга зацікавленість у підтримці колишніх господарських зв'язків, яка зміняються орієнтацією на більш технічно розвинені виробництва в самій Росії і "дальньому" зарубіжжі Територія як носій потенційних промислових об'єктів дс / дс

+ 4 розвиток місцевої промисловості, зростання зайнятості при промисловому підйомі в Росії, стабілізації обстановки в "ближньому зарубіжжі", збереженні низької вартості робочої сили і толерантного екологічного законодавства "на місцях" Територія як джерело потенційної робочої сили дс / кс + залучення надлишкової робочої сили , підживлення місцевих економік за рахунок грошових переказів тих, хто виїхав до Росії робочих виникнення інтересу при промисловому бумі в Росії, збереженні нинішньої несприятливої ??демографічної ситуації. При подальшому уповільненні і стабілізації економічного зростання відбудеться зниження потреби в іноземних робітників (німецький варіант розвитку ситуації) Територія як потенційне сховище / місце переробки неуто-лізуемих відходів (за прикладом західних країн) 6 дс / дс

X + 4 фінансова компенсація; користування продуктами переробки відходів> з'явиться в умовах промислового буму; <іірі відсутності достатнього числа (або ефективних ) технологій переробки в Росії; при наявності таких технологій Територія какеко-дс / дс + 5 логічно чисте X простір оббита ня (міграція рус ського населення) виникне за умови надвисокої забрудненості території Росії і меншому рівні забруднення в "ближньому" зарубіжжі;> - при збільшенні розриву в умовах позамежної зараженості в Росії; <- при скороченні розриву з тих чи інших причин * У цьому стовпці застосовані наступні позначення. Термін появи / дії даного інтересу: КС - короткостроковість (наявність інтересу в даний момент / стислість його дії), ДС - довгостроковість. Тенденція розвитку інтересу після його виникнення:> - відзначає тенденцію посилення даного конкретного інтересу, <- ослаблення інтересу, стабільність рівня

** "+" означає потенційне збіг інтересів Росії та країн БЗ; - вказує на більш ймовірне зіткнення інтересів 1.

 Відбуватиметься швидке виснаження Нместних "природних ресурсів, можливо, обтяженого забрудненням навколишнього середовища 2.

 Те чи інше обмеження військово-політичної самостійності об'єкта інтересу 3.

 Можливо виснаження / забруднення (сільськогосподарськими хімікаліями) грунтів 4.

 Потенційно шкідливий вплив на навколишнє середовище 5.

 Конкуренція з місцевим Населені! Ем за місця проживання 6.

 Про прагнення США організувати складування ядерних відходів в Таджикистані див.: Незалежна газета, 1995, 18 квітня. 

 Таблиця 6 Механізми реалізації Універ 

 сальність Действен 

 ність Негативні наслідки для Росії Можлива негативна реакція за межами СНД Примітки Економіч 

 ські 

 Сотрудничест 

 під + залежить від масштабів і якості со-трудніч-ва при поступку власних інтересів; орієнтації на застарілі виробництва звинувачення у відтворенні імперії В осяжному майбутньому співпраця з більшістю країн "близького зарубіжжя" буде обмежено; воно буде скорочуватися в міру переорієнтації Росії та / або країн БЗ на кооперацію з іншими партнерами Проникнення + залежить від масштабів екон. проникнення відтік капіталів; менша націленість на далеке зарубіжжя див. текст Політико-економічні Використання енергозалежності + (Кр. Туркменістану та Азер-Байджі.) висока можливість перекриття експортних трубопроводів; зупинка платежів обмежені протести проти "дав-лення", штрафи за непостачання енергоносіїв Використання технологічної залежності + середня звуження ринків збуту; переорієнтація на інших постачальників незначна звуження ринків для російських товарів вже відбувається в результаті зменшення платоспроможності бувши. республік СРСР і проникнення товарів з далекого зарубіжжя; повна переорієнтація на інших постачальників потребують великих коштів і часу Використання 

 транспортної 

 залежно висока скорочення платежів за транзит; аналогічні відповідні дії обмежена ефективна щодо центральноазіатських країн, менше Закавказзя; аналогічно - ефективність відповідних дій Політичні 

 Дипломатична діяльність типу "нове мислення" + низька нерозвиненість междунродно-правової культури на просторі колишнього СРСР Дипломатична діяльність "балансуючого типу" + середня (У разі некомпетентності виконавців) зниження ефективності через загальну слабкість Росії; також: також див. текст Російська діаспора "на місцях" + знижує 

 ся посилення гонінь на місцях; масові виселення; дипломатичні ускладнення звинувачення в підриві державності колишніх республік зниження ефективності в результаті витіснення або асиміляції діаспори Національна діаспора в Росії + низька діпосложненія; скорочення робочої сили звинувачення в порушенні прав меншин навряд чи керівники колишніх республік дійсно переймаються долею одноплемінників в Росії; їх основне завдання-консолідація власної влади Військові Допомога в підготовці "місцевих армій" середня матеріальні витрати середня віддача, т.к. у багатьох випадках національні армії грають насамперед політичну роль символу незалежності, тобто їх реальний стан і боєздатність часто не важливі Поставки озброєнь + (Кр.Ук- 

 раїни; 

 Балтії) середня негарантованість 

 платежів для декоративних армій недовооружен-ність безпечна; навіть погано оснащена армія може впоратися з місцевими заворушеннями; значення зростає при появі збройної опозиції і зовнішніх конфліктах 

  Миротворчість середня небезпека "посваритися" з однією або всіма сторонами конфлікту; висока вартість; втрати особового складу миротворців; загроза втягування в затяжну війну звинувачення у збройному втручанні в ряді випадків-контрпродуктивність втручання в Росії; часто-краткосроч-ність придбаного "політичного капіталу" Створення баз висока висока вартість; неминучість "солідаризації" з приймаючим режимом; залежність від настроїв і орієнтацій нестабільних режимів в залежності від кількості, якості і положення баз Для Росії, на відміну від інших країн, бази потрібні не для тиску на зовнішні регіони, а для консолідації своїх позицій на місцях та протидії експансії зовнішніх впливів; при розробці "технічної" частини угод про бази важливий аналіз зарубіжного досвіду, а також облік місцевих умов Застосування військової сили висока висока вартість; великі втрати особового складу; виникнення внутрішньо-і зовнішньополітичних проблем політично - різко негативна; санкції залежно від ступеня ущемлення інтересів зарубіжних країн див. текст Способи реалізації базових російських геополітичних інтересів у "Близькому зарубіжжі" 

  Залежність геополітичних амбіцій КНР від оцінки Пекіном перспектив розвитку країни та стану міжнародної обстановки (50-60-ті роки) I.

 Реальні події в світі і розрахунки Пекіна Роки 1953 1955-56 1957-58 1964 Економічні розрахунки Пекіна початок першої п'ятирічки перша спроба "великого стрибка" нач.втор, п'ятирічки та її перенацеливание на новий "великий стрибок" очевидність провалу "великого стрибка" * Ядерні розрахунки Пекіна підготовка до початку своєї ядерної програми початок ядерної прогр. (1955) реш. про разраб. прив. баллист, ракет випробуваний, ядерн. зброї "Послаблювало" події в СРСР (в інтерпретації Пекіна) смерть Сталіна і "смута" в сов. руков-ве XX з'їзд, диск-редіт. сов. досвіду соц. будівництва "Антіпарт. Група" і новий удар по єдності і авторитету сов. РУКОВ-ва зміщення Хрущова Поразки Заходу "Неперемога" США в Кореї з китайською допомогою провал суецької авантюри невдача агресії США та Англії в Лівані та Йорданії ескалація війни США у Вьенаме ** II. Підсумки: Геополітичні установки керівництва Мао-Дзедуна 

 1953 (дек) - Прийняття програми'' Боротися за мобілізацію всіх сил для перетворення нашої країни в велике соціалістична держава ". 1956

 (Квітень) - "... ми спочатку просто не в змозі задиратися. Але потім-то ми навчимося дечому і, можливо, станемо задиратися" (Мао-Дзедун). 1957

 (Січень). - (Про політику СРСР): "по-старому не можна правити як у внутрішніх, так і міжнародних справах" (Мао-Дзедун). 

 1957 - Висування гасла "вітер зі Сходу долає вітер з Заходу". Завдання за 15 років перегнати Англію з виробництва сталі, чавуну і випуску найважливіших видів промислової продукції. 1958 - США - справжній тигр, але на тривалий термін він тигр з паперу. 

 1964 - неодноразовий заклик до Японії здобути незалежність від США з подальшою метою "об'єднати народи Японії та Китаю, всіх країн Азії" проти США і СРСР. Підтримка територіальних претензій Японії до СРСР, висування власних домагань на радянську територію. Джерела: Виступи Мао Дзедуна, що раніше не публікувалися в китайській пресі. М., Прогрес, 1975-76, Випуски 1-5; Виступи та статті Мао Дзедуна різних років, що раніше не публікувалися у пресі. М., Прогрес, 1976, Випуск 6; Нариси історії комуністичної партії Китаю. 1921-1969. М., Інститут Далекого Сходу, 1971; В. Hahn. China's Nuclear Deterrent. Navy International, October 1986, p.624. 

 Примітки: *

 У цей період розрахунки на швидкий економічний прогрес починають замінюватися надіями на форсовані політико-ідеологічні методи оживлення країни, що через два роки призвело до початку'' культурної революції ". 

 ** На думку тодішніх китайських керівників, агресія США була вигідна Китаю у двох відношеннях: вона вела до'' надлому "США в ході війни і наближала їх крах, а також перетворювала Китай в головну надію світового революційного руху замість" загруз у угодовстві з США "Радянського Союзу. 

 « Попередня
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Програми"
 1.  Додаток 1
    Додаток
 2.  Додаток
    Додаток
 3.  Додатки
    Додатки
 4.  Додаток А (Рекомендований)
    Додаток А
 5.  Додаток 3 Ступінь антропогенного впливу на природу
    Додаток 3 Ступінь антропогенного впливу на
 6.  Додаток 4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
    Додаток 4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
 7.  Додаток 2 Зміна природи людиною (по Реймерс, 1990)
    Додаток 2 Зміна природи людиною (по Реймерс,
 8.  Додаток 3 Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик
    Додаток 3 Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних
 9.  Додаток 1 Класифікація природних (природних) ресурсів за джерелами і місцем розташування (Реймерс, 1990)
    Додаток 1 Класифікація природних (природних) ресурсів за джерелами і місцем розташування (Реймерс,
 10.  Зміст
    Введення 3 Глава 1. Збройні Сили у структурі громадянського суспільства 12 Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини 12 Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства 18 Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації 26 Глава 2. Формування