Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні службових злочинів


Встановлені під час розслідування службових злочинів фактичні дані використовуються слідчим на виконання вимог ст. 23 КПК про виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів. Серед обставин, встановлюваних слідчим на виконання зазначених вимог, необхідно виділити такі:
1) порушення встановлених правил добору і призначення на посади осіб, пов'язаних із здійсненням функцій представників влади, виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків;
2) недоліки в системі перевірки професійних, ділових і морально-етичних якостей кандидатів на заняття відповідальних посад; ротації керівних кадрів;
3) недоліки у забезпеченні точного виконання встановленого порядку прийняття службових рішень, документального їх оформлення і виконання;
4) недоліки у дотриманні правових норм, що регулюють діяльність службових осіб;
5) порушення вимог, що встановлюють спеціальні обмеження для державних службовців;
6) неналежний контроль з боку ревізійних органів;
7) низький рівень контролю з боку вищих органів за діяльністю підлеглих службових осіб;
8) неупорядкованість у системі обліку і звітності;
9) недоліки в забезпеченні вимог закону про контроль за діяльністю у сфері обігу матеріальних цінностей і коштів, ліцензування, надання різних пільг тощо;
10) недоліки у здійсненні соціального контролю за діяльністю службових осіб, які створюють обстановку «кругової поруки», корупційну атмосферу;
11) відсутність діючого соціального контролю з боку громадян і засобів масової інформації за легітимним функціонуванням системи державних органів;
12) ігнорування службовими особами критичних обґрунтованих виступів громадян і публікацій у засобах масової інформації.
Заходом реагування слідчого за матеріалами справи є: подання, що відповідно до ст. 231 КПК вноситься до відповідного державного органу, громадської організації або безпосередньо службовій особі щодо вжиття заходів з усунення причин і умов вчинення службових злочинів; повідомлення про вчинений злочин на зборах трудового колективу працівників із метою усунення обставин, що сприяють вчиненню незаконних дій; повідомлення про обставини справи на зборах колективу; залучення представників громадськості для усунення негативних причин; використання матеріалів кримінальних справ для профілактики службових злочинів за допомогою засобів масової інформації.
У поданні слідчого вказуються конкретні обставини, які, на його думку, сприяли вчиненню злочину, а також заходи кадрового, організаційного, технологічного, правового характеру, які слід застосувати для усунення виявлених недоліків. У поданні зазначаються конкретні особи, які повинні були забезпечити усунення обставин, що сприяли злочину, а також термін, протягом якого службовими особами повинні бути вжиті необхідні заходи і надіслано повідомлення особі, яка направила подання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні службових злочинів"
 1. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
  дії, заходи щодо заволодіння майном, його вилучення, збуту, реалізації); способи приховування злочину (маскування злочинних дій); в) особа потерпілого (демографічні дані, відомості про спосіб життя, риси характеру, звички, зв'язки і стосунки, ознаки віктимності тощо); г) предмет посягання: грошові кошти, цінні папери, матеріальні цінності у вигляді сировини, палива, матеріалів, напівфабрикатів,
 2. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  дії (ч. 3 ст. 104 КПК). Це саме стосується розшуку осіб, які зникли, щодо яких є підстави вважати, що вони могли бути вбиті (розшук трупа, його частин), або ж предметів (злочинного посягання, знарядь злочину). Оперативно-розшуковий аспект розкриття злочинів пов'язаний з діяльністю органів дізнання, у зв'язку з чим на них покладається вжиття необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину і
 3. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  дії слідчого та оперативно-розшукових органів у розкритті злочинів розглядаються в різних розділах криміналістики: у загальнотеоретичному плані - як проблема, що має загальне значення для вирішення тактичних і методичних завдань розслідування в цілому, та окремо - у криміналістичній тактиці та криміналістичній методиці. Однак найбільш повне та предметне вираження дана проблема отримує в методиці
 4. § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань
  слідчого у справах про зґвалтування має свою специфіку, оскільки стосується інтимних сторін життя потерпілих, більшість з яких прагне до того, щоб цей випадок не був розголошений навіть серед близьких. Діяльність слідчого при встановленні причин та умов, що сприяли вчиненню зґвалтування, та вжиття заходів для їх усунення - це комплекс процесуальних та організаційно-виховних заходів, що
 5. § 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні контрабанди
  дії, допити осіб, які здійснюють митний і прикордонний контроль, підозрюваних, свідків, провадження судових експертиз. Причинами й умовами, що сприяють вчиненню контрабанди, як правило, найбільш часто виступають: недосконалість і прогалини у чинному митному, кримінальному і кримінально-процесуальному законодавстві; недоліки в організації і проведенні митного контролю; корупція і зловживання
 6. § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок
  дії, допит службових та матеріально відповідальних осіб, потерпілих, криміналістичні експертизи, слідчий експеримент і перевірка показань на місці. Відомості, отримані під час проведення слідчих дій, узагальнюються слідчим і за ними складаються мотивовані подання до відповідних організацій, готуються публікації у пресі, інформації по радіо і телебаченню, виступи у трудових колективах. До заходів
 7. § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж
  слідчого з конкретної справи про пожежу, складене на підставі всебічного аналізу встановлених під час розслідування обставин її виникнення, причин і умов, що їй сприяли, є основним процесуальним документом профілактичного характеру, а також одним із найефективніших засобів запобігання злочинам, пов'язаним з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної
 8. § 2. Початковий етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  дії шляхом відібрання пояснень від окремих громадян або посадових осіб, витребування документів (ст. 97 КПК) з метою визначення підстав для порушення кримінальної справи за ознаками відповідних статей КК. За відсутності ознак складу екологічних злочинів вирішується питання про притягнення винних осіб до адміністративної або іншої відповідальності. У процесі планування слідства необхідно
 9. § 3. Наступний етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  дії. Позитивні результати можуть бути отримані шляхом перевірки та уточнення показань обвинуваченого на місці. Розслідування порушень правил екологічної безпеки вимагає застосування спеціальних знань з різних наукових галузей, оскільки коло об'єктів дослідження у зазначених справах дуже різноманітне. У методиці розслідування вказаних злочинів складається система типових експертиз, серед яких
 10. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
  дії, зв'язок центра з місцями був у значній мірі утруднений. Тому деякі керівники губернських та повітових карно-розшукових органів не одержували ніяких інструкцій і будували свою роботу керуючись власним досвідом. Так начальник Полтавського губрозшуку доповідав: "Доводжу, що обладнання реєстрбюро організовано мною без всіляких інструкцій... Бюро і вся його робота виконується чисто практичним