Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою

Поняття та правові засади управління митної справи. Система митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів.
Митний контроль.
Особливості проходження служби в митних органах.
Адміністративна відповідальність за порушення митного законодавства.
Вивчення даної теми слід розпочати зі з'ясування поняття митної справи, яка включає в себе: - порядок переміщення через митний контроль товарів та інших
предметів;
84
- митне регулювання, пов'язане з встановленням мита і митних
зборів;
- процедури митного контролю;
- митна статистика та ведення товарної номенклатури зовнішньо
економічної діяльності;
- боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил, роз
гляд справ про порушення митних правил;
- інші засоби проведення в життя митної політики.
Правовими основами управління митною справою є Митний ко
декс України, закони "Про Єдиний митний тариф", "Про звільнення
від обкладання митом предметів, що вивозяться (пересилаються)
громадянами за митний кордон України", "Про операції з даваль
ницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", укази
Президента "Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщен
ням транзитом товарів через територію України", "Про гуманітар
ну допомогу, що надходить з України", "Про митну службу Украї
ни", постанови КМУ "Про вдосконалення порядку ввезення (пере
силання) громадянами предметів (товарів) в Україну", "Про Прави
ла ввозу транспортних засобів на територію України" та ін.
Центральним органом управління митною справою є Державна митна служба України повноваження якої визначаються Положенням про Державну митну службу України, її основними завданнями є:
захист економічних інтересів України;
сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків і створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України; вдосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; боротьба з контрабандою;
здійснення заходів щодо запобігання порушенням митних правил.
Державна митна служба здійснює свої повноваження через регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації.
При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на митний
85
контроль, який виступає важливим засобом захисту економічних інтересів держави (див. МК України).
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил передбачена статтями 104-109, 111-120 МК України.
При вивченні даної теми слід звернутися до рекомендованої літератури, зокрема: 54-56, 58-67, 69.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою"
 1. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби.
 2. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  тема органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В
 3. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  тема органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами. Служби в органах внутрішніх справ. Державний пожежний нагляд. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ. Управлінські послуги, що надаються органами внутрішніх справ. Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку та громадської безпеки. Вивчення даної
 4. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
  тема органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження. Особливості проходження дипломатичної, консульської служби. Адміністративно-правове регулювання в'ізду в Україну і виїзду з України. Вивчення даної теми студентам слід розпочати зі статті 18 Конституції України, яка закріпила, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів
 5. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  тема і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що анти-монопольне законодавство відносно нова галузь законодавства для нашої держави. В 1992 р. був прийнятий перший антимонополь-ний акт України -
 6. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
  тема органів управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управління використанням і охороною природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону природних ресурсів. При вивченні даної теми слід мати на увазі, що згідно зі статтею 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
 7. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
  тема органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом, їхні повноваження. Організація управління в кінематографії. Організація управління телебаченням і радіомовленням. Органзація управління видавничою справою. Організація управління засобами масової інформації. Організація управління бібліотечною справою та музейною справою. Студентам слід уяснити, що культура
 8. Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
  тема органів управління у сфері соціального захисту населення. Адміністративно-правовий статус органів соціального захисту населення. Правовими засадами управління соціальним захистом населення є Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, закони України "Про страхування", "Про пенсійне забезпечення", "Про статус ветеранів
 9. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 10. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  тема адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративно го права. 7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості °* структури. 8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук раїні. 9. Основні напрямки реформи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua