Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

75. Види авторських договорів та їх зміст.


Права на використання твору іншим особам може бути передано на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору. За авторським договором про передання виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. За особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються. За авторським договором про передання невиключного права на використання твору автор передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам. Право на передання будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами. Права на використання твору, що передаються за авторським договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору. Договори про передання прав на використання творів укладають у письмовій формі. В усній формі може бути укладено договір про використання твору в періодичних виданнях. Істотними умовами договору є: строк дії договору, спосіб використання твору, територія, на яку поширюється право, що передають, розмір і порядок виплати авторської винагороди. Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді % від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені KM України. Оплата авторського гонорару може здійснюватись одноразово чи шляхом роялті (залежно від кількості реалізованих примірників). За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити в майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, має бути у ньому визначено. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.
ЦК у ст.1107, прямо не вказуючи на авторські договори та договори про передачу суміжних прав як на окремі види договорів, разом із тим визначає, що розпорядження майновими правами інтелект. власності здійснюється на підставі таких договорів: ліцензія на використання об'єкта права інтелект. власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "75. Види авторських договорів та їх зміст."
 1. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  види: а) основні- регулюючі найважливіші суспільні відносини між суб'єктами міжнародного права; б) підпорядковані - які конкретизують і доповнюють основні норми. Підпорядковані норми, у свою чергу, діляться на два види: піднорми основних норм - наприклад, застосування норми про територіальну юрисдикцію до індивідів, до власності і кораблів у просторах, що знаходяться під винятковою
 2. 39. Тлумачення міжнародних договорів
  види тлумачення договорів: - офіційне (юридично обов'язкове для сторін); - доктринальне (для учасників договору не має обов'язкового значення). Доктринальне тлумачення можуть давати авторитетні вчені, дипломати, державні діячі, висловлюючи свою особисту думку з якого-небудь питання. Офіційне тлумачення підрозділяється на: 1) автентичне - яке дається учасникам договору й обов'язкове для них у
 3. 66. Роззброювання й обмеження озброєнь
  види зобов'язань: 1) ядерних держав - не передавати ядерні пристрої в будь-якій формі (прямо або побічно) неядерним державам, не робити їм допомоги в створенні власної ядерної зброї (ст. 1); 2) неядерних держав - не робити, не здобувати, не приймати й т.д. ядерної зброї Важливе значення мають зобов'язання неядерних держав по встановленню міжнародного контролю за їхніми ядерними об'єктами, що
 4. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  види збройних конфліктів, цей термін не відбиває даних змін. Вживати замість «право війни» поняття «міжнародне воєнне право» пропонує Е. Варт. На його думку, зміст цього терміну полягає в «зведенні до мінімуму страждань військовополонених, поранених і цивільного населення». У науковій літературі нерідко вживається також і поняття «закони і звичаї війни». Так, Л. Оппенгейм вважав, що закони війни
 5. № 20. Види договорів.
  авторський); інші договори (про сумісну
 6. № 39. Поняття зобов'язання, зобов'язального права.
  види
 7. № 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.
  авторського права є результати творчої діяльності. Всі результати творчої діяльності визнаються товаром, отже вони можуть бути об'єктом будь-якого право чину у цивільному обороті. Для надання охорони потрібно лише надати об'єктам такої форми, щоб їх зміст можливо було розуміти без присутності автора. Право автора визнається за твором і якщо твір знаходиться на території іншої країни, але право на
 8. № 156. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.
  види
 9. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  види ремонту основних фондів, що використовувались у процесі здійснення підприємницької діяльності. 4. Витрати, пов'язані з придбанням матеріальних ресурсів і реалізацією готової продукції - пакуванням, зберіганням, вантажними роботами і транспортуванням (якщо це обумовлено договорами), сплатою комісійних винагород за посередницькі послуги стороннім організаціям і особам. 5. Відшкодування у
 10. 58. Поняття позову, його елементи та види.
  авторських та інших правовідносин (статті 3, 15, 118 ЦПК України) є позов (лат. асііо - позовна вимога). Позов втілює у собі право заінтересованої особи на відкриття провадження цивільної справи у суді і судової діяльності на захист порушеного, невизнаного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу, державних і суспільних інтересів. Позов у цивільному судочинстві - це вимога
© 2014-2022  ibib.ltd.ua