Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

39. Тлумачення міжнародних договорів

Для ефективного застосування норм міжнародного договору необхідно правильно розуміти його зміст. Тлумачення і є з'ясування дійсного змісту й змісту міжнародного договору
Принципами тлумачення міжнародних договорів є насамперед сумлінність і додання термінам договору звичайного значення. Спеціальне значення терміну може надаватися в тому випадку, якщо учасники договору мали такий намір. Для тлумачення контекст договору повинен охоплювати його текст, включаючи преамбулу й додатки, а також будь-яка угода, що ставиться до договору. В увагу також повинен братися будь-який документ, складений одним або декількома учасниками у зв'язку з укладанням договору. Якщо мало місце будь-яка наступна угода між учасниками щодо тлумачення договору або його застосування, то воно повинне враховуватися при тлумаченні міжнародного договору. При цьому враховується й наступна практика застосування договору, що встановлює угоду учасників щодо його тлумачення
Якщо тлумачення міжнародного договору приводить до результатів явно абсурдн або нерозумним, а також залишає значення його положень двозначн або неясним, то можна звернутися до додаткових засобів тлумачення: підготовчим матеріалам і обставинам висновку договору
Найпоширенішими способами тлумачення міжнародних договорів є граматичний, логічний, спеціально юридичний, історичний, систематичний. По змісту дані способи тлумачення мало чим відрізняються від аналогічних прийомів, використовуваних при тлумаченні внутрішньодержавних нормативних актів і описаних у загальній теорії права
По суб'єкті тлумачення розрізняють офіційне й неофіційне тлумачення міжнародного договору. Тлумачення вважається офіційним, якщо воно здійснено державами (і їхніми органами) або міжнародними органами й організаціями. Тлумачення ж, проведене юридичними або фізичними особами, є неофіційним. Різновидом неофіційного тлумачення вважається доктринальне тлумачення, що здійснюють учені або наукові організації
Автентичне тлумачення - найбільш високий рівень офіційного тлумачення, оскільки здійснюється всіма його учасниками, тому воно має силу положень самого міжнародного договору
Тлумачення міжнародних договорів міжнародними організаціями й особливо ООН - досить авторитетний різновид офіційного тлумачення, хоча не володіє юридичною обов'язковістю
При з'ясуванні дійсного змісту й змісту міжнародного договору немаловажна роль також належить міжнародним судовим і арбітражним органам, наприклад Міжнародному Суду ООН і Європейському Суду по правах людини. Здійснюване цими органами тлумачення йменується судовим, воно обов'язково для сторін у суперечці й тільки по конкретній справі
39. Тлумачення міжнародних договорів
Тлумачення договору - це встановлення справжнього смислу й змісту договору на підставі з'ясовування дійсної узгодженої волі і намірів сторін у момент укладання договору, що дається або самими сторонами, або уповноваженими ними на те органами й особами з метою найбільш повного і точного виконання умов договору.
У міжнародній практиці застосовуються два види тлумачення договорів: - офіційне (юридично обов'язкове для сторін); - доктринальне (для учасників договору не має обов'язкового значення). Доктринальне тлумачення можуть давати авторитетні вчені, дипломати, державні діячі, висловлюючи свою особисту думку з якого-небудь питання. Офіційне тлумачення підрозділяється на: 1) автентичне - яке дається учасникам договору й обов'язкове для них у якості результату взаємної згоди сторін; 2) судове (казуальне) - яке дається на прохання сторін судовими або арбітражними органами. Воно обов'язкове тільки для учасників договору і тільки у даній суперечці, на розгляд якої сторони дали згоду. Відомі й інші засоби тлумачення договорів: граматичне, логічне, систематичне й історичне.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "39. Тлумачення міжнародних договорів"
 1. 16. Джерела міжнародного права.
  тлумаченню у випадку виникнення неясностей або ускладнень при її застосуванні; у випадку незгоди з якимись окремими положеннями такої норми держава має можливість висловити свою особливу позицію шляхом заяви застереження з приводу змісту всієї норми або якоїсь її частини. Так, СРСР зробив застереження під час підписання Конвенцій 1958 року з морського права, Женевських конвенцій 1949 року про
 2. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  тлумачення, реалізацію відповідальності, застосування примусових заходів і т.д. VI. За своєю роллю в механізмі міжнародно-правового регулювання: регулятивні - ці норми представляють суб'єктам право на вчинення передбачених у них позитивних дій; охоронні - вони виконують функцію захисту міжнародного правопорядку від порушень, установлюють заходи відповідальності і санкції стосовно порушників.
 3. 21. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
  тлумаченням. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань поширюється тільки на дійсні угоди. Це значить, що розглянутий принцип застосовується тільки до міжнародних договорів, укладеним добровільно і на основі рівноправністі. Будь-який нерівноправний міжнародний договір насамперед порушує суверенітет держави і як такий порушує Статут ООН, оскільки Організація Об'єднаних Націй заснована
 4. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  тлумачення. Так, у нього входять: а) глави держав, глави урядів і міністри закордонних справ - із метою вчинення всіх актів, що належать до укладання договору; б) глави дипломатичних представництв - із метою прийняття тексту договору між державою, що акредитує, і державою, при якій вони акредитовані; в) представники, уповноважені державами представляти їх на міжнародній конференції або в
 5. 37. Реєстрація й опублікування міжнародних договорів
  тлумачення й застосування він не може бути переданий на розгляд Міжнародного Суду ООН. У кожній державі також є внутрішня процедура опублікування міжнародних договорів. Так, ст. 20 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачає, що ратифіковані й міжнародні договори, що вступили в силу, України публікуються в «Відомостях Верховної Ради України», газеті «Голос України», «Зборах діючих
 6. 53. Порядок прийняття рішень і їхня юридична чинність
  тлумачення. Держава - учасник конференції саме визначає своє відношення до конкретної резолюції Переважна більшість міжнародних конференцій завершується прийняттям заключного акту. Найчастіше цей документ містить виклад основних фактів роботи конференції й не є юридично обов'язковим. Однак є заключні акти міжнародних конференцій, що є формою міжнародного договору. Таким, зокрема, §ыл Заключний
 7. 57. Правосуб'єктність міжнародних організацій
  тлумачення; - при виконанні своїх функцій ММУО вправі вступати у певні правовідносини з державами, що не є їхніми членами. Наприклад, ООН забезпечує, щоб держави, що не є її членами, діяли відповідно до принципів, викладених в статті 2 Статуту, оскільки це може виявитися необхідним для підтримання міжнародного миру і безпеки; - ММУО самостійно реалізують розпорядження норм, що складають їх
 8. 77. Державні кордони
  тлумачення, із нанесенням її на карти і схеми (делімітаційні карти) за спеціально обраними і узгодженими природними або штучними точками або орієнтирами (ріками, ручаями, гірськими вершинами, хребтами і т.д.). Делі-мітаційна карта підлягає парафуванню і підписанню, вона також скріплюється гербовими печатками договірних сторін. У України проведена делімітація державних кордонів із усіма суміжними
 9. 80. Міжнародна територія загального користування
  тлумачення й застосування до конкретних ситуацій викликало чимало протиріч Нічийною землею (terra nullius) визнавалася сухопутна територія, що не належить жодному державі, заволодіти якою, однак, могла будь-яка держава з дотриманням спочатку правил фіктивної, а пізніше ефективної окупації. Правила фіктивної окупації нічийної землі зводилися до того, що її відкриття представниками якої-небудь
 10. 90. Мирне врегулювання суперечок у рамках Ради Європи і Європейського союзу
  тлумачення й застосування положень Конвенції й Протоколів до неї. Суд також має обов'язкову юрисдикцію відносно справ, ініційованих фізичною особою, групою осіб або неурядовою організацією, відповідно до встановлених правил процедури (Протокол № 9 до Конвенції).У сучасних умовах характерний ріст активності й авторитету Європейського суду по правах людини. Однак прежние громіздкі механізми його
© 2014-2022  ibib.ltd.ua