Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972 - перейти до змісту підручника

2. Види об'єктів радянських адміністративно-правових відносин

Об'єктами радянських адміністративно-правових відносин можуть бути речі, продукти духовної творчості, дії (бездіяльності) людей та особисті нематеріальні блага.

Першу їх групу становлять речі, матеріальні цінності. Загальна ознака об'єктів цієї групи полягає в їх економічному значенні. У неї входить державна власність-земля, її надра, води, ліси, заводи, фабрики, шахти, рудники, електростанції, залізничний, водний, повітряний, автомобільний і трубопровідний транспорт, банки, засоби зв'язку, організовані державою сільськогосподарські, торгові, комунальні та інші підприємства, продукція державних підприємств, основний житловий фонд у містах і в селищах міського типу, а також будь-яке інше імущество.10 Будучи закріпленим юридичними актами за державними організаціями, державне майно полягає в їх оперативному управлінні.

Державне майно може бути об'єктом адміністративно-правових відносин між державними організаціями (наприклад, у випадках його безоплатної передачі від однієї державної організації іншій), між державними та громадськими організаціями (наприклад, у випадках безоплатної передачі державного майна громадським організаціям), між державними організаціями та громадянами (наприклад, у відносинах з надання громадянам земельних ділянок в користування).

Державне майно може бути об'єктом адміністративно-правових відносин з безоплатного наділення ним державних підприємств, установ і організацій, з передачі державних підприємств, будівель і споруд державним органам, з розподілу і перерозподілу матеріальних ресурсів між державними підприємствами, будівництвами та ін

Зокрема, Загальне положення про міністерства СССР11 та Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство 12 містять багато норм, що регулюють такі відносини.

У зв'язку з передачею окремих функцій органів державного управління є випадки передачі державного майна громадським організаціям. Так, наприклад, поста-

10 Див: ст. 21 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік (Відомості Верховної Ради СРСР, 1961, № 50, ст. 525). - Слід пошкодувати, що в Основах не називається спеціально такий важливий вид державного майна, як продукція державних перед-лріятій.

І СП СРСР, 1967, № 17, ст. 116.

12 СП СРСР, 1965, № 19-20, ст. 155.

91

> 92>

новлением Ради Міністрів СРСР від 10 березня 1960 «Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку» у відання республіканських рад профспілок, а в РРФСР - у відання ВЦРПС передані всі діючі на господарському розрахунку санаторії (крім туберкульозних), будинки відпочинку, курортні лікарні й поліклініки, пансіонати (крім євпаторійських пансіонатів для матерів з дітьми, які перенесли поліомієліт), готелю на курортах і т. д.13

Так як держава є єдиним власником всього загальнонародного майна, у правових відносинах, в яких воно виступає в якості їх об'єкта, завжди однієї зі сторін виступає державна організація (орган державного ' ного управління, державне підприємство і т. д.). Ці адміністративно-правові відносини у своїй більшості складаються між державними організаціями, одна з яких підпорядкована іншій, нерідко й між організаціями, непов'язаними відносинами підпорядкування (наприклад, між організацією, передавальної державне майно за розпорядженням вищого органу, і організацією, що приймає це майно).

Об'єктом адміністративно-правових відносин може бути також власність колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань (підприємства, культурно-побутові заклади, будівлі, споруди, сільськогосподарські машини,, транспортні засоби, робочий і продуктивна худоба, вироблена кооперативними організаціями продукція і інше належне їм майно), а також власність профспілкових та інших громадських організацій (підприємства, будівлі, споруди, санаторії, будинки відпочинку, Палаци культури, клуби, стадіони, піонерські табори з їх обладнанням, культурно-освітні фонди та ін .

).

Колгоспне майно може бути об'єктом адміністративно-правових відносин, наприклад, при його передачі у випадках перетворення колгоспів у радгоспи. Постановою Ради Міністрів СРСР і ЦК КПРС від 3 травня 1957 «Про порядок передачі колгоспного майна при перетворенні колгоспів у радгоспи» встановлено, що «колгоспне майно передається радгоспам без викупу, а витрати, пов'язані з виплатою колгоспникам по заробленим їм трудодні, розрахунками з організаціями та погашенням заборгованості колгоспів по позичках і іншим платежам, провадяться за рахунок коштів держави ».14

Круг адміністративно-правових відносин, об'єктом яких є суспільне майно, обмежений природою колгоспно-кооперативної власності, власності профспілкових та інших громадських організацій.

"З СП СРСР, 1960, № 8, ст. 52.

14 Директиви КПРС і Радянського Уряду з господарських питань, т. 4. М., Госполитиздат , 1958, стор 726-732.

92

> 93>

Ще рідше випадки, коли об'єктом адміністративно-правової- то відносини може бути особиста власність громадян (наприклад, у випадках конфіскації, застосовуваної в адміністративному порядку, і реквізиції) .15

Другу групу об'єктів адміністративно-правових відносин складають продукти духовної творчості (книги, газети, журнали , твори мистецтва і т. д.). Загальною ознакою цих об'єктів є їх культурно-виховної або наукове значення, здатність задовольняти духовні потреби, що відрізняє їх від матеріальних цінностей.

Перебуваючи у власності державних і громадських організацій або в особистій власності громадян, продукти духовної творчості можуть бути об'єктами адміністративно-правових відносин, аналогічними тим, які складаються з приводу матеріальних цінностей. Книги, картини, скульптурні твори і т. д. можуть бути передані одній державною організацією інший, державною організацією - громадської організації. Вони ж можуть стати об'єктом адміністративно-правових відносин між їх власниками - державними, громадськими організаціями, громадянами, з одного боку, і органами міліції, зобов'язаними розшукувати викрадене майно і повертати його законним власникам, - з іншого.

Третю групу об'єктів адміністративно-правових відносин становлять породжують правовідносини правомірні і неправомірні дії і бездіяльності громадян, організацій та їх посадових осіб.

Прикладами таких дій (і бездіяльності) можуть бути: а) заяву громадянина з проханням про надання йому квартири. Це правомірне дію громадянина породжує адміністративні правовідносини між ним і органом управління, який розподіляє житлоплощу. Воно ж є об'єктом цього відносини; б) порушення громадянином правил користування міським транспортом. Це неправомірна дія громадянина породжує адміністративно-правове відношення між порушником, з одного боку, і міліціонером (дружинником, адміністративною комісією)-з іншого; в) дії райвійськкомату за призовом громадянина на дійсну військову службу є об'єктом адміністративно-правових відносин між райвійськкоматом і громадянином; г) невжиття міліціонером заходів з надання допомоги особі, потерпілому від злочину або нещасного випадку. З приводу цього бездіяльності зобов'язаної особи складаються адміністративно-правові відносини між міліціонером, які не виконали своїх службових обов'язків, і вищестоящим по відношенню до нього посадовою особою або органом.

15 СУ РРФСР , 1927, № 38, ст. 248.

93

> 94>

Навряд чи можна погодитися з Н. Г. Саліщевой, яка вважає,, що «у правовідносинах, що виникає у зв'язку з призначенням державного службовця, об'єктом є правомірна дія посадової особи, яка має право призначення на певні посади» .16 Односторонні дії посадової особи не можуть породити правовідносини з приводу призначення громадянина на посаду, бо служба в органах управління, підприємствах, установах і організаціях не є обов'язком громадян.

Їх трудова обов'язок може бути реалізована і в сфері виробництва (як робочий, колгоспника і т. д.). Об'єктом відносини по реалізації права громадянина на державну службу є, як правило, дію громадянина, який погодився зайняти ту чи іншу посаду, а саме подача ним заяви про призначення на запропоновану йому вакантну посаду.

Винятки становлять дії по призначенню на посаду молодих спеціалістів, які зобов'язані не менше трьох років пропрацювати у відповідності з призначенням на роботу за фахом у встановленому порядку. Виняток становлять також дії щодо тимчасового переведення службовців на іншу-роботу у випадках виробничої необхідності або в порядку дисциплінарного стягнення. Об'єктом цих адміністративно-правових відносин є дії адміністрації підприємства, установи, організації з тимчасового переведення службовця. Постійний переклад на іншу роботу припускає-згода перекладного працівника.

Самостійну групу об'єктів адміністративно-правових відносин становлять особисті нематеріальні блага. Так, наприклад, в правових відносинах між громадянином і клінікою, в якій він знаходиться на лікуванні, об'єктом є стан його здоров'я.

Отже, об'єктами адміністративно-правових відносин можуть бути речі, продукти духовної творчості, дії (або бездіяльність), а також особисті нематеріальні блага. Отже, радянські адміністративно-правові відносини колом своїх об'єктів не відрізняються від інших радянських правових відносин. Всі ці види явищ зовнішнього світу можуть бути об'єктами також багатьох інших правових відносин.

Однак є підстави стверджувати, що множинність і різноманітність видів об'єктів радянських адміністративно-правових відносин відрізняє їх сукупність від суспільних відносин, регульованих нормами деяких інших галузей радянського права. Так, наприклад, об'єктами кримінально-процесуальних і матеріальних відносин є, як правило, дії і бездіяльності, причому тільки неправомірні і гро-

16 Радянське адміністративне право. Відп. ред. А. Е. Луньов. I960, стор 44.

94 95>

але небезпечні. За видами об'єктів кримінально-процесуальним і матеріальним відносинам аналогічні адміністративно-процесуальні та матеріальні відносини, породжувані адміністративними та дисциплінарними проступками. Трудові правові відносини у своїй переважній більшості мають своїми об'єктами правомірні дії.

Множинністю видів своїх об'єктів радянські адміністративно-правові відносини не поступаються радянським цивільно-правових відносин. Відмінності в характері цих двох груп правовідносин не тягнуть великих відмінностей в колі їхніх об'єктів. Однак, зрозуміло , це не означає, що кожен з них може бути об'єктом адміністративно-правового та цивільно-правового відношення. Так, наприклад, речі, матеріальні цінності, вилучені з цивільного обороту (наприклад, земля, державні підприємства, будівлі, споруди) можуть бути об'єктами адміністративно -правових відносин, але не можуть бути об'єктами угод, що складають один з видів цивільно-правових відносин. Множинність і різноманітність об'єктів радянських адміністративно-правових відносин визначається множинністю і різноманітністю регульованих правом управлінських суспільних відносин, що в свою чергу випливає з соціалістичного, творчо-творчого характеру радянського державного і громадського-управління.

> 96>

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Види об'єктів радянських адміністративно-правових відносин "
Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972
 1. 1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових відносин.

 2.   1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових
   19. Індивідуальні суб'єкти адміністративно-правових відносин: поняття, види.
 3.   Суб'єкти адміністративного права - це всі ті, хто згідно з адміністративно-правових норм наділені конкретним обсягом прав і обов'язків у сфері виконавчої влади. Відносяться: громадяни України, іноземці, особи без громадянства,
   І. А. ГАЛАГАН. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СРСР. Процесуальне регулювання, 1976
 4.  Глава 5 КЛАСИФІКАЦІЯ радянських адміністративно-правових відносин

 5.   Глава 5 КЛАСИФІКАЦІЯ радянських адміністративно-правових
   Глава 3 ЗМІСТ радянських адміністративно-правових відносин
 6.   Глава 3 ЗМІСТ радянських адміністративно-правових
   Глава 2 СУБ'ЄКТИ радянських адміністративно-правових відносин
 7.   Глава 2 СУБ'ЄКТИ радянських адміністративно-правових
   Глава 1 СУТНІСТЬ радянських адміністративно-правових відносин
 8.   Глава 1 СУТНІСТЬ радянських адміністративно-правових
   Глава 4 ОБ'ЄКТИ радянських адміністративно-правових відносин
 9.   Глава 4 ОБ'ЄКТИ радянських адміністративно-правових
   Глава 7 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ радянських адміністративно-правових відносин
 10.   Глава 7 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ радянських адміністративно-правових
   1. Адміністративно-правова норма
 11.   це нормативно-правові, що регулюють відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові
   Глава 6 ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ радянських адміністративно-правових відносин
 12.   Глава 6 ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ радянських адміністративно-правових
  Глава 6 ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ советских административно-правовых