Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
СЕМЕНОВ Ю. І.. Філософія історії. (Загальна теорія, основні проблеми, ідеї та концепції від давнини до наших днів). - М.: «Сучасні зошити» - 776 с., 2003 - перейти до змісту підручника

2.2.8. Античні мислителі в пошуках загального, особливого і повторюється в історії

На відміну від Стародавнього Сходу, в античній Греції існувало різноманіття форм державного устрою, для позначення яких стихійно виникали різного роду терміни. Все це дало основу для створення видатним давньогрецьким філософом Платоном (427 - 347 до н.е.) типології форм державного устрою, яка була одночасно і непрямої типологією соціально-історичних організмів. Він кілька разів видозмінював її. В одному з творів, що відносяться до самого пізнього періоду його творчості, - діалозі «Політик» (укр. переклад. Соч. У 3-х т. Т. 3. Ч. 2. М., 1972) він виділяє правління одного (монархію), двома різновидами якого є царська влада і тиранія, правління небагатьох, що підрозділяється на аристократію і олігархію, і правління більшості - демократію.

У подальшому типологія форм державного устрою розроблялася и іншим великим грецьким мислителем Аристотелем (384 - 322 до н.е.), який по-

| мимо всього іншого був і великим істориком. Його перу належить такий видаю-

I щійся історична праця, як «Афінська політія» (укр. переклад: М.-Л., 1936; М.,

J 1995, 1997). У книзі «Політика» (укр. переклад: Соч.

В 4-х т. Т. 4. М., 1983; 1997)

І Аристотель виділив три правильні форми державного устрою та зо три не-правильні. До правильних він відніс царську владу, аристократію і політію, до неправильних - тиранію, олігархію і демократію.

Ще менше просунулися античні мислителі по шляху пошуків повторюється в історії. Хоча в літературі часто стверджується, що в античній історіографії мало не панувала теорія історичного кругообігу, погодитися з цим навряд чи можливо. Звичайно, ідея ціклізма в античної думки присутня. Але вона, як правило, ставилася до світу в цілому, до космосу. До історії вона майже не застосовувалася, хоча підстави для цього були: на очах істориків виникали, розцвітали і гинули держави.

Якщо говорити про власне історичній науці, то ідею кругообігу можна угледіти лише у створеній видатним грецьким істориком Полібієм (бл. 200 - 120 до н.е.) схемою еволюції форм державного устрою. У шостій книзі його «Загальної історії» (укр. переклад: Т. 2. СПб., 1995) малюється така картина. Первісною формою державного устрою була царська влада. Вона поступається місце тиранії, яка змінюється аристократією. Аристократія перероджується в олігархію, яка руйнується в результаті виступу народу, що засновує демократію.

Демократія вироджується в охлократію, яка робить неминучим встановлення одноосібної влади. А потім все йде по новому колу.

В результаті того, що грецькі мислителі не надто далеко просунулися в пошуках загального і повторюваного в історії, справжня періодизація всесвітньо-історичного процесу в античній світі так і не виникла. Але в античній науці на зміну працям, в яких досліджувалися ті чи інші великі історичні події, все більшою мірою стали приходити роботи, в яких відтворювалися історії соціоісторіческіх організмів, а потім і історія всіх відомих античним історикам товариств разом узятих - «загальні історії».

Все це викликало потребу в хоча б якийсь періодизації, якщо й не всесвітній, то в усякому разі виходить за межі історії не тільки одного соціоісторіче-скоп організму, але і середземноморської їх системи. Так як справжня періодизації «загальної історії» в античному світі так і не виникла, то в якійсь мірі її роль з часом стала грати концепція «чотирьох світових монархій», що сформувалась в III в. до н.е.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2.8. Античні мислителі в пошуках загального, особливого і повторюється в історії "
 1. Римське суспільство і держава в IV - V століттях, проблема падіння Західної Римської імперії і загибелі античної цивілізації.
  Античної цивілізації. Література (обов'язкова): Історія Стародавнього Риму. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 2000. Гол. 2 (огляд історіографії, особливо с. 26-27), глави XXIII - XXVI, «Висновок» (с. 356-359). Машкін М. А. Історія Стародавнього Риму. М., 1949 (тільки це видання). Гол. 40 (розділи 1 і 5). Історія Стародавнього Світу. Кн.3. Занепад древніх товариств. М., 1989. Лекції 1 (розділ 2), 17 і 19, «Висновок»
 2. Культурна спадщина античної Еллади.
  Античної філософії. Вип. 1. Філософія класичної Греції. Л., 1975. Історія стародавнього світу. Кн. 2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекція 14: Ботвинник М.Н. Грецька культура VII - IV ст. до н.е. Каллистов Д.П. Афінський театр. М., 1970. Колобова К.М., Озерецкая Е.М. Як жили стародавні греки. Л., 1959. Колпінський Ю.Д. Велика спадщина античної Еллади. М., 1977. Куманецкій К. Історія культури
 3. Довідкові видання
  античності. М.: Внешсигма. 1992 (переклад словника авторів НДР). Антична міфологія. Енциклопедія. М.: Ексмо - СПб.: «Надгард». 2004. Єгипетська міфологія. Енциклопедія. М.: Ексмо. 2002. Міфи народів світу. Енциклопедія. / Под ред. С.А.Токарева. 2-е вид. М., 1997. Наукові журнали, що публікують матеріали з історії Стародавнього Світу: Вісник древньої історії (ВДИ). У 1997 році вийшла збірка «Стародавні
 4. Соціальний і політичний лад в стародавній Спарті.
  Античної педагогіки. М., 1963. Гол. «Спартанська виховна система». Марр А.І. Історія виховання в античності. Греція. М.: Греко-латинський кабінет Ю.А.Шичалина. 1998. -С. 40-48. Доповіді:. Як виникло спартанське держава. . Плутарх про Ликурге. Логічне завдання: У чому полягав паразитизм існування спартиатов - вищого шару спартанського суспільства? Які пережитки військової
 5. Розвиток землеробства в Італії в II - I ст. до н. е..
  Античному світі. М.: ОГИЗ, Госполитиздат. 1941 («Рабство в Римі», гл.3, 4, 5). Кузищин В. І. Античне класичне рабство як економічна система. М.: Видавництво. МГУ, 1990 (Введення і глави VI - X). Кузищин В.І. Генезис рабовласницьких латифундій в Італії (II в. До н.е. - I в. Н.е.). М.: Видавництво. МГУ. 1976. Гол. I (параграф 2), гл. III (параграф 2). Проблемно-логічні завдання:-Порівняйте
 6. 2.2.7. Ідеї історичного прогресу в античну епоху
  античності. Вона існувала в цю епоху, так само як і ідея історичного регресу. Причому остання зародилася раніше. Вона присутня вже в поемі Гесіода (VIII - VII до н.е.) «Праці і дні» (послед. рос. Вид.: Еллінські поети. М., 1999), в якій йдеться про п'ять віків історії людства: золотом, срібному , мідному, столітті героїв і, нарешті, залізному столітті. З кожним із цих століть, виключаючи,
 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО АНТИЧНОГО СВІТУ
  античного світу. Античне суспільство і антична державність представляли новий, порівняно з Давнім Сходом, етап загальної людської історії. Їх новизна була пов'язана з глибокими особливостями суспільно-юридичного побуту і всього соціально-культурного устрою європейських народів. Античне суспільство, принаймні в період свого розквіту, було суспільством вираженої індивідуальної
 8. Рекомендована література 1.
  Античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999. 6. Кузнецов Б.Г. Історія філософії для фізиків і математиків. М., Наука, 1978. 7. Шаповалов В.Ф. Основи філософії: від класики до сучасності. -М., Гранд, 1998. 8. Філософи і філософія. Життя. Доля. Вчення. - Стожища, 1998. 9. Полікарпов B.C. Історія релігій. Лекції і хрестоматія. -М., 1997. 10. Новітній філософський словник.
 9. 82. Концепція правової держави. Україна як правова держава.
  Античні мислителі (Платон, Аристотель) зверталися до пошуків принципів, форм і конструкцій узгодженої взаємодії влади і права. В основу існування ПГ покладено такі принципи: - зв'язаність державної влади правом і його панування; - відповідність закону праву; - зв'язаність законом рівною мірою як громадян, так і державних органів; - принцип поділу влади; -
 10. Технологія пошуку роботи
  пошуках робочого місця. Нижче наводяться підходи до самостійного пошуку роботи, рекомендації щодо складання резюме та власного образу. Інформація викладається у формі рад, яку можуть використовувати як самі фахівці, так і їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua