Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України . 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

82. Концепція правової держави. Україна як правова держава.


Правова держава виступає як такий тип держави, влада якого грунтується на праві, огранич. за допомогою права і осущ. в правових формах. Метою правової держави є добробут індивіда та суспільства.
Поняття ПГ з'явилося в XIX в, проте вже античні мислителі (Платон, Аристотель) зверталися до пошуків принципів, форм і конструкцій узгодженої взаємодії влади і права.
В основу існування ПГ покладено такі принципи:
- зв'язаність державної влади правом і його панування;
- відповідність закону праву;
- зв'язаність законом рівною мірою як громадян, так і державних органів;
- принцип поділу влади;
- законний шлях прийняття законів ;
- взаємна відповідальність особи і держави;
- наявність налагодженого правового механізму охорони та захисту основних прав людини;
- наявність ефективних форм контролю і нагляду за здійснення законів;
Згідно ст. 1. Конституції України, Україна є соціальною правовою держава. Перспектива успішного розвитку Укр. основ на шляхах оптимального поєднання принципів правової державності. Поки в нашій державі права людини не придбають вищу цінність, рівень культури і правосвідомість будуть високими, громадянське суспільство не буде розвиненим, концепція правової держави існувати не буде.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 82. Концепція правової держави. Україна як правова держава. "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон держав Азії, Африки, частково
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  концепції модернізації, оскільки вона виділяє закономірність у розвитку суспільства, розглядає як ідеал західне капіталістичне, ліберально-демократичний розвиток і по суті є ліберальним аналогом, дзеркальним відображенням марксистської схеми капіталістичного розвитку. Обидві втрачають з виду активних суб'єктів історії-людей. Останнім часом у закордонній та вітчизняній історіографії
 3. 43. Соціальний процес формування права і правотворчість (нормотворчість). Стадії правотворчості (нормотворчості).
  Концепції проекту НПА та підготовка його тексту (або доробка проекту, внесеного в порядку правотворчої ініціативи), тобто юридична формулювання волі народу (колективу) у вигляді норм права. - Попередній розгляд проекту НПА правотворческим органом. Для розгляду проекту зазвичай залучаються зацікавлені державні органи, організації, громадськість.; - Обговорення
 4. 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку
  правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. Відповідно до Закону СЕЗ створюються Верховною Радою України з ініціативи
 5. 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності
  концепції публічного та приватного права, регулювання інвестиційних відносин не повинно зачіпати сферу приватного права, тут може застосовуватися тільки публічно-правовий метод. У системі права України правове регулювання інвестиційної діяльності є галуззю національного законодавства, але не виступає як галузі права. У міжнародному праві розрізняється міжнародне
 6. 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності
  концепція іноземного інвестування як атрибуту грабіжницької політики імперіалізму, знаряддя колоніального закабалення народів. Тільки в другій половині 80-х років з'являється ряд партійно-урядових рішень, які відкрили дорогу різним формам іноземного інвестування в СРСР, і насамперед - створення спільних підприємств. Розвиток радянського законодавства в цей період увінчалося
 7. 32. "М'яке право" і 1Ех mегсаtoria
  концепції існування права незалежно від держави, альтернативою традиційному коллизионному методом правового регулювання міжнародних відносин. У науковій літературі та практиці до джерел 1Ех тегса1ог1а зараховують, в основному, міжнародні торгові звичаї, загальновизнані принципи права, типові (модельні) закони, типові проформи і типові контракти, рекомендаційні документи
 8. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  правовий статус АКУ і його терри торіальних відділень / / Державне будівництво та пра вові проблеми управління: Зб. науч. тр. - Одеса, 1995. - № 2. 26. Біла Л.Р. Деякі правові аспекти розвітку антимонопольного законодавства в Україні: 36. тез. і допов. - Одеса, 1993. 27. Біла Л.Р. Проблеми удосконалення антимонопольного зако нодавства України / / Правова держава України: проблеми,
 9. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Концепціям історичних звісток і висновків істориків. Другі ж, спираючись на надійні історичні свідчення, не знайшли поки переконливого лінгвістичного обгрунтування. Але, беручи участь у цій дискусії або стежачи за нею, слід враховувати, що саме по собі походження назви країни не є вирішальним для проблеми генезису державності. Так, слов'яномовних болгари носять ім'я тюркського
 10. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  концепція Скотта є розвитком поглядів вчених російської організаційно-виробничої школи (А.В. Чаянов, О.М. Челіщев, Н. П. Макаров). Скотт продовжив аналіз натурально-споживчого господарства (тобто господарства, яке ведеться силами селянської родини і безпосередньо спрямоване на задоволення її власних потреб) і поширив його на всю селянську спільність, на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua