Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
СЕМЕНОВ Ю. І.. Філософія історії. (Загальна теорія, основні проблеми, ідеї та концепції від давнини до наших днів). - М.: «Сучасні зошити» - 776 с., 2003 - перейти до змісту підручника

2.3.10. Філософсько-історична концепція А. Сен-Симона

Значною стенені твердженням такого ноніманія історії снособствовала філософсько-історична концепція, створена видатним французьким мислителем Клодом Анрі де Рувруа, графом де Сен-Симоном (1760-1825) . У ній знайшли своє концентроване вираження якщо не всі, то багато досягнень історичної науки того часу. У А. Сен-Симона немає праці, спеціально носвященного викладу його концепції. Окремі її положення розкидані але цілої низки його творів (послед. рос. Видання його праць: Избр. Соч. Т. 1-2. М.-Л., 1948).

А. Сен-Симон не сумнівається в існуванні первісної епохи в історії людства, але па ній спеціально не затримується. Майже зовсім не враховано їм все те, що пов'язано з історією Сходу взагалі, Стародавнього Сходу зокрема. У його концепції присутні лише антична, середньовічна і нова епохи світової історії. Але тут їм сказано нове слово. Кожну з цих епох він абсолютно чітко пов'язує з певною суспільною системою, певною організацією суспільства.

З античною епохою він пов'язує суспільну систему, засновану на рабстві, причому на відміну від багатьох мислителів XVIII в. він вважає появу рабства величезним прогресом у розвитку людства. Для середньовічної епохи була характерна феодально-богословська, або просто феодальна, система, що базується на кріпосництві. Її виникнення б, іло великим кроком вперед в людській історії. Епосі нового часу відповідає індустріальна (промислова) система.

Кожна нова суспільна система є більш прогресивною, ніж попередня. Виникнення кожної з них означає підйом людства на нову, більш високу ступінь розвитку. Саме перехід від однієї такої суспільної системи до іншої лежить в основі зміни епох світової історії.

Кожну з двох перших виділених їм стадій всесвітньо-історичного розвитку А. Сен-Симон пов'язує з певною формою експлуатації людини людиною: античну - з рабством, феодальну - з крепостнічесвом.

Але хоча йому було чудово відомо, що для індустріальної системи характерним був найману працю, він це залишає в тіні.

Дана непослідовність була подолана в працях його учнів і шанувальників. У книзі «Виклад вчення Сен-Сімона. 1828-1829 »(укр. переклад: М., 1961), що представляє собою запис лекцій Сен-Амана Базару (1791 -1832), які були прочитані за дорученням сенсімоністской школи, історія цивілізованого людства постає передусім як послідовна зміна форм експлуатації людини людиною . Перша з них - рабство, наступна - більш м'яка - кріпацтво, а остання - ще більш ослаблена - найману працю. Наступний крок в історії людства повинен складатися в повному знищенні всякої експлуатації і виникнення суспільства, в якому його не буде зовсім.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3.10. Філософсько-історична концепція А. Сен-Симона "
 1. Філософське розуміння свідомості
  філософської рефлексії. Генезис духовного. Форми духовного. Філософія про природу духовної діяльності. Душа як космічне начало. Тема «духу» в дофілософській традиції. Орфико-піфагорейської вчення про душу. Концепція розуму (Нуса) Анаксагора. Відособленість буття «самого по собі» від буття сприйманого почуттями. Буття «саме по собі» як душа речей. Філософська значимість навчання
 2. Люди
  філософських творів. Ця традиція розвивалася від Платона до Д. С. Мілля. У текстах філософів судження про існуючі соціальних відносинах, процесах і структурах перепліталися з утопічними проектами майбутнього суспільства. Незважаючи на філософське обгрунтування, ці проекти не втілювалися в практику. Одночасно творці утопій вважали, що в майбутньому суспільстві будуть реалізовані певні принципи
 3. клюнійское РЕФОРМА
  симонії, дотримання целібату. Частина вимог була здійснена. Програму клюнійцев використовувало папство в боротьбі з імператором за
 4. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  (Н.А. Бернштейн). На початку навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 5. В. Є. Євграфов
  філософського ідеалізму. Визначаючи історичну роль М. Г. Чернишевського у розвитку власне філософської думки, В. І. Ленін назвав його «великим російським гегельянцем і матеріалістом». Тема Чернишевський-Гегель дуже широка і ще недостатньо дослідженні. У даній статті робиться спроба розкрити деякі аспекти глибокого змісту наведеної вище ленінської оцінки філософських поглядів
 6. Додаток до глави VII
  філософського розуміння розвитку суспільства як історичного процесу. Становлення філософських поглядів на історію в античності. Теорії історичного кругообігу. О. Шпенглер і його теорія культур. Концепція локальних цивілізацій. О, Тойнбі, М. Кондорсе про суспільний прогрес і його джерелах. Гегелівське розуміння сенсу, рушійних сил історичного процесу. Критерій свободи в гегелівському
 7. § 1. Які антропологічні вчення були найбільш впливовими в історії філософської думки?
  Філософського світогляду і являє собою безліч наукових дисциплін, які намагаються відповісти на головне питання: «Що таке людина?». Найбільш повним обсягом знань про людину володіє філософська антропологія. Незважаючи на те, що під тією ж назвою і з тими ж цілями існує заснована в 20-х роках XX століття філософська школа, головними представниками якої виступали німецькі філософи
 8. Проблема людини в філософії
  філософська концепція людини. Психофізична концепція. Трудова теорія походження людини. Поняття особистості. Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «особистість». Умови формування особистості. Проблеми типології особистості. Сутність процесу соціалізації особистості. Діяльність людини, її основні види. Потреби і здібності людини. Пізнання людиною світу і самого
 9. 6.6. Проблема контексту
  філософської рефлексії. Але поки не існує цілісного пояснення причин звернення філософської рефлексії до історичних досліджень. Не виключено, що відсутність такої концепції - приватне свідчення відсутності потреби в ній. Необхідність мислення історичними категоріями обумовлена безліччю фактів соціального життя і людської психіки. Тому вона не потребує доказів.
 10. Список основних праць (тільки книг) Г.А. Югая і про нього
  філософські та соціально-психологічні аспекти. М., 1983. Загальна теорія життя. (Діалектика формування). М., 1985. Середній шлях Росії. (Конвергентное суспільство і євразійство). М., 1998. Спільність народів Євразії - арьев і суперетносів - як національна ідея: Росія і Корея. М., 2003. Арійство і семітизм євразійських народів. М-Алмати, 2004. Про ноу-хау концепції Г.А. Югая про витоки корейської
 11. Кусаінов А.А.. Французька «нова філософія» і культура постмодерну. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 164 с., 2003
  філософські та філософсько-ан-тропологіческіе побудови «нової філософії»; розкривається специфіка «неофілософской» концепції як чергової спроби деструкції західно-європейської метафізики. Призначено філософам, культурологам, студентам і викладачам гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться питаннями філософії та теорії
 12. . Онтологічні проблеми філософії
  філософська проблема. Формування філософської категорії «буття». Космос і внутрішній світ людини. Місце і роль категорії «буття» у філософії. Генезис категорії «буття». Категорія буття у ведичній традиції Індії. Основні онтологічні поняття індійської філософії. Категорія "буття" в філософії Стародавнього Китаю. Категорія буття у філософії Парменіда. Буття - основа європейської
 13. 2.14.6. Історичний центр і історична периферія. Суперіндукціі
  історичні організми могли впливати на інферіорние, так і останні на перший. Найбільший інтерес для попіманія світового історичного процесу представляє вплив суперіорних соціоісторіческіх організмів на ііферіорние, яке я буду називати суперіндукціі. Я свідомо вживаю тут слово «організм» в множині, бо на інферіорние організми зазвичай впливав не поодинокий
 14. 2.4.10. Лінійно-стадіальний варіант унітарно-стадіального розуміння історії
  історичної павуку періодизації, в якій виділялися спочатку три, а потім все частіше чотири епохи всесвітньої історії (давньосхідна, антична, середньовічна і нова). Таку інтерпретацію унітарно-стадіалиюго розуміння історії в цілому можна було назвати лінійно-стадіальної. Лінійно-стадіальний підхід практично найчастіше і мають на увазі, коли говорять про еволюціонізм в історичній і
 15. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії. Функції філософії. Основне питання філософії. Співвідношення філософії та інших форм духовного життя суспільства. Фізика і метафізика. Філософія і наука. Функції філософії в науці. Ознаки науковості у філософському знанні. Філософія
© 2014-2022  ibib.ltd.ua