Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
СЕМЕНОВ Ю. І.. Філософія історії. (Загальна теорія, основні проблеми, ідеї та концепції від давнини до наших днів). - М.: «Сучасні зошити» - 776 с., 2003 - перейти до змісту підручника

2.4.2. Марксистська стадиальная типологія соціально-історичних організмів

Згідно матеріалістичного розуміння історії, фувдаментом, базисом будь-якого конкретного суспільства, тобто соціально-історичного організму, є певна система соціально-економічних (виробничих) відносин. Існує ноколько типів соціально-економічних відносин і, відповідно, наскільки якісно відмінних один від одного їх систем чи суспільно-економічних укладів (рабовласницький, феодальний і т.п.). Кожна така система соціально-економічних відносин є суспільною формою, в якій проісходіп процес виробництва. Виробництво, взяте в певній суспільній формі, є не що інше, як певний спосіб виробництва (рабовласницький, феодальний і т.
п.).

Природним тому для марксизму є покласти в основу класифікації соціоісторіческіх організмів панівні в них суспільно-економічні уклади або, що в даному відношенні те ж саме, способи виробництва. Соціоісторіческіе організми, в яких панує один і той же обществешю-економіч-ський уклад, відносяться до одного і того ж типу. Соціоісторіческіе організми, в яких домінують різні способи виробництва, відносяться до різних типів.

Типи соціоісторіческіх організмів, виділені за такою ознакою, отримали назву суспільно-економічних формацій.

Останніх існує стільки, скільки існує основних способів виробництва. Суспільно-економічні формації - не просто типи суспільства. Вони суть такі типи суспільства, які одночасно представляють собою стадії розвитку людського суспільства. Всесвітня історія з такої точки зору є насамперед процес розвитку і зміни суспільно-економічних формацій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4.2. Марксистська стадиальная типологія соціально-історичних організмів "
 1. 2.14.7. Суперіорізація
  стадіальні типу, безпосередньо попереднього суперіорних, то вплив суперіор-них організмів найчастіше лише прискорювало процес його стадиальной трансформації. Якщо ж тип інферіорного організму був на кілька сходинок нижче суперіорних, вплив суперіорних організмів викликало, ініціювало процесі його перетворення в
 2. 2.14.11. Висновок
  стадіального розуміння всесвітньої історії, якісно відмінний від лінійно-стадіального. Уявлялося цілком природним назвати таке розуміння історії унітарно-естафетпо-стадіальних, або просто еста-фетно-стадіальних. Саме це я і зробив у цілому ряді работ.3! ' Однак таке назва є не цілком точним. Адже не всяка зміна ступенів історичного розвитку в світовій історії
 3. 1.2.8. Поняття соціоісторіческого організму - одна з найважливіших категорій наук про суспільство та його історії
  марксистській науці завжди застосовувалися в зовсім іншому сенсі. У історичному матеріалізмі суспільно-економічною формацією завжди було прийнято називати тип суспільства, виділений але ознакою його соціально-економічної
 4. 2.12.4. Прихильники світ-системного підходу і їх спроби створення цілісної картини всесвітньої історії
  стадиальной типології соціально-історичних організмів, а без неї скільки-чітку картину всесвітньої історії намалювати неможливо. Різні представники школи світ-системного аналізу не зовсім однаково підходили до створення картини всесвітньої історії. Одні з них, як і сам І. Валлер-стайн, вважали, що до появи капіталістичного світу-економіки існувало багато різних
 5. 1.2.10. Проблема кордонів соціально-історичних організмів
  соціально-історичний організм є окреме конкретне суспільство, тобто певним чином обмежена система відносин, існуюча поряд з іншими такими ж обмеженими системами. Цілком зрозуміло, що воно включає в себе обмежене число людей, які живуть знову-таки на обмеженій території. Найважливішою є проблема відмежування людей, що складають один соці-оісторіческій
 6. 1.2.11. Геосоціальні організми (геосоціора)
  соціально-історичного організму - це межа, що відокремлює територію, яку він займає, від територій, на яких розташовані сусідні соціори. Дана межа в більшості випадків є одночасно і державною. Межі держави, як відомо, зазвичай більш-менш чітко маркуються. Мітками є природні об'єкти (річки, горби тощо) або штучно створені для цієї
 7. 11. Правові системи. Типологія правових систем.
  Типології (характеризуються великою подібністю між собою). Типологія - вчення про типи правових систем. Класифікація або типологія правових систем: 1) романо-германська (Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Австрія). -Романська (Франція, Бельгія, Люксембург)-германська (Австрія, Швейцарія) 2) англо-американська (Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія)-англійське загальне право (Англія)
 8. 2.14 .10. Ультрасуперіорізація. Передача історичної естафети, або естафетна зміна суспільно-економічних формацій
  стадиальная трансформація може мати місце лише тоді, коли всередині суспільства, що відноситься до тієї чи іншої формації, діють сили, здатні перетворити його в суспільство іншого, більш високого типу. Але існують суспільно-економічні формації, в принципі не здатні перетворитися на більш високі. До таких тупиковим стадіальних типів відносяться політарная і антична суспільно-економічні
 9. Ревізіонізм
  марксистської теорії. Ревізіонізм "справа" замінює марксистські положення буржуазно-реформістськими взгля-дами; ревізіонізм "зліва" підміняє їх анархістськими, волюнтаристськими установками. Со-тимчасовий ревізіонізм намагається зганьбити марксизм, оголошує його застарілим і нібито ут-ратівшім нині значення для суспільного розвитку. Розвиток марксизму-ленінізму для нових історичних умов
 10. Додаток до глави VII
  стадіального та регіонального підходів до аналізу сутнісної єдності історичного процесу і механізму прояву його різноманітних форм. Формационная парадигма історичного процесу К. Маркса. Різні варіанти формаційної інтерпретації історії суспільства. Формація, цивілізація, історична епоха, перехідний етап, їх співвідношення. Прогрес і регрес в історичному процесі, їх діалектика.
 11. 2.3.9. Рух історичної думки XVIII століття: від розчленування писаної історії в часі - до стадиальной типології цивілізованих соціоісторіческіх організмів
  стадиальной назвати її було важко. Адже спочатку антична, середньовічна і нова епохи не розумілися як пов'язані зі стадіями поступального розвитку людського суспільства. Як вже вказувалося, з точки зору діячів Відродження перехід від античності до середніх століть була не кроком вперед, а глибоким регресом, крахом культури взагалі. Відповідно і Ренесанс розумівся багатьма
 12. 2.4.5. Проблеми інтерпретації марксової схеми зміни суспільно-економічних формацій
  соціально-історичний організм даного типу. У цій теорії фігурують первісне суспільство взагалі, азіатське суспільство взагалі, чисте античне суспільство і т.п. Відповідно зміна суспільних формацій постає в ній як перетворення ідеального соціалию-історичного організму одного типу в чистий соціально-історичний організм іншої, більш високого типу: античного суспільства взагалі в феодальне
 13. 1.7.3. Корінне відмінність смислів слова «народ» в застосуванні до первісного і класового товариствам
  соціальний організм, або будь-яку сукупність споріднених з культури і мови демосоціальних організмів, причому абсолютно незалежно від того, представляє вона собою асоціацію або яку- або іншу органічну спільність або не представляє. Тому стосовно до первісного суспільства цілком правомірно говорити про соціально-економічним ладі тих чи інших народів: ірокезів, квакіютль,
 14. 1.8.8. Формування націй в Америці
  соціальних організмів, що мали свої інтереси, відмінні від інтересів Великобританії. Небажання панівних верств метрополії рахуватися з життєвими потребами цих колоніальних соціально-історичних організмів призвело, зрештою, до їх об'єднання та утворення нової патріотичної сили - американської нації, яка у впертій боротьбі домоглася незалежності своєї батьківщини. Подібними були
© 2014-2022  ibib.ltd.ua