Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
АРИСТОТЕЛЬ. СОЧИНЕНИЯ В 4-х томах. ТОМ 4. ИЗД-ВО ДУМКА, МОСКВА., 1983 - перейти до змісту підручника

3 (111).

Отже, знову почнемо наше міркування про 15 цих [душевних складах] від початку. Припустимо, що душа досягає істини, стверджуючи і заперечуючи завдяки п'яти [речам], а саме: мистецтва, науки, розсуди-»

ності, мудрості, розуму (оскільки в припущені-» ях і думках можна помилитись, [ми їх не враховувати * ваем]) .15

Що таке наука - якщо потрібно давати точні визна-»розподілу, а пе слідувати за зовнішньою схожістю, - ясно з наступного. Ми всі припускаємо, що відоме го нам з науки не може бути і таким і інакшість; а про те, що може бути і так, і інакше, коли воно поза [нашого] споглядання, ми вже не знаємо, існує воно чи ні. Таким чином, те, що складає предмет наукового знання (to episteton), існує з необхідністю, а значить, вічно, бо все існуюче з безумовною необхідністю вічно, вічне ж не виникає і але унічтожается.16

Далі, вважається, що всякої павука пас навчають аь (didakte), а предмет науки - це предмет засвоєння (matheton). Як ми стверджували і в «Аналітиках» 17, всяке навчання, виходячи з уже пізнаного, [вдається] в одному випадку до паведенію, в іншому - до умовиводу, [тобто силогізму] . При цьому паведеніе - це [вихідний] принцип, і [він веде] до загального, а силогізм виходить із загального. Отже, існують до принципи, [тобто посилки], з яких виводиться силогізм і які не можуть бути отримані силлогических , а значить, їх отримують наведенням.

Отже, науковість (episteme) - це доводить, [аподиктичні], склад (сюди треба додати і інші уточнення, дані в «Аналітиках»), бо людина про * ладает науковим знанням, коли він в якомусь сенсі володіє вірою і принципи йому відомі 18. Якщо ж [принципи відомі йому] не більш виводу, він буде * володіти наукою тільки привхідним чином 19.

(IV). Таким чином ми дамо тут визначення шоа науке20.

4. У тому, що може бути так і інакше, одне відно * сится до творчості, інше до вчинків, а творчість (poiesis) і вчинки (praxis) - це різні речі (в цьому ми довіряємося творам для широкого кола) 21. Отже, і що передбачає вчинки склад, причетний судженню, відрізняється від причетного судженню складу, який передбачає творчість. 5 Тому вони один в одному не містяться, бо ні вчинок не їсти творчість, ні творчість - вчинок.

Оскільки, скажімо, зодчество - якесь мистецтво, а значить, і різновид відповідного причетного судженню складу [душі], що припускає творчість, [оскільки, далі] , не існує ні такого мистецтва, яке не було б причетним судженню і передбачає творчість складом [душі], ні подібного складу, який не був би мистецтвом [як майстерністю], остільки мистецтво і склад [душі], причетний істинному судженню і що передбачає творчість, - це, мабуть, одне і те ж.

Будь-яке мистецтво має справу з виникненням, і бути майстерним - значить розуміти (theb'rein), як виникає щось з речей, що можуть бути і не бути і чий початок в творце, а ие в творимом. Мистецтво адже не відноситься ні до того, що існує або виникає з необхідністю, ні до того, що існує або виникає природно, бо [все] це має початок [свого існування і виникнення] в собі самому. А оскільки творчість і вчинки - речі різні, мистецтво з необхідністю ставиться до творчості, а не до вчинків. Випадок і мистецтво, між тим, в якомусь сенсі мають справу з одним н тим же, за словом Агафона:

Мистецтву випадок мил, мистецтво - случаю.22

Таким чином, як вже було сказано, мистецтво [і майстерність] - це пекій причетний істинному судженню склад [душі], що передбачає творчість, а невмілі на противагу йому є склад [душі], що передбачає творчість, але причетний помилковому судженню, причому [і те й інше] має справу з речами, які можуть бути і такими і інакшість.

5 (V). Про розсудливості (phronesis) ми тоді складемо поняття, коли уразумеем, кого ми називаємо рассудітельнимі23. розважливо здається гот, хто здатний приймати правильні рішення в зв'язку з благом і користю для нього самого, проте не в деталях - наприклад, що [корисно] для здоров'я, для міцності тіла,-але в цілому: які [речі є благами] для хорошого життя. Підтверджується це тим, що ми говоримо про розважливих в якомусь відношенні, коли люди зуміли добре розрахувати, що потрібно для досягнення відомої добропорядної мети, [для досягнення якої] не існує іскусства24. Следовательпо, хто здатний приймати [розумні} рішення, ють і розсудливий в загальному сенсі слова. Тим часом »ніхто не приймає рішень ні про те, що не може бути іншим, пі про те, що йому неможливо здійснити. Отже, оскільки наука пов'язана з доказом, а для того, чиї принципи можуть бути п такими і інакшими, доказ неможливо (бо все може 35 бути й інакше) і, нарешті, неможливо приймати ре-П4 «ь шення про існуючий з необхідністю, то розважливість але буде ні наукою, ні мистецтвом: павуки не буде, тому що поступати можна і так, і інакше, а мистецтвом не буде, тому що вчинок і творчість розрізняються по роду. Л зпачіт, їй залишається бути істинним причетним судженню складом [душі], що передбачає вчинки, що стосуються блага і зла для людини. Мета творчості відмінна від нього [самого], а мета вчинку, мабуть, пет, бо тут метою є саме благо-одержання у вчинку.

Від того ми і вважаємо розсудливим Перикла і йому подібних, що вони здатні розуміти, в чому їх власне благо і в чому благо людини; такі якості ми приписуємо ю тим, що управляє господарством або державою.

Ось тому ми звемо і розсудливість його ім'ям, що вважаємо його охоронцем розважливості, а дотримує воно таке подання [про власний і людському благо] 25. Адже не всяке уявлення знищується (diaphtheirei) або викривлюється задоволенням п стражданням (скажімо, [ уявлення про те, що] сума кутів трикутника дорівнює або пе дорівнює сумі р. двох прямих кутів); [це відбувається тільки з уявленнями], які пов'язані з вчинками. Справа в чом, що принципи вчинків - це те, заради чого вони відбуваються, але для того, хто через задоволення або страждання розбещений (toi diephtharmentfi), принцип негайно втрачає очевидність, як і те, що всякий нибор і вчинок треба робити заради цього принципу і і.і-за нього. Дійсно, порочність знищує (phthartike) [саме] принцип. 20

Отже, розважливістю необхідно є [Душенов] склад, причетний судженню, істіпний і що передбачає вчинки, що стосуються людських благ.

Але, одпако , якщо для мистецтва існує чеснота, то для розсудливості нет26. До того ж в

мистецтві перевага віддається тому, хто помиляється за своєю воле27, але в тому, що стосується розсудливості, [така людина] гірше [ помиляється мимоволі], точно так само як у випадку з чеснотами. Ясно по-* 25 цього, що [розсудливість сама] є якась добро-»детел і не є мистецтво, [або майстерність]. Оскільки існують дві частини душі, що володіють судженням, розсудливість, мабуть, буде чеснотою однією з них, а саме тієї, що виробляє думки, бо і думка, і розсудливість мають справу з тим, що може бути і так і іначе28. Але розсудливість - це проте не тільки [душевний] склад , причетний судженню; а підтвердження цьому в тому, що такий склад [душі - навичка -] можна забути, а рас-зо судітельной немає. 6

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3 (111). "
© 2014-2021  ibib.ltd.ua