Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
СЕМЕНОВ Ю. І.. Філософія історії. (Загальна теорія, основні проблеми, ідеї та концепції від давнини до наших днів). - М.: «Сучасні зошити» - 776 с., 2003 - перейти до змісту підручника

4.2.5. Суспільне виробництво і продуктивні сили суспільства

Власне виробництво (виробництво у вузькому, буквальному сенсі), розподіл, обмін і споживання утворюють єдиний процес, який найчастіше іменують виробництвом в широкому сенсі слова або просто суспільним виробництвом. Відносини розподілу та обміну, які у своїй сутності є відносинами власності, утворюють внутрішню структуру виробництва в широкому сенсі, суспільну форму, в якій протікає процес власне виробництва. Власне виробництво є процес створення суспільного продукту певної си-лій, яку прийнято називати продуктивною силою суспільства. Цією силою є люди, озброєні засобами праці і вміють приводити їх в рух.

Продуктивна сила суспільства може бути різною: більшою чи меншою. Вона може зростати, а може і зменшуватися. Це дає підставу ввести поняття рівня розвитку продуктивної сили або, як частіше говорять, продуктивні сил суспільства. Саме рівень розвитку продуктивних сил суспільства був головним фактором, що визначав тип існуючих в суспільстві соціаЛИЮ-економічних відносин. Іншим фактором була внутрішня структура продуктивних сил.

Рівень розвитку продуктивних сил того чи іншого соціально-історичного організму вимірюється величиною створеного в ньому суспільного продукту в розрахунку на душі його населення. Цей показник можна було б назвати продуктивністю суспільного виробництва. Існують різні способи підвищення продуктивності громадського проізводства.7

Продуктивність суспільного виробництва залежить не тільки від того, які історично виникли продуктивні сили, а й від тих природних умов, в яких відбувається процес суспільного виробництва. Коли люди займаються збиранням, полюванням і рибальством, то кількість добувається ними продукту залежить не тільки від техніки і часу, що витрачається на роботу, а й від того, наскільки 60гати природні ресурси. При одному і тому ж рівні техніки, але в різних природних умовах продуктивність громадському виробництва може бути різною.

Природні ресурси можуть використовуватися не тільки в якості предметів праці. Земля, наприклад, у землеробстві виступає не тільки як предмет праці, але і як засіб праці. Тим самим вона є елементом продуктивних сил. Перетворення землі в засіб праці та її включення до складу продуктивних сил було результатом історичного розвитку. Використання землі в якості засобу праці безперечно є показник розвитку продуктивних сил.

Але природна родючість землі - дар природи. А від цього дару в значній мірі залежить продуктивність землеробського виробництва. При одній і тій же сільськогосподарської техніки, одних і тих же системах землеробства, при однаковій кількості часу, що витрачається на працю, продуктивність суспільного виробництва в суспільстві з родючим грунтом може бути набагато вище, ніж у суспільстві, де природні умови гірше.

Тому настійно необхідно розрізняти в продуктивності суспільного виробництва дві основні складові. Одна з них - результат соціального, історичного розвитку. Інша - дар природи. Першу я буду називати суспільної (або соціальної) продуктивністю, другий - природною продуктивністю, а їх нерозривна єдність - сумарною продуктивністю суспільного виробництва. Відповідно необхідно розрізняти соціальний рівень розвитку продуктивних сил і сумарний рівень, або стан, продуктивних сил.

Для докапіталістичних товариств характерний більший або менший розрив між соціальним рівнем розвитку продуктивних та їх сумарним рівнем (станом). З переходом до індустріального суспільства цей розрив скорочується і може навіть зовсім зникнути. У такому випадку можна говорити просто про рівень розвитку продуктивних сил без будь-яких уточнень.

7 Див про всім цьому: Семенов Ю І. Про особливості розвитку продуктивних сил докапіталістичних класових товариств / / ФИ. 1985. № 1.

У основоположників марксизму є висловлювання, які дають підстави вважати, що наближалися до розрізнення природного і соціального рівнів розвитку продуктивних сил, але скільки-небудь чітких формулювань ми у них не знаходимо.

І це зрозуміло - вони перш за все виходили з даних, що відносяться до капіталістичного суспільства.

Цей же «капіталізмоцентрізм» мав, як вже зазначалося вище (3.13 8), фактичне зведення соціального рівня розвитку продуктивних сил до технічного. Безсумнівно, що те, який продуктивною силою є людина, в значній мірі залежить від використовуваної ним техніки. Але не тільки. Існують і інші фактори, від яких залежить ступінь здатності людини до створення суспільного продукту. І найважливішим серед них є існуючі соціально-економічні відносини. При одній і тій же технічної озброєності, але при різних соціально-економічних відносинах люди можуть створювати далеко не однакову кількість суспільного продукту. Цей та інші нетехнічні фактори можна об'єднати під загальною назвою соціально-гуманітарного чинника.

Таким чином, у соціальній продуктивності суспільного виробництва теж потрібно розрізняти дві складові: технічну та соціально-гуманітарну. Говорячи про техніку виробництва, нерідко її зводять до гармат і машинам. Але до техніки в більш широкому сенсі відносяться і системи землеробства, і кінська упряж і Т.П. Технічний рівень розвитку продуктивних сил характеризується не тільки гарматної (гарматно-машинної) технікою, а й неорудійной технікою.

Тип виробничих відносин в докапіталістичних суспільствах визначається технічним і навіть не соціальним, а сумарним рівнем продуктивних сил. Тому цілком можливо було існування в суспільстві з низьким рівнем розвитку техніки, але живе в сприятливих природних умовах, соціально-економічних відносин більш високого типу, ніж в суспільстві з більш розвиненою технікою, але обділеного від природи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2.5. Суспільне виробництво і продуктивні сили суспільства "
 1. Продуктивні сили
  суспільно-економічної формації, або гальмуючи на заключному. В останньому випадку виникає протиріччя між продуктивними силами і виробничими відносинами, що приводить до соціальної напруженості і далі - до соціальної революції, що замінює суспільно-економічну формацію із застарілими виробничі відносинами на наступну, в якій ступінь усуспільнення хоча б одного з
 2. Суспільно-економічна формація
  суспільного виробництва - трудящого (життя, робочу силу і працю), засоби виробництва і предмети споживання. Суспільно-економічні формації виникають в процесі становлення виробничих відносин і зазнають у своєму розвитку три етапи - перший (прогресивний), при якому нові, більш прогресивні, ніж у попередній формації, виробничі відносини стимулюють розвиток
 3. Рабовласницька
  суспільно-економічна формація - тип суспільства, в якому економічний базис являє собою цілісну систему відносин приватної та особистої власності рабовласника на раба (її життя і робочу силу), засоби виробництва і предмети споживання. Основне протиріччя рабовласництва - протиріччя між суспільним характером виробництва і повним присвоєнням рабовласником
 4. Економічний базис
  суспільної формації і визначає її
 5. Феодалізм
  суспільно-економічна формація, в якій економічний базис являє собою цілісну систему відносин приватної та особистої власності феодала на кріпака, його робочу силу, засоби виробництва і предмети споживання. Основне протиріччя феодалізму - протиріччя між суспільним характером виробництва і частковим присвоєнням феодалом трудящого (кріпосного) як особистості і
 6. Засоби виробництва
  виробництва матеріальних благ. Засоби виробництва складають речовий фактор продуктивних сил, включаючи технологію виробництва і утворюють матеріально-технічну базу суспільства, і складаються з: предметів праці, що піддаються обробці (сировина, матеріали, напівфабрикати); знаряддя виробництва (засоби праці), за допомогою яких людина впливає на предмети праці. Форма власності на
 7. Людина як багатство.
  Суспільного виробництва. У процесі виробництва робоча сила не тільки відтворюється, але й удосконалюється, розвивається. Відбувається накопичення продуктивної сили праці, творчих здібностей людини. Результатом виробництва фізичних і розумових здібностей до праці є кваліфікована робоча сила. А. Сміт писав, що "збільшення продуктивності корисної праці
 8. Громадське виробництво
  громадським внаслідок поділу праці між членами суспільства. Виробництво організується з метою задоволення потреб людей Виробництво предметів споживання здійснюється трудящими за допомогою засобів виробництва. Суспільне виробництво складається з трьох основних елементів: трудящих; засобів виробництва; предметів споживання, Ступінь усуспільнення елементів виробництва
 9. Капіталізм
  суспільно-економічна формація, в якій економічний базис являє собою цілісну систему відносин приватної власності капіталіста на робочу силу робітника, на засоби виробництва та особистої власності трудящого на предмети споживання. Основне протиріччя капіталізму - протиріччя між суспільним характером виробництва і приватним привласненням капіталістом робочої сили
 10. Додаток до глави II
  суспільних відносинах ». Праця як комплексне обшественно явище. Праця і закони розвитку суспільства. Всеобщеісторіческіе і формаційні закони праці. Діалектика необхідності і свободи суспільної праці. Всесвітньо-історичні ступені розвитку суб'єкта праці. Відносини особистої залежності як перший етап всесвітньо-історичного процесу розвитку суб'єкта праці. Суб'єкт праці в умовах
 11. нетоварного виробництво
  суспільним потребам перед груповими та особистісними. Для визначення реальних потреб суспільства і груп населення необхідно створення спеціальної служби, яка виконує роль громадського ідеологізованого замовника предметів споживання. Однією з найважливіших функцій цієї служби є управління потребами, щоб суспільство з комуністичного не перетворилося на
 12. Товарно-грошові відносини
  суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва і реалізації товарів, тобто предметів, призначених для продажу. Товарно-грошові відносини виражають відносини власності, поширюючись на приватну і особисту власність, якої є елементи суспільного виробництва - працівники та їхні робоча сила, засоби виробництва і предмети споживання. При
 13. Революційний процес
  суспільно-економічної формації до наступної, в якій ступінь усуспільнення хоча б одного елемента громадського виробництва - трудящих і їх робочої сили, засобів виробництва і предметів споживання вище, ніж у попередньої (наприклад, рух від капіталізму до соціалізму або від соціалізму до комунізму). Зворотний рух - від подальшої формації до попередньої - є контрреволюційний
 14. 1. Соціалізм і комунізм-справді гуманний суспільний лад
  суспільних формаціях, заснованих на пригніченні й експлуатації, був, природно, досягнутий відомий моральний прогрес, але він розвивався в, відносно вузьких межах. Тільки при капіталізмі розвиток продуктивних сил досягло такого рівня, коли усунення приватної власності на засоби виробництва і разом з нею експлуатації робиться не тільки можливим, але й необхідним. На частку
 15. Ринок
  суспільних потреб. При цьому товаром виступають не тільки перед-мети споживання, але і продуктивні сили - засоби виробництва, робоча сила, а також капітал. Для існування ринку необхідне забезпечення трьох умов: наявність безлічі власників товарів; наявність безлічі покупців товарів; вільна купівля -продаж товарів за стихійної ціною ринку. При соціалізмі ринок
 16. НАУКОВО-ТЕXНІЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ ТЕКСТ
  виробництва, так як підвищуються вимоги до рівня кваліфікації трудових ресурсів. Четвертою особливістю НТР є те, що вона зародилася як військово-технічна революція і продовжувала залишатися такою весь післявоєнний період. Сучасна НТР є складною системою, що включає чотири взаємодіючі частини: науку, техніку і технологію, виробництво та управління. СЛОВА І
 17. Соціалізм
    суспільно-економічна формація, в якій економічний базис являє собою цілісну систему відносин загальнонародної власності на засоби виробництва і додаткову працю трудящих та особистої власності на предмети споживання і гроші. Цей базис, так само як і базис попередніх формацій, служить економічною основою соціалізму і обумовлює всі його економічні закони.
 18. Комунізм
    суспільно-економічний лад, в якому засоби виробництва і предмети споживання усуспільнено. Економічним базисом комунізму є цілісна система відносин загальнонародної власності на додатковий працю трудящих, на засоби виробництва і на предмети споживання. Це єдина комуністична власність. При комунізмі виробництво має стати єдиним, повністю
© 2014-2022  ibib.ltd.ua