Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологічне консультування → 
Наступна »
Міняйло В. Ю.. Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями. - 2-е вид., Стер. - М.: Сенс. - 182 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ВІД АВТОРА

Ця книга, по суті, продовжує мою роботу «Введення в психологічне консультування», написану в 1996 році і видану в Пермі (1997) і в Москві (1998; 2000) 1. Від порушених у ній загальних, «ввідних» питань, що стосувалися теоретичних основ консультування, побудови консультативного процесу, окремих прийомів і технік, в даній книзі я переходжу до конкретних, окремих випадків, до роботи з кризовими, проблемними, постійними та іншими клієнтами психологічних служб.

Книга «Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями» заснована на лекціях, прочитаних мною в 1998-2000 роках на факультеті психології Пермського державного педагогічного університету. Поки лекції набували рис книги, вийшло кілька цікавих робіт в тій же області (Р.

Кочюнас, А. Моховиків та інших). Сподіваюся, однак, що й моя праця виявиться затребуваним і розширить уявлення про психологічному консультуванні як про науку і практику психологічної допомоги здоровим і «не зовсім здоровим» психічно людям.

Хочеться також зауважити наступне. На супервізорского групах, які я веду сам або на яких присутній як учасник, часто піднімаються питання, пов'язані з роботою з конкретної проблематики - суїцидальної, алкогольної і т.д. і т.п. Переконаний, що хоча будь-яка криза, будь-яка проблема клієнта має свою специфіку, в принципах роботи з різними клієнтами набагато більше схожості, ніж відмінностей, що визначаються ситуацією. І в цьому сенсі нам - психологам-консультантам або психотерапевтів - практично все одно, з чим звернувся за допомогою клієнт.

Чи стосується проблема подружніх відносин, спілкування з людьми або наркоманії, - що допомагає, навіть нічого не знаючи про ці предмети, надасть допомогу, якщо він просто вміє її надавати. Набагато більш значущим, ніж знання певної проблематики, виявляється особиста (особистісна) готовність який допомагає і його професійні навички та вміння. Водночас, невірно було б стверджувати, що розуміння особливостей кризи або специфіки проблеми не сприяє успішності роботи, не надає консультанту (психотерапевта) більшої впевненості та цілеспрямованості у виборі конкретної стратегії і тактики роботи з клієнтом. Саме тому і з'явилася ця книга.

Віктор Міняйло Перм, 17 грудня 2000

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВІД АВТОРА"
 1. 5. Вільне використання твору з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
  автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускаються такі способи використання правомірно оприлюднених творів, як, зокрема: 1 . цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, критичних і інформаційних цілях; 2. приведення в якості ілюстрацій у виданнях, в радіо-і телепередачах, звуко-і відеозаписах
 2. 5. Відповідальність за авторським договором
  авторськими договорами. Оскільки дані договори є видами цивільно-правових договорів, їх учасники відповідають за порушення прийнятих зобов'язань за загальним нормам ст. 393-406 ЦК, а також ст. 15 ГК про відшкодування збитків, якщо інше не диктується особливостями предмета цих договорів. Тому спеціальна норма п. 1 ст. 34 ЗоАП зобов'язує сторону, не виконала або неналежним чином виконала
 3. Введення.
  Автор книги виходить з цього твердження, зовсім не означає, що він приймає його на віру. Наведений вище марксів теза зовсім не береться автором за аксіому: автор виходить з нього зовсім в іншому сенсі ... Він бере цю тезу, розглядає через його призму людське буття - і перевіряє: чи справді всі явища людського існування можуть бути пояснені як різні прояви
 4. 11. Загальний термін дії авторського права
  авторського права визначається як закінченням періоду часу, що обчислюється роками, так і вказівкою на події, які повинні неминуче настати. За загальним правилом авторське право діє протягом усього життя автора (співавторів) і 50 років після смерті автора або останнього із співавторів З цього правила є ряд виключень. Так, особисті немайнові права - право авторства, право на ім'я і
 5. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 6. А.Н. Троепольскій. . Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності: Монографія. - М.: Видавництво "Гуманитарий" Академії гуманітарних досліджень. - 176 с., 1996
  автору шляхом їх критичного розбору, уточнення і доповнень довести можливість створення власної теорії - теокосмізма. На думку автора, його теорія включає в якості основ світогляду метафізику і теологію. У книзі вони розглядаються відповідно як знання в статусі науки і раціональної
 7. 5. Автори похідних творів
  авторів похідних творів відносяться перекладачі літературних текстів, аранжувальники музичних творів, а також особи, які здійснюють іншу переробку або переробку творів, наприклад драматурги, що створюють кіносценарії з чиїхось романів, повістей чи оповідань. Оскільки автори похідних творів завжди мають справу з об'єктами чужих авторських прав, вони користуються
 8. А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002
  У книзі висвітлюється один з найскладніших для викладання періодів вітчизняної історії. Автор аналізує найважливіші проблеми життя СРСР 1985-1991 рр.. - Від передумов реформ, пов'язаних з ім'ям М. С. Горбачова, до розпаду СРСР, закріпленого у Біловезьких угодах. Автор спирається на новітні дослідження, насамперед істориків і політологів. Для студентів вищих навчальних закладів
 9. Від автора
  автора
 10. Визначте вид даних понять за об'ємом:
  Село Бурятії з населенням більше 100 000 чоловік; Село Бурятії; Село Бурятії, що є центром Кіжін-гінского району; Президент; Чинний президент Бурятії; Екс-президент Бурятії; Молекула води, яка не містить атом кисню; Молекула води; Молекула води на Сонці; Мова ; Новорічне привітання Президента Бурятії; Новорічне привітання Президента Росії в 1980 році; Студент-юрист;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua