Головна
ГоловнаCоціологіяГендерна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Е. Здравомислова, А. Тьомкіна. Російський гендерний порядок: соціологічний підхід: Колективна монографія - СПб.: І ад-во Європейського університету в Санкт-Петербурзі. - 306 с. - (Праці факультету політ, наук та соціології; Вип. 12)., 2007 - перейти до змісту підручника

Біографізація сучасності

З точки зору багатьох соціологів сучасне суспільство характеризується процесом біографізаціі або біографічної емансипації (див., наприклад, роботи Е. Гідденс і У. Бека). У такому суспільстві у індивіда існує велика ступінь свободи вибору власної життєвої траєкторії. Біографія стає результатом індивідуальних рішень і виборів, не скутих жорсткими становими структурними рамками, традиціями і ригідними моральними нормами. Мається простір для різних, в тому числі фантазійних, перспектив конструювання особистої ідентичності. Індивід може змінити місце роботи і місце проживання, і не тільки в межах однієї держави, а й за його межами; можна вийти за межі фіксованою локалізації і набути ідентичність кочівника. Предметом постійної рефлексії і об'єктом політики ідентичності стають не тільки соціальне становище і стиль життя, а й власне тіло. Можна не тільки схуднути, змінити колір волосся і очей, але і поміняти колір шкіри і навіть стать, не кажучи вже про такі «дрібниці», як сексуальна орієнтація, сімейний стан і громадянство. Біографія перестала бути предзаданной, можливості для конструювання свого Я розширилися в порівнянні з попередніми часами, і в цьому полягає біографізація пост (сучасного) суспільства.

Біографізація суспільства як конструювання різноманітних і не завжди передбачуваних Я виражається у феномені біографічної роботи (див.: Ь'Ьег-ІозегіЬа! 1995), яка охоплює всі соціальні верстви і середовища. Відповідаючи па запитання «ХТО Я?», Ключовою для визначення ідентичності, сучасна людина збентежений. Часто він не знаходить готових відповідей, хоча раніше питання здавалося таким простим. Ускладнення соціальних конфігурацій, функціональна диференціація і фрагментація, буттєва невизначеність у контексті випадковостей і глобальних ризиків, множинність особистісних аффилиация, іноді конфліктних, що йдуть в глиб темного ядра несвідомого, - це типові риси (пост) сучасного суспільства. У такому хаосі важко вибудувати власну ідентичність; для цього потрібні постійні рефлексивні зусилля. Самовизначення в соціальному контексті перетворюється на повсякденну і постійну задачу сучасної людини, Різноманітна діяльність по вписуванню себе в мозаїку соціальної реальності стає біографічної роботою, що вимагає навичок і витрат.

Будь-які дії, рішення, вибори можуть інтерпретуватися як елементи біографічної роботи. Вона здійснюється у відповідь на потребу фіксування місця особистості в ткаіі буття. Таке (пере) визначення необхідно для ефективної комунікації, для вчинення будь-якої соціальної дії, для забезпечення інтерактивної компетентності та підзвітності діючої особи. Отже, біографічна робота як формування ідентичності в умовах сучасного надскладного і невизначеного суспільства стає значущим соціальним процесом, визначальним конфігурації соціального світу.

Криза ідентичності (ще один феномен сучасності) пов'язаний з тим, що межі Я розмиті, не визначені; це викликає фрустрації і потреба пошуку меж свого і чужого. Трансформується (а саме таке суспільство спостерігається в Росії вже не одне десятиліття) - особливий виклик для ідентичності, а значить - і для біографічної роботи. Вітчизняні (В. Ядов, Л. Іонін, В. Голофаст) і іноземні (наприклад, П. Штомпка) дослідники описують стан кризи ідентичності в контексті ломки російських соціальних інститутів. «Шкатулка ідентичностей» містить обмежене число версій, але і з них непросто зробити вибір. У них треба розібратися, приміряти (чи підійде?), Відкинути те, що не годиться, і в кінцевому рахунку зупинити свій вибір на тій личині, яка міцно пристане і буде розпізнаватися оточенням як «справжнє обличчя». «Людина змінює шкіру» 38, і це болючий, тривалий і складний процес, обумовлений невизначеним контекстом. Контекстуальні умови, що створюють матрицю можливостей і бар'єрів доречною ідентичності, не зводяться до соціального простору і синхроническому вимірюванню. Темпоральний контекст нової біографічної роботи актуалізує генеалогії сімей та пологів, а також стійку і недавню пам'ять поколінь.

Суб'єктами біографічної роботи стають індивіди, сім'ї та масштабніші колективні утворення - корпорації, організації, тобто всі ті, хто володіє ідентичністю або вибудовує її. Формати біографічної роботи можуть бути різні, тут нас цікавить лише один з них: власне індивідуальна автобіографічна робота - усне авторське життєпис, одержуване в ході біографічного наративного інтерв'ю.

Формати авторських життєписів різні. Люди розповідають про своє життя часто в різних контекстах і з різних приводів. В установах вони слідують матрицям самопр-зентаціі, заданих бюрократичними і функціональними завданнями. У мимовільних життєписах мемуарного характеру вони слідують форматам, визначеним культурними парадигмами (див.: Голофаст 1997). Такі життєпису розгортаються за принципом літературного роману - тривалого оповіді, що має початок, середину і кінець. Дійові особи вплітаються в тканину оповідання, насиченого інституалізовані сюжетами - наративами про дитинство, отроцтво і юність, роботу, сім'ю і дозвіллі.

Особливий жанр біографічної роботи пов'язаний з проведенням глибинного інтерв'ю, коли в присутності чужого особи, в

режимі актуалізації пам'яті оповідач реагує на стимул дослідника. Такий розповідь, безсумнівно, ситуативен. На атмосферу розповіді впливає не тільки особистість інтерв'юера, а й характер стимулу, спонукає до автобіографічного оповідання, а також легенда, яка надається дослідником, - тобто те, як він описує завдання свого проекту, як пояснює причину, по якій він звернувся до цього людині, для чого він хоче отримати доступ до його інтимного життя, «за що йому це?» і «що йому за це буде?».

Отже, якщо ми погоджуємося з вищеописаним діагнозом біографічної емансипації суспільства і розуміємо, що біографічна робота по створенню самоідентичності в суспільстві, що трансформується досить напряжеіна і складна, що існують культурні парадигми життєписів, характерні для тих чи інших товариств, - то ми можемо сформулювати деякі характеристики авторського життєпису, отриманого в ході наративного біографічного інтерв'ю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Біографізація сучасності "
 1. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  1. Горєлов А.А. Концепції сучасного природознавства: Навчальний посібник. М.: ВЛАДОВ, 2000. 2. Грушевіцкая Т.Г., Садохин А.П. Концепції сучасного природознавства. : Навчальний посібник. М.: Вища школа, 1998. 3. М.І. Потєєв. Концепції сучасного природознавства. М,
 2. Проблемні питання 1.
  Яка природа політичних змін? 2. Що спільного і особливого в категоріях політичного зміни і розвитку? 3. Як історично змінювалися уявлення про розвиток? 4. Товариства традиційні і суспільства сучасні: принципи типології. 5. Як співвідносяться розвиток і модернізація? 6. З чим був пов'язаний зростання інтересу до проблем розвитку та модернізації в середині XX в.? 7. Що таке
 3. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005
  У книзі для вчителя узагальнено та проаналізовано склався в даний час досвід реалізації стратегії модернізації загальної освіти в сучасній вітчизняній школі. Особливу увагу приділено аналізу нових підходів до відбору змісту шкільної освіти, заснованих на ідеї досягнення учнями компетентностей в різних сферах діяльності. Запропоновано підходи до проектування варіативних
 4. Контрольні питання
  1. Що характеризує категорія «національна правова система»? 2. Які види правових сімей розрізняють? 3. У чому полягають основні особливості розвитку російської правової системи? 4. Які основні риси міжнародного права як особливої правової системи? 5. На яких принципах будується процес взаімомодействія міжнародного та внутрішньодержавного права в
 5. П Ракова, Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009

 6. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  Тема 1. Полісуб'єктний взаємодію як основа розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  1. Розкрийте суть еволюції зовнішньої політики США в XIX-XXI ст. 2. Яка роль мережевої стратегії в сучасній геополітиці? 3. У чому суть американської новітньої геополітики? 4. Взаємовідносини США і НАТО. 5. Яку роль американські стратеги відводять країнам Східної Європи в ізоляції Росії? 6. Які цілі США щодо сучасної Росії? 7. Проаналізуйте історію російсько-китайських
 8. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  Дане навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 9. проблеми і перспективи сучасної цивілізації
  Володіння системою наукових знань про сучасної цивілізації є невід'ємним компонентом гуманітарної культури освіченої людини. Формування і розвиток лікаря як гуманіста і громадянина об'єктивно передбачає поглиблення і розширення їм знань з однією з найважливіших проблем соціальної філософії та сучасності - цивілізаційної концепції суспільного розвитку. Цивілізаційний
 10. Шаталов А. Т. Філософія здоров'я. - М.,, 2001

 11. Ентоні Гідденс. Соціологія, 1999

 12. Програмні тези
  - Природа, подібність і відмінність категорій політичної зміни і політичного розвитку. - Проблематика змін в ретроспективі: від античності до освітянської линів-но-прогрессистской схемою політичного розвитку; від песимістичних концепцій «кризи західної цивілізації» кінця XIX - початку XX ст. до відновлення оптимістичних уявлень про перспективи розвитку в концепціях
 13. Запитання для семінарського заняття 1.
  Які основні параметри Вестфальської моделі світу? 2. Дайте порівняльний аналіз теоретичних шкіл в міжнародних дослідженнях, опишіть їх вразливі і сильні сторони. 3. Які є підходи до розуміння проблем глобалізації і різних аспектів цього процесу? 4. Які характеристики сучасного етапу розвитку політичної структури світу і гіпотези щодо знову формується
© 2014-2021  ibib.ltd.ua