Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Д. Л. Родзинський. ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 1. Що таке ідеологія?

Яке суспільство, маючи шлях свого історичного розвитку, приходило до необхідності сформулювати основні цінності свого існування, які зводилися до мети його становлення і доступним засобам для її здійснення. Саме тому ідеологія стає духовною владою суспільства, ідеальним чином констатуючи його політичні, економічні, культурні та інші орієнтири. Якщо спробувати визначити роль ідеології is суспільних відносинах, то вона буде подібна світогляду окремо взятої людини. І як але світогляду ми визначаємо якість людини - добрий оп або злий, утворений або невіглас, так і по ідеології ми зможемо визначити «дух» суспільства. Це значить, що як у світогляд людини входять відповіді на фундаментальні питання його життя, так ідеологія суспільства спирається па ряд найважливіших дисциплін і філософських розділів, коротко і спрощено містить їх у собі. Так що ж таке ідеологія? Ідеологія - це прийнята в конкретному общес тве система уявлень та ідей, завдяки ко менту, котрим оцінюються відносини людей до суспільства в цілому п один до одного зокрема. Будучи результатом пошуку сенсу суспільного розвитку, вона вирішує як світоглядних ско-теоретічсскіе, так і практичний киць завдання, здійснюючи ряд функцій: -

пізнавальна функція ідеології створює модель соціального світу і міс та в ньому людини; -

аксіологічна функція на основі соціальних інтересів дає цілком конкретну оцінку раз-особистого ряду нормам поведінки і громадським діянням, -

цільова функція демонструє найвищі цінності, до яких повинні прагнути люди, -

футурологічна функція моделює майбутнє суспільства, -

інтегруюча функція об'єднує між собою різні соціальні групи і верстви, -

захисна функція забезпечує здатність конкурувати з іншими ідеологіями та соціальними програмами.

Відзначимо, що сам термін «ідеологія» став вживатися лише наприкінці XVIII - початку XIX століття у Франції. Він був введений в науковий обіг Антуаном Де-стютом де Траси в роботі «Етюд про здатність мислити». Автор вважав, що ідеологія як наука про ідеї являє собою науку такого леї типу, як фізика, метафізика та інші, але в той же час залишається філософською дисципліною, яка аналізувала причини формування ідей. Тому ідеологія повинна слугувати теоретичною основою для політичних діячів. Але виникає закономірне питання: що ж замінювало ідеологію в тривалій історії людства до появи цього терміна в XVIII столітті? Виявляється, що місце ідеології займали міфи в стародавньому суспільстві, на місце яких прийшла релігія, а потім і політичні утопії. І дійсно, будь-яка ідеологія зберігає незриму генотіпічес-кую зв'язок з первинними формами свого існування, бо їй не чужі ні міфологічні, ні релігійні, ні утопічні аспекти.

З вищевикладеного можуть виникнути помилкові враження про те, що ідеологія зачіпає інтереси тільки високопоставлених чиновників чи вельми об-утворених людей. Насправді, це не гак, бо вона наділена на залучення найбільшого числа людей для підтримки конкретних політичних програм.

Це вдається їй за рахунок можливості зводити складні політичні проблеми до набору гасел. Саме так досягається простота і доступність ідеології для середньої людини. Це означає, що в методологічному плані ідеологія у сфері політики відіграє ту ж роль, що і система догматів у сфері релігії.

На закінчення відзначимо, що світова практика виробила безліч різних ідеологічних систем. Ми ж розглянемо найбільш великі з них.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Що таке ідеологія? "
 1. Програмні тези
  ідеології. Її класичні концепції: «хибне свідомість» або соціально значуща система ідей якоїсь консолідованої групи людей. Протиставлення ідеології та утопії. - Сучасне розуміння обумовленості ідеології соціальними інтересами і власне політикою («ідеї-в-дії»). Функції ідеології в суспільному і політичному житті. Поняття ідейно-політичного спектра і його
 2. Соціалістична ідеологія
  ідеологія основної частини населення країни при соціалізмі, що є сумішшю комуністичної та дрібнобуржуазної ідеологій. Комуністична (громадська) сторона соціалістичної ідеології пов'язана з суспільною власністю на засоби виробництва, з отриманням значної частини добробуту особистості через суспільний добробут. Дрібнобуржуазна (індивідуалістична) сторона
 3. Пролетарська ідеологія
  ідеологія пролетаріату, робітничого класу при капіталізмі. Є сумішшю прогресивної суспільної і дрібнобуржуазної ідеологій. Громадська сторона пов'язана з усвідомленням ролі суспільних відносин у капіталістичному суспільстві і необхідності колективних дій для захисту своїх інтересів і через це - усвідомлення себе експлуатованим класом. Дрібнобуржуазна сторона пов'язана з необхідністю
 4. Проблемні питання 1.
  Ідеології? 2. З чим пов'язана множинність інтерпретацій категорії ідеології? 3. Як визначити основні складові ідейно-політичного спектру? 4. Яким чином можна зіставити ключові ідеї лібералізму та консерватизму? 5. Як простежити наступність і боротьбу ідей в рамках соціалізму? 6. Якщо положення про державу є центральними для націоналізму, фашизму і анархізму,
 5. Комуністична ідеологія
  ідеологія передової частини населення при соціалізмі та ідеологія переважної частини населення при комунізмі. Економічною основою комуністичної ідеології є єдина комуністична власність, яка забезпечує пріоритет суспільних інтересів над особистісними та груповими і заперечення експлуатації і гноблення людини людиною в будь-яких формах. Основними рисами комуністичної
 6. Запитання для семінарського заняття 1.
  Ідеології, які її структура і функції? 2. Дайте характеристику основних ідеологічних течій: лібералізму, консерватизму, соціалізму, фашизму, націоналізму і анархізму. Які з них зберігають своє значення сьогодні? 3. Чи сучасній Росії домінуюча ідеологія? 4. Які політичні цінності переважають в політичній свідомості росіян? 5. Прокоментуйте п. 2 ст. 13
 7. § 4. Державна влада і ідеологія
  ідеології, тобто системі ідей, тісно пов'язаних з інтересами пануючого суб'єкта. За допомогою ідеології влада пояснює і виправдовує свої цілі і завдання, методи і способи їх досягнення, виконання. Ідеологія забезпечує влади певний авторитет, доводить тотожність її цілей народним інтересам і цілям. Залежно від того, наскільки збігаються інтереси і цілі панівне і
 8. Дрібнобуржуазна ідеологія
  ідеологія значної частини населення (не тільки дрібної буржуазії), що ставить особисті інтереси вище громадських, прагнучої до отримання благ за рахунок суспільства при мінімальної віддачі суспільству своєї праці або без нього. Основними характеристиками є аполітичність, зневага до суспільного ладу, певною мірою до суспільства, перебільшення значення власної персони і власних
 9. Тема 3.Політіческіе та правові вчення у феодальному суспільстві
  ідеології середньовічних єресей. Політико-правова ідеологія основних напрямків ісламу в країнах Арабського Сходу. Становлення політико-правової ідеології в Давньоруській державі. Основні напрямки політико-правової ідеології в період становлення і розвитку Московського царства. Політичні програми иосифлян і
 10. "Критична теорія" суспільства і тотальна критика ідеології
  щоб змінити сучасний капіталізм і усунути панують в ньому відносини панування і підпорядкування, необхідно, на думку авторів «критичної теорії», морально засудити капіталізм «в самому понятті», здійснити свого роду «революцію у свідомості», 1 /. Habermas. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt aM, 1968, S. 85. яка звільнить людей від гнітючих їх хибних уявлень. Головним
 11. II. Наукове перевагу марксизму-ленінізму,
  що буржуазні ідеологи не володіють достатніми розумовими здібностями. Якщо теоретики капіталістичного суспільства в своїй критиці марксизму-ленінізму завжди зазнають поразки, то виною цьому насамперед справу, яку вони представляють, хиткість позицій, які вони захищають. Ніякої розум і ніяка вченість не зможуть науково виправдати існування відживаючого капитали стіческого суспільства,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua