Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ДИТЯЧА ОБДАРОВАНІСТЬ

Обдарованість, талант, геніальність проявляються в особистості як яскраві індивідуально- неповторні творчі, інтелектуальні, емоційні, фізичні здібності в тій чи іншій сфері людської діяльності. Розходження в ступені, якості та спрямованості обдарованості людини зумовлені природою, генетичним фондом. Кожна нормальна дитина обдарована усіма людськими сутнісними силами і можливістю в необхідних і достатніх соціальних умовах розвивати їх у собі. У дітей сущно стние сили розвиваються, як правило, рівномірно, сукупно, гармонійно. Яка з сутнісних сил, будь то інтелект, почуття, воля, руки і ноги, зір і слух, абстрактне або конкретно-образне мислення, може найбільш потужно і яскраво проявитися, залежить від соціального та педагогічного фону, на якому відбувається загальний розвиток дитячої особистості. За сприятливих обставин кожна дитина, може проявити себе як обдароване істота. Феноменальні ж, екстраординарні здібності, яскрава обдарованість, талант, грунтуються на особливій організації мозку, схильності до теоретичного або художньому мисленню; особливого зв'язку очі, образного мислення і рухових навичок руки; специфічному взаємодії слуху, уяви, м'язів глотки, грудей і легенів; чутливою і гостро реагує нервовій системі; взаємозв'язку конституції організму і органів координації руху тіла. Подібні рідкісні явища ранньої обдарованості заслуговують особливої уваги. Однак вони не повинні відволікати психологів і педагогів від проблеми обдарованості кожного нормального дитини. Чим більше створюється можливостей для творчого самопрояв-'лення всім дітям, тим більше шансів виявлення та вирощування в загальній масі обдарованих, рідкісних, яскравих і сильних різноманітних талантів. Тому завдання педагогіки полягає в тому, щоб, спираючись на ідею загальної генетичної обдарованості дітей, не тільки створити методику роботи з яскраво заявляють про себе талантами, але й забезпечити поле діяльності для творчого самовияву і самовираження всім дітям. У здоровій соціальному середовищі індивіди ефективно взаємодіють у праці, культурі, суспільних відносинах, завдяки разноодаренності взаємодоповнюють, взаіморазвівают і взаімовозвишают один одного. Одні більшою мірою обдаровані інтелектуально, інші - емоційно, фізично, рухово, третій - у морально-вольовому, організаційному, мистецькому, соціально-милосердного відносинах. Творчі, яскраво обдаровані індивіди, залучаючи до кола свого спілкування йдуть поруч, пробуджують в них творчі здібності, роблять соціальне середовище морально та інтелектуально чистіше, сприятливіші для розвитку людини.

Обдарованість по своїй суті - явище цілісне і багатосторонню. Вона має анатомо-фізіологічне підставу, визначену організацію і будова мозку, всіх його функціональних систем. У виникненні та розвитку обдарованості істотну роль відіграють нервово-психічні утворення, що визначають можливості дитини до особливого, оригінального сприйняття світу, до воспітуемості і навченості, до осмислення і творчості, до самовираження і самоствердження. У структурі обдарованості важливе місце займає емоційно-вольової та дієво-практичний компоненти. Вони стимулюють діяльність дитини з практичного застосування здібностей і творчих сил. Талановитість обумовлена індивідуально-особистісними, морально-естетичними характеристиками людини. Ідейність, переконаність, принциповість, інтелектуально-моральна розкутість і свобода, завзятість, впертість, здатність стояти на своєму, внутрішня самодисципліна, громадянська свідома дисципліна - все це неодмінно внутрішні умови розвитку здібностей, обдарування, таланту. Обдарованість особистості обумовлена суб'єктивно-об'єктивними факторами, які або-сприяють розвитку таланту, або стримують і пригнічують прояв здібностей в дітях. Розвитку обдарованості дитини сприяє як наявність здорової генетичної основи, так і наявність умов соціального педагогічного та психологічного характеру. Обдарованість виникає і пробиває собі дорогу або як спонтанне самовиявлення своєрідно сформованих біологічних структур мозку і організму, що вимагають для свого розвитку відповідної практичної діяльності, або як нервово-психічні та фізичні новоутворення, що виникають в процесі виховання і навчання як відповідь організму на вимоги середовища, а також специфічної фізичної, суспільної, інтелектуальної, художньої діяльності, до якої залучаються діти. І в тому і в іншому випадку розвиток обдарованості дитини вимагає умов, що забезпечують опробування і застосування духовних і фізичних здібностей. Особливе значення має система продуктивної, творчої діяльності, що створює можливість для експериментування, що дає право на власну думку і помилку. Вона організовується у формах дитячої самодіяльності, суть якої не зводиться тільки до спонтанності, стіхійно.сті дитячого самовиявлення і самоствердження. Самодіяльність ефективна, коли являє собою органічний сплав внутрішньо обумовлених потягів і спонукань, потреб і стимулів з соціально-змістовною діяльністю. Її здійснення дітьми, забезпечене консультаційною допомогою дорослих,, психологічно сприятливою обстановкою і необхідними соціально-матеріальними умовами, має бути самостійним. У той же час будь обдарованість, поступово виводиться на рівень творчо професійної діяльності, не може успішно формуватися в ізоляції від майстра, поза педагогічного керівництва. Організоване введення в майстерність не тільки не пригнічує творчо розвивається особистість, але, навпаки, підтримує в дитині віру в свої сили, в можливість досягнення успіху, стимулює здорове самолюбство і честолюбство. Разом з тим дитині, яка бажає досягти успіху в розвитку свого обдарування, необхідно готувати себе до наполегливої праці: життя і людська природа такі, що успіх і розквіт здібностей приходить тільки до тих, хто готовий до подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод і труднощів. Дефіцит талантів пояснюється не збіднінням людської природи, а відсутністю сильних натур, здатних виявити мужність, завзятість, наполегливість, жорстку самодисципліну в самоосвіті та самовихованні, в критичному переосмисленні загальновизнаних догм, стереотипів, «непорушних істин», у відстоюванні нового.

Самостановления обдарованої натури, творчо мислячої особистості обумовлено також морально-психологічною установкою, яка диктує шукати собі підтримку не стільки в інших людях і сприятливих зовнішніх обставин, але перш за все в собі самому, у своєму внутрішньому духовному світі, виконаному вірою в себе і в своє покликання. Внутрішньому духовному самоствердження сприяє сам процес творчості, повністю поглинає творить, що дає йому вище морально-естетичне задоволення і насолоду, що відшкодовує всі витрати суворого відношення до самого себе. В результаті талановита дитина стає прихильний внутрішнім духовним цінностям, що допомагає витримати зовнішні негаразди, що підстерігають талановитої людини всюди.

Поряд зі стимулюючими є чинники, що перешкоджають, які стримують розвиток обдарованості в дітях. Серед них не тільки відсутність соціально-матеріальної бази, поля прояви різноманітної талановитої діяльності дітей, їхньої творчості, а й формалізовані, автоматизовані та механізовані системи навчання. Відпрацьовуючи навички виконавства, наслідування, репродуктивної діяльності, слухняності, зовнішньої дисципліни, домагаючись успіху в дресурі, вони в зародку пригнічують людську «самість», духовність, обдарованість, талант, що є на світ божий у всій неповторності як результат органічної єдності самоорганізації та творчої інтелектуальної свободи . За-організованістю, зашореності методик навчання і виховання пояснюється неуспішність і погану поведінку на уроках обдарованих дітей. У них зовнішнє інстинктивне прояв протесту золото, яке гине таланту. Бездарність, відсутність у дитини інтересу до самого себе - природний наслідок зарахування його в масу «нездатних», «бездарних», «хуліганів» і «дурнів», до групи соціально та психологічно знедолених.

Розвиток дитячої обдарованості стримує і закабалення значної частини дітей духовно убогої, бездуховної масовою культурою, маніпулює їх почуттями і свідомістю, що перетворює їх в пасивні об'єкти агресивного впливу. Негативно позначається відсутність психотерапевтичної та психологічної допомоги школярам у подоланні комплексів неповноцінності, агресивності, сексуальності, у розвитку прагнення сублімувати внутрішню енергію в корисне творче самовиявлення.

Центральним у проблемі обдарованості є питання про її типах, силі та повноті прояви, а також про основні критерії талановитості. Типи обдарованості дітей вельми різноманітні. З метою визначення, виявлення типів обдарованості необхідно тісне поєднання загальнорозвиваючих і спеціальних вправ. Існує кілька типів інтелектуальної обдарованості. Раціонально-розумовий тип проявляється в схильності дитини до понятійно-відверненого, абстрактного мислення, до різного роду теоретичних узагальнень. Така здатність переважно, необхідна вченим, політикам, економістам, громадським діячам - всім, чия професія вимагає вміння узагальнювати, оперувати символами, робити обгрунтований, зважений вибір в різноманітних наукових, господарських, політичних ситуаціях і приймати відповідальні рішення. Абстрактного раціонального способу освоєння реального світу протистоїть образно-художній розумовий тип. Його відмінна риса - мислення образами, здатність оперувати образно-зоровими, образно-слуховими уявленнями, створювати в уяві нові образні узагальнення, конструкції, моделі, комбінації з елементів звуку, зорового і словесного матеріалу. Образне мислення широко використовується в художньо-творчих, дизайнерських, конструкторських професіях, дозволяє ефективно вибирати оптимальні варіанти для нових техніко-технологічних і художньо-промислових рішень, створювати оригінальні твори мистецтва. Зустрічається і змішаний, раціонально-подібний тип обдарованості, що дозволяє вченому використовувати уяву в наукових відкриттях і створювати художні твори, а художнику, письменнику, композитору - яскраво проявляти себе в якості мислителів: філософів, істориків, політиків, вчених, релігійних діячів. Обдарованість виявляється і в підвищеної емоційної чутливості однієї людини до біополю іншого. На цій основі розвивається екстрасенсная здатність окремих індивідів активного впливу на фізичні і духовно-психологічні стани людей. Така обдарованість надзвичайно важлива для лікаря, особливо психотерапевта, актора, режисера, громадського діяча, що працює з масами.

Різноманітні типи обдарованості в фізичної організації, що нерідко поєднуються з тими чи іншими типами інтелектуальної обдарованості. Серед них такі типи, як рухово-фізичний, нервово-пластичний, інтелектуально-фізичний. Фізична обдарованість важлива для кожної людини, але абсолютно необхідна для виконання робочих, селянських, космічних, військових професій, а також для танцівників, акторів, фізкультурників і спортсменів.

Обдарованість різних напрямків і типів як якісне новоутворення в людині проявляється в результаті різноманітних комбінацій всіх сутнісних сил. Розвитку її в дитині сприяє інформація про вікові проявах талановитості, ступеня, силі і формі її вираження. Спрямованість деяких здібностей дитини може проявлятися яскраво вже в ранньому, дошкільному віці. Обдарованість в рухово-фізичною сфері, що надає тілу особливу пластичність, що відкриває перспективу для занять балетом і спортом, підлягає розвитку, ледь завершиться первинний етап становлення організму. Раннє прояв талановитості виявляється в області теоретико-інтелектуального та художньої творчості. Включення в активну діяльність відповідних сутнісних сил дошкільнят (слуху, зору, дотику, психічних про.цессов, нервової системи, дихання) - вирішальна умова набуття ними спеціальних навичок, успіху в досягненні в майбутньому майстерності.

Разом з тим у многМх хлопців може і не бути яскравого прояву здібностей в ранньому віці. Їх захоплення мінливі і нестійкі, вони досягають середньої успішності як у навчанні, так і у вільно обраних заняттях. Однак це не означає, що такі діти взагалі бездарні. Одні з них ще не знайшли себе в повсякденних, буденних справах, не потрапляли в ситуацію, найбільш сприятливу для прояву своїх індивідуальних здібностей. Процес дозрівання сутнісних сил інших кілька уповільнений, вимагає значних витрат часу і більшої працездатності в обраному напрямку діяльності. У таких хлопців, з вигляду середнячків, в пізніші вікові періоди трапляється бурхливий прояв дотоле прихованої, внутрішньо формувалася обдарованості, своєрідного сплаву сутнісних сил, знаходять нарешті сферу і форму прояву. Спонтанний вибух здібностей може направити інтереси і діяльність дитини в самому несподіваному напрямі: в винахідництво, в художнє або наукова творчість, в область організації суспільного людської діяльності. Нарешті, обдарованість дитини може не виявитися дуже довго або залишитися нерозкритою зовсім. Найчастіше це залежить від того, що в середовищі проживання школяр так і не знаходить себе, чи не стикається з діяльністю, яка б розбудила в ньому дрімаючі творчі сили, привела їх у рух і утворила талановиту особистість. Підліток, що живе на селі, в глибинці, захоплюється технікою, не має можливості освоїти більш досконалі машини, ніж трактор або автомобіль. А школяр в місті, який відчуває любов до тварин, що цікавиться проблемами екології, обмежений спілкуванням лише з домашніми тваринами, рибками в акваріумі, птахами в клітці. Очевидно, що вирішальною умовою прояви масової обдарованості дітей є широта загальної середньої освіти і різноманітність можливостей практичної творчої діяльності. Закон випадкового спонтанного прояву різноманітних людських здібностей підтверджується тим частіше, чим більш широкі і різноманітні можливості практичного додатка дітьми своїх творчих сутнісних сил. Одночасно в цьому випадку зменшується елемент випадковості в становленні дитини здатним людиною.

 Спостереження за здібними дітьми показують, що між їх обдарованістю і успішністю в навчанні немає жорсткої і однозначної позитивної залежності. Більше того, як переконує повсякденна практика, високу успішність по всіх загальноосвітніх перед-'метам проявляють, як правило, учні середніх, яскраво не позначені здібностей. Необхідність однаково рівнозначного напруги душевних сил для успішного освоєння всіх навчальних предметів, розосередження духовних і фізичних сил приглушує, стримує, знекровлює, пригальмовує процес розвитку дарування в якому-небудь одному напрямку. Ось чому, включаючи школярів у процес освоєння різних загальноосвітніх наук, ремесел, видів трудової діяльності, зовсім не обов'язково вимагати від них зрівняльного розподілу сил і однаковою успішності з усіх дисциплін .. Разом з тим ^ існує пряма і жорстка залежність між визначилася обдарованістю і дитячої активністю, проявом цілеспрямованого інтересу, захопленості, працьовитості. . 

 Внутрішньо-психологічні та фізіологічні критерії обдарованості характеризуються розвиненістю, своєрідністю протікання і прояву всіх психічних і нервофізіологіческіх процесів. Глибина, ясність, неординарність теоретичного або образного мислення; свобода мовного самовираження; багатство творчої уяви; міцність і оперативність логічної, зорової, слуховий, емоційної, сенсорно-рухової пам'яті; швидкість реакції, гнучкість нервової та фізичної організації тіла; інтелектуальна розкутість, вміння піддавати сумніву і критичного осмислення усталені уявлення, стереотипи, догми. Всі ці особливості психіки яскраво виявляються у дітей в процесі повсякденної навчальної та позаурочної діяльності, в умовах свободи творчого самовиявлення, необхідної і достатньої матеріальної бази. 

 В якості зовнішнього психологічного критерію формуються здібностей та творчого потенціалу дитячої особистості може бути прийнята внутрішня матеріально-духовна пульсуюча сила індивіда, спонтанно виявляється як інтерес, допитливість, захопленість, бажання, наполегливе прагнення, духовно-органічна потреба до творчості в тому чи іншому виді діяльності. Таке вільний потяг, спонтанний прояв комплексу здібностей може виявлятися за межами організованої навчальної або навіть клубної роботи. Обдарована дитина, пасивний в школі, знаходить собі притулок в домашній майстерні, лабораторії, займається винахідництвом, випилювання, малюванням, рукоділлям, вишиванням. 

 Морально-естетичні мірила обдарованості виражаються в формуються рисах характеру, особистісних якостях, духовних прагненнях і ідеалах. Підлітки, гоноші та дівчата з розвиненими здібностями, як правило, знають, чого хочуть і ким припускають стати. Їм властива відданість обраній справі, наполегливість, завзятість і воля в досягненні мети.

 Вони приносять у жертву дрібні задоволення почуттю обов'язку і відповідальності, виявляють віру в успіх справи, витримку і дисципліну. Вони 'здатні терпіти незручності, утиски і навіть страждання заради свого захоплення, готові до боротьби, відстоювання свого права на творчість. Талановиті діти самолюбні, прямі, честолюбні, чесні, цінують обдарованість в інших дюдях, позбавлені заздрості, підлих намірів і почуттів, вважають нижче своєї гідності брати участь в інтригах. Вони наділені естетичним баченням світу, убачають красу людини в її праці, в яскравому і самобутньому творчому самовираженні. 

 Діяльнісної-практичні критерії обдарованості конкретно виражаються в результатах дитячої творчості. Чим вище якість твору, вироби, тим більше сформованими є здібності, очевидніше талановитість дитини. Це оригінальність твори, логічність вирішення завдань, глибина розуміння проблем, практична значимість технічної творчості, естетичність художньої самодіяльності, добротність матеріальних продуктів, чіткість організаторської діяльності, високий рівень досягнень у спорті, майстерність в образотворчому або виконавському мистецтві. 

 Спрямованість, сила і глибина обдарованості дитини вимірюються найбільше точно і чітко у разі комплексного застосування всіх критеріїв і одночасної оцінки всіх показників. Найвищий рівень обдарованості фіксується тоді, коли здатність до творчості виявляючись у конкретній діяльності, супроводжується захопленістю, твердою волею в прагненні до мети, органічно з'єднана з простими нормами людської краси і моральності в поведінці, характеризується успішністю і високою якістю результатів праці. Прояв здатним дитиною безвілля, ліні, відсутності естетичного чуття - яскраве свідчення дрімотний стану, недостатню зрілість та обдарованості. Тільки вихователь здатний допомогти такому школяру взяти себе в руки, виробляти в собі якості і риси характеру, без яких ніяка природна талановитість реалізуватися і відбутися не може. Виховання обдарованості в дітях є одночасно виховання їх цільної особистості. 

 Критерії дитячої обдарованості ефективно використовуються лише в умовах дозволене ™ спільних проблем організації педагогічної роботи з розвитку творчих здібностей школярів. 

 Творча робота дітей педагогічно ефективна тоді, коли доцільна з точки зору її корисної цінності, суспільної значущості. Пряма мета творчості, здатна надихнути і стимулювати активну діяльність дитини, полягає в самоствердженні шляхом створення матеріальних і духовних цінностей. Непряма, власне педагогічна мета полягає в тому, щоб у процесі доцільною корисної діяльності дітей розвинути їх сущ-ностние сили: інтелект, зір, слух, почуття, руки, пальці, нервову систему, вміння та навички, здатність набувати і використовувати знання. Ці цілі досягаються, коли в організації дитячого життя і праці широко застосовуються методи творчого характеру. Серед них - ігри з використанням дитячої імпровізації, вигадки; власні завдання і практичні вправи; ділові листи, щоденники, твори, вірші, оповідання, пісні, рецензії, критичні статті; аналіз сучасних суспільно-політичних подій, історичних фактів, творів мистецтва та даних науки ; участь у виставах; активність у творчій, економічної, виробничої, організаторської діяльності, у дослідницькій роботі. Важливо також заохочення у творчості дітей самостояння: відстоювання ними своєї позиції, оригінального бачення світу, неординарного авторського проекту, на перший погляд абсурдного підходу до проблеми, прояви самостійної думки, подвижництва. Необхідно також підтримка в дитячому творчому колективі атмосфери чесної, відкритої критики в поєднанні з доброзичливістю і взаємодопомогою. 

 Дитячі таланти виявляються і розкриваються в обстановці, коли творчість пронизує все життя школярів. В організації життя, виховання і навчання учнів потік їхньої творчої діяльності повинен поступово наростати і завойовувати все більше життєвий простір і час. Елементи творчості повинні бути присутніми при вивченні будь-якого предмета, чи не на кожному уроці. Нехай зовсім ненадовго, але всі учні потрапляють в ситуації необхідності прояви самостійності, свого нестандартного мислення. На наступному ступені творчого розвитку кожен школяр отримує можливість вибору предмета за інтересом і здійснює його творче освоєння. Серйозним підмогою розвитку творчих здібностей стає індивідуалізація - вибір для кожного учня оптимальних форм і засобів навчання. Найбільші можливості творчого вдосконалення всіх школярів забезпечуються найширшої сферою позакласної, позашкільної роботи, участю в різноманітних громадських організаціях та неформальних об'єднаннях, у тому числі за місцем проживання. Це дослідні технічні центри та центри естетичного виховання, будинки і палаци піонерів і школярів, товариства охорони природи та любителів книги, друзів тварин, вивчення та збереження національної культури, загони підтримки соціальних, культурних, спортивних громадських ініціатив. Загальноосвітні та диференційовані навчальні заняття, система позашкільних державних та громадських установ дозволяють залучити буквально всіх школярів у процес саморозвитку здібностей та обдарувань. 

 Реалізація ідеї загального розвитку дитячої творчості та обдарованості не знімає проблеми раннього, спеціального, обгрунтованого виховання і навчання окремих юних талантів. Це викликано, обумовлено і виправдано проявом у частини зовсім ще маленьких дітей інтересів, схильностей, а також природних психічних, психофізіологічних і фізичних даних, що вимагають для свого розвитку ранньої спеціалізації і включення в специфічну діяльність. Ряд професій в галузі науки, мови, мистецтва потребує специфічної тренування і розвитку психіки, мислення, набуття вмінь та навичок ще в дошкільному віці. Виникнення і множення шкіл для особливо обдарованих дітей обумовлено ще й гострою потребою суспільства в кадрах особливо складних, тонких, дефіцитних професій. У відповідь на неї виникають і розвиваються фізико-математичні, балетні, мовні, художньо-образотворчі, художньо-промислові, музичні, фіз-культурно-спортивні, акторські, а тепер і педагогічні спеціальні класи і школи. 

 Таким чином, проблема дитячої обдарованості усвідомлюється в теорії і реалізується на практиці одночасно як необхідність загального розвитку творчих здібностей всіх дітей, створення талановитого людської спільноти, що забезпечує матеріальне благополуччя, багатство і різноманітність спілкування людей, і разом з тим як вимога здійснення специфічного виховання і навчання особливо обдарованих дітей в унікальних областях людської творчості. 

 ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

 1. Виділіть принципові наукові положення про сутність людини і фактори, що визначають його становлення як особистості та індивідуальності. 

 2. Які параметри покладені в основу сучасної періодизації дитинства і в чому суть самої періодизації? 

 3. Яка роль формуються потреб, інтересів, мотивів діяльності дітей у становленні їх особистості? 

 4. У ході педагогічної практики постарайтеся шляхом спостережень, за допомогою бесід виявити коло інтересів, потреб дітей. 

 5. У чому сутність дитячої обдарованості і які шляхи її розвитку? 

 ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

 1. Блонський П.П. Хат. пед. і псих. соч.: У 2 т. Т. 2. М., 1979. С. 5-188. 

 2. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. М., 1968. 

 3. Брушлінскій А.В. Проблеми психології суб'єкта. М., 1994. 

 4. Кон І.С. Психологія ранньої юності. М., 1989. 

 5. Лісіна МІ. Спілкування, особистість і психіка дитини. М., 1997. 

 6. Макаренко А.С. Пед. соч.: У 8 т. Т. 3. М., 1983. 

 7. Петровський В.А. Особистість в психології. 'Ростов н / Д, 1996. 

 8. Сухомлинський В.А. Народження громадянина. М., 1971. 

 9. Фельдштейн Д.І. Психологія особистості, що розвивається. М.; Воронеж, 1996. 

 10. Юнг КГ .. Конфлікти дитячої душі. М., 1995. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ДИТЯЧА ОБДАРОВАНІСТЬ"
 1. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
    дитячих дошкільних установ: ясла, ясла-сад, дитячий садок, школа-дитячий садок. Останній тип був створений кілька років тому і функціонує в основному в сільській місцевості. Дитячі заклади мають кілька профілів: загального призначення, санаторні для ослаблених і часто хворіючих дітей, а також установи спеціального призначення для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку.
 2. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
    дитячих кімнат і притулків, інтернатів, навчальних відділів, факультетів і керівний склад освітніх установ; частина співробітників правоохоронних органів, що працюють в структурах з профілактики правопорушень неповнолітніх, із загальної та спеціальної профілактики правопорушень піднаглядних осіб, частина співробітників органів, які виконують покарання; значне число заступників
 3. § 4. Здібності
    обдарованість. Вищий рівень здібностей, втілений в епохально значимі звершення, - геніальність (рис. 32). Обдарованість, і тим більше геніальність, проявляється у високорозвиненому інтелекті, нестандартності мислення, у його комбінаторних якостях, потужній інтуїції. Образно кажучи, талант - влучення в ціль, у яку ніхто не може потрапити; геніальність - влучення в ціль, яку ще ніхто
 4. !. Розрив між наукою і філософією
    обдарованих людей у фізиці XX століття, Альберт Ейнштейн, пише: «Я з упевненістю можу сказати, що найздібніші студенти, яких я зустрічав як викладач, глибоко цікавилися теорією пізнання. Під «найздібнішими» я маю на увазі тих, які виділялися не тільки здібностями, але і незалежністю суджень. Вони любили сперечатися про аксіоми і методах науки і своєю завзятістю в захисті
 5. 6. Зобразіть відносини між поняттями в колах Ейлера *:
    дитячий велосипед, спортивний велосипед; Кішка, домашня тварина, тварина сімейства котячих, тигр, дика тварина; Юрист, прокурор, суддя, благородна людина, нечесна людина; Прапор, символ, державний прапор, спортивний прапор, державний прапор РБ; Морське судно, крейсер , танкер, транспортний засіб, вантажне транспортний засіб; Пудель, такса, собака, домашня тварина, кінь;
 6. 3.4.5. Ж.-Б. Дюбо
    дитячі роки, бо саме він визначив особливості нашої крові. А ці особливості вплинули на будову наших органів, яке в силу зворотного взаємозв'язку вже в зрілі роки позначається на якостях нашої крові. Ось чому народи, що живуть у різних климатах, настільки відрізняються між собою за своїм духом і нахилам. Самі ж якості повітря залежать від випаровування грунту, яку обволікає цей
 7. III. Розуміння дитини
    дитячої психіки ставить її дійсному розумінню великі труднощі. Стара педагогіка любила поширюватися щодо всіляких типів дитячих здібностей (ingenia), як і щодо дитячих темпераментів і «дитячих вад»; вона також намагалася виставити точну класифікацію дитячих характерів по віках. Науковим потребам теперішнього часу не відповідають більш погляди, засновані
 8. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 9. III. Синівська благодійність
    дитячій) благодійності є кричущою нуждою; і не можна сказати, яким чином ми можемо впоратися з цим
 10. 16.1. Регулювання росту народонаселення
    дитяча смертність. У країнах з високим СКР тривалість життя становить 40-50 років, а дитяча смертність - 200 (на 1000 народжених). У процвітаючих і демографічно благополучних країнах з СКР близько 2 (США, Японія, Європа) тривалість життя перевищує 70 років, і дитяча смертність становить 5-10. Величина коефіцієнта народжуваності в світі має тенденцію до зниження, і
 11. V. Утримання від виявлення своїх здібностей
    обдарований тонким моральним почуттям, віддасть перевагу краще здатися людиною малосведущему або некмітливі, ніж виявити невігластво чи нелогічність іншої людини в присутності його нареченої. § 414. В інтересах більш високої цивілізації слід практикувати відоме самообмеження, яке допомагає встановленню більш гармонійних суспільних зносин і попереджає безцільне
 12. НАША ДОВІДКА
    дитячий смертністю і хворобами. Половина жителів Африки - люди молодше 20 років, що робить континент самьм молодьм на Землі. У ідей панафриканізму, правда, багато і супротивників. Сформовані національні еліти африканських країн побоюються, що конфедерація ущемить суверенітет їхніх держав. Більшість глав держав дотримуються думки, що поки варто підтримати економічну інтеграцію
 13. 37. ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ЗМІСТ І НОРМАТИВНА ОСНОВА
    дитячі та молодіжні громадські об'єднання (Федеральний закон «Про державну підтримку молодіжних і дитячих громадських об'єднань»), благодійні організації (Федеральний закон «Про благодійну діяльність та благодійні організації»), політичні партії (Федеральний закон «Про політичні партії»). При створенні своєї філії (представництва) на території РФ
© 2014-2021  ibib.ltd.ua