Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПОТРЕБИ СТАНОВЛЕННЯ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Формування розумних потреб у дітей може бути науково зрозуміле лише в рамках вікового підходу. Кожен віковий період дитячого життя можна розглядати як своєрідне і повноцінне прояв життєвих сил. Дитинство і юність не тільки і не просто фази становлення дорослості, але й повноцінні цикли здійснення життя дитячої індивідуальності, особистості. Такий підхід вимагає на кожному етапі повнокровного включення дитини у всі основні, доступні йому види діяльності: розумову, трудову, ігрову, суспільно корисну, художню, фізкультурну. При цьому важливо, щоб будь-яка діяльність дітей несла на собі печатку творчості. Дитина не стільки готується жити в майбутньому, скільки є людиною, що живе в сьогоденні повнокровним життям. Це є головним і основним умовою формування повноцінної особистості, виховання її здорових, розумних потреб.

Розглянемо більш детально особливості формування потреб дітей у різні вікові періоди їхнього життя. Найбільш важливим і значним для розвитку потреб є дошкільний вік. Головним об'єктом педагогічної уваги тут є область освіти звичок, емоційного реагування, фіксації в психічних станах задоволеності або незадоволеності, потреб, формування звичних способів задоволення потреб. Це область, що регулює поведінку, стимулююча діяльність дитини, розвиваюча його свідомість.

Природничі сили дитини приводяться в рух неусвідомленими потребами. Зір як психофізіологічна діяльність розвивається в процесі сприйняття, образних уявлень, уяви. Слух - за рахунок відмінності звуків. Дотик - за рахунок тактильних відчуттів. Нюх - в результаті розрізнення запахів. Включення сутнісних сил в діяльність приводить в рух духовні сили формується людини, сприяє утворенню в мозку, нервової системи нових нервофізіологіческіх структур. Разом з розвитком основ психічної життєдіяльності відбувається формування тісно пов'язаних з емоційною сферою духовно-моральних начал. Потреба в чомусь переживається маленькою дитиною як відчуття порушеної, тривожного почуття. Задоволення потреби заспокоює, замінює стан роздратування почуттям і станом заспокоєності, задоволеності. Одночасно народжується і закріплюється почуття вдячності іншій людині, що сприяв задоволенню потреби. Дитина посміхається, радіє, отримує задоволення. У ньому народжується і закріплюється почуття добра, доброти на емоційному рівні. Він навчається радіти і тому, що сам робить добро іншій людині. На цій основі виникає, розвивається, формується одне з найбільш піднесених почуттів - любов. Так в чуттєвій сфері дитини закладаються психологічні основи його майбутньої моральності. Якщо ж у ранньому дитинстві матеріальні і духовні потреби дитини не задовольняються, в ньому виникає почуття обділені ™, образи і злості на людей. Потурання примхам, баловство маленьких дітей неминуче розвиває у них прагнення задовольняти себе будь-якими шляхами, навіть за рахунок інтересів і благополуччя інших.

Потреби і способи їх задоволення, емоційно-психічні стани формують в нервовій системі дітей умовні рефлекси, поведінкові реакції, стереотипи, шаблони поведінки. Дошкільне дитинство вважається найважливішим у формуванні людини тому, що саме в цей короткий час в результаті розвитку і становлення потреб, стимулів, механізмів поведінки дитина накопичує значно більше особистісно значущого досвіду, ніж за всі наступні періоди. Потреби народжують інтереси, прагнення, потяг до творчого самовираження. Розвиваючись на міцному фундаменті потребно стно-емоційної сфери, свідомість дитини поступово перетворюється на духовну сутнісну силу, що дає йому можливість посильної участі в управлінні своїми потягами, бажаннями, інтересами, пристрастями.

Специфіка організації життя дошкільника визначається необхідністю впливу на потребно стно-емоційну сферу із залученням практичного мислення дитини для вирішення доступних життєвих завдань. Основними способами, що забезпечують повноцінне життя дітей на цьому етапі, є: твердий режим, захоплення, залучення, розвага, відволікання, переключення з елементами найпростіших форм вимоги. Такі способи, зодягнені в ігрову форму, забезпечують дитині можливість ефективного формування розумних потреб, звичок поведінки, розвитку на їх основі свідомості.

Молодший школяр відрізняється від дошкільника більшою свідомістю. Однак формування його потребностной сфери не має різких відмінностей від становлення цієї сфери дошкільника. Можливості розвитку особистості молодшого школяра різко зростають у зв'язку з вступом до школи. У нього сформувалися основні психофізіологічні структури і механізми здійснення елементарної життєдіяльності. Він звертає свою увагу на навколишній яскравий, барвистий, нескінченно різноманітний зовнішній світ.

І в цьому віці необхідно забезпечити дитині повнокровне життя, створити умови для розгортання всіх сил і розумних потреб.

Психофізіологічна основа, закладена в дошкільному віці, дозволяє молодшому школяреві звернутися до накопичення фактів б світі. Він стверджує себе в навколишньому предметної середовищі. На основі суперечності - прагнення до утвердження себе в предметній середовищі і незнанні її - у дитини виникають ведуча для цього віку духовна пізнавальна потреба, різноманітні пізнавальні прагнення й інтереси. Накопичення уявлень є для молодшого школяра не тільки духовним збагаченням. Стан колекціонерства фактів, відчуття себе в предметному світі є нормальна умова повноцінності його життя. Багатство фактів у свідомості дитини, приведення їх у систему забезпечують початковий рівень світогляду, емпіричного уявлення про світ. Одночасно, в результате'удовлетворенія пізнавальної потреби, накопичення уявлень і образів, в психіці дитини здійснюється величезна робота з осмислення фактів, їх порівняння і зіставлення, створення на їх основі уявлень і образів. Активна робота психіки розвиває мислення дитини і готує грунт для виникнення нових духовних потреб.

Свідомість молодшого школяра ще не стає самостійним регулятором поведінки й діяльності, розвитку духовних потреб. Але воно вже досить стійко для того, щоб діяльно брати участь в організації життя, виборі корисної та розумної діяльності. Дитина усвідомлює виникають у нього інтереси і стає здатним зосереджувати на них свою активну увагу і Еюлевие зусилля. Це дозволяє, розвиваючи в ньому провідні духовно-пізнавальні потреби, продовжуючи формування звичок і емоційної сфери, в більшій мірі спиратися на свідомість самої дитини. Дитяча свідомість у всьому його комплексі, будучи опорою педагогічного впливу, продовжує залишатися, як і в дошкільному віці, предметом і результатом виховання.

Якісно новий період у житті дітей починається в підлітковому віці. Його складність полягає в тому, що дитина починає усвідомлювати себе як особистість і індивідуальність. Головною, провідною потребою цього віку є духовно-моральна потреба в самосвідомості, в осмисленні свого місця серед інших людей. Підліток вже накопичив деякі знання про життя, про людей, про себе і тепер хоче зрозуміти себе в порівнянні з іншими людьми. На цьому грунті виникає і основне протиріччя, яке є рухаю щей силою його розвитку, стимулюючої поведінку, що визначає напрямок інтересів і діяльності. Справа в тому, що підліток бачить в людях привертають його високі моральні якості, йому подобаються їхні вчинки та поведінку. Разом з тим він не знаходив. цих якостей, властивостей особистості у себе. Це викликає в його душі складні переживання незадоволеності собою, а часом і комплекс неповноцінності. Приховуючи свою психологічну невпевненість, відчуваючи пекуче бажання бути не гірше, навіть краще за інших, підліток наслідує всього, що здається йому гідним і здатним допомогти утвердитися серед однолітків, піднестися у власних очах. Цим багато в чому визначається характер його інтересів, матеріальних і духовних потреб, способів їх задоволення. Від того, що саме здається підлітку піднесеним, романтичним, красивим, залежить спрямованість його діяльності та поведінки. Його не було следут гудити і засуджувати за захоплення модою в одязі, в стереотипах групової поведінки, в музиці, в моральних та естетичних уподобаннях. Він побоюється упустити свій престиж в середовищі товаришів. Його поведінка - не тільки наслідування, але і свідомий вибір, духовна потреба. Він хоче вибирати і вибирає, що престижно, що зміцнює становище в колективі, робить самостійним і значним у власних очах. Саме цим, а не нібито поганими властивостями натури нерідко пояснюється виникнення у підлітків тяги до соціально-індиферентним неформальним об'єднанням, паління, вживання наркотичних, токсичних засобів, спиртного, а також до «балдіжу», до бездумного вре-.мяпрепровожденію, захопленню «фізіологічної» рок-музикою.

Отримувані 'в навчально-виховному процесі знання для підлітка мають значення важливого засобу розуміння себе і своїх взаємин з навколишнім світом. Підліток робить узагальнення, з їх допомогою пояснює факти життя, поведінки оточуючих і своє власне. Це забезпечує швидке зростання свідомості, самосвідомості, його свідомість. Він одночасно відчуває потребу в спілкуванні з більш досвідченим і знаючим дорослою людиною, авторитетним педагогом і в самостійному свідомому регулюванні власної поведінки і діяльності. Усвідомлення розриву між ідеалом і власним недосконалістю народжує сильну духовну потребу самовдосконалення, самовиховання. Дитина усвідомлює необхідність вольового самопрінужденія заради досягнення ідеалу і життєвих цілей.

У цей віковий період особливу увагу слід приділяти навчанню дітей самоорганізації з опорою на їх свідомість. Зростаючої людини не можна виховати особистістю, постійно опікати його, чи не надаючи можливості для відповідальних самостійних виборів, рішення і доведення справи до позитивного результату. Основні способи взаємодії з підлітками полягають у тому, щоб аналізувати й осмислювати разом з ними вчинки і події, що відбуваються, надавати їм можливість самостійних виборів і рішень, спонукати їх до самоаналізу, самоконтролю, управління своєю поведінкою. Такі взаємини визначать їх позитивні духовні потреби, підготують до нового, завершального періоду становлення особистості в дитячому віці - періоду юності.

Формування особистості в юнацькому віці залежить від того, наскільки розвинені до цього періоду сутнісні сили людини - вміння, думати, уявляти, вирішувати життєві завдання, бачити, чути, переносити фізичні навантаження, вживати трудові зусилля, володіти знаряддями діяльності, відчувати різноманітні емоційні стани і вольові напруги. Коло духовних потреб в юнацькому віці сильно розширюється. Духовне життя характеризується все більш глибокої потребою морального і естетичного переживання. Юнаки та дівчата визначають для себе моральні принципи і відчувають духовну потребу в узгодженні з ними свого практичного поведінки. Їх провідна потреба полягає в наполегливому прагненні знайти, визначити своє місце в житті, в реальних суспільних відносинах. Психологічно вона проявляється як непереборне бажання творчого, суспільно корисного прояву своєї особистості та індивідуальності. Ця потреба надає дієвий вплив на формування всіх інших духовних і матеріальних потреб. Серед них потреба в праці, у знаннях і творчому самовираженні, у спілкуванні, в іншій людині, в дружбі і любові; в моральному вдосконаленні, у фізичному і естетичному розвитку.

Основне протиріччя розвитку людини в юнацькому віці полягає в невідповідності уявлень юнаків та дівчат про самих себе, їх домагань до можливостей реалізувати на практиці свої ідеальні прагнення. Дозволу цього протиріччя сприяє всемірне наближення хлопців до життя, особливо шляхом з'єднання їх навчання і виховання з продуктивною працею. Тісний зв'язок з життям дозволяє старшим школярам дізнатися свої дійсні можливості і скоригувати ідеальні уявлення.

Юнаки та дівчата розглядають знання як реальний засіб досягнення життєвих планів і прагнень. Потреба в знаннях опосередковується необхідністю визначення свого місця в житті. Необхідність застосування знань у продуктивній праці та громадської діяльності розвиває у старшокласників здатність конкретно-історичного підходу до оцінки подій і явищ реального світу, діалектичного мислення. Юнаки і дівчата здатні не тільки до самовдосконалення, але й до того, щоб брати власне виховання в свої руки. Духовна потреба юного людини в.самосовершенствованіі проявляється як стан душі, як наполегливе бажання, прагнення до ідеалу, стимулюючу практичну діяльність, що приводить в стан напруги волю і активної дії весь організм. На цій основі зростає самостійність старшокласників. Виховання і самовиховання для юнаків і дівчат зливаються в органічну єдність, коли педагогічні умови відповідають їх провідної потреби визначення місця в житті, коли виникає обстановка реальної, справжньої відповідальності, боргу, дисципліни. У цих умовах вони прагнуть до соціальної творчості, проявляють свідомість і збагачують себе соціально цінними переживаннями, почуттями, звичками, способами регулювання поведінки. Справжня суспільне життя і відповідальність з усіма витікаючими з цього вимогами - головний шлях формування розумних потреб, різноманітних інтересів, соціально цінних мотивів у старшому шкільному віці. Цим забезпечується нормальний, повноцінний життєвий цикл юного людини, що забезпечує повноцінне розгортання суш,-ностних сил.

 Таким чином, формування розумних потреб, інтересів,.-Мотивів, поглядів дітей у різні вікові періоди здійснюється у тісній взаємодії звичної поведінки, емоцій, свідомості. Кожен період дитячого життя являє собою цілісний цикл повноцінного життя, що забезпечує розгортання сутність-них сил. У кожному віковому періоді у дітей виявляється провідна потреба і відповідне їй протиріччя. Дозвіл протиріч і задоволення провідної потреби сприяють розвитку різноманіття потреб, інтересів, підготовці до повноцінної життєдіяльності в наступному віковому циклі. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПОТРЕБИ СТАНОВЛЕННЯ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП "
 1. ЗМІСТ
    вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
 2. 2.1. Ступінь охоплення населення освітою (табл. 5-6)
    Становленню вік обов'язкової освіти. У більшості країн в якості початкового віку, з якого діти зобов'язані відвідувати школу, встановлений вік 6 років, хоча в деяких країнах обов'язковим є освіта вже з 5 років (Австралія, Великобританія, Нова Зеландія, Ізраїль і Аргентина), а в деяких - з 7 років (Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Польща, Росія, Бразилія, Індонезія).
 3. 3.3. Структура навчальних планів (табл. 20-21)
    вікової групи по всіх країнах, приділяється природничо-наукових дисциплін. Для вікової групи 12-14 років ситуація виглядає наступним чином (рис. 21). У російському «гуманітарному» циклі зберігається підвищений питома вага рідної мови і літератури та знижений-Росія 25 20 15 10 5 0 Читання, лист і література Соціальні дисципліни Іноземні мови Мистецтво
 4. Вікову і СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ.
    різного віку характеризується віковою структурою популяції. Формування вікової структури відбувається в результаті спільної дії процесів розмноження і смертності. У будь-якій популяції умовно виділяються 3 вікові екологічні групи: * Предрепродуктівную; * Репродуктивну; * пострепродуктивном. До предрепродуктівной групи відносяться особини, ще не здатні
 5. Календар смертності.
    дітей віком 1-5 років (такі становили 15-20% всіх покійних) у липні-серпні була теж велика, але все ж у холодні місяці вони вмирали значно частіше грудничків. У віковій групі старше 5 років пік смертності спостерігається в зимово-весняний період. Для дорослих самим небезпечним часом року була весна. Головною природною причиною річного максимуму смертності є тривала спека,
 6. Нетоварної виробництво
    потреб і виробничих можливостей суспільства в цілому і окремих груп населення. Головною метою нетоварного виробництва є максимально можливе задоволення зростаючих потреб всіх трудящих, при цьому віддається пріоритет суспільним потребам перед груповими та особистісними. Для визначення реальних потреб суспільства і груп населення необхідно створення спеціальної
 7. етап становлення
    потреба до встановлення незалежності. Його продовжують турбувати безпека існування, здоров'я. Зазвичай в цьому віці створюються і формуються сім'ї, тому з'являється бажання одержувати заробітну плату, рівень якої був би вище прожиткового
 8. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДИТИНСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
    потребам, то і, фізіологічні процеси протікають нормально. Якщо ж він конфліктує з однолітками і дорослими, його інтереси придушуються, одна за одною виникають суперечливі ситуації, то статеве дозрівання ускладнює пригнічений психічний стан. Підлітки недалеко пішли від молодших школярів, але вже переступили через бар'єр самосвідомості. Їх ще дуже сильно приваблює зовнішня
 9. 2.3. Розподіл за рівнями освіти (табл. 8)
    віковій структурі системи освіти дають дані про охоплення освітою молоді віком 16-20 років. Якщо говорити про загальний охопленні освітою, то російські показники тут практично рівні медіанного значення для всього набору аналізованих країн (табл. Т1) і в цілому відповідають рівню її економічного розвитку (нижче медіаннигх показників для II групи, але вище медіаннигх
 10. Програмні тези
    різні трактування. Класифікація партій М. Дюверже. Універсальні партії (партії виборців). Партії «нової хвилі». Партійна система як політичний інститут. «Три соціологічних закону» М. Дюверже. Типологія партійних систем Дж. Сарторі. Групи інтересів. Типологія груп інтересів У. фон
 11. § 3. Економіка народжуваності
    потреба в двох дітях стала масовою, але реалізується лише на 25-29%. Серед однодетних сімей тільки 20% сімей відчувають потребу в другому дитину, серед двудетних - тільки 5% відчувають потребу в третю дитину. Репродуктивне поведінку подружжя визначається репродуктивної мотивацією, що спонукає індивіда до досягнення особистих цілей через народження певного числа дітей.
 12. Соціальна педагогіка як галузь педагогічної науки
    становленню людини як особистості. Поки слабо розвинені, але заслуговують пильних досліджень і практичного врахування соціально-педа-гогіческіе впливу етнокультурних факторів життя населення країни і його соціальних груп, їх менталітету - історично сформованого самосвідомості, що відрізняється стійкими уявленнями про світ, життя, своє місце в ній, її нормах. Ці фактори знаходять своє
 13. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
    дітей у сім'ї. Наводяться соціологічні дані з різних аспектів сімейного виховання. Виділяються типові моделі відносин між дорослими і дітьми в сім'ї: сім'ї, які поважають дітей; чуйні сім'ї; матеріально-орієнтовані, ворожі, антисоціальні. Дана характеристика змісту виховання в сім'ї, методів сімейного виховання. В окремих розділах знаходяться правила сімейного
 14. 3.3. Очікувана тривалість навчання
    дітей у віці 5 років (Табл. 11). Це показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охоплених цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної тривалості навчання дорівнює сумі показників
 15. Дошкільна педагогіка
    потреби в праці, а також думки про використання величезних можливостей рідної мови, ролі особистого впливу педагога у вихованні дитини. Для дошкільної педагогіки цінними є його ідеї про особливості психічного розвитку дітей, про роль активності та діяльності в ранньому віці, про необхідність вивчення дитячих народних ігор, про педагогічний значенні казок та ін Свій внесок у розвиток теорії
 16. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
    становлен законом Російської Федерації. «Про освіту» (1992). У ньому закріплені їх функції та обов'язки. Найбільш важливими з них є: охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, забезпечення їх інтелектуального та особистісного розвитку, турбота про емоційний благополуччя кожної дитини. Дошкільні заклади здійснюють підготовку дітей до життя і навчання в школі в
 17. Теми рефератів 1.
    свідомість і проблема «Я». 5. Особисте й суспільну свідомість. 6. Свідоме і несвідоме у творчості. 7. Духовне спілкування і його символіка. 8. Символізація в науці і
 18. КЛАССНО-кабінетний, урочну-поліморфний СИСТЕМА НАВЧАННЯ
    свідомості учнів, створити у них установку. на новий вид інтелектуальної праці. Навчальний клас - група - є одночасно об'єктом і суб'єктом навчання, основою навчального взаємодії вчителя, колективу та дитячої особистості, що формується. Клас як постійна група в системі навчання в міру розширення видів навчально-виховної діяльності та форм взаємодії з суспільством
© 2014-2021  ibib.ltd.ua