Головна
ГоловнаПолітологіяЗагальні питання політології → 
« Попередня Наступна »
Під ред. А.В. Іванченко .. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. - М.: Фонд «Ліберальна місія». - 300 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.1. Форми народовладдя в Стародавній Русі. Вічевому лад

Ряд інститутів давньоруської держави сягають своїм корінням в дого-жавну епоху. Ці інститути в міру визрівання і становлення державності трансформувалися і перетворювалися на органи держави, набуваючи нових рис і в той же час зберігаючи певні традиції. До таких інститутів належить і віче - народні збори.

Примітно, що російське слово «рада» відбувається, як вважають, від того ж кореня, що й «віче». Слово «рада» існує в російській мові з глибокої давнини, воно слов'янського походження (для порівняння: по-болгарськи «с'вет», по-сербськи і по-хорватські «Савета», «savet»), хоча присутня не в усіх слов'янських мовах, і має глибокі індоєвропейські корені. Вважається, що це з'єднання двох стародавніх слів: «с (о)», що означає «разом» (мабуть, від індоєвропейського «кіт» - «близько один до одного», «поруч», «разом», «с»), і «вет» - «говорити», «знати» (ймовірно, від індоєвропейського «weid» - «розуміти», «знати», «роз'яснювати», причому від цього ж індоєвропейського слова відбулися, наприклад, санскритське поняття «vedas» - «знання» і англійське слово «wise» - «мудрий»).

Іменник «віче», мабуть, має той самий корінь, що і стародавнє «вет». Із сучасних слов'янських мов воно збереглося, наприклад, у сербській та хорватській («вазі», «vece») і означає «зібрання», «колегіальний орган», «палата парламенту». У сучасній польській мові є слово «wiec», що означає «мітинг», цим же словом в історичній літературі позначається давнє «віче», «народне зібрання» (на Русі).

Як переконливо показав І.Я. Фроянов, «за своїм походженням віче - архаїчний інститут, що іде своїми коренями в надра первинної формації. З змінами, що відбуваються в соціальній структурі східнослов'янського суспільства, мінялося і установа: племінне віче епохи первісного ладу відрізнялося від волосного віча другої половини XI-XII ст. »1. Співіснування і спільна діяльність кількох родів у складі племені припускали прийняття загальних рішень представниками пологів. Принаймні розкладання пологів на окремі сім'ї і поступового переходу від родової общини до сусідської, з одного боку, і об'єднанню племен в суперплемен-ні союзи - з іншого, зростала і значення спільно вироблених і схвалених як на міжсімейні, общинному, так і на межпоселенческого рівні рішень.

Якщо для управління родової громадою було досить встановити ієрархію, побудовану на основі кровноспоріднених і властивих зв'язків, то в нових умовах особливого значення набувало вміння домовитися всім разом, виробити взаємоприйнятне рішення стоять перед усіма завдань. І все це робилося в результаті поліалога учасників зборів, завдяки слову. Звідси і добре видне в багатьох джерелах побожне ставлення древніх до слова, до мови. Спільне обговорення вільними людьми загальних проблем «раптом» призводило до вирішення цих проблем або принаймні до визначення шляху рішення. Так закладалися основи народовладдя. І аж ніяк не випадково простежується семантична та етимологічна близькість понять «рада», «нараду», «віче». За словами Прокопія Кесарій-ського, «ці племена, слов'яни і анти, не управляються однією людиною, але здавна живуть у народоправство, і тому у них щастя і нещастя в житті вважається справою загальним» 2. Мабуть, прагненням знайти саме загальне для всіх рішення пояснюється традиція, наскільки можна судити за джерелами, і в пізніші часи визначати волю народних зборів не формальним голосуванням, а домагаючись одноголосності, точніше, згоди всіх учасників, коли не тільки чутні вигуки схвалення, але й не чутно висловлювань «проти».

Поступове складання державності робить істотний вплив на розвиток інституту народних зборів. З інституту самоорганізації населення віче перетворюється на державний орган. В умовах поглиблення соціальної диференціації і ускладнення управління трансформувалося і віче. Ніде формально не були закріплені повноваження віча, проте відомо, що на його розгляд виносилися такі питання, як визнання, запрошення або вигнання князя, а також призначення і зміщення посадових осіб, схвалення законодавчих актів, розпорядження фінансами, встановлення грошових зборів, оголошення війни і укладення світу. Крім того, віче виконувало деякі судові повноваження, приймало і направляло послів і т. п.

Віча проводилися в містах, що були адміністративними центрами волостей, у зв'язку з чим «вся влада якоже на думу на віча сходяться ; на що ж старійшин сдумають, на тому ж передмістя стануть »3. Таким чином, політичне життя зосереджувалася у великих містах, але разом з тим сущест-вовало і безліч міст (именовавшихся передмістями), тяжіли до того чи іншого вічевому місту. Не дивно, що в скандинавських джерелах Русь часто іменувалася «Gardariki», що означало «Країна міст».

У віче брали участь всі вільні дорослі чоловіки даної землі. Звичайно, переважали жителі вічового міста в силу територіальної близькості до місця проведення народних зборів, однак і вільні селяни, і представники передмість були позбавлені права брати участь у віче, якщо вони прибули на нього. Аристократія в силу своєї авторитетності, організованості, освіченості, досвідченості в політиці відігравала помітну роль в діяльності народних зборів, але це зовсім не означає, що прості люди були лише слухняним знаряддям у її руках. Джерела свідчать, що прості городяни часто активно підтримували ті чи інші пропозиції або ж, навпаки, виступали затятими супротивниками яких проектів, захоплюючи за собою більшість учасників віча, а іноді ініціатива повністю переходила в руки рядових жителів.

До кінця X століття на Русі в якості правлячого зрештою утвердився один княжий будинок. З цього часу державне єдність Київської Русі забезпечувалося єдністю князівського роду, представники якого правили в усіх землях. Існував певний порядок заміщення звільнилися вакансій по старшинству. При цьому князь міг поступово протягом усього свого життя переміщатися з менш престижних земель в більш престижні. Однак, прибуваючи в той чи інший вічовий місто для заняття престолу, він повинен був заручитися підтримкою народних зборів. Земля в особі віча і князь як би укладали договір - ряд.

У міру розвитку земельної власності князі стали осідати в окремих землях, передаючи їх у спадок своїм дітям. З XII століття з рук в руки разом з престолом став переходити тільки один наділ - великокнязівський. Князь, займаючи великокняжий престол, у тимчасове володіння отримував і відповідну землю, але при цьому він зберігав за собою і свій уділ. Таке осідання князів в окремих волостях і послужило основою для феодальної роздробленості. Розвивалася боротьба монархічного початку в особі князя, що спирається на свою дружину, і демократичного - в особі народних зборів. По-різному склалася доля цього інституту безпосередньої демократії в різних частинах країни. Так, на південному заході Русі то спалахував, то згасав конфлікт між князем і аристократією. І та, і інша сторона прагнула для зміцнення своїх позицій заручитися підтримкою народних зборів, що тягло за собою посилення значущості останнього.

На північному сході Русі після вбивства Андрія Боголюбського в 1174 році почалася громадянська війна за успадкування його престолу. При цьому вічовий місто Суздаль (який свого часу сам запросив Андрія Боголюбського на князювання) боровся з прямими спадкоємцями убитого князя і прагнув посадити на великокняжий престол представників іншої гілки дому Рюриковичів. У громадянській війні перемогли прямі нащадки князя Андрія. У результаті роль вічового міста Суздаля (і відповідно віча) в управлінні стала падати. Князь же став правити, спираючись, головним чином, на свою дружину.

А от у Новгороді і Пскові продовжилися і розвинулися традиції колишнього порядку управління з сильним народними зборами і запрошуваним на час князем. У 1136 року новгородський віче, побоюючись посилення князівської влади, як це сталося в інших російських землях, прийняло законодавчий акт, за яким князь і представники його свити не мали права набувати землю у власність у межах території, підвладної цьому місту. У 1196 з'їзд князів визнав за Новгородом право самому запрошувати собі князя за умови, що він буде з Рюриковичів. Зміцненню самостійності Новгорода і пізніше Пскова і республіканських засад в них сприяла низка факторів (потужні і політично активні купецтво і ремісники, включеність зазначених міст в міжнародну торгівлю та ін.) Псков перестав бути передмістям Новгорода за договором 1347. Від Новгорода також відокремився, перетворившись на самостійну республіку, місто Хлинов (перейменований в Вятку в кінці XVIII століття).

Управління Новгородом і Псковом будувалося в цілому однаково, хоча були й деякі відмінності. В обох містах чільне положення зберігалося за вічем. Воно обирало і звільняло всіх посадових осіб, запрошувало і виганяли князя. Зокрема, на віче обирався посадник (у Пскові - двоє посадників). Він головував на народних зборах, контролював діяльність князя та інших посадових осіб. Судові функції князь здійснював тільки в присутності посадника. Обирався також тисяцький, який в мирний час відав торгівлею і здійснював суд по торгових справах, а у воєнний час командував новгородським військом. Віче обирало і архієпископа (у Пскові - єпископа). Архієпископ головував у Раді панів, зберігав державну скарбницю, відав архівом, здійснював записи актів громадянського стану. Рада панів (у Пскові - Ос-пода) попередньо розглядав питання, що виносяться на розгляд віча, координував діяльність різних посадових осіб. До складу Ради панів входили діючий посадник, а також колишні посадники, тисяцький, соцькі, кончанские, уличанские старости.

Новгород ділився на п'ять кінців (Псков - на шість). У кожному кінці, на кожній вулиці скликалося своє віче, обиралися відповідно кончанские і уличанские старости. Передмістя також користувалися певним самоврядуванням.

Новгород був приєднаний до Московської держави в 1478 році в результаті військової операції, в кінці XV століття втратив незалежність Хлинов, а Псков увійшов до складу Московської держави в 1510 році.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Форми народовладдя в Стародавній Русі. Вічевому лад "
 1. 2.« Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань походження правлячої
 2. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Форми політичної влади, харак -тер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань походження правлячої
 3. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  форми і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським ханствами і розорення підмосковних земель кримськими татарами, вражаючі досягнення в галузі культури і виснажливу Ливонську війну, яка розпочалася для Росії переможно, але закінчилася дуже невдало. Суперечливою особистістю був і сам государ. Це і безсумнівно високоосвічена людина, «книжник», розумний політик і в той
 4. 13. Державний лад Київської Русі.
  Форми державно-владного органу як феодальні (князівські за участю деяких бояр і православних священиків) з'їзди (снеми). Особливо відомий організований кн. Володимиром Мономахом Любецький снем 1097. Снеми вирішували найважливіші питання: про військові походи, про принципи взаємин князів один з одним, про законодавство. Статус снемов був настільки ж невизначеним, як і у
 5. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  форми її здійснення. Перехід від присвоює до виробляє економіці («неолітична революція») як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку. Типові та унікальні форми виникнення держави. Держава
 6. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  форми держави, остільки для визначення цієї залежності цілком доречним є поняття саме функції. І це поняття особливо широко було використано для визначення діяльності соціалістичної держави - його ролі як головного знаряддя побудови соціалізму, придушення експлуататорських класів, організації народного господарства, підтримки національно-визвольних рухів і т.п.
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма
 8. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    форми протягом тисячоліть, забезпечувався у різних народів різними соціальними механізмами, стає теоретично і практично важливим виділити саме основне ядро такого соціального інституту, як право. Знаючи сутність права, можна завжди в практичній діяльності визначати ті чи інші регуля-тивні системи як правові та забезпечувати їх відповідними властивостями і, навпаки, не
 9. ЛІТЕРАТУРА
    форми. - М., 1983. Мелетинський Є.М. Введення в історичну поетику епосу і роману. - М., 1986. Мелік-Гайказова М.М. Французькі хроністи XIV в. як історики свого часу. - М., 1970. Михайлов А.Д. Старофранцузька міська повість. - М., 1986. Наумов Е.П. Панівний клас і державна влада в Сербії XIII-XIV ст. - М., 1975. ІЗ. Озолин A.M. З історії гуситського революційного
 10. 1.2. Форма правління і система органів державного управління.
    давньоруськими містами-державами являло собою, по суті, синтез 3 форм правління: монархії, аристократії і демократії. Але і питання державної влади також не залишився без наукової полеміки. Так, ще В.І. Сергійович зазначав у своїх "Лекціях і дослідженнях з давньої історії російського права", що в утворенні владних структур на Русі брали участь тільки "два елементи, а саме,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua