Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Характеристика дітей та сімей групи ризику і робота з ними

В основі охоронно-захисної превенції поряд з охороною правнесовершеннолетніх стоїть завдання надання комплексних заходів соціально-правової, медико-психолого-педагогічної допомоги і підтримки дітям та сім'ям групи ризику, здійснюваних державою на міжвідомчому рівні. До групи ризику належать діти і підлітки, у яких в силу несприятливих психофізіологічних особливостей або в силу несприятливих умов виховання утруднений процес нормальної соціалізації та соціальної адаптації і які в зв'язку з цим потребують додаткових програм допомоги, підтримки, корекції та реабілітації. Це:

- діти, які залишилися без піклування батьків, діти-сироти, діти - соціальні сироти, бездоглядні та безпритульні діти;

- дезадаптовані діти і підлітки;

- діти і підлітки з адитивним поведінкою, що характеризується наркотичною залежністю від алкоголю, наркотиків, токсичних речовин. Саме для дітей групи ризику найбільш вірогідний процес подальшої криміналізації та різні форми девіантності.

До сім'ям групи ризику відносяться так звані функціонально неспроможні сім'ї, які в силу різних несприятливих соціально-економічних, соціально-демографічних, психолого-педагогічних та інших факторів не можуть створити належні умови для виховання дітей і які також потребують соціальної підтримки та допомоги для більш успішного виконання своїх репродуктивних функцій по утриманню та вихованню дітей.

Очевидно, що профілактика правопорушень і поведінки неповнолітніх, передбачає насамперед своєчасне виявлення і надання адекватної допомоги сім'ям та дітям групи ризику, які в даному випадку і виступають основними об'єктами профілактики. Водночас ефективність профілактичних заходів залежить від того, наскільки адекватні ці заходи тим проблемам, які відчувають сім'ї та діти групи ризику. У свою чергу різні соціальні установи, що мають різну підвідомчу підпорядкованість, повинні працювати передусім зі своїм контингентом.

Найбільш вразливою групою, що займає значне місце в структурі злочинності неповнолітніх, є діти, які залишилися без піклування батьків. Причому характерною особливістю є те, що 95% з них - це так звані соціальні сироти, сироти при живих батьках, частково або повністю втратили зв'язок з родиною та батьками, які в результаті своєї деградації не виконують своїх батьківських обов'язків.

Мережа державних установ для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, представлена в різних відомствах. Так, у Міністерстві охорони здоров'я - це 250 будинків дитини, де утримуються діти від 0 до 3 років, яких матері залишили в пологовому будинку або вони були підкинуті. В системі Міністерства праці і соціального розвитку створені соціальні притулки та центри соціально-педагогічної реабілітації. Соціальні притулки виконують функції екстреної допомоги безпритульним дітям і підліткам, які залишилися без піклування батьків. Це можуть бути загубилися або кинуті батьками, або втекли з дому діти. Соціально-реабілітаційні центри призначені для деви-антних підлітків, умови сімейного виховання яких також характеризуються серйозним соціальним неблагополуччям. Вони займаються роботою з сім'єю, а іноді й тимчасової ізоляцією підлітка від сім'ї. Принциповою новизною характеризуються центри допомоги дітям, які залишилися без піклування батьків. Тут про переводять підбір і відбір батьків-усиновителів та оформлення дітей, які залишилися без батьків, на виховання в ці сім'ї.

Основним недоліком виховання в державних установах є казенні умови, що утрудняють соціальну адаптацію дітей, особливо у сфері соціально-побутових відносин. Тому дитячі будинки стали перетворюватися в Будинку дитинства, де умови максимально наближені до сімейних: діти живуть у невеликих різновікових сім'ях-групах, отримують можливість брати участь в обслуговуючому працю, самостійно здобувати особисті речі і предмети інтер'єру, піклуватися про молодших.

Поряд з державними формами утримання та виховання дітей, які залишилися без піклування батьків, існують різні форми передачі дітей на виховання в сім'ї, де створюються більш сприятливі умови для розвитку та виховання дітей. Виправдовує себе передача дітей на усиновлення або під опіку (піклування), це дозволяє дитині знайти сім'ю і зрівнює його права відносно батьків з усіма іншими дітьми. Збереження таємниці усиновлення в ряді випадків дозволяє захистити дитину від психотравмуючих життєвих проблем, забезпечити найбільш оптимальні сімейні умови виховання і розвитку особистості дитини. Правові взаємовідносини усиновлених і усиновителів зберігаються протягом усього життя. Усиновителі повністю приймають обов'язки з виховання, утримання та захисту прав і законних інтересів усиновлених дітей.

Найбільш поширеною формою влаштування дітей залишається опіка (піклування), під яку йде більше половини дітей, які залишилися без піклування батьків. Опікун (піклувальник) здійснює опіку (піклування) над дітьми до досягнення підопічним 18-річного віку. Опікун (піклувальник) отримує на виховання дитини необхідні кошти у вигляді пенсій, допомог, аліментів, передбачених чинним законодавством. Проживання в сім'ї опікуна дозволяє дитині придбати неоціненний досвід сімейних відносин, адаптуватися в навколишньому соціумі, зберегти майно, що залишилося йому від батьків. Опікунами (піклувальниками) у більшості випадків стають родичі дітей. За виконанні підопічному дитині 14 років опікун стає піклувальником і надає дитині можливість проживати окремо, але продовжує здійснювати захист його прав і законних інтересів, контроль за його життям і здоров'ям.

Особливою формою виховання дітей в умовах сім'ї є створюваний інститут прийомних сімей, який включає елементи державної установи (виплату заробітної плати прийомним батькам, забезпечення харчуванням і м'яким інвентарем за рахунок муніципальних коштів тощо) і одночасно дозволяє здійснювати виховання дітей в умовах сім'ї. Кількість дітей, що перебувають на вихованні в таких сім'ях, становить 2,4 тис.

А порівняно недавно (з 1996 р.) в Росії з'явилася нова організація, яка бере на виховання осиротілих дітей, - Дитячі села- SOS. Це недержавні дитячі будинки з сімейним типом виховання. Будівництвом і змістом Дитячих сіл у всьому світі займається міжнародна благодійна організація SOS-Кіндердорф Інтернаціональ, її кошти складаються з добровільних пожертвувань мільйонів небайдужих людей. У Росії працюють вже чотири Дитячі села-SOS - в підмосковному Томіліно, в Лаврово (під Орлом), в Пушкіні (Царському Селі) і в Кандалакше.

У кожній російській Дитячому селі 11-12 сімейних будинків, в яких живуть 7-8 різновікових рідних і названих братів і сестер разом з мамою-вихователькою. У Дитячі села-SOS направляють насамперед осиротілих хлопців з багатодітних сімей (для них складно знайти патронатну сім'ю, а державна система передбачає проживання в одному дитячому будинку дітей однієї вікової групи); відмовних дітей, які не змогли прижитися в патронатних сім'ях; хлопців з невизначеним статусом (вони не можуть бути усиновлені, так як їх батьки живі, не позбавлені батьківських прав, але їх місцезнаходження в даний момент невідомо). Є і ще одна категорія дітей, для яких кращою формою виховання є саме материнський дитячий будинок, - це діти, які зазнали насилля. Мета виховної роботи в Дитячих селах - людська та соціальна інтеграція сиріт, а також протидія тому, щоб діти соціальних сиріт теж ставали соціальними сиротами. Дані міжнародних досліджень свідчать: 96% дітей колишніх вихованців Дитячих сіл живуть разом з батьками.

Виявляти і влаштовувати дітей, які залишилися без піклування батьків, відстоювати законні інтереси неповнолітніх, координувати дії всіх служб з питань виявлення таких дітей зобов'язані органи опіки та піклування. Важливу роль у виявленні безпритульних дітей, дітей, покинутих батьками, дітей, життя яких в силу жорстокого поводження батьків загрожує небезпека, грають правоохоронні органи, і насамперед дільничні і співробітники відділів профілактики правопорушень неповнолітніх (ОПП). У табл. 14.1 представлена система взаємодії різних органів та установ при влаштуванні дітей, які залишилися з різних причин без піклування батьків. Тут представлені центри тимчасового перебування в системі МВС, які законодавчо зобов'язані займатися лише неповнолітніми правопорушниками, але вони надають допомогу іншим державним органам у роботі з безпритульними, підібраними на вулицях і вокзалах.

Табліца14.1

Система взаємодії різних органів та установ при влаштуванні дітей, які залишилися без піклування батьків

У числі суб'єктів профілактичної роботи найбільш широко представлені дезадаптовані діти і підлітки - їх поведінка неадекватно нормам і вимогам найближчого оточення, яке виконує функцію інститутів соціалізації (сім'я, школа). В умовах шкільного, сімейного та суспільного виховання ті чи інші форми дитячо-підліткової дезадаптації сприймаються педагогами та батьками як трудновоспитуемость.

Залежно від природи і характеру дезадаптації можна виділити патогенну, психосоціальну і соціальну дезадаптацію (рис. 14.1), яка, в свою чергу, вимагає різних діагностично-корекційних програм. У чистому вигляді той чи інший основний вид дезадаптації зустрічається нечасто, зазвичай у різному поєднанні як: патогенна і соціальна дезадаптація; психосоціальна та соціальна; патогенна, психосоціальна та соціальна; патогенна і психосоціальна.

Рис. 14.1. Основні види дезадаптації неповнолітніх

Умовні позначення: 1 - соціальна; 2 - патогенна; 3 - психосоціальна

Патогенна дезадаптація викликана відхиленнями, патологіями психічного розвитку та нервово-психічними захворюваннями, в основі яких лежать функціонально-органічні ураження нервової системи. Тобто в одному випадку патогенна дезадаптація може виражатися в різних за своєю ступеня і глибині нервово-психічних захворюваннях, в іншому - в різного ступеня вираженості олігофренії, відставанні в розумовому розвитку. Перші потребують стаціонарного лікування із застосуванням психолого-педагогічних реабілітаційних програм, а другі - в заходи медико-психолого-педагогічного оздоровчого характеру в умовах навчально-виховних установ (дитячі садки, школи, дитячі будинки і т.д.). Все більш гостро постає питання про розвиток так званої лікувальної педагогіки, що використовує корекційно-розвиваючі дидактичні програми і такі форми, як игротерапия. При застосуванні їх олігофрени в змозі освоювати певні соціальні норми поведінки, отримувати нескладні професії, бути корисними членами суспільства. Найбільш успішне навчання та соціальна адаптація дітей-олігофренів здійснюється в спеціальних допоміжних школах.

Психосоціальна дезадаптація викликана статевовіковими та індивідуально-психологічними особливостями неповнолітніх, які обумовлюють їх певну нестандартність, важко-воспитуемость, що вимагає індивідуального підходу і в окремих випадках спеціальних психосоціальних і психолого-педагогічних корекційних програм. Ускладнювати їх соціальну адаптацію можуть різні акцентуації характеру, неадекватна самооцінка, порушення емоційно-вольової та комунікативної сфери, неусвідомлювані регулятори поведінки, витіснення в підсвідомість комплекси, фіксовані установки, фобії, тривожність, агресивність. Поряд з індивідуальним педагогічним підходом, застосовуваним до них у сім'ї та школі, вельми ефективні адекватні психокорекційні техніки і психосоціальні технології.

Соціальна дезадаптація проявляється у порушенні норм моралі і права, в асоціальній поведінці і деформації системи внутрішньої регуляції, референтних і ціннісних орієнтації, соціальних установок. Залежно від ступеня і глибини деформації процесу соціалізації можна виділити дві стадії соціальної дезадаптації.

Стадія шкільної дезадаптації представлена педагогічно запущеними учнями, для яких характерне хронічне відставання по ряду предметів шкільної програми, опір педагогічним впливам, зухвалість з учителем, різні асоціальні прояви (лихослів'я, куріння, хуліганські проступки, пропуски уроків) . Разом з тим значна частина педагогічно запущених підлітків прагне до отримання професії, економічної самостійності, вони готові трудитися. Корекційна робота з ними може вестися в рамках навчально-виховних закладів, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, соціальних установ для молоді та підлітків, молодіжних бірж праці, клубів за інтересами, центрів екстремальної соціально-психологічної допомоги. У системі народної освіти є досвід створення центрів соціально-педагогічної реабілітації для важковиховуваних підлітків, які створюються на базі вечірньо-змінних шкіл і навчально-виробничих комплексів - вони добре зарекомендували себе.

Більш глибоку стадію соціальної дезадаптації представляють соціально запущені підлітки. Соціальна занедбаність характеризується глибоким відчуженням підлітків від сім'ї і школи, як основних інститутів соціалізації; їх формування йде в основному під впливом асоціальних і криміногенних груп, для них характерна глибока деформація ціннісно-нормативної сфери, асоціальна поведінка і протиправні дії (бродяжництво, наркоманія, пияцтво, вимагання).

 Вони, як правило, професійно не орієнтовані, негативно ставляться до праці і схильні до паразитичного існування. В умовах навчально-виховних закладів важко домогтися успіху в роботі з такими підлітками. Доречна постановка їх на облік в інспекції у справах неповнолітніх і приміщення в спеціальні закриті навчально-виховні установи, що виконують функції соціальної реабілітації. 

 Залежно від виду дезадаптації підлітків застосовуються різні профілактичні заходи в рамках різних міжвідомчих установ. Очевидно, що всі учасники виховно-профілактичного процесу - вчителі, психологи, співробітники ОВС і комісій у справах неповнолітніх повинні добре представляти їх психологічні та педагогічні слабкості і систему соціальних установ, здатних надати їм адекватну допомогу (табл. 14.2). 

 Особливу заклопотаність в даний час викликають діти і підлітки з адитивним, і насамперед наркозалежним, поведінкою. І якщо профілактика адитивного поведінки - це перш за все справа установ соціального обслуговування дітей та молоді, то лікування та реабілітація наркоманів повинна здійснюватися в системі МОЗ, де, на жаль, поки немає необхідної і достатньої бази, щоб впоратися з цією різко загострилася проблемою. 

 При цьому крім первинної реабілітації, що проводиться на наркологічні диспансерами, вкрай важлива і вторинна реабілітація, здійснювана психотерапевтичними та соціально-педагогічними програмами як для наркозалежних дітей і підлітків, так і їх найближчого оточення, і в першу чергу батьків. Як показує досвід, особливо ефективно протікають реабілітаційні програми, коли наркозалежні відриваються від свого звичного вулично-дворового оточення і включаються в інше середовище з іншою системою цінностей і відносин. 

 Вище зазначалося, що сім'ї групи ризику так само, як і діти групи ризику, є основними об'єктами профілактичного впливу. Без підтримки та допомоги сім'ї, яка не справляється з завданнями виховання, проблема дитячо-підліткових девіацій не наважується. До факторів соціального ризику, що негативно позначається на репродуктивних функціях сім'ї, можна віднести наступні: 

 Профілактична та корекційна робота з різними типами дитячо-підліткової дезадаптації 

 Таблиця 14.2 

 - соціально-економічні: низький матеріальний рівень життя сім'ї, нерегулярні доходи, погані житлові умови; парадоксом часу є те, що та надвисокі доходи «нових росіян» також є фактором ризику у вихованні дітей; 

 - медико-соціальні: екологічно несприятливі умови, інвалідність, хронічні захворювання батьків, інших членів сім'ї, шкідливі умови роботи батьків, і особливо матері, зневага санітарно-гігієнічними нормами; 

 - соціально-демографічні: неповна або багатодітна сім'я, сім'ї з неповнолітніми або старими батьками, сім'ї з повторним шлюбом і зведеними дітьми; 

 - соціально-психологічні та психолого-педагогічні: сім'ї з деструктивними емоційно-конфліктними відносинами подружжя, батьків і дітей, педагогічної неспроможністю батьків та їх низьким загальноосвітнім рівнем, деформованими ціннісними орієнтаціями; 

 - кримінальні: алкоголізм, наркоманія, аморальний і паразитичний спосіб життя, сімейні дебоші, прояв жорстокості і садизму, наявність судимих членів сім'ї, які поділяють норми і традиції злочинної субкультури. 

 Наявність того чи іншого чинника соціального ризику в сім'ї не означає обов'язкового виникнення соціальних відхилень у поведінці дітей, воно лише вказує на великий ступінь ймовірності їх. Ймовірність зростає в міру збільшення числа факторів соціального ризику; особливо впливовий низький прожитковий рівень у поєднанні з низьким загальнокультурним і загальноосвітнім рівнем батьків. Але у родини, що має скромні доходи, але досить високий рівень духовної культури, значно більше шансів виховати нормальну дитину, ніж в сім'ї з високим життєвим рівнем, але низькою духовною культурою і несприятливим морально-психологічним кліматом. Гострі проблеми в багатодітних та неповних сім'ях (нині в Росії близько 30% дітей народжується при незареєстрованому шлюбі, і частка таких дітей постійно зростає). Серед сімей, які не справляються з вихованням дітей, - до 60% конфліктні, нестабільні сім'ї, що характеризуються несприятливими соціально-психологічними факторами (щорічно близько 600 тис. сімей розлучається, при цьому в разрушившихся сім'ях залишається понад 400 тис. дітей). 

 Назріла необхідність введення адресної помоши різним сім'ям: соціальної, матеріальної, психологічної, педагогічної, переважно за зверненням (допомога запитується добровільно). Таку допомогу покликані надавати центри психологічної, соціально-психологічної та психолого-педагогічної допомоги, «телефони довіри». У функції правоохоронних органів насамперед входить робота з сім'ями, в яких представлені кримінальні фактори ризику, де життя дітей часом загрожує небезпека, де допускається жорстоке поводження з дітьми, жінками, фізичне, психологічне, сексуальне насильство, зневажливе ставлення до здоров'я і життя дітей. В даний час на обліку в органах внутрішніх справ перебуває близько 200 тис. батьків та осіб, які їх замінюють, які не виконують обов'язки з виховання дітей. У даному випадку робота з такими сім'ями повинна будуватися не тільки за принципом обращаемости, але і за принципом виявлення. 

 Соціальний патронат родини, що допускає насильство, жорстокість і зневажливе ставлення до здоров'я і життя дітей, необхідно вести з дитячого віку дитини. Очевидно, найбільш зручно ці функції виконувати через медико-соціальний патронаж, який при додатковій підготовці та оплаті можуть вести медсестри та лікарі-педіатри. Соціально-педагогічний патронат несприятливих сімей вменен також у функції соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ. У разі виявлення сім'ї з кримінальними факторами необхідний у подальшому соціально-правової патронат, що проводиться правоохоронними органами. Якщо соціально-правової патронат виявляється безрезультатним, необхідно через органи опіки передати дитину на виховання у прийомні сім'ї або в державні виховні установи. Законом також передбачено притягнення до кримінальної відповідальності батьків, що допускають крайні форми насильства. Це, в свою чергу, також здійснюється правоохоронними органами. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Характеристика дітей та сімей групи ризику і робота з ними"
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    характеристику дітей та сімей групи ризику і розкажіть про роботу з ними. 14. Які можливості правоохоронних органів у попередженні відхиляється і правопорушень неповнолітніх? Бібліографічний список Алексєєв О.І. Педагогічні основи попередження злочинів органами внутрішніх справ. - М., 1984. Анісімков В.М. Кримінальна субкультура. - Уфа, 1998.
 2. Поняття вікової неосудності.
    характеристику. Для зазначеного віку характерна: а) сформованість здатності до вольового контролю; можливість усвідомлювати і оцінювати мотив і мета передбачуваних дій, простежуючи можливі варіанти в їх співвідношенні з цінностями і нормами суспільства (що аж ніяк не означає "перемогу" варіанту, заснованого на них), б) розвиненість самосвідомості, використовуваного і в якості складової частини
 3. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
    характеристиками займають особливе і самостійне місце в загальному процесі розвитку людства. Перехід до виробляє економіці забезпечив зростання людства («демографічний вибух»), необхідний для існування і розквіту цивілізації. Розрахунки показують, що мисливцеві, збройного луком і стрілами, щоб прогодуватися, потрібно близько 20 км2 території. Цією площі вистачило б для того, щоб
 4. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
    характеристикам цих способів господарювання, до всього комплексу матеріальних, соціальних і духовних відносин, що існували в них. І в цьому зв'язку треба відзначити, що соціальні норми присвоює економіки мали свій особливий зміст, форми вираження, способи реалізації та захисту, становили досить складну регулятивну систему. У структурі цієї регулятивної системи або системи соціальних
 5. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
    характеристикою системи є її протиставлення оточенню, або середовищі. Середа - це все те, що не входить в систему. Середа являє собою сукупність всіх систем, крім досліджуваної, виділеної, що цікавить нас зараз частині реального навколишнього світу. Тому можна сказати, що система - це кінцеве безліч об'єктів, якимось чином виділене з середовища за допомогою
 6. § 1. Громадсько-політичне життя
    характеристику особистих якостей шести лідерів партії (Н.І. Бухаріна, Г. Б. Зінов'єва, Л. Б. Каменєва, Г. Л. П'ятакова, І. В. Сталіна, Л. Д. Троцького), серед яких не бачив нікого, хто міг би замінити його на посту керівника держави і партії. Ленін вважав, що на перші ролі слід висувати діячів, здатних приймати компетентні рішення, згуртовуючи для їх вироблення талановитих
 7. 1.1.3. Сучасні концепції зайнятості. Економічні реформи і современноесостояніе зайнятості в Росії
    характеристиці поведінки індивідів у сфері зайнятості знайшли своє втілення в численних соціально-економічних дослідженнях, як економістів, так і соціологів. В даний час проблеми зайнятості та безробіття узагальнюються і теоретично розробляються головним чином в рамках двох соціологічних дисциплін: соціології праці та економічної соціології. Соціологія праці - частина загальної
 8. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
    характеристику отриманих результатів. У побудові індивідуального освітнього маршруту велику роль відіграють організаційні форми процесу навчання. Досвід шкіл - партнерів кафедри педагогіки РГПУ ім. А. І. Герцена показує, що на даному етапі розвитку вітчизняної школи саме від цих форм багато в чому залежить успіх діяльності кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому.
 9. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
    дітей, а саме організаційно-правової допомоги дітям з неблагополучних сімей у вирішенні численних проблем їхнього життя - навчання, житлових питань, отримання паспорта, незаконного позбавлення житла, позбавлення батьківських прав, застосування до них протизаконних дій при затриманні. Потім функції цієї приймальні розширилися, і студенти стали займатися питаннями захисту прав дорослих громадян і навіть
 10. Засоби і методи кримінальної Антипедагогіка
    характеристики їх залишаються поки маловивченими юридичної педагогікою. Але вже знання самого факту існування такої системи принципово важливо, бо стає ясно, що причини злочинної поведінки членів кримінальних угруповань криються не тільки у витратах передувала педагогічної роботи з ними в сім'ї, школі, на виробництві, а й у результативності роботи спеціально
 11. Драма «розселянення»
    характеристиці «року великого перелому» (Н.Н. Чорноморський, С.П. Трапезников, П.Н. Шаров та ін.) Особливе місце в історіографії 50-х рр.. зайняла монографія М.А. Краєва «Перемога колгоспного ладу в СРСР» (1954), що з'явилася найбільш повним описом аграрної історії перших 20 років Радянської влади, але теоретичні положення її не виходили за рамки «Короткого курсу». У другій половині 50-х-70-і рр..
 12. § 2. Види злочинів
    характеристиці видів злочину внести певні корективи в уявлення про категорії злочинів. Одна з таких коректив полягає в тому, що в основі виділення зазначених у КК РФ категорій лежить не громадська небезпека скоєного, а особливість його правових наслідків-передбаченого покарання. Інша уточнення стосується найменування категорій: перша категорія - злочини, за
 13. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій,
 14. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і інструмент держави, як основа здійснення класового панування в державних формах. Наприклад, в 30-ті роки
 15. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
    характеристики, свої специфічні ознаки. Генетично норма права з'являється, як зазначалося, в результаті «неополітіческой революції» для регулювання суспільних відносин, пов'язаних із становленням виконує економіки, розвитком міст-держав та інших видів державності, нових форм сімейно-шлюбних відносин, духовного і соціального життя ранньокласових суспільств і т. п. І по
 16. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    характеристиці поведінки, виробляючи критерії, які дозволили б оцінити конкретну поведінку. Адже саме поведінка виступає підсумком, результатом реалізації права, і тільки ці оцінки можуть відповісти на питання - чи відповідає поведінка правовим вимогам або, навпаки, відхиляється від цих вимог, чи правомірно воно, протиправно. І, звичайно, завжди треба відповідати на питання: а що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua