Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Плигин А. А .. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ХІД І ЗМІСТ УРОКУ Перший етап уроку

Спільне цілепокладання і мотивація у формі дискусії про важливість даної теми уроку.

Запитання, які висуваються і обговорюються учнями спільно з учителем: -

Навіщо вирішуються завдання? -

Чому важливо вирішувати завдання? -

Що цінного у вирішенні завдань? -

Які складнощі учні випробовували раніше при вирішенні завдань? -

Які критерії ефективності вирішення завдань? -

Які цілі кожен може поставити на даному уроці в порівнянні зі своїм колишнім досвідом? -

Чому необхідно навчитися? -

Де і навіщо знадобляться ці знання?

Відповіді учнів з приводу критеріїв: швидкість рішення за часом, по запису, за кількістю етапів вирішення, по правильності результату.

Другий етап уроку

Учні приступають до вирішення завдань звичним способом. Потім відбувається груповий аналіз рівня прояву критеріїв ефективності у учнів. Після рішення задачі учні відповідають на питання анкети, складеної за моделлю Т.О.Т.Е.

Третій етап уроку

Виявлення більш ефективних стратегій вирішення завдань. За допомогою питань анкети та отриманих відповідей, в групах записуються мікростратегій вирішення завдань різної складності.

Запитання до учня для самоаналізу: 1.

Що я роблю, коли читаю текст завдання? A.

Подумки уявляю картинки, пов'язані з умовою завдання.

Б. Промовляю пошепки або про себе умову задачі. B.

Вживався в образ / подія / сюжет дії завдання, тобто уявляю себе учасником подій, які могли б відбуватися в житті.

Г. Уявляю коротке позначення величин.

Д. Роблю щось ще.

Усвідомте і запишіть свої дії. 2.

Що я роблю, коли записую умову задачі? A.

Відразу записую коротке позначення всіх величин та їх значення.

Б. Перечитую ще раз умова, чую знайому назву величини і пишу відповідне цьому назвою позначення. B.

Відчуваю, що розумію умова, але не знаю, як записати позначення.

Г. Роблю щось ще.

Запиши, як ти це робиш. 3.

Що я роблю, переводячи едініциі вимірювання?

А.

Зберігаю наявні величини (забуваю переводити одиниці виміру в систему СІ).

Б. Бачу невідповідність одиниць виміру в умові завдання, згадую у візуальних образах правильне написання і розраховую. В. Чую всередині себе кг, м, с і т. д. і співвідношу з сказаним в умові завдання.

Г. Відчуваю, що дані одиниці вимірювання потрібно перекласти.

Д. Можливо, у тебе відбувається це яким-небудь іншим способом, якщо так, то усвідом яким.

Запиши, як ти це робиш. 4.

Коли я приступаю до вирішення завдання, то: A.

Уявляю всі формули, в яких зустрічаються символи змінних, ідентичні тим, які потрібно знайти в умові.

Б. Промовляю про себе визначення шуканої величини. B.

Навмання підставляю значення різних величин і вподобаний відповідь записую.

Г. Роблю щось ще.

Запиши, як ти це робиш. 5.

Коли я отримую результат, то: A.

Якщо відповідь сподобався, то записую його.

Б. Перевіряю одиниці виміру і, якщо вони збігаються з одиницями виміру шуканої величини, записую відповідь. B.

Звіряю достовірність результату з відповідями.

Г. Перевіряю достовірність результату з дійсністю.

Запиши, як ти це робиш.

Четвертий етап уроку

Все стратегії узагальнюються і записуються на дошці. Кожен записаний алгоритм аналізується, обговорюються всі його позитивні аспекти. Наприклад: 1В-2Б-ЗА-4А-5А веде найчастіше до невірного результату, а 1Г-2А-ЗБ-4А-5В - до правильного рішення простих завдань і завдань середньої складності. На цьому етапі учні самостійно порівнюють свої стратегії з отриманими в ході обговорення узагальненнями, можуть сконструювати найбільш ефективну стратегію для себе особисто, зробити необхідні додавання в свою стратегію, розширивши її.

Домашнє завдання

Учневі пропонуються на вибір завдання різної складності і можливість використовувати сконструйовану стратегію вирішення задачі або одну із записаних при узагальненні на дошці.

Приклад стратегії, виявленої при вирішенні завдань і визнаною ефективною на даному уроці -

Уважно прочитую умова, при цьому звертаючи увагу на образи і відчуття: уявляю життєву ситуацію, « стаю дійовою особою »(кінестетика).

-

Записую, що дано (Вш ^ Ке / Ве). -

Аналізую рівень складності (Ад / К +). -

Простий рівень. Якщо завдання проста, то, найчастіше не записуючи формулу, підставляю значення і пишу відповідь (Вп / Вк ^ Ке / Ве). Критерії: коли впевнений в застосовуваної формулою (Ад / К +); коли перевірені одиниці виміру; коли одиниці виміру, підставлені в формулу, збігаються з одиницями виміру шуканої величини. -

Середній рівень складності: згадую формули (Вп). ?

Якщо є необхідність, дивлюся в ментальну карту теми, конспект в зошиті або підручник (Вед). Спочатку виникають внутрішні припущення (Вк ^ Пекло), які я швидко записую. ?

Потім виробляю обчислення і отриманий результат порівнюватися з дійсністю (В од ^ Пекло). Заглядаю в відповіді (якщо вони є), пишу правильну відповідь, записуючи формулу, по якій вирішував. ?

Якщо правильність відповіді не викликає сумніву (Ад / К + або Вп / К +), переходжу до наступної задачі. -

Складний рівень: якщо всі відомі формули не дозволяють швидко вирішити завдання (Вп ^ Ад/К-). ?

Починаю представляти умову задачі (Вп ^ Вк), малюю малюнок, схему. Намагаюся висловити одне через інше. ?

Добиваюся, щоб вдалося скласти формулу або пропорцію, яка підходить для вирішення (Вп ^ Вк ^ Пекло). ?

Якщо подобається те, що виходить (К +), записую відповідь, а якщо ні (К-) - ще раз перечитую умова (ВДЕ). Вирішую заново. ?

Якщо отримана відповідь не переконливий знову, то раджуся з сусідом по парті чи з учителем (Аді). При згоді і повторній перевірці пишу відповідь, при незгоді - перечитую умова.

Короткі пояснення вчителя.

Даний вид роботи дозволяє багатьом учням відповісти на питання: «ЯК вирішуються завдання?», А також стати дослідниками свого особистісного досвіду, що дозволяє підвищити їх ефективність у навчанні та розширити їх стратегії і здібності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ХІД І ЗМІСТ УРОКУ Перший етап уроку "
 1. Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003

 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  уроку як основної форми організації навчання в сучасній школі? Сформулюйте основні вимоги до нього. 2. Визначте, що лежить в основі типології сучасних уроків? Якими можуть бути типи та види уроків, якщо поділити їх по основної дидактичної мети? 3. Опишіть основні типи уроків, інші форми навчання л їх структуру? 4. Охарактеризуйте постійну дидактичну структуру
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  ходимо дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розробляється дидактичного матеріалу. Відповідно з ескізом розробіть дидактичний матеріал, застосовуючи обрану ІТ. Складіть конспект уроку з використанням розробленого дидактичного матеріалу та обліком ергономічних норм. Розробити навчальну програму і конспект уроку з обраної теми з її
 4. Підготовка уроку
  ходимо пройти канонічний шлях розрахунку навчального заняття. У його основі - алгоритм підготовки уроку, послідовне виконання кроків якого гарантує облік всіх важливих факторів і обставин, від них залежить ефективність майбутнього заняття. Реалізація алгоритму починається з діагностування конкретних умов. Діагностика (про неї вже говорилося в зв'язку з проектуванням
 5. § 3. Сучасні вимоги до уроку
  хідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності; - формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати обсяг знань; - ретельна діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку. Кожен урок спрямовується на досягнення триєдиної мети: навчити, виховати, розвинути. З урахуванням цього, загальні вимоги до
 6. Типи і структури уроків
  ходимо класифікувати. За якими ж загальними ознаками групувати навчальні заняття, якщо на кожному з них ставляться свої цілі і завдання, вивчається неоднаковий матеріал, застосовуються різноманітні технології та методики? Залежно від того, які сторони уроків беруться за основу, виділяються різні їх типи. Одна з перших класифікацій уроків належить І.М. Казанцеву, який запропонував
 7. ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА нестандартні уроки
  ходимость їх застосування; - знати логіку діяльності вчителя в процесі підготовки нестандартного уроку; - вміти розкривати прояви співробітництва та співтворчості вчителя і учнів в процесі підготовки і проведення нестандартного уроку. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ I. Завдання для обов'язкового виконання 1. Розгляньте причини
 8. 12.1. Урок як цілісна система
  ходить засвоєння учнями знань, умінь і навичок, розвиток їх здібностей, досвіду діяльності, спілкування і відносин, а також вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. Тим самим урок, з одного боку, виступає як форма руху навчання в цілому, з іншого, - як форма організації навчання, зумовлюється основними вимогами до організаційної побудови уроку вчителем,
 9. § 6. Умови складання проблемних завдань
  ходити зі структурних етапів цього
 10. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  уроку, наводиться характеристика різних типів уроків. Дано основні вимоги до читання лекцій, класифікуються види лекцій. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядається розвиток організаційних форм навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної
 11. Типи і структури уроків
  ходимо класифікувати. За якими ж загальними ознаками групувати навчальні заняття, якщо на кожному з них ставляться свої цілі і завдання, вивчається неоднаковий матеріал, застосовуються різноманітні технології і методики? Проблема ця дуже складна і не цілком сьогодні дозволена ні у світовій, ні у вітчизняній внаслідок чого існують різні підходи до класифікації уроків. В
 12. Нестандартні уроки
  ходятся: одні бачать в них прогрес педагогічної думки, правильний крок у напрямку демократизації школи, а інші, навпаки, вважають такі уроки небезпечним порушенням педагогічних принципів, вимушеним відступом педагогів під натиском обледащіли учнів, які не бажають і не вміють серйозно трудитися. Аналіз педагогічної літератури дозволив виділити декілька десятків типів
 13. ЗАНЯТТЯ № 9 ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ
  ходки вчителів у вдосконаленні форм навчальної роботи; - уявіть свої оригінальні форми організації навчальних занять в школі. II. Завдання з вибором для поглибленого вивчення теми 1. Напишіть анотацію на книгу під ред. Н.Е. Щурковой «Культура сучасного уроку» (М., 1997). 2. Підготуйте повідомлення «Проблема гуманізації уроку» (по книзі А.П.
 14. ЗАНЯТТЯ № 10 ТЕМА: ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ, ЇХ СТРУКТУРА
  ходимость використання в шкільній практиці уроків різних типів; - розуміти і вміти представляти структуру різних типів уроків; - вміти обгрунтовувати широке поширення комбінованого уроку, показувати шляхи його вдосконалення; - знати основні вимоги до сучасного уроку, вміти прогнозувати наслідки обліку та недооцінки цих вимог для вирішення
 15. § 2. Урок як основна форма організації навчання. Типологія і структура уроків
  ходом вивчення навчального матеріалу і вдосконалення знань, умінь і навичок; - урок узагальнення та систематизації вивченого - сутність цих уроків полягає в активному відтворенні вивченого матеріалу з окремих розділів навчальної програми та в організації вправ з метою приведення знань у систему, осмислення їхньої логіки, що сприяє більш міцному оволодіння ними і
 16. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
  хідних навчально-методичних матеріалів для викладача і учнів розробку опорних конспектів, різних наочних посібників та інших дидактичних матеріалів; оволодіння методикою застосування технічних засобів на уроках. При безпосередній підготовці викладача до уроку: вивчаються навчально-методичні матеріали по темі уроку (методичні розробки та ін.); детально вивчається
© 2014-2022  ibib.ltd.ua