Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
А.І. Есюков, Н.В. Честнейшін, Д.А. Честнейшіна. Соціальна філософія російського консерватизму: навчальний посібник. Поморський держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова. - Архангельськ: Поморський університет. - 276 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Ідея «духу Законів» Ш.Л. Монтеск'є

різні формулювання ПРИРОДНОГО ЗАКОНУ

1. «Фундаментальні» - про природу влади. 2. «Нефундаментальние» - про принцип правління. До них відносяться закони, що стосуються освіти, керуючі власністю громадян і держави, порядком наслідування, що регулюють торгівлю. 3. Закони цивільні та кримінальні. 4. Закони, що визначають взаємини релігії і держави, що регулюють сімейні відносини та ін

I

«ПРИРОДА» ПРАВЛІННЯ

(Структурні особливості влади: монархія, республіка, деспотія)

|

«ПРИНЦИП» ПРАВЛІННЯ

(Людська пристрасть, відповідна природі, честь, гідність, страх)

X

умонастрої НАРОДУ

(«Властивості народу»)

I Природні умови <->? Соціальні умови Положення і ра

змери країни Якість грунту Клімат: холодний, жаркий Рельєф місцевості Релігії населення Форма правління Спосіб виробництва Форми торгівлі і багатство Національний склад Звичаї, звичаї, традиції Спосіб життя народів Чисельність населення
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ідея« духу законів »Ш.Л. Монтеск'є"
 1. Тема 5.Політіческое та правові вчення в період кризи феодалізму (XVIII ст.).
  Законів ». Поняття політичної свободи. Критика деспотизму і обгрунтування поділу влади. Ж.Ж. Руссо про етапи суспільної нерівності, про суспільний договір, про народне су-веренітете і його гарантії. Політико-правові ідеї в період революції 1789-1794 рр.. Соціалістичні політико-правові вчення по Франції XVIII в. Ідеї держави і права в «Кодексі природи» Мореллі. Бабеф та інші
 2. ЄДНІСТЬ матерії і духу - ОСНОВНИЙ ЗАКОН-ФОРМУЛА-КОД ВСЕСВІТУ
  Кожна форма проявленого Буття двоїста і складається з духу і матерії. На основі цієї первинної подвійності утворюється Всесвіт і все, що існує в ній. Життя кожного життя як неодмінної умови вимагає з'єднання матерії і духу. Як дух, так і матерія, окремо взяті, не дають явища життя. Життя можлива лише завдяки з'єднанню цих двох одвічних Почав: Духа і Матерії,
 3. Література
  Платон. Держава / / Собр. соч. в 4томах. Т. 3. М.: Думка, 1994. Політик / / Там же. Т. 4. Закони / / Там же. Аристотель. Політика / / Собр. соч. в 4 томах. Т. 4. М.: Думка, 1983. Нікомахова етика / / Там же. Цицерон Марк Тулій. Про Державі. Про Законах. Про обов'язки. М.: Думка, 1999. Августин Аврелій. Про Град Божий. Мінськ-М.: Харвей-АСТ, 2000. Фома Аквінський. Сума теології. М.,
 4. Перехід до наступної частини
  ідея і яка водночас становить щабель у тотальності її розвитку. Що ж до ступенів реалізації, то в попередньому викладі було вже встановлено те загальне розрізнення, згідно з яким дух відповідно до однієї формою реальності укладений у визначеності свого буття і своєї самосвідомості, згідно з іншою - він є своя власна абсолютна реальність, де він має
 5. План семінарського заняття 1.
  Ідея у філософії: западничества слов'янофільства
 6. Контрольні питання по § 1 лютого.
  Що означає поняття «експлікація», стосовно до проблеми метафізичної філософії? 2. Яке співвідношення іманентного і трансцендентного в експлікації рівнів людського буття? 3. У чому полягає проблема взаємозв'язку «Букви» і «Духа» як метафізичних понять? 4. Які стадії експлікації Духа в Букві в індивідуальному та загальноісторичному плані людського буття? 5.
 7. Початок наукової історії права і держави.
  Законів »(1748), чи не найзнаменитішого творі європейської правової думки, зв'язав форми правління і законодавства з вдачами народу, ступенем його освіченості, з географічним положенням: держав, гинуть, коли звичаї у народі , в тому числі дух свободи, занепадають. Ці міркування, хоча більш філософсько-політичного, ніж власне історичного сенсу, отримали тоді
 8. МЕТАФІЗИКА ЯК ПІДСТАВИ АНАЛІЗУ ДУХОВНОСТІ
  ідея, згідно з якою людське буття в силу своєї недосконалості і обмеженості не є джерелом духовності. Не маючи повноти в самому собі, людина потребує «ціннісної вертикалі», у співвіднесеності з абсолютними цінностями і смислами. Метафізика традиційно орієнтувала людини на деякий універсальний сенс буття; відповідно, духовний пошук і рух до духовного
 9. § 5. Волелюбний характер «малих народцем» Півночі в горизонті географічного детермінізму Ш.Л. Монтеск'є
  законів »Ш.Л. Монтеск'є докладно розглядає відмінності в суспільному житті народів, зумовлені специфікою кліматичних умов. Він розрізняє жаркі і холодні клімати, виділяючи, відповідно, південні і північні народи, які володіють, як він доводить, істотними антропологічними особливостями. Наведемо його фізіологічні спостереження про людей холодного клімату: «Холодне повітря
 10. Філософське розуміння свідомості
  ідеях. Душа і тіло у Аристотеля. Співвідношення понять форма і ентелехія. Душа і розум. Бог як уособлення духовного світового початку. Обожнювання духовних здібностей людини і її незбагненна сутність. Особистісна, Боголюдська концепція духу. Бог як моральна досконалість. Концепції релігійності початку ХХ1 століття. Концепція чистого розуму. Предмет трансцендентальної філософії.
 11. § 2. Що таке лібералізм?
  Ідея держави, суть якої полягає в тому, що воно має бути наділена лише мінімальними, найнеобхіднішими функціями, що забезпечують охорону порядку і захист країни від зовнішніх ворогів. Найбільш стисло і точно висловив цю ідею Дж, Локк, який стверджував, що громадянське суспільство - це величина постійна, а держава - похідне від нього. Економічні установки лібералізму
 12. с. Культ в релігії чаклунства
  453 16 Гегель, т. 1 У сфері чаклунства, де духовність пізнається лише як одиничного самосвідомості, не може бути й мови про культ як вільному схилянні перед духовним, в собі і для себе об'єктивному. Тут це відношення приймає форму панування над природою, панування небагатьох, що володіють самосвідомістю, над іншими, чаклунів над тими, хто не володіє їх знанням. Перебуваючи-ніє
 13. СТАНОВЛЕННЯ ДУХУ?
  Початок Георг Вільгельм Фрідріх Гегель народився 27 серпня 1770 в Штуттгарті, що був тоді столицею графства Вюртемберг. Там він отримує класичну освіту, потім в 1788 р. вступає до Тюбінгенський теологічний інститут, де зав'язує дружбу з поетом Гельдерлином, потім з філософом Шеллінгом. Троє друзів пристрасно переживають Велику французьку революцію, в якій вони бачать
 14. 3.4.6. Ш. Монтеск'є
  ідея послідовної зміни в історії людства трьох типів соціалию-історичних організмів: дикунського, варварського і цивілізованого, і концепція чотирьох стадій розвитку людського суспільства в цілому: мисливсько-збиральної, пастушачої, землеробської і торгово -промислової. А в другій половині століття наповнилася конкретним змістом схема зміни трьох (а у деяких авторів і чотирьох)
 15. 1. Китайська релігія, або релігія заходи а. Її загальна визначеність
  Спочатку субстанція мислиться ще в тому визначенні буття, яке, правда, найбільш близько сутності, але все-таки ще належить безпосередності буття, а дух, відмінний від неї, є особливий, кінцевий дух , чоловік. Цей дух, з одного боку, є можновладець, який здійснює згадану міць, з іншого боку, будучи підпорядкований цієї могутності, він є ащідентал'ное. Якщо уявляти собі людину в
 16. Філософія історії.
  Ідея обертається і трактується в розглянутому творі як вже знайома нам велика ідея відчуження результатів людської діяльності від самих діячів. «У всесвітній історії завдяки діям людей взагалі виходять і дещо інші результати, ніж ті, до яких вони прагнуть і яких вони досягають, ніж ті результати, про які вони безпосередньо знають і яких вони бажають ...
© 2014-2021  ibib.ltd.ua