Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Початок наукової історії права і держави.

Під кінець XVII в. німецький філософ Г. Лейбніц у трактаті «Новий метод вивчення та навчання юриспруденції» (1667) сформулював нові завдання загального вивчення історії права: вони полягають у загальному роз'ясненні правового розвитку. Тому і за змістом історіографія права може бути різною: внутрішньою історією права (історією власне юридичних форм одного або кількох народів) і зовнішньої історією, що допомагає зрозуміти рух права. Але що впливає на зміни в державі і праві? - Закінчені для свого часу відповіді на це питання, що поставили юридичну історію на основу науки, дала філософсько-політична думка Просвітництва.

Теоретики англійського Просвітництва (Дж.Харрінгтон, А. Сміт) вважали, що в історії форми правління пристосовуються до відносин власності, французький правознавець і літератор Ш. Монтеск'є у своєму трактаті «Про дух законів» (1748), чи не найзнаменитішого творі європейської правової думки, зв'язав форми правління і законодавства з вдачами народу, ступенем його освіченості, з географічним положенням: держав, гинуть, коли звичаї у народі, в тому числі дух свободи, занепадають.

Ці міркування, хоча більш філософсько-політичного, ніж власне історичного сенсу, отримали тоді європейське поширення.

Під впливом концепцій Монтеск'є і, можливо, не без полеміки з ним з'явилася праця, який можна назвати власне першим досвідом загальної історії держави і права, - книга маловідомого французького історика А. Л. Гоке «Про початок законів, мистецтв і науки у стародавніх народів »(у 3 т. 1758). Закони і правління, зауважував він, - частина загальної культури народу, але чи не найважливіша, бо вони є історія людського розуму. Найдавніше з видів правління - монархічна: воно подібно батьківської влади і тому ж воно благе; деспотизм народжується з прагненням до обширним імперіям. Для блага суспільства потрібні норми - так з'являються закони (в Єгипті, Вавилоні, Іудеї, Греції - про що йшла мова в книзі). Просвещение, перехід до землеробства ускладнює право; але воно може і руйнуватися: «Будь-яке держава, де народ судить і вирішує, по суті хибно».

Якщо Франція епохи Просвітництва відрізнялася більш філософським уявленням про завдання історії права, то в Німеччині того часу формувалася істинно вчена історіографія права.

З ім'ям видатного юриста І. Я. Мозера, автора численних праць з конституції німецьких держав від епохи середньовіччя, пов'язане народження історичного державознавства. З середини XVIII в. в німецьких університетах при заняттях юриспруденцією став обов'язковим курс історії права. Представники особливої юридичної наукової школи, названої геттингенской (по університету в Геттінгені), висунули ідею про обумовленість правових систем минулого духом часу, тобто особливим поєднанням духовних і культурних почав і політичних прагнень. На зміни в державі впливав реальний хід політичної історії, тобто сам процес її, зазначав у «Новому досвіді юридичній енциклопедії» (1767) німецький правознавець І. С. Пюттера.

У прагненні учених і філософів Просвітництва пояснити всі явища минулих часів з позицій якогось єдиного і незмінного Розуму було, по суті, багато неісторичних. Це була історія умовного прогресу (або, навпаки, регресу) розуму, але не реальна історія. Реакцією на таке подання стало формування історичної школи права.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Початок наукової історії права і держави. "
 1. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Тема, якій присвячено цей параграф, воістину неосяжна. Можна досить впевнено сказати, що серйозних, об'єктивних, вільних від кон'юнктури досліджень не так багато. У дореволюційній історіографії переважала, як правило, апо-логетіческая або вкрай негативна точка зору, причому консерватори піддавалися запеклої критики як з боку лібералів, так і з боку революціонерів всіх
 2. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  Перебудова нашої історичної науки в світлі нових можливостей для історичних досліджень дала чимало підстав для критичної оцінки праць радянських істориків з названої проблеми. Визначився цілий ряд «білих плям», догматичних уявлень і застарілих схем, низький теоретичний рівень багатьох робіт, прагнення згладити гострі кути в історії другої російської революції. Було б
 3. Драма «розселянення»
  Дослідження історії колективізації - цього драматичного повороту в житті села - протягом довгого часу грунтувалося на установках, закріплених в партійно-державних документах 30 -х рр.., потім в «Короткому курсі історії ВКП (б)», а на початку 50-х рр.., доповнених роботою І.В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР». Тому тематика робіт спочатку зводилася в основному до
 4. 2. Проблеми науки і культури
  У роки панування марксистсько-ленінської ідеології духовність розумілася як особливий вищий результат суспільно-історичної практики людей, як відображення буття, а головним завданням соціалістичної культури оголошувалося формування нової людини, будівника комунізму. Тому все духовне життя суспільства була ідеологізована і політизована. Особливо яскраво ця тенденція проявилася в післявоєнні
 5. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 6. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  Первісне суспільство. Влада в первісному суспільстві, організація та форми її здійснення. Перехід від присвоює до виробляє економіці («неолітична революція») як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку.
 7. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  Питання про сутність держави. Держава як політична, структурна і територіальна організа-ція класового суспільства. Общесоциальное і класове в сутності держави. Зв'язок державного-ва з соціально-економічним ладом. Типологія держави. Формаційний і цивилизацион-ний підходи та їх сучасна оцінка. Рабовласницька, феодальна, буржуазна, социалисти-чеський держава.
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  Поняття пристрої государ-ства. Форма правління. Поділ та об'єднання влади, функцій і праці з державного управління. Законодавча, виконавча, судова влади. «Четверта» влада - засоби масової інформації. Влада голови держави. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій. Політичний режим. Види політичних режимів. Після того як
 9. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  Регулювання суспільних відносин: поняття, способи. Система соціальних регуляторів: нормативні та ненормативні регулятори. Соціальні та технічні норми. Загальне та особливе в соціальних нормах. Право як соціальний регулятор. Нові знання про походження права як суспільної регулятивній системі, що з'явилася одночасно з державою в результаті переходу людства від присвоює до
 10. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  Сутність права. Общесоциальное і класове в праві. Право як динамічна система. Зміст права. Право - міра (масштаб) поведінки особистості. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Поняття права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особистості. Визначення права. Право і мораль. Право і релігія. Право і звичаї. Право і соціально-економічний лад. Творча роль права.
 11. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  Правові відносини як форма суспільних відносин. Правові норми і правові відносини. Зміст і види правовідносин. Суб'єкти правовідносин та їх характеристика. Об'єкти правовідносини та їх характеристика. Юридичні факти. Становлення права як соціальної нормативно-регулятивної системи, як цілісного соціального інституту на рубежі III-II тисячоліття до н.е. прицілі до корінних
 12. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  Загальна характеристика процесу правотворчості. Право-творча і законодавча ініціативи. Органи правотворчості. Законодавчий процес. Порядок опублікування і набрання чинності нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі і по колу осіб. Систематизація нормативно-правових актів. Юридична техніка і її значення для правотворчості. Мова
 13. Розділ двадцять другий. Громадянське суспільство і правова держава
  Горизонти держави і права. Характеристика і поняття громадянського суспільства. Право і громадянське суспільство. Держава і громадянське про-суспільством. Правова держава: поняття й ознаки. Держава правова і соціальна. Людина - мета, а не засіб державно-правового розвитку суспільства. Роздуми про соціаль-них інститутах завжди включає прогнози про їхнє майбутнє. І ці прогнози неважливо
 14. § 4. Великобританія в 50 - 90-ті роки
  Великобританія вийшла з війни з підірваними економічними та політичними позиціями. Значна частина торгового флоту була втрачена, ослабли позиції метрополії у колоніях і домініонах. У 1946 р. випуск промислової продукції склав 90% від рівня 1937 Поступово посилювалася її залежність від США. На перших повоєнних виборах виборці віддали перевагу лейбористам, програма яких
 15. 1.2. Форма правління і система органів державного управління.
  Політична та соціально-економічна еволюція Київської Русі поступово закладала основи соціальної структури та державного управління. Правління давньоруськими містами-державами являло собою, по суті, синтез 3 форм правління: монархії, аристократії і демократії. Але і питання державної влади також не залишився без наукової полеміки. Так, ще В.І. Сергійович зазначав у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua