Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

IX.РЕЛІГІОЗНАЯ І СВІТСЬКА ФІЛОСОФІЯ В АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКІ (І ЄВРЕЙСЬКОЇ) КУЛЬТУРІ

Виявлення особливостей історико-філософського процесу в епоху Середньовіччя в культурному ареалі Среднеземноморья неможливо поза розгляду найважливіших релігійно-ідеологічних реалій ісламу (покірність Богу) і філософських вчень, які розвивалися тоді в мусульманських країнах. У західноєвропейських країнах християнство поширювалося з Риму в умовах їх глибокого економічного та культурного занепаду. Мусульманство було принесено переможними арабами Аравійського півострова в країни тисячолітньої культури, де економіка і міське життя з її різноманітними ремеслами, торгівлею, значною соціальною диференціацією і навіть грамотністю (особливо принесеними сюди християнськими Нестором-Анами і монофізитами, преследовавшимися візантійською ортодоксією і владою), можна сказати, процвітали.
Але разом з мусульманством в ці країни прийшов арабська мову, спочатку як мова релігії, а потім філософії та науки. Природна аналогія між роллю латини в католицьких європейських країнах Середньовіччя і роллю арабської мови в країнах східних, північноафриканських і - меншою мірою - у країнах Іберійського півострова, де теж панувало мусульманство. Нагадаємо основні принципи ісламу, що став подібно християнству найважливішою світовою релігією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "IX.РЕЛІГІОЗНАЯ І СВІТСЬКА ФІЛОСОФІЯ В арабо-мусульманські (І ЄВРЕЙСЬКОЇ) КУЛЬТУРІ"
 1. Мухаммад Ікбал
  релігійний реформатор і громадський діяч Індостану. Шанується як «духовний батько нації» в Пакистані і найвидатніший справді мусульманський філософ 20 століття [11, с. 51]. Критичне переосмислення всього мусульманського світогляду та обгрунтування докорінного реформування традиційного суспільства при ключової ролі в цьому процесі людини - в цьому пафос вчення Ікбала. Його
 2. 14. Релігійні правові системи. Джерела мусульманського права.
  релігійної норми, норми-звичаю і норми - традиція як основних джерел права, що представляють собою тісне переплетення юридичних, моральних, міфічних розпоряджень, які склалися природним шляхом і визнані державою. Мусульманське право - сукупність підтримуваних державою релігійних, моральних і правових норм, що склалися на основі ісламу в тлумаченні
 3. Свамі Вівекананда
  релігійний реформатор і громадський діяч, учень видатного містика Рамакрішни (1836-1886). Духовна єдність всіх релігій і звернення до духовно-релігійному досвіду було для Вівекананди єдиним засобом виходу з кризи сучасного людства. Добре знайомий із західноєвропейською культурою, Вівека - Нанда в поняттях її філософії викладав ключові ідеї веданти - найвпливовішою
 4. Мистецтво сакральне, релігійне і світське.
  релігійного культу, підпорядковане догматики, і мистецтво, що звертається до релігійних тем і проблем, але що розглядає їх у рамках більш широких антропологічних, історичних, соціальних конотацій. Такі, наприклад, фрески та скульптури Мікеланджело, кар-142 Л.М. Гавриліна твані А. Іванова, М. Ге, І. Крамського - їх неможливо зрозуміти, не будучи знайомим з релігійними ідеями, в них
 5. Джерела права.
  релігійних заповідей і перших законів. Реально більшість приписаних Мойсеєві правових приписів, що увійшли до старозавітні книги Біблії «Вихід» і «Левіт», з'являються в Юдейськім царстві в IX - VII ст. до н. е.. Близько 622 р. до н. е.. у зв'язку з народними хвилюваннями в Юдеї створюється новий звід, що повторює і розвиваючий Мойсеєві закони, - «Повторення Закону». До цього ж часу відноситься складання
 6. Кассиодор
  світського знання, використання досягнень античної науки, об'єднання духовної та світської освіти. Він обгрунтував також різницю між поняттям мистецтво , відношуваним їм до гуманітарних наук (тривіум), і поняттям дисципліна, відношуваним їм до точних та природничих наук (квадріум). Сім світських предметів для Кассиодора - підготовча ступінь для осягнення істини Писання, і в цьому їх
 7. Запитання для семінарського заняття 1.
  мусульманської та інших релігій? 9. Які політичні субкультури російського суспільства істотно впливають на демократичний транзит? 10. Як впливає глобалізація на розвиток національних політичних культур? 11. Чим відрізняється політична соціалізація сучасної мо лоді від аналогічних процесів у 1970-1980-х рр..? http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна
 8. 33. Російська Федерація як світська держава
  релігійні об'єднання, які діють в ньому, не в праві впливати на державний лад, діяльність державних органів та їх посадових осіб, на систему державної освіти та інші сфери діяльності держави. Світський характер держави забезпечується, як правило, відділенням церкви (релігійних об'єднань ний) від держави і світським характером державного
 9. Законодавство Мойсея.
  релігійними правилами і, головне, особливими відносинами з Богом, недоступними іншим народам. Згідно завіту, єврейський народ уклав свого роду політичний договір з Богом, по якому народ зобов'язувався зберігати передані через Мойсея правила і закони, а й Господь повинен був дотримуватись своє особливе благовоління до народу: «держати всі постанови Мої та всі устави Мої, і будете виконувати їх - і не Висновок
 10. релігійного досвіду. Такий досвід універсальний і не зводимо ні до якого іншого. Це підтверджує неминущий, стійкий характер релігії як невід'ємної частини будь-якої національної, історичної чи соціально -класової культури »187. Контрольні питання 1. Які основні підходи до розгляду взаємодії та співвідношення культури і релігії? 2. Що мається на увазі під терміном
  Судова система.
 11. світських і політичних повноважень у них були відняті султанами. Якщо каді був призначено не халіфом, його права викликали сумнів. Поряд зі звичайними існувала посада верховного каді. Спочатку, щоб зробити посаду судді більш незалежною, платні їм не належало. У правління Аббасидів посади стали платними і навіть продавалися. Це було тим більше можливо, що мусульманські
  светских и политических полномочий у них были отняты султанами. Если кади был назначен не халифом, его права вызывали сомнение. Наряду с обычными существовала должность верховного кади. Первоначально, чтобы сделать должность судьи более независимой, жалованья им не полагалось. В правление Аббасидов должности стали платными и даже продавались. Это было тем более возможно, что мусульманские
© 2014-2022  ibib.ltd.ua