Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяХрестоматії з філософії → 
« Попередня Наступна »
Гольдберг М. Американські просвітителі. Том 1., 1968 - перейти до змісту підручника

Кара за гріх і нагорода за доброчесність, коли незабаром вони зачіпають розум, не можуть існувати самі по собі (have no positive existence), незалежно від пороків гріха і достоїнств чесноти; з поясненням викладається в Писанні догмату про поставленні

Ті, хто вірить в догмат про поставлення, безсумнівно, повинні виходити з припущення, що акт (гріхопадіння Адама осудним ето нащадкам, ледь вони народжувалися на світ. Бо до того часу їх настільки ж мало можна було назвати винними або невинними, як і неіснуюче істота. Таким чином, якщо ми визнаємо, що Христос прийняв муки в спокутування гріха і що (гріх Адама був вменен ето прямим нащадкам, то звідси випливає, що спокутування не можна відносити до поколінь, що народилися після розп'яття Христа. Бо ічрех був вменен нам вже після цього, - якщо це взагалі відбулося, - і тому ми не могли бути включені в спокутування, вчинилося більше 1700 років тому.

Розглянемо, однак, цей догмат стосовно поколінням людей, які жили до того, як Христос прийняв муки. Якщо Ісус Христос постраждав за гріх Адама, поставлений поколінням людей до часу спокути, то звідси випливає, що порок первородного гріха був перенесений з нащадків Адама (або з обраних) і вменен хористів, за що він і постраждав. Таким чином, гріх був вменен двічі: спочатку гріх Адама був вменен його нащадкам, а потім особистості Ісуса Христа. Ті, хто дотримується цього догмату, вірять, що бог послав його, «щоб взяти грехп наші» [I Іоанп., гл. 3, ст. 5], або але щонайменше гріхи обраних, що «ранами його ви зцілилися» [I Петро., гл. 2, ст. 24] і що Христос «мучений був за гріхи наші і мучений за беззаконня наші» (Іс., гл. 53, ст. 5]. Вони стануть Полатай, що Христос страждав в саду, на кре-сте і в смерті, щріняв на себе в передсмертних муках божу кару, через вдруге поставлений йому первородного гріха.

Жодна людина, що сповідує християнство, не стане припускати, що Христос страждав за себе одного або що на ньому був якийсь гріх, Іром поставлений йому. Тому слід допустити, що муки були прийняті Христом виключно в порятунок людства від передбачуваної загибелі і засудження за гріхопадіння. Такий, на мою думку, міститься в Писанні погляд на подвійне поставлення гріха .

Можуть, однак, заперечити, що на Христа лягла тільки кара за первородний гріх, а не сама вина або злочин. Але це лише означало б покарання невинного в особі Христа, винні ж винними і залишилися б , і їх усе ще можна вчинити було покарати за гріх, покарання за який, за припущенням, вже поніс Христос. Таким чином, виходячи з цього, покарання за гріхопадіння було б накладено двічі: один раз на Христа, а другий-на тих, за кого він, як кажуть, страждав, і, стало бути, муки Христа виявилися б марними. Бо первісна причина покарання повинна була полягати в злочинності, вини або пороці первородного гріха, і те, на підставі чого людство або будь-яка його частина повинна була бути покарана за це, залишалося б вічною і незмінною причиною, поки на світі існують грішники, подібно до того як це було до того часу, коли Христос, як вважають, зазнав муки. Таким чином, людству або будь-якої його частини не було б ніякої користі від накладення покарання окремо від досконалого гріха і винності; воно залишилося б у тому ж положенні, в якому воно знаходилося до моменту спокути.

Точно таїк ж було б суперечливо і неможливо поставити розраду і душевний щастя, що виникають з праведності Христа, не порахує при цьому істинної її суті або початку. Бо відсутність істинної суті або початку чесноти або праведності і є причина страждань або кари в моральному сенсі. Так що віруючим

повинна була бути поставлена сама суть або початок праведності Христа, інакше вони не могли б знайти в цьому розради або духовного щастя, так як початок чесноти або праведності є необхідна передумова морального щастя.

Припустити можливість такого щастя без його передумови - все одно що допустити дію без причини, а це занадто безглуздо, щоб можна було стверджувати таке. Звідси ми робимо висновок, що, згідно з християнськими догматам, самий акт або порок первородного гріха, або гріха Адама, мав бути перенесений або перекладений на його нащадків, або ж вменен їм, а потім перенесений з них або з обраних і як такий же акт і порок знову вменен Ісусу Христу; що останній прийняв муки в спокутування цього і що, нарешті, сама суть або самий акт праведності Христа мав бути перекладений або перенесений на людство, або ж вменен йому, або обраним, щоб позбавити їх від засудження за гріхопадіння, зазвичай іменоване первородним гріхом, щоб вони могли повернути собі боже благовоління і набути оцасеніе душі ...

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Кара за гріх і нагорода за доброчесність, коли незабаром вони зачіпають розум, не можуть існувати самі по собі (have no positive existence), незалежно від пороків гріха і достоїнств чесноти; з поясненням викладається в Писанні догмату про поставленні "
 1. 8. Використання фонограми без згоди її виробника і виконавця
  скоро продажу такої фонограми вже передувало згоду і виконавця, і виробника фонограми, немає підстав перешкоджати її подальшому широкому використанню на комерційних засадах. У подібному порядку допускається також публічне виконання фонограми, передача її в ефір і її повідомлення по
 2. Бажання працювати і мотиви
  нагороди, які можуть піти за успішним виконанням роботи. Передчуття цих нагород служить
 3. 3. Технологічна передумова
  коли незабаром в матеріальному виробництві зазвичай беруть участь власники (сировини, матеріалів, будівель, споруд та робочої сили), то і до учасників "духовного виробництва", а отже, і до його результатів з часом все частіше стали застосовуватися пропрієтарні
 4. § 16. У чому проявляють себе вищі розумні чесноти?
  гріх творінню буде абсолютно справедливим. Адже немає такого покарання для гріховного людства, яке б воно за визначенням не заслуговувало б . Подібної точки зору дотримуються Августин, Фома Аквінський та ін Розподіляє справедливість, згідно своїй назві, розподіляє права та обов'язки, враховуючи індивідуальні особливості та здібності людини. До подібного виду
 5. § 14. Що таке чеснота?
  чеснот. Ми ХОЧЕМО про ратить увагу па ту культуру, яка найбільш гли боко розробила цю тему, створивши фундаментальне обгрунтування походження чесноти, п зі погляду ми якої були змушені рахуватися всі последую тціе етичні напрямки. Такі найавторитетніші не проходження природи чесноти належать філософам Стародавньої Греції, а найбільш яскравим і розробленим стає
 6. 88.Розмежування адміністратівніх проступків и злочінів.
  Карань. За Здійснення АП передбачені Стягнення. Адміністративне Стягнення є мірою відповідальності и застосовується з метою виховання Правопорушнику и Запобігання Правопорушення. покарання - це самперед кара за Вчинення злочинна. Кара Виступає як засіб для Досягнення Виправно и превентивних цілей покарань. Кримінальні справи розглядаються Тільки судами, и Тільки суд візначає и прізначає ті
 7. 1. Договір на використання твору, удостоєного нагороди на публічному конкурсі
  нагороди, договору про використання твору з виплатою йому за це відповідної винагороди (ст. 1060 ЦК). Це правило є винятком із загального принципу свободи договору (абз. 1 п. 1 ст. 421 ЦК), викликаним специфічними умовами створення предмета договору і допускаються абз. 2 п. 1 ст. 421
 8. § 7. В ніж єдність і відмінність всіх етичних світоглядів?
  чеснота. Але оскільки Благо онтологія але, то в етиці воно приймає відповідну форму, яка іменується щастям - досконалістю. Інакше кажучи, щастя досконалість стає етичним аспектом онтологічного Блага. І, дійсно, щастя завжди представляє ту універсальну цінність, до якої прагнуть свідомо чи несвідомо всі без винятку, не дивлячись ні на вік, ні
 9. § 2. Зобов'язання з публічної обіцянки нагороди
  нагороди Особа, публічно оголосило про виплату грошової винагороди (або про видачу іншої нагороди) тому, хто зробить вказане в оголошенні правомірне дію у встановлений у ньому строк, зобов'язане виплатити обіцяну нагороду кожному, хто скоїв відповідну дію (п. 1 ст . 1055 ЦК). Оголошення покликав про зацікавленість у здійсненні певних дій і
 10. Г. Просування по службі.
  нагорода може мати високу цін-ність, але занадто велика запізнювання між виконанням роботи і нагородою знижує її стимулююче значення. Ваше завдання як менеджера - забезпечити, щоб просування по службі було б дійсно пов'язане з результатами виконання роботи і щоб Ваші співробітники також сприймали його як таке. Крім того, як ми вже з'ясували, Вам слід звернути увагу на
 11. Про фізичні страждання
  кара за гріхи, а чуттєве щастя не нагорода за доброчесність. Винагородити моральні вчинки склянкою вина або баранячої лопаткою так само безглуздо, як виміряти трикутник звуком, бо доброчесність і порок стосуються розуму, а їхні переваги й недоліки надають своє природне дію на совість, як це доводилося вище. Але чуттєві насолоди властиві всьому роду людському без
 12. § 15. Які види чесноти бувають ?
  чеснот, що належать різним епохам, філософським традиціям і навіть окремим школам. Проте всі їх об'єднати-і і те, що вони належать свідомості людини, а тому юбродетель несвідомої бути не може 'Гак, наприклад заходів , в даосизмі вищої її формою вьіелупаеі «у н.м 'і-медеяніе; в конфуціанстві -« чи »-рітуа.т; та іудаїзмі страх перед Господом. Разом з тим, якщо добрий *> деі ялина ви
 13. Які заохочення за особливі трудові заслуги?
  нагород за трудові заслуги від-. носяться зазначені в ст.З Закону ИО державні нагороди Украіниі від 16.03.2000 р. звання Герой України, орден, почесні звання, Державна премія України, президентська відзнака. Звання Герой Укра-^ ни присвоюється громадянам України за видатне трудове досягнення (ст.6). Серед орденів, якими громадяни можуть нагороджуватися за трудові відзнаки,
 14. ВИСНОВОК : «ПРОСТО ДЕЛАЙ ТЕ, ЩО ЗРОБИЛА БИ Я»
  чесноти в розумінні Аристотеля можуть благополучно існувати не тільки в абстрактних працях філософів, а й в реальному буденному мультиплікаційному світі. Не можна заперечувати хоробрості, чесності, стриманості і інших чеснот Мардж, так само як випливає з них відчуття щастя. Мардж подобається бути хороброю, чесною і стриманою, тому що ці якості дозволяють їй допомагати своїм домашнім.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua