Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 3. Вид-во Думка, Москва; 550 стр., 1981 - перейти до змісту підручника

Книга п'ята (Б) 1

Див III І. - 161. 2 Поставлена в дужки фраза вважається прімечаппем, що потрапили в текст при листуванні. -161. 3 протистояли або протилежне в широкому сенсі слова (antikeimenon, лат. Oppositum) Аристотель ділив на протилежне у вузькому сенсі (enantion, лат. Contrarium), має зазвичай реальний, фізичний характер, і логічно суперечливе (antiphatikon від antiphasis, лат. Contradictio). Між реальними протилежностями, напр., Такими, як тепле і холодне, біле і черпаючи, верх і низ і т. д., можуть бути проміжні состояпія. А «протиріччя є антитеза, в якій самої по собі немає нічого проміжного; одна частина протиріччя є твердження чогось щодо чогось, інша - заперечення» («Друга аналітика» I 2, 72а 12-14). -161. 4 «Іа індукції» - ex epagoffCs. - 161. % 6 Мається на увазі слово metabole (зміна), перша частина якого - meta - означає «після», «слідом» навіщо-небудь. - 162. 6 З цього зауваження випливає, що в даному випадку термін <гсубстратм (hypokeimenon) вживається пе в сенсі матеріальної основи зміни або виникнення (див. I 7), а просто в сенсі «підлягає», тобто суб'єкта будь-якого позитивної судження, будь то предмет, або величина, АБО властивість. -162. 7 Зазвичай переводять буквальпо: «з білого в чорного», що стосовно людини абсурдно. Але у греків прикметники leukos і melanos означали пе тільки «білий» і «чорний», але мали ряд інших значень: світлий, яспий, яскравий, сяючий, блідий, сивий і т. д., відповідно тісний, похмурий, тьмяний і т. д. З цієї причини однаковий переклад цих прикметників неприпустимий. -163. 8 Див гл. 1 (224 в 26-27). -165. 9 Все вчення Арістотеля про пзмепеппі п русі можпо представити у вигляді такої таблиці: Зміна (metabole) (Рух у широкому сенсі) А. За принципом протиріччя: 1. Виникнення і упічтоже-дше (genesis kai phlhora). В. За пріпцппу протилежності (двіжепіе у власному розумінні - kinesis): 1.
За категорії якості - якісне ізмепеніе (аііоіб-sis). 2. За категорії кількості - зростання і спад (auxesis kai phthisis). 3. За категорією місця - переміщення (phora). - 166. 10 Остання фраза (пачіпая з «Так як») в рукописах коштує значно нижче (носле 227 а 7), що явно порушує логічний хід викладу. Ми переставили її согласпо пропозицією Ross'a і Cornford'a (і відповідно з коментарями Фемістня). -166. 11 Текст, мабуть, зіпсований. У Фемистия замість золота вдось стоїть «зірка» (to astron). - 169. 12 Так Аристотель трактує відомі йому явища прискорення і уповільнення тіл, що падають вниз або відповідно брошенпих вгору. -176. 13 Последпіо два абзаци (опущеппие в російській виданні «Фізики» 1936) представляють собою явне додавання до вже закінченої чолі. Але за своїм змістом ці абзаци знаходяться в згоді з попередніми міркуваннями, тому немає пікаїдах основапій вважати, що опи не належить Арістотелем. Сімпліцій зазначив, що ці абзаци маються але у всіх рукописах; проте оп супроводив їх своїми коментарями. З іншого боку, в коментарях Фемистия ці абзаци відсутні. - 178. довжина Книга шоста (Z) Е Ф Ф хех час Z К Н Рис. 1. За час ZH тіло А проходить шлях ГА, а тіло В путь ГЕ. За час ZK тіло А проходить шлях Гв. - 181. V довжина 0 - М ФХО в час П 2 Р X Рис. 2. Тіло А проходить шлях AS за час П2 і шлях ЛМ за час ПР. Тіло В проходить шлях AS за час ПХ. -182. Г К А / їліна ^? GA ф \ ф \ Q т Q \ \ \ час z е н Рис. 3. Доказ безмежної подільності довжини і часу. -182. У длинам н Z П \ \ \ Л \ 6 Див IV 13 (222а 12 і далі). - 185. \ \ \ \ 6 Проблема єдності руху була розглянута в 4-й главі п'ятої книги. -187, \ N м К час Рис. 4. -185. 7 «Стан руху» - так, ймовірно, найкраще передається сенс отглагольного іменника kineisthai (термін «рухомість», що фігурує у виданні «Фізики» 1936 року, сам по собі достатньо незрозумілий).
Треба сказати, що вже стародавні коментатори дивувалися, що саме мав на увазі Аристотель, вживаючи термін kineisthai поряд з kinesis (рух). Наводимо спроби перекладу цього терміна в сучасних виданнях: Bewegtwerden (Prantl), Veranderung (Wagner), mouvoir (Carteron), being-in-motion (Hardie, Gaye), actual being-inmotion (Wicksteed, Cornjord). -188. 8 Поняття перший часу у Аристотеля аналогічно поняттю першого місця (див. IV 4): це той інтервал, протягом якого власне і відбувається даний процес, а пе-небудь більш довгий період, що включає цей інтервал в якості однієї зі своїх частин. -192. 9 Чотири знаменитих апорії Зенона відомі нам головним чином з цієї глави «Фізики»; опи носять назви: 1) Дихотомія; 2) Ахіллес і черепаха; 3) Стріла; 4) Ристалище (або Стадіон). Перші дві апорії засновані па тому міркуванні, що будь-який відрізок довжини може бути представлений у видо нескінченно великого числа частин, які не можуть бути пройдені в кінцевий час; третя Апорія виходить з допущення, що час складається з окремих моментів часу (окремих «тепер», як пише Арістотель). Інший характер має четверта апорія, що викликала великі суперечки серед коментаторів і дослідників; деякі вбачали в пий елементарний паралогізм, інші ж знаходили в ній першу в історії людства постановку проблеми відносності руху. Апорії Зенона породили надалі величезну літературу і досі продовжують залучати внімапіе філософів і математиків. -199. 9 h А2 В4 В3 В2 В1 кінець Г1 Г2 Г3 Г4 [* 1 а2ІаЗ А4 В4 В3 В2 В1 Г кінець Г1 Г2 Гз | Г4 II середина Рис. 5. Четверта апорія Зенона (згідно інтерпретації Ross'a). - 200.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Книга п'ята (Б) 1 "
 1. КНИГА П'ЯТА
  КНИГА
 2. Книга п'ята
  Книга
 3. КНИГА П'ЯТА (Д)
  КНИГА П'ЯТА
 4. Книга п'ята (А)
  Книга п'ята
 5. КНИГА П'ЯТА (Е)
  КНИГА П'ЯТА
 6. Глава п'ята
  Глава
 7. 5. Є сумісними поняття:
  Невинний, засуджений; Книга, зошит; Грам, одиниця виміру; Книга, навчальний посібник; Грам, одиниця виміру довжини; Комп'ютер, диск; Злочин, злочинець; Адвокат, прокурор; Здатність , пам'ять; Книга, бібліотека; Книга, підручник; Книга, посібник; Волейбол, баскетбол; Командна гра, спортивна гра; Любитель, спортсмен; Діяння, злочин; Слон, африканську тварину Крадіжка, грабіж;
 8. ЧАСТИНА П'ЯТА. Недедуктивних (ІМОВІРНІСНІ) Умовиводи
  ЧАСТИНА П'ЯТА. Недедуктивних (ІМОВІРНІСНІ)
 9. § 5. Франція в 50-90-ті роки
  У післявоєнній історії Франції виділяють три періоди: тимчасовий режим (1944-1946 р.), Четверта республіка (19461958 р.) і П'ята республіка (з 1958
 10. Книга друга Глава перша 1 За винятком Camestres, Вагос, Disamis і Bocardo. -
  204. Глава друга 1 В 57 а 40 - b 17. 205. 2 Ця буква «А» та ж, що «А» в 53 b 12-14, але не в 53 b 21-22. -205. Глава п'ята 1 В 57 b 32-35. - 217. 2 В 58 а 38 - b 2 . - 218. »Див 58 а 26-32. - 218. 1 Л саме посилку« якщо Б не властиво пі одному А, то А не властиво ні одпому Б ». ср 59 а 12-13. - 219. 2 У 58 а 38 - Ь 2. - 219. Глава восьма 1 СР «Про тлумачення»,
 11. Розділ сорок перша
  * Див прим. 15 до гол . 13. - 193.% Див. «Друга аналітика», 76 b 39-77 а 1; «Метафізика», 1078 а 19-21. - 193. Глава сорок четверта 1 Див гл. 23. - 194. 2 Якщо судити за збереженими праць Арістотеля, то він цього обіцянки не виконав. - 195, Глава сорок п'ятого 1 Маються на увазі перша і третя фігури. - 197. Глава сорок шоста 1 А іменпо Celarent, Cesare і Caniestres. -
 12. Книга десята (I)
  Книга десята
 13. КНИГА ДЕСЯТА (I)
  КНИГА ДЕСЯТА
 14. Книга одинадцята (К)
  Книга одинадцята
© 2014-2021  ibib.ltd.ua